ratko mladic

Hágai bíróság: kettős mérce igenis van!

A hazai- és világsajtó az elmúlt napokban tele volt azzal a hírrel, hogy Ratko Mladicsot, a boszniai szerb erők tábornokát Hágában életfogytiglani börtönre ítélték, többek között a srebrenicai mészárlásban játszott szerepe miatt. (Itt 8300 bosnyákot öltek meg a szerbek.) Nem védem Mladicsot, valószínű nem is érdemelné meg, de álláspontom szerint, nem csak ő vele kellett volna elbánni!

A szerb-bosnyák és a horvát-bosnyák háború során és azt megelőzően is, a hadviselő felek nem fukarkodtak az etnikai tisztogatásokkal. Kölcsönösen gyilkolták egymást, beleértve a más népcsoporthoz tartozó polgári lakosokat is. Nyugat-Európa szinte szótlanul tűrte az 1991 –ben kirobbant háborúskodást, mely végül Jugoszlávia felbomlásával járt. Talán erre az érdektelenségre a legjobb példa Butrosz-Gáli ENSZ-főtitkár elhíresült kijelentése 1992 júniusából: “Az Egyesült Nemzetek Szervezetének sokkal fontosabb feladatai is vannak, mint a jugoszláv konfliktus megoldása.” Meg merem kockáztatni, hogy nyugat, a fegyveres összetűzések elején még inkább a szerbeket támogatta. Erre utal az is, hogy a Biztonsági Tanács fegyverembargóra vonatkozó határozatot fogadott el, mely komoly mértékben sújtotta Horvátországot és Boszniát, – akik így kerülő úton szerezhették be a szükséges hadianyagot – de nem érintette a szerbeket, hiszen kezükbe volt az igen erős Jugoszláv hadsereg szinte minden hadieszköze. (A BT csak később módosította a fegyverembargóra vonatkozó határozatát, ami már csak Szerbiára és Montenegróra vonatkozott ezután.)

Tény, hogy a független Bosznia-Hercegovina kikiáltása a szerbeket nem érte váratlanul, sőt meg is kívánták akadályozni az erre vonatkozó népszavazást. A szerb-bosnyák háború kitöréséhez, illetve Szarajevó közel négyévi ostromához, a közvetlen okot az szolgáltatta, hogy az amúgy bűnöző muszlim Ramiz Delalic Ćelo egy szarajevói szerb esküvőn lelőtte a vőlegény apját, megsebezte magát a vőlegényt és a pópát is.

ramiz delalic celo

Ramiz Delalic Ćelo

Tettét később egy szarajevói tv interjúban el is ismerte, de minden mondata így kezdődött: „Engem a Korán…” Később ez az ember, akit a muszlimok amúgy hősnek tartanak, a bosnyák hadsereg 4. brigádjának parancsnoka lett. A háború után Celot beidézték a hágai nemzetközi bíróságra, ahol nem hogy letartóztatták volna a gyilkosság miatt, hanem tanúként meghallgatták Sefer Halilović bosnyák tábornok ellen folyó eljárásban.

sefer halilovic

A katonatisztet a Neretva művelet ’93 során Grabovica és Uzdol falvakban a horvátok ellen elkövetett mészárlásokkal vádolták! Sefer Halilović-ot a törvényszék felmentette a vádak alól, az ügyészség fellebbezése után ugyanezt tették. (Ćelo-t – ki addigra már az alvilág legjelentősebb figurái közzé „küzdötte” fel magát – később, egy bűnbandák közötti leszámolás kapcsán lőtték le Szarajevóban.)

A boszniai csapatok soraiban egyébként nagyon sok muszlim hitű arab – köztük terroristák – is harcoltak. Az arab világ, az élőerő- és fegyver utánpótlást Neum kikötőjén keresztül biztosította, így nem véletlen, hogy a szerbek ágyúzták a bosnyák kikötővárost.

Az Irak és Kuvait között kirobbant háború, az irakiak totális vereségével 1991. február 27. én lezárult. Az arab pénzügyi körök figyelme egyre inkább az 1992 –ben kezdődött szerb-bosnyák harcokra koncentrálódott, hiszen meglátták a lehetőséget az iszlám európai hídfőállásának kiépítésére. Álláspontom szerint az arab tőke európai nyomulása, kiegészítve az olaj árával történő fenyegetéssel, okozhatta azt, hogy Nyugat-Európa inkább a szerbekkel történő konfrontációt választotta, mint a gazdaságukra döntő befolyással bíró arabok rosszindulatát, vagy a kőolaj árának esetleges ismételt emelését. (Kuvait, Irak általi lerohanása azt eredményezte, hogy egyik hónapról a másikra a kőolaj világpiaci ára a duplájánál is többre emelkedett, majd a békekötés után visszaállt 20 § alatti szintre.) Ebbe sorba illeszkedik később, a NATO szerb célpontok elleni bombázása Koszovó kapcsán.

Arra, hogy a hágai Nemzetközi Bíróság sem független a politikától és a pénzügyi köröktől, bizonyíték lehet Sefer Halilović 2005 –ben történő felmentése, hiszen egy igazhitű muszlimot elítélni nem lehet, kövessen el bármit! Az arab tőke ezt nem engedi meg! Ezért van az is, hogy gyermekeket- nőket erőszakoló, gyilkoló, rabló emberre, feltéve, ha muszlim, nevetséges büntetést szabnak ki napjainkban, vagy ha lehet, felmentik őket a vádak alól, mert pl. mentálisan sérültek! Ez mára már gyakorlattá vált Nyugat-Európában.

De persze szó sem lehet bírósági kettős mércéről!

Madarász László

Nyitókép: Ratko Mladics

Tovább

paris fired

Küszöbön van az Európai polgárháború?

Valóra válik az, amit többen is jósoltak?

Elkerülhetetlen lesz, amit több demográfiai elemző jósolt korábban. Arról van szó, hogy egy nagy és borzalmas polgárháború törhet majd ki Európa lakossága és a már betelepült, beilleszkedni képtelen migránsok között.

Ez a háború azonban nem csak az ő részükről fog komoly áldozatokkal járni.

A polgárháború végén viszont az európai nép és a nemzetállamok elzavarják majd a háttérhatalmit elitet, és az EU teljes vezetését. Legalábbis egyes jóslatok arra térnek ki. (admin magaspart: a háttérhatalmi elit elkergetése számunkra utópiának tűnik! Már csak azért is mert név szerint nem ismerjük őket teljes körűen.)

Az utóbbi időkben az ellentétek meglehetősen kiéleződtek a két kultúra között.

A VilágLátó HírMagazin komoly állításokat írt le, melyeket a külföldi média is leírt néhány napja.

Komoly engedetlenség alakult ki a migránsok körében, és ez olyan nagy mérteket ölthet, ami könnyen beletorkollhat egy ideológiák közti háborúba.

Ezen a héten Brüsszelben ezúttal a második lázadás. A migráns fiatalok megtámadják a rendőrséget, az üzleteket, az autókat, a karácsonyi díszeket.

A rendőrség tehetetlen, arra panaszkodnak, hogy nem léphetnek fel ellenük. A város óriási bajban van, akadozik az integráció. Pedig a liberálisok szerint a “sokszínűség” annyira jó…

Párhuzamos társadalmak fészkelték be magukat Európa szöveteibe. Méghozzá nem kis mértékben. Rákos sejtekként kezdtek el burjánzani, miközben Európa teljesen szétkorhad az őslakosai alatt.

A kereszténység őshazájában keresztényüldözés folyik a nagy multivállalatok részéről, miközben az iszlámot üdvözlik és védik, de vajon kinek a nevében?

Tényleg elérhetünk arra a pontra, hogy Allahot kell éltetni majd Európában?

Forrás: A világ titkai

Nyitókép: illusztráció

Tovább

Equal

Végleg eltörlik a fehér embert a Föld színéről?

El kell tűnnünk, mint szegény dodó madárnak vagy a tasmán tigrisnek. Egyes, magukat globális sakkjátékosnak képzelő alakok úgy döntöttek, hogy levesznek minket a tábláról.

Minket, a fehér, keresztény, európai embereket. Hogy ez hülyeség? Az istenkomplexus már csak ilyen. Hogy ez összeesküvés-elmélet? Biztosan. Legalább annyira, mint ha 1930-ban valaki azt mondta volna egy berlini zsidó kiskereskedőnek, hogy 5 év múlva jönnek a nürnbergi törvények, 15 éven belül pedig gázkamrába és krematóriumba fogják küldeni őt és az egész családját, csak azért, mert zsidó. Tuti elhitte volna…

Most azt mondhatjuk: ha ez így megy tovább, 20 éven belül kirántják a fehér, európai ember lába alól az otthonát, Európát. Az ezt célzó bevándoroltatás már folyamatban van, az Európai Parlamentnek nevezett ideg- és elmeosztály épp most hozott róla határozatot, kötelezővé téve bármennyi bevándorló befogadását. Ebből még bármi is lehet. A pakliban benne van egy újabb, akár egész Európát romba döntő belháború is. Végül is a spanyolok kb. 800 év alatt foglalták vissza a földjüket a muszlim hódítóktól. Kelet-Közép-Európából és a Balkánról közel 600 év alatt sikerült kiverni az oda betörő „béke vallását”. A Szentföldet meg csak percekre tudták visszavenni a haladó, balliberális körökben szívesen gyalázott keresztes háborúk. (Csak a miheztartás végett: a keresztes háborúk nem hódító, hanem muszlimok által elrabolt keresztény területek visszaszerzéséért indított, tehát honvédő háborúk voltak – minden bűnükkel és hibájukkal egyetemben is csak reakciók voltak a muszlim agresszióra.)

A Nyugatnak viszont sajnos tényleg az agyára ment a jólét. (Vajon ez valami, a génjeinkbe kódolt önmegsemmisítő mechanizmus lenne? Hogyha elég jól élünk, akkor egyszer csak kiirtjuk magunkat?) A Nyugat elpuhult és elhülyült. Saját közveszélyes elmebetegeinek a játszóterévé vált. A nagyravágyó, arrogáns középszerűség végül csak megtalálta a keresztény etika Achilles-sarkát: hogy a bűntudat intézményesítésével egész jól lehet manipulálni az európai embert. Akár a kollektív önmegsemmisítésig is (ld. Németország, Svédország). Felfoghatatlan, hogy milyen eszelős eszmék és gondolatok követelnek széles körű elfogadást vagy akár kizárólagosságot is maguknak. A normalitás meg csak nézi bután az agresszív, önérvényesítő idiótákat, hogy „Mi vaaan?”

Tehát mi, fehérek végleg, cserével kiállunk. Igen, cserével. Amint azt az ENSZ 2000-ben íródott tanulmánya is kifejti. A címe: Replacement migration. Ami szerint Európának (is) hamarosan rendkívül súlyos demográfiai krízissel kell szembenéznie. A csökkenő születésszám miatt végzetesen elbillen a keresőkorú aktívak és nyugdíjas korú inaktívak aránya az utóbbiak javára. És ennek következtében Európa társadalmai, gazdaságai és szociális rendszerei hamarosan berogynak. Erre a demográfiai problémára egyetlen megoldás van: a hiányzó embereket migrációval, azaz bevándoroltatással kell pótolni. Szerintük.

Nem ám a fiatalok támogatásával. Nem a gyermekvállalási kedv növelésével. Nem a sokgyermekes családmodell támogatásával. Nem az abortuszok számának csökkentésével, nem az utódnemzésre alkalmas, férfi-nő kapcsolaton alapuló családok megerősítésével. Nem az Európában oly trendi, mának élő, karrierorientált, egocentrikus, szibarita, konzumidióta, önpusztító értékrend elleni közösségi küzdelemmel. Nem. Ez mind-mind hülyeség. Valamint súlyosan sértené az európai ember önrendelkezési jogát. Például a saját, Darwin-díjas kipusztításáról. Szerintük.

Szóval a demográfiai problémát csakis bevándorlással lehet kezelni. 2050-ig több mint 1 milliárd migráns behozatalával. Nem vicc. Le van írva, feketén-fehéren. Na most emelje fel a kezét, aki az elmúlt 17 évben hallott erről az ENSZ-anyagról. Én is csak nemrég, az Echo TV Háttérkép című műsorában, Bayer Zsoltéktól. Vagy az emelje fel a kezét az, aki az elmúlt 17 évben hallott bármilyen, a már 17 éve is ismert demográfiai katasztrófahelyzet megelőzését vagy kezelését célzó európai uniós intézkedésről. Nem? Nincs ilyen? De legalább az uborkák egyenesek…

De vissza a lecserélésünkhöz! Ha az 500 milliós Európába bejön több mint 1 milliárd nem fehér, viszont jó eséllyel muszlim migráns, akkor vajon mennyiben marad Európa fehér kultúrájú, szokású, jogrendszerű és arculatú világ? A helyes válasz a se (-mennyire). Európa szépen átalakul Közel-Keletté meg Afrikává. Már ami a társadalmi és civilizációs viszonyait illeti. Ugyanis a Közel-Keleten és Afrikában nem maguktól olyan középkoriak állapotok, mint amilyenek. Azokat az állapotokat azok az emberek teremtik és tartják fenn, akik ott élnek. És akik most idejönnek és a szépen hozzák magukkal az iszlám szocializációjukat, a kb. 7. századi világképüket, erkölcsi felfogásukat, konfliktuskezelési eljárásaikat, az olykor kifejezetten barbár, errefelé súlyosan törvénysértő szokásaikat, a méltán világhírű munkaerkölcsüket, az évszázados, évezredes gyűlölködéseiket (ld. a törökök és kurdok viszonya Németországban).

Hogy a fenébe is lehetne kompatibilis Európával, aki szerint teljesen rendben van, ha 60 évesen elveszi feleségül a saját 8 éves unokahúgát? Vagy aki elvágja a saját lánya torkát, mert olyan fiúval randizott, akit előzőleg nem hagyott jóvá a család? Ezeket a dolgokat hogyan lehet harmonizálni az európai jogrendbe? Ne feledjük: ezeket az embereket a saját hazájukban európai szemmel nézve hihetetlenül durva törvényekkel és büntetésekkel tartják kordában. Egy ilyen körülmények között szocializálódott embernek az európai jogrend, ahol a bűnelkövetőnek gyakran több joga van, mint az áldozatnak, maga a Kánaán. És röhögve fog visszaélni a tökkelütött jogvédők mozgalmárkodásával. Pláne, hogy még ki is képzik, hogyan tud visszaélni az európai jogrend adta lehetőségekkel.

És persze ezen a pocsék tortán is van hab. Méghozzá az, hogy szerintük ők, az iszlám a magasabb rendű kultúra és civilizáció. Nem a modern, szekularizált Európa. A vagyonunk, az tetszik. Az kell. A lakásunk, a kocsink, az óránk, a telefonunk, a pénzünk. De a kultúránk az sátáni. Ehhez egy igazhitű nem alkalmazkodhat a gyehenna örök tüzének kockázata nélkül. Ezt kellene már végre felfognia a sok féleszű migránssimogatónak, akiknek esze ágában nincs valóban megismeri és megérteni ezeket az embereket. Képmutató, hiú altruizmusukban azt hiszik, hogy ide valami „nemes vademberek” érkeznek, akik azonnal felismerik és elismerik az európai kultúrfölényt, és szép engedelmesen fejet hajtanak az európaiak nagyvonalú gesztusai előtt. Hát egy frászt. Ezeknek az embereknek eszük ágában sincs integrálódni. Hiszen a 3-4-5 éves koruk óta beléjük nevelt értékrend szerint a keresztény civilizáció erkölcsi értékeit tekintve mélyen az iszlám alatt áll. Tehát az integráció, az alkalmazkodás az üdvözülést ellehetetlenítő visszalépés lenne a jelenlegi kulturális szintjükhöz képest.

Szóval ezekre a figurákra fognak lecserélni minket, fehér, keresztény, európai embereket. Kilóra, darabra tuti meglesz a hiányzó népesség. De hogy termelékenységre, vagy hatékonyságra is meglenne, azt tényleg csak regisztrált elmebajosok hihetik. Ha tetszik egyeseknek, ha nem, a fehér ember a bolygó egyik legszorgalmasabb, legkreatívabb és legképzettebb embertípusa. Nem véletlen, hogy hogy néz ki a fehér ember szállásterülete és hogy néz ki a bevándorlók otthona. Nem véletlen, hogy Európában áll a Mátyás-templom. Nem véletlen, hogy a Nobel-díjat Nobel-díjnak hívják. És az sem véletlen, hogy a Kalasnyikov errefelé nem állandó kiegészítője az öltözködésünknek. De úgy látszik, mindez már mit sem számít. Mert elfogadhatatlanul drágák vagyunk az istenkomplexussal megvert, végtelen étvágyú elit számára. Magasak az életszínvonalunkkal kapcsolatos igényeink. Túl sokat költünk szociális juttatásokra, ami megengedhetetlen mértékben csökkenti a befektetések hozamait. Ráadásul tájékozottak vagyunk, tisztában vagyunk a jogainkkal, egész jól hálózatosodunk, képesek vagyunk összefogni és együttműködni bizonyos célok elérése érdekében. Mi, akik eddig azt hittük, hogy valamiféle jó-rossz demokráciában élünk, kicsit nehezebben nyeljük le, amikor kiderül, hogy ebből egy szó nem igaz, és az európai politikai elit mára totálisan felmondta a választóik érdekeinek képviseletére és érvényesítésére vonatkozó kötelezettségét. Bezzeg egy törzsközösségi viszonyok között felcserepedett (sic!) afgán kecskepásztornak nincsenek ilyen igényei. Egy szó, mint száz: veszélyesek vagyunk. El kell tűnnünk.

Hát ezért kaptunk piros lapot a világ önjelölt játékvezetőitől. Ideje lenne a tudomásukra hozni, hogy mivel játszogathatnak és mivel nem. Ideje lenne jól érthető jelzéseket adni, hogy elég a zsoldjukban álló hulladékmédiából, elég az agyzsibbasztó propagandából. Elég a felülről szervezett és fizetett civil szervezeteikből és elég a bennük fontoskodó főállású „civil” mozgalmárokból. Elég a retardáltakkal feltöltött, szellemileg deformált Európai Unióból, elég ebből a meghekkelt, áldemokratikus cirkuszból. Elég a lefizetett politikusokból, elég a rólunk, de nélkülünk döntő bürokratákból. Elég ennek az akarnok, bolsevik (régebben: jakobinus, mostanában: liberális) kisebbségnek a basáskodásából. Mert nem vagyunk hajlandóak eltűrni, hogy bárki is eltöröljön minket, a hazánkat és a civilizációnkat a Föld színéről.

És nem fogjuk ölbe tett kézzel tűrni a lecserélésünket!

Forrás: Világlátó

 

Tovább

Csurka István

Csurka István: A végső cél a Magyarság kipusztítása

A MIÉP elnöke, Csurka István 1998. február 8-án a következőket írta:

” A végső cél a Magyarság kipusztítása.

Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely a másoknak.

Ez a kor, amelyben élünk különösen az, ami ránk következik a jövendő században a Népvándorlás kora.

A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak.

A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük. Az USA a NATO-n keresztül már beérkezett Európa közepébe, és most a saját igényeinek megfelelően néplerakatot akarnak csinálni Európa és Oroszország között.

Erre pillanatnyilag sajnos Magyarország a legalkalmasabb, mert kasztja – kormányai régen elárulták.

A trianoni határok között Magyarországon húszmillió ember is elfér, de belátható időn belül ebből csak hétmillió lesz a magyar és négymillió cigány, a többi kilenc pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi néplerakat lesz itt a Kárpát – medence közepén, nagyjából ugyanannak a nemzetközi kozmopolita rétegnek a vezetése alatt, mint ma.

Nagyon keserű lesz akkor Magyarnak születni.
Megbélyegzettség, üldözés, megszégyenítés és a teljes Magyar történelem eltagadása lesz az osztályrészünk .
Nyelvünk helyén vartyogást hallhatunk.”

Forrás: Magyar tudat

Tovább

Erdogan

Törökország berágott a NATO-ra

Törökország úgy berágott a NATO-ra, mint még soha!
Erdogánt és Kemal Atatürk-öt ellenségként jelenítették meg egy diagramon, amit a NATO-konferencián mutattak be Norvégiában, amit a hamarosan kezdődő NATO hadgyakorlat miatt szerveztek …

“Ellenségek listája” – volt a diagram címe, melyre jómagam és Kemal Atatürk képét tették” – közölte felháborodva a török elnök.
Recep Tayyip Erdogan és Törökország ezért azonnal kivonja a NATO-ban szolgáló török katonákat a norvégiai bázisról, ahol a hadgyakorlaton vettek volna részt és az eset még tovább súlyosbítja az amúgy NATO-tag Törökország és a NATO (USA) egyre terheltebb, nem éppen felhőtlen viszonyát!

A NATO vezetője, Jens Stoltenberg sűrű bocsánatkérések közepette magyarázkodott és elnézést kért az inzultus miatt, de már késő….
“Egyéni tévedés és hiba volt és az nem tükrözi a NATO hivatalos álláspontját” – mondta a NATO-főtitkár… és aki a diagramot készítette, már el is lett ‘paterolva’ a hadgyakorlatról…

De már késő, Törökország és Erdogán begurult….ami mondjuk érthető is….

 

Tovább

Paul Craig Roberts

Ki nyomja meg a nukleáris gombot?

Paul Craig Roberts, Reagan elnök volt pénzügyi államtitkár szinte naponta írja remekbe szabott cikkeit.

Tegnap is ezt tette a fenti címmel írott esszéjében, amely azzal kezdődik,  hogy William Binney – aki a Nemzetbiztonsági Hivatalnál (NSA) létrehozta annak digitális információt figyelő programját – azt mondta, hogyha az orosz kormány valóban összeesküdött Trumppal, meghekkelte volna a Demokrata Párt Nemzeti Bizottságának (DNC) számítógépet, vagy bármilyen módon befolyásolta volna a legutóbbi amerikai választás kimenetelét, az NSA-nak arról lenne digitális bizonyítéka. Az a tény, hogy egyetlen bizonyítékkal alá nem támasztott vádakat halljuk már több mint egy éve a „Russia-gate”-ről, totálisan bizonyítja, hogy a Russia-gate álhír.

Ennek az álhírnek az eredete John Brennan CIA igazgató és Comey FBI igazgató, akik a DNC-vel játszottak össze, hogy diszkreditálják Trumpot, de legalább megakadályozzák abban, hogy kárt tegyen a katonai/biztonsági komplexum óriási hatalmában vagy profitjában azzal, hogy normalizálja a kapcsolatokat Oroszországgal.

A prostituált sajtó soha nem követelt bizonyítékot az állítólagos Trump-Oroszország összjátékra. Sőt, még azt is állította,  hogy az összes, 17 amerikai hírszerzési hivatal szerint Oroszország beavatkozott a választási kampányba.

A Washington és Moszkva közötti mesterséges ellenségesség szítása már ott tart, hogy az USA orosz DNS-t gyűjt egy oroszoknak szánt biofegyverre. /Ezt Putyin elnök megerősítette, azaz azt, hogy amerikai ügynökök Oroszországban gyűjtenek orosz DNS mintákat./

Mindez rendkívül veszélyes, ugyanis nukleáris háborút eredményezhet.

Roberts ezután tisztázza azt az általános hitnek az alaptalanságát, hogy az amerikai elnök az, aki atomtámadást indíthat.

Nem így van.

Az elnöknek vagy el kell fogadnia az egyesített vezérkarnak a háborús tervét és megindítania a nukleáris háborút, ha a katonaság erre készen áll, vagy pedig meg kell fogadnia nemzetbiztonsági tanácsadója tanácsát, hogy ellencsapásként indítson el rakétákat azután, hogy az ellenség kilőtt interkontinentális ballisztikus rakétákat. Ha az elnök maga nukleáris csapást rendelne el, azt figyelmen kívül hagynák.

De akkor ki indíthat ilyen csapást?

A válasz: senki.

Ha a nukleáris rakéták közelednek, azok indítása a kilővő ország ellen nem véd. Akkor elpusztulunk. Minek pusztítanánk el a világ másik részét bosszúból? Felesleges.

Olyan sincs, hogy megelőző csapás, ami a visszacsapást akadályozza.

Az atomháború elmebetegség. Semmi nem indokolhatja.

A diplomácia célja a háború megakadályozása. De amióta a Clinton-rezsim megtámadta Szerbiát, az amerikai diplomácia háborút szít. George W. Bush és Obama 16 éve alatt az USA részben vagy egészében 7 országot pusztított el, milliókat ölt meg vagy tett nyomorékká, és milliókat tett menekültekké. Ezen háborúk egyike se igazolható. Mindegyike hazugságon alapult.

Az ilyen háborúk indítása előtt Washington démonizálta az adott ország vezetőjét. Környezetében sokakat legyilkolt. Ami mutatja, Washingtonnak nincs moralitása. Lelkiismeretfurdalás nélkül öl meg emberek tömegét és pusztítja el egy ország infrastrukúráját. Vagyis képes arra is, hogy „megelőző nukleáris csapást” mérjen egy ország ellen.

Forrás: Lovas István honlapja

Tovább

vahabiták Szerbiában

“A vahabiták megszállták az újvidéki településeket” – kiegészítéssel

A délvidéki főváros egyes részein nő a radikális iszlám követőinek száma.

Ezt állítja az Informer napilap, amelynek a szövegeit persze fenntartással kell kezelni.

Újvidék külvárosában, konkrétan a Veliki rit és az Adice településeken jelenleg állítólag több mint 200 vahabita tartózkodik.

Amolyan kisebb gettót hoztak létre, amelyben saría törvény (önálló iszlám jogrend) szerint élnek. Ez azt is jelenti, hogy kívülállónak nem éppen ajánlatos arrafelé “ólálkodni”.

Az Informer úgy tudja, a vahabiták számának növekedése azzal is magyarázható, hogy a tagtoborzásért személyenként 300 eurót kapnak. Ennyi a stimuláció minden új tagért. Egyelőre nem lehet tudni, ki finanszírozza őket, és egyáltalán mit keresnek Délvidéken.

A vahabita mozgalom Újvidéken tartózkodó hívei többnyire a Koszovóról érkezett cigányok és askálik.

A férfiak imázsát hosszú szakáll és rövid(ített) nadrág jellemzi. Egyelőre nem agresszívek, de a tekintetük nem valami bizalomgerjesztő. Az újvidékiek, amennyire csak lehet, kerülik őket.

Az általuk kialakított gettó miniatűr államra emlékeztet. Medzsliszeikben (iszlám tanácsaikban, illetve közösségeikben) vagy újabban az általuk megnyitott kávézóban társalognak, üléseznek.

Akárhogy is, a jelenlétük nyugtalanítja az újvidéki lakosságot.

Forrás: Délhír

Madarász László:

– Az Informer egy szerbiai napilap, melynek híranyagait valóban fenntartásokkal kell kezelni, de azt is muszáj elismerni, hogy néha telibe trafálnak! Így a fenti cikkük elgondolkodtató, különösen a boszniai vahabita terjeszkedés miatt.

– Az askáli megnevezés – tudomásunk szerint – albán és koszovói (talán török eredetű) muzulmán hitű cigányokat jelöl.

– Mi úgy gondoljuk nem kérdés, milyen pénzekből tudnak ezek az emberek kávézókat megnyitni! Szaúdiból!

A határainktól légvonalban mintegy 90-100 km-re elhelyezkedik el Újvidék (Novi Sad). A szerbiai vahabita – nem lebecsülendő! – térhódítás nem csak a magyar határ közelsége miatt lehet érdekes számunkra, hanem leginkább annak célpontjai miatt: hiszen azok a cigányok, kik Hazánkban is nagy számban élnek! Talán nem is olyan véletlen, hogy az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt, Észak-Magyarország négy megyéje vonatkozásában, roma területi autonómiai igénylése érdekében, éppen a közelmúltban (2017. 09. 27.) kezdeményezett népszavazást! (Lásd cikkünket: Itt) A Nemzeti Választási Bizottság, az Alaptörvényre hivatkozva ugyan a népszavazási kezdeményezést egyhangúan elutasította, de akik “egy tál lencséért” készek itthon szavazatukat bárkinek eladni, a bizottság döntése és majd az országgyűlési választások után (hiszen akkor fizetnek!) – néhány száz euróért – mire lehetnek még ezen túl is képesek?

Mint már írtuk, Montenegro várható “eleste”, és így a Dél-Európai Iszlám Állam megteremtése után ez a folyamat Hazánkra is kiterjedhet, hiszen a magyarországi cigányság, létszáma miatt könnyen betöltheti majd az iszlám invázióban játszott “ötödik hadoszlop” szerepét! Ez nem napjainkban fog megvalósulni, de legkésőbb a 2022 évi választások idején már komolyan számolni kell vele! Sajnos ma Magyarországon nincs olyan párt, amely a délről (is) jövő veszélyt felismerni akarná – hiszen látszólag inkább egymás lejáratásával vannak elfoglalva – és mire felébrednek már késő lehet!

Ha meggondoljuk, hogy korábbi írásunkban említett tanulmány szerint, a többségében muszlim hitű (vahabita) Szúd-Arábia királyi családja zsidó származású, továbbá – mint hozzászólásában Attila felhívta rá figyelmünket – a cigányság zsidó eredetű, nem igazán lehet kétséges, hogy Kánaán (Kárpát medence) földjének végső meghódítása kiknek az érdekeit szolgálja! És még csodálkozunk, hogy a délről jövő – várható – invázió lehetőségét a Hazánkban működő pártok nem akarják felismerni? Hazánknak most nagy szüksége lenne egy atomkori Hunyadira!

Tovább

triaon térképen

Trianon sajátosságairól kendőzetlenül

Egyértelműen Magyarország lett a legnagyobb vesztese az 1920. június 4-én rögzített békeszerződésnek, utánunk Németország és Bulgária következett; utóbbiról gyakran megfeledkezünk, pedig szomszédjai – Románia és Jugoszlávia – hasonló módon csonkították meg, mint hazánkat – mondta el Gulyás László történész a Vasárnapi hírek november 5-i adásában.

Gulyás szerint a török példát kellett volna követnünk, Atatürk ugyanis a rájuk erőszakolt békeszerződéssel szemben megszervezte a hadseregét és ellenállt. Magyarországon viszont épp az ellenkezője történt, gyakorlatilag önként adtuk fel határainkat. Az 1918. novemberi belgrádi konvenció súlyos hiba volt, hiszen a keleti határ mentén stabilan védhető Kárpátok vonaláról jócskán visszavonultunk, illetve Dél-Magyarországra Pécs és Baja elfoglalásával beengedtük a szerbeket. Gulyás László szerint bár egy történész számára sosem szerencsés, ha azt mondja „ha”, mégis úgy véli, ha a magyar hadsereg harcolt volna, a mai határok sem ott húzódnának, ahol. Addig kellett volna védeni a határainkat, amíg lehetett és erőnk engedte, s akkor egészen biztosan jobb helyzetbe kerültünk volna, mint az önként lemondással.

Gulyás elmondta, hogy Károlyi Mihály felelőssége nem elhanyagolható, ennek ellenére a magyar történettudományban két élesen eltérő és egymással ellentétes nézet alakult ki személyével kapcsolatban. Az egyik szerint hazaáruló volt és Trianon az ő lelkén szárad, a másik szerint viszont reálpolitikus, aki jól tette, amit tett, csak a körülmények voltak kedvezőtlenek. Nyilvánvaló azonban, hogy Károlyi súlyosat hibázott a leszereléssel, miközben az ország szomszédjai, a csehek és a románok fölfegyverkeztek; Károlyi tettét tehát lehet relativizálni, ám a bűn attól még bűn marad. A miniszterelnök az antant barátságban bízva aláírta a belgrádi katonai konvenciót és Linder Béla hadügyminiszterével kvázi hazaküldette az olasz frontról hazatérő magyar hadsereget, ez pedig egyenlő a hazaárulással.

Gulyás arra a kérdésre, hogy a trianoni döntést befolyásolták-e személyes okok azt válaszolta, hogy Clemenceau és társai esetében ezt ki lehet zárni, annak ellenére, hogy a francia miniszterelnök fia magyar nőtt vett feleségül, s házasságuk balul sült el. Az, hogy a határokat hol húzták meg kevéssé érzelmi kérdés volt a franciák részéről, sokkal inkább stratégiai döntések születtek. Az viszont igaz, hogy a politikusok, Clemenceau, vagy Lloyd George brit miniszterelnök nem voltak jártasak Közép-Európa földrajzában, a jelen lévő szakértők esetében azonban egyértelműen tetten érhető volt az Osztrák-Magyar Monarchia iránt táplált ellenszenv. Tehát elfogult szakértők tettek javaslatokat fölkészületlen politikusoknak, akik végül elfogadták azokat.

A történész szerint a 20. század történetében példátlan Magyarország esete, elég, ha belegondolunk a területi és az emberveszteség mértékébe. Németország és Bulgária is jóval kisebb veszteséget szenvedtek el, olyan mértékű ország csonkításra, szétdarabolásra pedig, amely Magyarországot érte, nem találunk példát a 20. század egyetemes történelmében.

Az az állítás, hogy a határon túl élő magyar lakosság döntően városokban, nagyvárosokban élt, csak részben igaz, hiszen tényleg voltak magyar többségű városok, de akadt ellenpélda is az elcsatolt területeken, ilyen például Csallóköz, ahol nem volt föllelhető igazi, nagy magyar város. Viszont Csallóköz volt az ország legnagyobb agrárterülete, ahol tömbmagyarság, falusi magyarság élt, mégis teljes egészében elcsatolták, nyilvánvalóan nem a városok okán. De a Délvidékről szintén elmondható, hogy az ország legfejlettebb agrárrégiója volt, a szerbek pontosan azért kérték ezt a területet, mert tudták, hogy búzára lesz szükségük, így kaptak egy búzatermő vidéket – hangsúlyozta Gulyás László.

Hozzátette még, hogy az elkérték szó használata azért helyénvaló, mert amikor 1919 januárjában összeült a békekonferencia Versailles-ban, a kis államok, Csehszlovákia, Románia, és a születő Jugoszláv állam ott ülhettek az asztalnál, azaz ők maguk is a békecsinálók közé tartozhattak, és a konferencia vezetői adtak nekik lehetőséget, hogy mind írásban, mind szóban beterjesszék az igényeiket, azt, hogy mit kérnek a magyar államból.

Arra a kérdésre, hogy a kis államok miért kerültek a győztesek oldalára, ha ugyanúgy az Osztrák-Magyar Monarchia részét képezték, mint Magyarország, a történész elmondta, hogy minden bizonnyal a legsúlyosabb eset Csehszlovákiáé, hiszen 1914-ben még nemhogy Csehszlovák, de Cseh állam sem létezett, ehhez képest négy évvel később Csehszlovákia mégis ott ül a békekonferencia asztalánál. Mindez egyértelműen Edvard Benešnek köszönhető, aki Masarykkal közösen végrehajtott egy roppant sikeres csehszlovák emigrációt, amelynek következtében Csehszlováki győztes államnak minősült, s ott ülhetett a békekonferencia asztalánál. Hasonló történet játszódott le Romániával, illetve a Jugoszláv állammal szemben is. Gondoljunk bele, 1914-ben még nincsen Jugoszlávia, csak szerb állam, majd megalakul Jugoszlávia és az elnöke, illetve a miniszterelnöke ott ülhet Trianonban és húzhatják a határokat.

Gulyás László szerint a trianoni döntés során nem elsősorban egy békés, boldog Európa képe lebegett a döntéshozók szeme előtt, hanem egy biztonságos Európáé, kiemelten előtérbe helyezve persze saját biztonságukat. Különösen a franciák kívántak egy olyan, számukra biztonságos Közép-Európát létrehozni, amely a későbbi német terjeszkedés gátjává lehetett volna. Fölépítettek egy tömböt, amely Lengyelországból, Csehszlovákiából, Romániából és Jugoszláviából állt, ám mindez csupán rövid ideig volt életképes; 1938-ban már a Szudéta-vidék visszacsatolásával a franciák által kitalált közép-európai rend összeomlott és a biztonság odalett, azaz a francia konstrukció nem működött.

Forrás: Polgár portál Írta: Polgár Szilvia

Madarász László: Nocsak-nocsak! Végre egy történész, aki ki meri mondani a (fél)igazságot: “Gulyás szerint a török példát kellett volna követnünk, Atatürk ugyanis a rájuk erőszakolt békeszerződéssel szemben megszervezte a hadseregét és ellenállt.” Talán közeleg az időpont, amikor azt is ki merik jelenteni, hogy Horthy Miklós nyakig sáros a Trianon kastélyban aláírt “békeszerződés” megvalósulásában! Musztafa Kemal Atatürk, a Dardanellák hős védője, aki megakadályozta, hogy az antant csapatai átjussanak a tengerszoroson, ugyanis a török szultán tábornoka volt! A Magyar Királyság legmagasabb katonai rendfokozatát Horthy Miklós altengernagyként érte el. Amennyiben ő “legény a talpán”, szembeszáll a károlyi kormány hadügyminiszterének Linder Béla ezredesnek (!) a parancsával, és nem engedi leszereltetni azt a magyar hadsereget, amely a világháború során, az ország határain kívül tudta tartani az ellenséget! Vagy, ha már ezt elmulasztotta, saját maga szervez egy hadsereget a Magyar Királyság- románoktól, csehektől  és szerbektől való – megtisztítása érdekében, és nem a tiszántúli kenderesi birtokán csücsül, amíg mások (Lehár Antal, Gömbös Gyula, stb.) a Haza érdekében tevékenykednek, illetve a tanácsköztársasági csapataink élethalál harcot vívnak a hon megmentése érdekében! Egy magára valamit is adó katonatiszt, ha úgy tetszik: hazafi, nem a mások által kiverekedett készbe fészkeli be magát, hanem tevőlegesen részt vállal a Haza megmentésében! Továbbá nem a volt ellenség – az antant – érdekeit szolgálja, vagy annak kegyeit keresi! Ám mit is várhatnánk el egy felkent királyának tett – többszöri – eskü megszegőjétől? (Lásd még: http://magaspart.hu/horthy-miklosrol-maskent-2-resz/)

Tovább

Lehár Antal

Horthy Miklósról másként – 2. rész

 98 évvel ezelőtt ezen a napon, 1919.november 14.-én Lehár Antal csapatai élén benyomul Budapestre! Horthy Miklós csak két nap múlva érkezik, azt követően, hogy Lehár  biztonságosnak ítéli a várost!

1919 nyarára kaotikus helyzet alakult ki a Magyar Királyság területén! Az ország a mohácsi csatavesztést követő szétszakadása megközelítőleg sem volt olyan mértékű, mint ekkor! Felvidéket a cseh csapatok uralták, a románok a Tiszáig jutottak, délen a szerbek hasítottak ki területeket. Szeged francia megszállás alatt volt. A Kenderesi birtokára visszavonult Horthy Miklós – aki addig kisujját sem mozdította az ország elvesztése láttán sem – a román előretörés miatt Szegedre menekült, ahol Gömbös Gyula vezetésével már szerveződött az új magyar hadsereg. Északnyugat Dunántúlon báró Lehár Antal, a zeneszerző Lehár Ferenc öccse alakított ki katonai kormányzást, az általa megszervezett, jól felszerelt mintegy 2000 fős – rendkívül ütőképes – seregével, mely megakadályozta a vörös csapatok benyomulását az általa irányított területekre! Lehár Antalról, a monarchiában ezredesi rangot elért katonatisztről tudni illik, hogy az I. világháború végén, a Károlyi Mihály vezette kormány lefegyverzési parancsával dacolva, – hasonlóan más csapategységekhez – fegyverrel a kézben vezette haza állomáshelyére ezredét, úgy hogy abból egyetlenegy embere sem dezertált! Önmeghatározása: „Soproni születésű németként természetesen magyar vagyok!”. A királynak tett katonai esküjét soha meg nem szegő Lehárról köztudott volt, hogy legitimista (királypárti). Működése során nem csak a vörös terrorban résztvevőktől tisztította meg Északnyugat Dunántúlt, Horthy különítményeseivel ellentétben bírósági úton (!), de rendet is tartott ott. Többször kijelentette, ha a Magyar Királyság általa uralt területét, az osztrák, vagy román hadsereg megtámadná, fegyverrel veri onnan vissza a támadókat!

Az ország kormányzása a területi megosztottsághoz hasonlatos volt. A tanácsköztársasági kormányt Pesten az un. szakszervezeti kormány, majd a Friedrich kormány követte, délen előbb Arad központtal (május 5.), majd a román előretörés következtében Szegeden ellenforradalmi kormányok jöttek létre, Károlyi Gyula vezetésével. A harmadik Károlyi kormány honvédelmi minisztere lett 1919. június 6. –án Horthy Miklós, aki tulajdonképpen Szabó Zoltán vezérőrnagy, Erdély katonai kormányzójának a helyét foglalta el, tekintve, hogy Szabót a románok elfogták és internálták. Az Antant nyomására június 12. –én a hat napot megélt Károlyi kormány lemondott, helyét Ábrahám Dezső kormánya vette át, melyben Horthy már (látszólag) nem kapott szerepet, viszont a kormány megalakulását követő napon Horthy Miklóst a Nemzeti Hadsereg főparancsnokává, fővezéri titulusban nevezték ki! Arról, hogy pontosan mi és miért történhetett így, csak Horthy tudhatott, de alighanem bölcsen hallgatott arról. Horthy, augusztus 9. –én függetlenítette magát az Őt kinevező kormánytól, pontosabban a kormány hadügyminisztériumának vezetése alól, és a Nemzeti Hadsereg vezetése „fővezérséggé” alakult!

Az ország területi és közigazgatási megosztottsága egyértelműen nem tetszhetett magának az Antantnak sem, hiszen már megszületett a döntés a Magyar Királyság felosztásáról, ami a későbbi trianoni békediktátumban került lefektetésre. Viszont ezt az aljas és elfogadhatatlan békekötést nem volt kivel aláíratni, hiszen azt a Magyar Királyság nevében, IV. Károlyt leszámítva, senki nem tehette volna meg, csak egy tényleges hatalommal bíró legitim kormány által kinevezett kormányzó, aki az uralkodó nevében járhatna el! A kormányhoz persze tartozik egy – legalább megcsonkolt -„ország” is, így azt előbb létre kellett hozni. Ennek gátjai a románok voltak, akik minden antant figyelmeztetés ellenére nem csak, hogy bevonultak Budapestre, de ott díszfelvonulást is tartottak 1919. augusztus 4. –én, majd kirabolták az országot.  Továbbá fel kell állítani egy „nemzeti hadsereget”, melynek az a feladata, hogy egyfelől a vörösöktől megtisztítsa a “leendő csonkolt” országot, másfelől ne engedje vissza a hatalomba IV. Károly királyt, aki keresztül húzhatta volna Magyarország ellenségeinek elképzeléseit! Az antant leginkább az aggasztotta, hogy amennyiben az ország legitim uralkodója újra elfoglalná a trónt, a gyalázatos békediktátum megvalósíthatatlan lenne, ugyanis a megszállók ellen elkezdődtek az amúgy elszigetelt lázongások, amik királyi parancsra azonnali szervezett fegyveres felkeléssel fenyegettek!

A hadsereg irányításának feladataira leginkább Lehár Antal felelt volna meg, de Ő köztudottan esküjéhez hű, talpig becsületes királypárti katonaember volt, tehát személye szóba sem jöhetett! Kényszerűségből kellett keresni egy nagyravágyó balekot, aki majd végrehajtja az Antant parancsait! Horthyból így lett fővezér, annak ellenére, hogy a szárazföldi hadviselésről nem csak tapasztalata, de még halvány elképzelése sem volt* (ami az Antant szempontjából nem hátrány, sőt…), viszont elég hiú ahhoz, hogy a királynak tett katonai esküjét-, majd a hadiflottánk Antantnak történő átadása előtti napon, szintén neki tett önkéntes esküjét megszegje! (*Megjegyzés: Horthy a flotta főparancsnokaként az osztrák-magyar monarchia olasz fronton harcoló szárazföldi erőinek javaslatot tett arra, hogy az olasz állásokat az Adriáról hajóágyúival bombázza. Kiröhögték! Gondolom egyfelől azért, mert az a több száz kilométeres front csak egy nagyon keskeny sávjára korlátozódhatott volna le, másfelől azért mert a mély-merülésű cirkálóknak a parttól elég messze kellett volna tüzelőállást foglalnia, ami az ágyúk tényleges hatótávolságát lényegesen lerövidíti, miközben a torpedókkal felszerelt gyors mozgású olasz motorcsónakok és olasz repülőgépek miatt állandóan manőverezni kell, ez viszont a pontos célzást gátolja. /És az Antant flottáról még nem is beszéltem./ Ezek következtében egyáltalán nem zárható ki, hogy a szárazföldi egységeinket baráti tűz éri!)

Fővezérként Horthy hozzákezd a Nemzeti Hadsereg létszámának felduzzasztásához, de az a megtorlást is végző tiszti különítmények „erőfeszítése” – kényszersorozás – ellenére vontatottan halad, tekintve, hogy ekkora Horthy Miklós a világháborús szárazföldi hadseregünk túlnyomó többsége előtt, minden korábban megszerzett tekintélyét elvesztette! Ezt azzal kívánta ellensúlyozni, hogy ekkor még királypártiságát a csatlakozó tisztek előtt hangoztatta. Augusztus 9.-én a Nemzeti Hadsereg elindul Szegedről Siófokra. Ekkor még az 2 gyenge zászlóaljból, 1 huszárszázadból, 1 tüzérosztályból, 1 utászzászlóaljból és kb. 1 000 főt kitevő tiszti századokból áll. Felszerelésük szinte siralmas. Gondolom a hadserege állapotát Ő is hasonló módon ítélte meg, ezért Gömbös Gyulát megbízza azzal, hogy vegye át Lehár Antal vezette jól felszerelt, rendkívül szervezett, ütőképes hadosztályt, melynek átadását Lehár – ekkor még – megtagadja! Később azonban feltételezve Horthy királyhoz való hűségét, a Haza érdekében már alárendeli magát a fővezérnek és a román csapatok – antant parancsra – a Dunántúlról, majd Budapestről történő kivonásának megkezdése után, együtt induljanak a főváros felé. (Lehár már november 9. -én Martonvásáron van, miközben Horthy még mindig Siófokon!) A martonvásári bázisukról Lehár Antal zászlóalja élén, november 14. –én hatol be Budapestre, egyfelől ellenőrizendő a románok visszavonulását, másfelől elvégzik az esetleges vörös terrorfészkek felderítését is. Horthy csak ezt követően két nappal később, 1919. november 16. –án vonul be a már biztonságos fővárosba, oldalán a szintén lovon ülő Lehár Antallal.

Horthy és Lehár Antal

Ami ennek kapcsán történik, egyfelől jellemző a későbbi kormányzóra, másfelől undorító: a bevonulást megörökítő fényképekről és filmfelvételekről Lehár Antalt utóbb kiretusálják! Amilyen ütemben a románok hagyják el az országot, Horthy parancsára a Lehár hadosztály követi Őket. Az általuk megtisztított területeken szinte azonnal megjelennek Horthy agitprop emberei, akik majd’ minden ház portájára felragasztják az alábbi, Horthyt népszerűsítő plakátot.

Horthy plakát

Egy tönkretett, megcsonkolt országtól temérdek pénzt igénylő plakátragasztgatással, emberi erőforrást nem kímélve elkezdődik Horthy személyi kultuszának kiépítése. (Rejtély számomra, hogy ki/kik finanszírozták a plakátok gyártását?)

A formális kormányzóválasztás (1920.03.01.) előtt már hetekkel Lehárt eltávolítják Budapestről, azzal az ürüggyel, hogy közelebb kell helyeznie a hadosztály-parancsnokságát a tevékenységi körzetükhöz (Miskolc, Szolnok, stb.) Lehár Ceglédet választaná, mert nagyjából az helyezkedik el középen, de finoman „lebeszélik” tervéről, mivel az a város még túl közel van Budapesthez. Így esik választása a távolabbi Mezőkövesdre. Horthy fél a még így is közel lévő királypárti Lehártól, ezért a kormányzóválasztást saját különítményeseivel katonailag is biztosítja! Hiába, gyáva volt a teljes flotta főparancsnokaként az Otrantói támadása során, gyáva volt inkább elsüllyeszteni az osztrák-magyar hajóhadat, mintsem átadni azt az ellenségnek, gyáva volt hadsereget toborozni és szembeszállni a románokkal, gyáva volt elmondani környezetének, hogy nem királypárti inkább csak hatalomra tör, és most sem hazudtolta meg önmagát! Nem véletlen, hogy Orbán Viktor újabban dicsőíteni kezdte a kormányzót! Ö is gyáva valóban szembeszállni Brüsszellel (legfeljebb csak a kiragasztott plakátok szintjén), gyáva kivezetni az országot az EU –ból, gyáva szembemenni azzal a mérhetetlen korrupcióval, ami Ő indított el, de gyáva leszámolni azokkal a külföldről fizetett civil szervezetekkel is, akik majd felforgatják Hazánkat!

Horthyi Miklós – már kormányzóként – 1920. március 15. –én kinevezi Simonyi-Semadam Sándort miniszterelnöknek. Az Ő kormányának népjóléti minisztere Benárd Ágost és Drasche- Lázár Alfréd írja alá Versailles Nagy-Trianon kastélyában 1920. június 4.-én a szégyenteljes békediktátumot, tekintve, hogy ezt a feladatot egyetlen magára valamit is adó politikus sem vállalta el! Annak ellenére, hogy Hazánk aláírta a békeszerződést, ekkor még semmi nem volt „lefutva”! Horthy hatalma is ingatag volt, leginkább a vörös veszély állandó ismételgetésének segítségével és királypártiságának hangoztatásával biztosította hatalmát. (Hasonlóan Horthyhoz, most ugyanilyen okokból Orbán hivatkozik szinte állandóan a migránsveszélyre.) Ez idő tájt a nyugati országrészben a rongyos gárda tevékenykedik, június 30.-án kirabolják az ausztriai Fürstenfeld katonai raktárát, számos puskához és gépfegyverhez jutva. Később ezek segítségével elfoglalják az osztrákoknak ítélt Burgenlandot, és többször összetűznek az ellenük küldött osztrák rendőri- és csendőri alakulatokkal. Megsegítésükre Horthy nem küld sem katonákat, sem fegyvereket, de ellenük sem mer tenni semmit! Prónay Pál – korábbi Horthy különítményes – vezette rongyos gárdához csatlakozik Lehár Antal korábbi helyettese, Ostenburg-Moravek Gyula Sopron csendőrparancsnoka 300 emberével. Pécs-baranyai terület még mindig szerb megszállás alatt, csak augusztusban kapjuk vissza annak egy részét!

Arra vonatkozóan, hogy milyen politikai helyzet uralkodott ebben az időben a szétszedett Magyar Királyság területén, illetve peremén, álljon itt néhány példa: 1919 januárjában a lengyelek és csehek háborúzgatnak a Hazánkból kiszakított terület megszerzése érdekében. 1920 áprilisában kitör a lengyel szovjet háború, melyben a lengyelek győzedelmeskednek. (Horthy nagy mennyiségű fegyverrel és lőszerrel segíti a lengyeleket Románián keresztül, mivel sem a csehek sem az antant államai nem engedik át területükön a fegyverszállítmányt! Pedig a lengyelek, az általuk állítólagosan utált vörösök ellen harcolnak!) 1920 novemberében súlyos összecsapások robbannak ki a csehországi német városokban a lakosság és a katonaság között. Egy hónap múltán a sztrájkot követően Prágában is összetűzések lesznek. 1921 februárjában összeül a Szerb- Horvát – Szlovén Királyság nemzetgyűlése, melyben a horvátok nem vesznek részt! Kezdetleges, inkább helyi szervezkedések alakulgatnak a Felvidéken a magyar és szlovák lakosságon belül a cseh elnyomás ellen. Hasonló a helyzet a megszállt Erdélyben, és Délvidéken is! A Magyar Királyság területén élők csak királyi parancsra és fegyverre várnak… Érzik ezt a területrablók is, ezért elkezdik a kisantant szervezését (1920. augusztus), mely végül 1921. április 23. –án (ha valakinek így jobban tetszik: 1921. június 7. –én) Románia csatlakozásával lesz teljes.

1921. március 27. –én IV. Károly meglepetésszerűen visszatér Magyarországra, hogy ismét elfoglalja trónját. Horthy ezt azzal utasítja vissza, hogy az Antanttól és a csehektől olyan jegyzék érkezett,mely szerint ebben az esetben megtámadnák Magyarországot. Horthy hazudott! A jegyzék csak két nap múlva érkezett meg! Horthy felkéri IV: Károlyt a távozásra, de korábbi levélváltásukhoz hasonlóan újra hűségesküt tesz felkent királyának! 1921. október 20.-án IV. Károly ismét megkísérli trónja visszaszerzését. Lehár Antal és Ostenburg-Moravek Gyula vezetésével királyhű alakulatok fegyveres támogatásával, vasúton indul meg Budapest irányába, de szerelvényét az ünneplő tömeg rendre megállítja, lassítja, ezért meglepetésszerű trón visszafoglalásról már szó sem lehet! Budaörsnél ütköznek meg a legitimista (királypárti) seregek, a korábban még szintén királypárti Nagy Pál honvéd altábornagy által irányított horthysta, leginkább egyetemistákból álló alakulatokkal. Rövid tűzpárbaj után, katonailag értelmetlen királyi parancsra, mivel IV: Károly Horthyval ellentétben nem akart magyar vért ontani, Lehárék leteszik a fegyvert! Lehár ellen elfogatóparancs van érvényben, ezért IV. Károly kifejezett, többször megismételt parancsára a Dunát átúszva megszökik, és bátyjához, Lehár Ferenc zeneszerzőhöz menekül Németországba. Ostenburg-Moravek Gyulát elfogják, elítélik, de később kormányzói kegyelemben részesül. IV. Károlyt elfogják, több legitimista főúrral és politikussal együtt Tihanyba hurcolják, majd Madeira szigetére száműzik! Ennyit ért Horthy Miklós sokszoros esküje! IV. Károly királyunk, nem sokkal később spanyolnáthában a szigeten hal meg 1922. április 1. –én.

A Szentkoronával megkoronázott, azaz felkent IV. Károly halálával a Trianonban elcsatolt területeink visszaszerzésének reménye, Horthy Miklósnak köszönhetően örökre elpárolgott! Pedig ha a felség- és hazaáruló, többszörösen esküszegő, hazug, antant báb Horthy Miklós ígéretéhez híven visszaszerzi számára a koronát, kisantant ide, vagy oda, királyi parancsra a területrablók által kifosztott, meggyalázott Magyar Királyság lakossága – beleértve Horvátországot is – egy emberként rázza le azt a rabigát, melybe az antant belekényszerített minket! (Még az elismert román történész, Luciaan Boia is a következőket írja könyvében: “Az éppen létező Románia, illetve az egyenlő nemzetek konföderációjaként elképzelt Habsburg Monarchia közül az erdélyi románok valószínűleg az utóbbit választották volna.” Én hozzáteszem: IV. Károly visszatérése esetén is felülvizsgálták volna korábbi gyulafehérvári döntésüket, és újból csatlakoztak volna a Magyar Királysághoz!)

Törökországban ekkor még zajlott Musztafa Kemal Atatürk vezette felszabadító háború, melynek végén az antant csapatok vereséget szenvedtek, már csak azért is, mert katonáik a világháborútól megcsömörlöttek – a francia hadsereg már a világháború folyamán is felbomlott egyszer, és kíméletlen terror után állt újra fel – ezért is inkább a görögöket áldozták fel. Kizárt dolog, hogy egy újabb, a Magyar Királyság és a kisantant közötti háborúba a francia, angol, vagy olasz csapatok beavatkoztak volna! Az elcsatolásra ítélt területeken – Sopron kivételével – soha nem engedélyezték a népszavazás kiírását a hovatartozásról! Ugyanis ellenségeink is tudták, hogy az ezer éves királysághoz szokott lakosság – tartozzanak is bármelyik nemzetiséghez  – amely még ráadásul a megszállók rablásaitól, erőszakosságától is szenvedett, soha az életben nem adta volna voksát a Trianon előtti határok megváltoztatásához!

1921 novemberében Horthy parancsára a rongyos gárda kiüríti Burgenlandot, megszűnik a Prónay vezette önálló állam, a Lajtabánság. A rongyos gárda tevékenységének eredményeként népszavazást írnak ki Sopron és az azt övező néhány falu hovatartozásáról. A leadott szavazatok alapján azok visszakerülnek hozzánk. Ezt persze Horthy saját győzelmeként ünnepelteti, további tápot adva személyi kultuszának, holott köze nem volt a népszavazás kierőszakolásához!

1921.november 6.: kimondják a Habsburg ház trónfosztását, amit Horthy a király kormányzójaként ír alá, ezért szerintem annak érvényessége kétséges! Lásd: http://magaspart.hu/horthy-miklosrol-maskent/

Jellemző: a megválasztott kormányzó annak ellenére, hogy IV. Károly nevezte ki a háború utolsó napján altengernagynak, majd megtagadta királyát, akit még Madeira szigetére is száműztetett, egész életében a IV. Károlytól kapott tengerésztiszti (vagy ahhoz megtévesztésig hasonló) egyenruhában feszít, azzal a különbséggel, hogy a karpaszomány már a monarchia főtengernagyi rendfokozatára hajaz, még ha pontosan nem is felel meg annak! A történések után, a helyében sohasem mertem volna felvenni ezt a formaruhát, vagy ha azt rám erőltetik, a tükörben szembeköpöm magam!

Horthy Miklós portré                                                                                                                                                                                                   Karpaszomány altengernagyiKarpaszomány főtengernagyi

 

Altengernagy                                                                                                                                    Főtengernagy

Egy másik Horthy Miklós „születik”:

Mindenekelőtt tisztázzuk: mikor a következőkben Horthyról írok, ez alatt az általa kinevezett kormányokat is értem, dicsőségben, felelősségben osztoznak!

Horthy Miklós egy végtelenségig kirabolt, nyersanyag forrásaitól, só- és színesfémbányáitól megfosztott csonka országot „rendelt magának”! A későbbi kisantant megszálló csapatai vittek mindent, ami a kezük ügyébe került! Különösen a románok jeleskedtek a szabad rablásban! Gyárainkat leszerelték, a polgári lakosságtól minden hasznavehetőt elkoboztak és azokat szerelvényszámra vitték rablott hazájukba a mozdonyokkal, vagonokkal együtt! A közigazgatás romokban, az alakulgató politikai pártok többszörösen megosztottak. Horthy a vörös veszélyen túl, leginkább a királypártiaktól tarthatott, ezért mindent elkövet majd egyes legitimisták lejáratása érdekében. Az éhező, kirabolt lakosság várja a csodát, amit felkent királyának halála után Horthyban remél megtalálni! Tovább növeli az átmeneti nehézségeket az elcsatolt országrészekből idemenekültek magas száma. Az igazi megoldást az egymást követő kormányok sem találják, a helyzet már-már katasztrofális. A fordulatot Bethlen külpolitikájának gyümölcse jelenti, Magyarországot felveszik a Népszövetségbe (1922), és 250 millió aranykorona értékű kölcsönt kapunk angol közbenjárásra, 20 éves futamidővel.  Megindul a gazdasági fejlődés, melynek az 1929 –es gazdasági világválság vetett véget. Feléljük arany- és devizatartalékainkat, az ipari termelés 20%-al visszaesik. Az igazi áttörést Hitler hatalomra kerülése hozza el. Mivel a zsidók „háborút” hirdettek Németország ellen (Daily Express: Judea Declares War on Germany), ami bojkott formájában öltött testet és célja az ország kiéheztetése volt, a németekkel 1930. –ban megkötött kereskedelmi szerződés 1934 évi kiegészítése, a lendületesen fejlődő agrártermelésnek hatalmas külső piacot jelentett. Cserébe áramlott a német ipari áru Hazánkba, mely újabb lökést adott a gazdasági fejlődésnek! Horthy érdeme, hogy eddigre már a magyar oktatás átszervezése, általánossá tétele lezárult, így a népiskolák tanárainak letelepedésére, a kulturális intézmények fejlesztésére is jutott elég anyagi erő. Tovább lendítette a gazdasági fejlődést, hogy kereskedelmi szerződést kötünk Olaszországgal (1934), illetve Ausztriával is. Szépült, gazdagodott az ország! Álláspontom szerint 10 év alatt akkora fejlődés történt, mint a háború előtt 20-25 év alatt. Az 1938 –ban meghirdetett hadsereg-korszerűsítési program újabb lökést ad a magyar iparnak. Töretlen gazdasági fejlődésünknek az 1941. június 27. –i, Szovjetunió elleni hadba lépésünk fokozatosan vetett véget.

Összefoglalva: az ország talpra állásában és gazdasági fejlődésében, Horthy múlhatatlan érdemeket szerzett! További érdemei: A népköztársaság, majd a tanácsköztársaság után helyreállította a jogfolytonosságot, visszaállította a történeti alkotmány érvényességét és a királyság intézményét, a Szentkorona-tant újra érvényessé tette a közigazgatásban.

Időnként felcsapnak olyan teljességgel megalapozatlan hangok, hogy a Kormányzó antiszemita lett volna. Álláspontom szerint ez hazugság! 1919 –ben az elébe járuló zsidó küldöttséget biztosította arról, hogy akik közülük nem vettek részt a vörös terrorban, azoknak bántódása nem lesz. Ekkor már betartotta adott szavát!  (pl. Sióagárdi Zöld Márton, született: Grünhut Móritz – későbbi tábornok – ugyan zsidó volt, de Horthytól 1920 –ban vezérőrnagyi kinevezést kapott.) Soha nem kiáltotta ki a zsidóságot általános bűnbaknak, a vörös terrorért! Vagyis nem tette azt, mint a zsidóság prominens személyei, akik még mindig a teljes magyarságot okolják 600000 zsidó elhurcolásáért! Illene azt is tudni, hogy kártyapartnereinek többsége zsidó volt, amit környezete bizony-bizony szemére is hányt. A háború elől menekülő külföldi, főleg lengyel zsidókat is befogadta az ország, és ameddig módja volt rá, a zsidók munkatáborokba történő elhurcolását is megakadályozta! A nürnbergi nemzetközi bíróság csak, mint tanút idézte be, és sohasem ült a vádlottak padjára. Felelősségre vonását még Sztálin is ellenezte! Portugáliai száműzetésében zsidó magánszemélyek anyagilag támogatták. Antiszemita beállítottsága bizonyítékaként tüntetik fel, az un. numerus clausus törvény elfogadását, ami viszont kizárólag a felsőoktatásban az igen magas zsidó túlsúlyt igyekezett a zsidóság létszámarányához visszaigazítani. Arról már nem szívesen beszélnek a zsidó hangadók, hogy hasonló szabályozást vezettek be ez időtájban pl. az USA –ban, Kanadában is!

Az antiszemita vádaknak több indítéka van. Ezek közül álljon itt néhány:

  1. A zsidó lobbi szeretné meg nem történté tenni azt a tényt, hogy korabeli vezetőik semmit sem tettek a II. világháború alatti deportálások megelőzése, elkerülése érdekében, sőt türelemre, megértésre intették zsidó vallású híveiket! A teljes felelősséget ránk hárítják! „Sokat gondolkodok Stern Samuról, a vezetők felelősségéről, és arról, mi vette rá elődeimet, hogy a németek bevonulása után együttműködjenek velük, kiszolgálják őket.” „A zsidó tanács tagjai a gyilkos gépezet részeivé váltak, és nagymértékben elősegítették, hogy az emberek a gyilkosok valódi céljainak ismerete nélkül menjenek a gettóba és a halálba. Döntő szerepük volt abban, hogy a magyarországi zsidóság nagyobb része fegyelmezetten tett eleget a hatósági intézkedéseknek. Az idézetek Dr. Feldmajer Péter korábbi MAZSIHISZ elnöktől.
  2. A magyarországi zsidóság vezetői sohasem néztek szembe azokkal a tényekkel, hogy csakúgy, mint a tanácsköztársaság idején, a Rákosi érában is zsidók álltak a magyarok elleni atrocitások, megtorlások élén! Pl. ÁVH tevékenysége, padlás lesöprések, terror. Ezekért sohasem kértek bocsánatot, inkább olyan irányba terelték a közvéleményt, mely szerint nekünk kellene sajnálgatni őket!
  3. A zsidók mindig is a megtévesztés „művészei” voltak! Pontosan tudják, hogy Európa őslakosai megvetéssel tekintettek rájuk régen is, most is. Tehát, ha ők szeretnek valakit, az gyűlöletet ébreszt azzal szemben a gojokban, és megfordítva. Ha ők látszólag utálnak valakit – jelen esetben Horthyt – azt a nem zsidók piedesztálra emelik! Gondoljunk itt Rejtő Jenő Piszkos Fredjére, aki addig „szeretgette”, tisztelte Vöröskarmot, amíg a hajó teljes legénysége szembeszállt Vöröskarom akaratával és Vadsuhanc pártjára állt! Rejtő – aki maga is zsidó volt – pontosan ismerte a zsidó megtévesztés menetét, sőt le is írta azt a Piszkos Fred a kapitány c. művében! Ezért a feltétlen Horthy imádóknak el kellene gondolkodnia azon, vajon nem a zsidók játékszereivé váltak-e?
  4. Horthy Miklós tevékenységét, ha úgy tetszik életpályáját, sohasem kísérelték meg a történészek átfogóan – az adott korszakok adta lehetőségek figyelembevételével – elfogulatlanul kiértékelni! A II. világháború előtt imádni, utána utálni kellett, ma újra dicsőíteni. Pedig gyarló ember volt Ő is a maga tévedéseivel, hibáival, a Bethlen kormány hivatalba lépésétől számítva – az országért tett – elismerést érdemlő cselekedeteivel együtt!

Orbán Viktor – Klebelsberg Kuno felújított lakhelyének átadásakor elhangzó – Horthyról szóló mondatai, látszólag kiverték a biztosítékot egyes zsidó vezetőknél, holott csak arról van szó, hogy az ő felháborító véleménynyilvánításukkal plusz szavazatokat szereznek, a nekik milliókat juttató jelenlegi miniszterelnöknek, a megtévesztett magyarság soraiból! Azonban, ha mégis a jelenlegi felforgatástól sem visszariadó csoportosulás győzne valami úton-módon, akkor ők ugye már megmondták a magukét Orbánnak, Horthy kapcsán is! Tehát mindenképpen jól járnak!

Személyes véleményem az: Elég tisztességes, becsületes magyar hazafi, hős született már a történelmünk során, akik nem haboztak tenni valami maradandót a magyarságért, ha hívta Őket a Haza! Őket bátran állíthatjuk példaképnek a fiatalságunk elé! Horthyt nem sorolom közéjük! Viszont már kormányzóként, az ország fejlődésére tett intézkedéseit el kell ismernünk!

Dr. Bene Gábornak is kötelező olvasmány: Lehár Antal: Egy katonatiszt naplója!

Madarász László

Admin: Nyitóképen Lehár Antal. (Fényképek a Wikipédiáról származnak.)

Tovább

Kurucok

Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak

A napokban kaptunk egy felsorolást, egy listát arról, hogy közismert emberek, tudósok, államférfiak, írók hogyan vélekedtek hazánkról. (terjeszd !)

Ezt a felsorolást most változtatás nélkül közzétesszük. Érdemes elolvasni és erőt meríteni belőle!

TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta:

Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország őrizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté.”

„There is no more illustrious history than the history of the Magyar nation… The whole civilized world is indebted to Magyarland for its historic deeds.”

 

II. MURAD szultán (1404-1451):

Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak.”

 

MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták:

Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagy mennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.”

 

A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:

Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából kiűzhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség.”

 

CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:

A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”

 

GRIM JAKOB (1785-1863) az első német tudományos nyelvtan megalkotója:

A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”

„The Hungarian language is logical, has a perfect structure and surpasses every other language.”

„Die ungarische Sprache ist logisch, vollkommen, ihr Aufbau übertrifft jede andere Sprache.”

 

Sir BOWRING JOHN (1792-1872)

A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét…”

„The Hungarian language goes far back. It developed in a very peculiar manner and its structure reaches back to times when most of the now spoken European languages did not even exist. It is a language which developed steadily and firmly in itself, and in which there are logic and mathematics with the adaptability and malleability of strength and chords. The Englishman should be proud that his language indicates an epic of human history. One can show forth its origin; and all layers can be distinguished in it, which gathered together during contacts with different nations. Whereas the Hungarian language is like a rubble-stone, consisting of only one piece, on which the storms of time left not a scratch. It’s not a calendar that adjusts to the changes of the ages. It needs no one, it doesn’t borrow, does no huckstering, and doesn’t give or take from anyone. This language is the oldest and most glorious monument of national sovereignty and mental independence. What scholars cannot solve, they ignore. In philology it’s the same way as in archeology. The floors of the old Egyptian temples, which were made out of only one rock, can’t be explained. No one knows where they came from, or from which mountain the wondrous mass was taken. How they were transported and lifted to the top of the temples. The genuineness of the Hungarian language is a phenomenon much more wondrous than this.”

 

VICTOR HUGO (1802-1885) francia költő, író:

Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése. …Magyarország nem halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette.”

„Hungary is the Nation of heroes, Germany represents virtue, France represents libery, Italy represents glory among the nations of the world. Hungary is the incarnation of valour”

 

SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:

A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni.”

 

N. ERBERSBERG (1840):

Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan került minden közönségest, kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot.”

„The structure of the Hungarian language is such that it appears that linguists could have created it with the purpose of incorporating in it every rule, conciseness, melody and clarity and besides all this it avoided any commonness, difficulty in pronunciation and irregularities.”

„Die Struktur des Ungarischen erscheint mir so, als sei sie von einer Versammlung von Linguisten entwickelt worden, damit die Sprache alles Wichtige enthalte – Regelhaftigkeit, Dichte, Klarheit und Harmonie.”

 

FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes:

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

 

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) angol író:

Őszintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal… Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna.”

„After studying the Hungarian language for years, I can confidently conclude that had Hungarian been my mother tongue, it would have been more precious. Simply because through this extraordinary, ancient and powerful language it is possible to precisely describe the tiniest differences and the most secretive tremors of emotions.”

 

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író – Párizs, 1957 októbere:

„… A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. …A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. …A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.”

„…The Hungarian blood is such a treasure of Europe and freedom, that we must save every drop of it. …Upon this anniversary of liberty I wish with all my heart, that the silent resistance of the Hungarian people would carry on, strengthen itself, so that as an echo of a cry coming from all directions, would achieve in world opinion a boycott against the aggressors. And even if this world opinion is too weak and selfish to bring justice to this martyr nation, if our voice is too weak, I wish that the Hungarian resistance would hold out until the conter-revolutionary regimes of the East crumbles beneath the weight of their own lies and contradictions. …The conquered and bound Hungary has done more for freedom than any other nation in these past 20 years. For this historical lesson to be heard by the blind and deaf West, much Hungarian blood had to be spilled – and this torrent of blood is now drying up in the memory of the public.”

 

ISMAIL GALAAL (1914-1980) szomál költő:

Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak.”

„In the deserts of East Africa, by the camp-fires of camel-caravans, some tribes (who have heardly even heard of Europe), sing with reverence songs of the Hungarian revolution.

 

ISAAC ASIMOV (1920-1992) scifi író:

Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.”

„A persistent rumor has circulates in the USA: There are two intelligent races living on the surface of planet Earth: the standard people and the hungarians”

 

HELMUT KOHL német konzervativ politikus, kancellár 1982-1998-ig:

A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki.”

„Hungary was where the first stone was removed from the Berlin Wall.”

 

KRANTZ S. GROVER (1931-2002) amerikai antropológus:

A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet… átmeneti kőkori nyelvnek tartom, mely megelőzi az újkőkor kezdetét… a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb…”

„The dating of the ancient hungarian language is very surprising. I personally think that this is the original language from the stone age and it has predates even the start of the neolitis age languages… clearly, from all of the presently known languages the hungarian is the most ancient.”

 

HANS KUITERT – De Telegraaf (2001):

A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és – néhány palesztin számára – Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.

A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel-díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese – az emberiség krémje.”

„Nationalism is often seen with disapproval in the world: it implies superiority of a certain people with regards to others, and such unpleasant names are associated with it like Hitler’s, Milocevic’s – and to certain Palestinians – Sharon’s. Hungarian nationalism however is of a totally different nature, a harmless phenomenon. Hungarian nationalism obviously came from Mars.

From Mars, the fourth planet of our Solar system, where NASA launched a probe in April, although I believe it would have been easier to send a Concorde-jet to Budapest. For Hungary is like Mars on Earth, and Hungarians are as if they were Martian: they are leading minds in computer technology, brilliant scientists who win Nobel Prizes, outstanding matematicians. So if the story is true – they are the crem de la creme of humanity.”

 

NICHOLAS LEZARD – The Guardien (2004):

A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli-faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el őket.”

„Hungarians are not actually native earthlings, but a super-intelligent extra-terrestrial race which has managed to blend in with humanity, only giving themselves away by the genius of their works and the absolute impenetrability of their language.”

 

ARNALDO DANTE MARIANACCI, az Olasz Kultúrintézet igazgatója (2006):

„…a magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad nem vesz el senkitől. Míg más országokban a nép formálja a nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen behatolni és idegen kifejezéseket ráerőltetni…”

 

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája 2007-ben:

Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni.”

 

JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 2009. augusztus 20-án:

Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni.”

 

BILL JAMIESON (1945-) – Scotland on Sunday (2012. január 15-én):

„…Nyugati nemzet régóta nem hozott létre ilyen feddhetetlen kulturális és szellemi tartalmú és lenyűgöző morális értékű dokumentumot. A 21. század erkölcsi sivatagában megdöbbentő lehet szembesülni a hagyományos értékek, hazafias hozzáállás és az igazi szabadság tiszteletének ilyen drágakövével. Nem csoda, hogy Brüsszel és Washington erőszakkal vissza akarják vonatni: olvassanak egy kis magyar történelmet, mielőtt ilyen hiábavaló próbálkozásba fognának.”

„…it is a long time since any western nation produced a document of such intellectual and cultural integrity, moral worth and wholly admirable quality. In the moral desert of 21st-century Europe, it is startling to find this gem of traditional values, patriotic assertion and respect for genuine freedom. Naturally, Brussels and Obama-occupied Washington are anxious to force its repeal: they should read some Hungarian history before embarking on such a futile confrontation.”

Forrás: Magyar Megmaradásért

Tovább