valasztás 2018

Ellentétek: a valóság, és a Fidesz propagandája

Álmomban sem gondoltam volna, hogy Orbán Viktor jó egynéhány évvel ezelőtti – az öszödi beszéddel kapcsolatos – parlamenti felszólalásában, a leendő kormánya kommunikációs- és a Fidesz választási stratégiáját ismerteti! Pedig így történt:

 

Most tekintsünk bele egy kicsit a valóságba:

  • A „Magyar” kormány 1698/2013. (X.4.) kormányrendelettel elfogadja „a Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentumot”, mely 100 pontból áll. (lásd: http://docplayer.hu/88522-Az-1698-2013-x-4-korm-hatarozattal-elfogadott.html#show_full_text )Ebben már számolnak a délről jövő egyre nagyobb mérvű népvándorlással, de a migráció szerintük pozitív elemeket is hordoz: „A hazai népességfogyás és alacsony foglalkoztatottság mellett a növekedést, az újraelosztást, a nyugellátás fenntarthatóságát a képzett munkaerő ellenőrzött bevándorlása is segítheti.” (6. pont) „Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája a migrációt természetes, ugyanakkor összetett jelenségként kezeli, amely gazdasági és demográfiai előnyöket, valamint köz- és nemzetbiztonsági kockázatokat egyaránt rejt magában.” (41. pont, azaz az illegális migrációval foglalkozó fejezet!) A stratégiai tervdokumentumból folyamatosan visszaköszönnek azok az elemek, melyek leginkább a Soros György féle migránssegítő szervezetek vezérelvei, pl:Magyarország szolidaritást vállal azon külföldiekkel, akiket hazájukban faji, nemzetiségi, vallási, politikai okok, vagy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk miatt üldözés fenyeget. Befogadja és védi azokat is, akik hazájukból háborús események miatt, vagy súlyos sérelem miatti félelmükben menekültek el. Segíti és támogatja azon személyeket, akiket egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.” „Magyarország folyamatosan keresi a lehetőséget arra, hogy a nemzetközi védelemben részesített külföldiek helyzetét segítő forrásokat tárjon fel, és törekszik arra, hogy a meglévő források minél magasabb hatásfokkal kerüljenek felhasználásra.” (62. pont.) Ugyanakkor a „magyar” kormány a migránsok befogadása kapcsán attól sem riad vissza, hogy adott esetben átnyúlva az önkormányzatok feje felett, kvótákat állítson fel az általuk kötelezően befogadandó személyek számára vonatkozóan! Tehát ugyanúgy kvótákat emleget, mint teszi azt később Brüsszel is! Vajon az EU vezetése a magyar példát követi a kvótákkal? „A nemzetközi védelmet kérők elhelyezése tekintetében fontos szempont, hogy az elhelyezésben érintett települések kellően ösztönözve legyenek arra, hogy befogadják a nemzetközi védelmet kérőket, illetve elfogadják településükön az elhelyezést szolgáló intézményeket. Ennek érdekében akár kvótarendszer bevezetésével, akár különféle támogatások biztosításával ösztönözni kell az érintett településeket a befogadó készség növelésére.” (62. pont) Tehát magyarra fordítva: A magyar emberek által megválasztott, de csak nevében „magyar” kormány, meghatározza, hogy az én településemen ki legyen a szomszédom! Cseppet sem érdekli, hogy mely kecskeb@aszó szomszédságát, viselkedését, távolról hozott szokásait kell eltűrnöm, ha kell, ennek érdekében nyomást gyakorol az általam is megválasztott képviselőtestületre, akár megvesztegetés útján is. Amennyiben ez mégsem menne, kvótákat állít fel, hogy településemnek kötelező legyen befogadni idegen f@aszokat, akik majd veszélyeztetik családom biztonságát! Ugyanakkor megvédeni tőlük nem akar, mint ahogy tette ezt eddig is a cigánybűnözők esetében. Vagyis arra óhajt kényszeríteni, hogy mindezeket megadóan tűrjem! Másrészt a fenti dokumentum elolvasása után nyilvánvaló, hogy már 2013 októberében tudatosan készülnek egy Hazánkat (is) érintő migráns invázió fogadására, melyre az anyagiakat sem kímélik! A fenti hivatkozású förmedvényt – tudtommal – a mai napig nem vonták vissza, tehát, ha a Fidesz nyer a közelgő választásokon, minden látszólag ellenkező kommunikációjuk ellenére azt meg fogják valósítani! Ugyanez lesz, ha az ellenzék nyer, mert joggal mondhatják majd: csak az orbáni elképzeléseket hajtják végre!
  • Összhangban az 1. pontban vázolt stratégiával, 2015. november 27. –én Magyarország, az Európai Bizottság elektronikus rendszerén keresztül benyújtja, a migrációval kapcsolatos, felülvizsgált nemzeti programját, amit az EU 2015/1523 és 2015/1601 határozatainak figyelembevételével készített el. A http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/M%C3%B3dos%C3%ADtott%20Nemzeti%20Program.pdf angol nyelvű táblázatából (címe: 4.2 Transfer & relocation) kiderül, hogy Hazánk ajánlatot tett arra, hogy a Bizottság 2015/1601 határozata alapján a 2016 – 2017 időszak között Görögországból, 988. Olaszországból 306 menekültet átvegyen. (A szöveg azért angol nyelvű, hogy a végtelenségig megtévesztett magyar ember rá ne találjon a neten!) Mivel Brüsszel ezt elfogadta, ez már részünkről jogi kötelezettségvállalásnak minősül! Ezek után nem értem, hogy pereskedésünkre miért került sor? Már akkor nyilvánvaló volt, nincs az a bíróság mely hatályon kívül helyezi egy ország jogszerű, önkéntes – vagy annak látszó – kötelezettségvállalását! Ezért a vesztett, un. kvótaper felesleges pénzkidobás volt, mely költségének jelentős része gondolom a haveri körből kikerülő jogászok zsebében kötött ki! Az már végkép megmagyarázhatatlan és visszataszító, ahogyan Orbánék tagadni igyekezték a közvélemény előtt, a Brüsszelnek beadott felajánlásukat, ami a Belügyminisztérium által üzemeltetett honlapon még ma is olvasható! Miközben a Fidesz a Görögországba és Olaszországba bevándoroltak korlátozott számú Hazánkba telepítéséről dönt, már zajlik a „menekültek” kapcsán a brüsszeli vezetés által kidolgozott kvóták elleni plakátháború, elhallgatva azt a tényt, hogy a kormány által 2013 –ban elfogadott migrációs stratégia is önkormányzati kvótákat helyez kilátásba belföldön, a menekültek elhelyezése érdekében!

 

  • Jellemző a Fidesz gazdaságpolitikájára, hogy 2014-ben egy arab-magyar gazdasági fórumon Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország előnye „… a minőségéhez képest meglepően olcsó munkaerő” és „a rendkívül rugalmas Munka törvénykönyve”. Az előre megtervezett „előny” miatt, gyakorlatilag kiürült az ország, becslésem szerint legalább 7-800 ezer honfitársunk kényszerült külföldi munkavállalásra. (Vannak olyanok, akik ezt a számot millió környékére teszik.) Mára már ott tartunk, hogy szakembereket nem lehet találni, hiányuk miatt állnak építkezések, sok magyar cég csak vegetál! Ennek ellenére március 15. –én a megtévesztettek menete lelkesen ünnepli Orbánt, vagy azt, hogy a kormány korábbi elhibázott gazdaságpolitikája száműzte hozzátartozóját Magyarországról! A magam részéről közvetlen kapcsolatot látok az Orbán kormány által szánt szándékkal kiürített ország, és a fenti migrációs stratégia között! Ugyanis kell a hely az idegeneknek! A jelenlegi „magyar” miniszterelnök még 2015 júniusában, az Arab Bankok Szövetségének Budapesten rendezett közgyűlésén is, mikor már zajlik az invázió, „benyal” az araboknak, és többek között ezt mondja: „Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket, és nem szégyellünk időnként tanulni sem tőlük.” (bővebben lásd: ITT) Most, a választási kampány hajrájában persze mást mond!

 

  • Én nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek a Fidesz kormány legutóbbi ENSZ ellenes plakát- és közmédia kampányán! Félreértés ne essék: akár a senki által meg nem választott brüsszeli vezetésről, akár az ENSZ –ről legyen szó, én azokat zsidó maffiának tekintem. Erre a véleményemre – egyelőre – még jogom van! Az azonban már nevetséges, hogy azért támadja a kormányzatunk az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mert a „menekültek” befogadására világszintű kvótákat óhajt megvalósítani! Könyörgöm: pont Orbán Viktor javasolta ezt az ENSZ 70. közgyűlésén 2015 szeptemberében! Nem hiszik? Hallják, lássák hát ezt a saját fülükkel, szemükkel, a lentebb látható videón 1:15 -től! Azért külön is idézem Orbán Viktort: „A nemzetközi politika minden fontosabb szereplőjének be kell fogadnia a migránsok egy részét, a világ-kvótarendszer egy részeként.” (Már megint a kvóta! Úgy tűnik ezt a szót nem Brüsszel, nem az ENSZ, hanem a kormányunk találta ki, még 2013 októberében! Lásd: fentebb!) Az már persze más kérdés, hogy a sokak által igen nagyra becsült Orbán, ezt is hülyén vezeti fel, amikor előzőleg a következőket is mondja (0:21-től): „Ez népvándorlás, amely gazdasági bevándorlókból, menekültekből, menedékkérőkből és külföldi fegyveresekből is áll.” Kérdezem: melyik önmagával meghasonlott államvezetés hajlandó befogadni külföldi fegyvereseket rajtunk kívül? 2015 óta sokat vajúdott az orbáni javaslaton az ENSZ, de már elfelejtették a „külföldi fegyvereseket” és úgy tűnik a „magyar” kormányfő korábbi javaslata már értő fülekre talált! Vagyis Orbán követelését teljesítik! Mégis akkor mi baja Viktoréknak, hogy ENSZ ellenes plakátokra költik a pénzünket? Ezt akarták, nem?

 

  • Mindeközben zajlik a Sorosozás! Nem, egyáltalán nem védem a háttérhatalom előretolt kulcsfiguráját, de be kell látni, hogy a választási kampányban, mint Hazánk egyik fő ellenségképének döntő szerepét foglalja el! Az persze már teljesen más kérdés, hogy Orbán Viktor Soros-ösztöndíjjal tanult Oxfordban, (lásd: cikkünket ITT) (és még jó néhányan a kormányból /pl: Szíjjártó Péter/) ahol a Soros-féle Nyílt Társadalom szószólója volt, és valójában ennek a szervezetnek a szekerét tolja még ma is! Erre bizonyíték többek között az általa is elfogadott, fent említett, migrációs stratégiánk is, mely Soros elvárásainak pontosan megfelel. Szerintem Viktor manapság azt kívánja bizonyítani kitartottjának, hogy azt a valaha büszke nemzetet is, a Sorosék általa megálmodott eljövendő világról szóló elképzelés oldalára lehet állítani megtévesztéssel, hazugságok tömegével, amelyik valójában elutasítaná nézeteit. Ellenségképként plakátháborút kezdeményez ellene is, de ez csak látszat, semmi egyéb! Felettébb érdekes, hogy Orbán a balf@aszok menetén, március 15. –én, az alábbiak szerint fogalmaz: „”… hazaküldjük Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben. Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat“. A magyar nyelvben sohasem emlegetjük Hazánk ellenségét keresztnevén, ráadásul becézve, főleg közben nem bácsizzuk! Ez utóbbi ugyanis nyelvünkben a megbecsülés egyik kifejezése! Ez még viccnek is rossz! Olvasta valaki is, hogy pl. Kossuth Lajos, vagy bármely korabeli nemzeti hős, hazánk ellenségét Habsburg – Lotaringiai Ferdinándot (magyar királyként megkoronázva V. Ferdinánd néven) pl. Fredike-, vagy Feri bácsizta volna? Mivel a bécsi udvarban a királyunkat „Jóságos” –ként emlegették, olyat sem olvastam, hogy Kossuthék Jóságos bácsinak hívták volna őt! Haynaut sem Jákob bácsiként emlegették, főleg 1849. augusztus 13. –a után, de előtte sem! Szerintem Orbán itt elárulta magát: igenis nagyra becsüli Soros Györgyöt, esetleg (vagy mindkettő) ő maga nem magyar, főleg nem magyar érzelmű ember! Gondoljunk bele: ha összeveszünk idősebb barátunkkal, szomszédunkkal, ismerősünkkel, stb., és őt pillanatnyilag ellenségünknek tekintjük, mindennek elmondjuk (sokszor elég „magyarosan”), de nem becézzük, főleg nem bácsizzuk! Jelen esetben a „Gyuri bácsizás” az érintettnek szól a távolból: látod így kell ezt a sok barmot átverni, miközben még meg is tapsolnak!

Mindezekkel párhuzamosan évek óta zajlik a kormányszinten szervezett – tehát rendszerszintű – egyre pofátlanabb és alig tagadott korrupció, melynek csakúgy, mint a jéghegy csúcsát, egyes esetekben láthatjuk csak! Többek között említhetjük a miniszterelnök „értelemtől sugárzó képű” barátjának, a nemzet gázszerelőjének, Mészáros Lőrincnek hihetetlen mértékű gyors meggazdagodását, Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak a miniszterelnök által fedezett kétes ügyeit, mint pl. az FBI által is körözött, migráció támogatásával is vádolt Ghaith Pharaonnal való üzletelés, Elios szerződések körüli botrányok, stb. Azonban más Fidesz-Kdnp-s prominensek sem szerénykednek kivenni részüket a korrupcióból! Elég, ha csak Kósa Lajos családja körüli botrányos dolgokat említjük, pl. az igen idős anyja sertéstelepe, egy meg nem nevezett személy ezermilliárd feletti örökségének Kósa általi kezelése, melyből az „anyja” 800 millióval gazdagodna, vagy pl. Semjén Zsolt Svédországi vadászatának körülményei, stb. Mindezeket a dolgokat a párthoz közelálló egyre terebélyesebb sajtó eltitkolni, elbagatellizálni igyekszik! Gondoljunk bele: ez még csak a felszín! Mi lehet a mélységekben? Feltehetően jó, hogy nem tudom, mert csak addig élnék! Nem azért mondom, de az általunk megvetett Romániában már miniszterelnökök sora bukott meg a felsoroltaknál jóval kisebb korrupciós vádak miatt! Szlovákiában (leánykori neve: Felvidék) lemondott a miniszterelnök Robert Fico, „csak” mert a gyanú szerint a kormányzati pénzügyi visszaélés lehet az oka egy tényfeltáró újságíró és párja meggyilkolásának! Hazánkban a sok birka viszont „békemenetet” rendez az állami korrupció fennmaradásáért, Orbán királyságáért! És még mi nézzük le az említett országokat? Szerintem inkább tanulhatnánk tőlük! Ez a Magyarország már köszönő viszonyban sincs az 1848 –as Magyarországgal! Orbánékhoz képest a Habsburgok a népnek adakozó, azt becsben tartó, becsületes uralkodók voltak! A MIÉP vezetője igazat beszélt az ünnepen!

Ha már a hazai sajtót említettük: Megfigyelhető, hogy a kormányzat nem elégedett meg a közmédia birtoklásával! Sorozatban vásárolják fel az ellenzéki beállítottságú csatornákat, egyéb sajtótermékeket. Egyes esetekben megtartották azokat „ellenzékiként”, de gondosan ügyelnek rá, hogy a nekik bedobott gumicsonton kívül, a valós problémákkal még véletlenül se foglalkozzanak! Cserébe ellátják azokat hirdetésekkel azért, hogy bevételi forrásuk fedezze kiadásaikat. Vagyis gyakorlatilag ugyanolyan cenzúra van, mint Németországban, azzal a különbséggel, ott direkten felülről vezérelt, engedélyhez kötött híreket közölhetnek, nálunk meg már alapból nem tehetnek mást, ha jövedelmezőek akarnak maradni. Továbbmegyek: nálunk sokkal súlyosabb a helyzet, mint a németeknél, itthon ugyanis a cenzúra a gazdasági élet kétes eseményeire is kiterjed! Hasonló a helyzet az internet tekintetében is. Itt más módszerekhez is nyúltak: Nézzük például az úgynevezett „Magyar közösség” által alapított Világlátó hírmagazint. A baj mindössze annyi, hogy azt nem valódi magyar közösség üzemelteti, hanem a Fidesz, vagy annak bérence! Ez egyre inkább meg is látszik a tartalmon. Kizárólag csak azokat a híreket veszik át más weblapoktól, melyek a kormánypártok propagandaanyagába passzolnak, vagy cáfolják a kevés – még véletlenül megmaradt – ellenzéki portálok híreit. Cserébe oda is áramlanak a hirdetések, melyektől lassan már olvasni sem lehet a tartalmat! (Egyébként nem is érdemes!) A kuruc. infó tekintetében eltérő a helyzet. Ha emlékeznek rá, a kormány és a zsidó Tett és védelem alapítvány a mi pénzünket nem kímélve lekapcsoltatni igyekezett ezt a honlapot. Azonban ez nem sikerült, mert azt az USA-ban jegyezték be, ahol még úgy-ahogy, de van sajtószabadság, és az ottani törvények nem tették ezt lehetővé. Erre mi történhetett? Feltehetően felvásárolták, – persze a mi pénzünkön – és megtartották a fotelben ülő képernyőhuszárok indulat-levezetőjének! Közben telenyomják a hozzászólásokat, fizetett fideszes trollok megjegyzéseivel. A honlap tartalma sem a régi. Hol vannak a „tragikus hirtelenséggel elhunyt” Lipusz Zsolt féle írások? Sehol! Az egész weblapon érezhető, nem találja helyét, bár időnként megkísérli az olvasóinak ezt az érzését elnyomni. Ugye milyen érdekes, hogy már a zsidók sem akarják a Kurucot megszüntetni? Az említettek csak példák, de hosszan lehetne sorolni hasonló eseteket!

Az Orbán kormányzat azzal is kampányol, hogy jelentősen megemelte a magyarországi bérminimumot! Igaz! Azt azonban már nem kötik az orrodra, hogy a fizetések megemelésének inflációgerjesztő hatása van, melynek gátak közzé szorítására a világon semmit, de semmit nem tettek! Ha Te kedves Olvasó elmész bevásárolni, napról napra azt tapasztalod: kúsznak felfelé az árak! Ne gondold, hogy majd megállnak! Most még kormányzati kérésre úgy-ahogy visszafogják magukat a multik! A választások után fogsz csak igazán meglepődni és e tekintetben teljesen mindegy, hogy ki nyer majd! A többnek látszó fizetésedből egyetlen grammal sem fogsz több árút venni, mint korábban! Sőt még annyit sem! Ugye nem gondolod komolyan, hogy a kiskereskedelmi piacot uraló, főleg külföldi tulajdonú cégek, majd lemondanak az eddig megszokott extra profitjuk egy részéről és abból emelik meg a dolgozóik bérét? Azt is Te fogod finanszírozni, mert kormányunk nem épített ki fékeket inflációs ügyben! Ilyen fékek lehetnének például: az ÁFA legalább 25% -ra történő csökkentése, az alapvető élelmiszerek ÁFA -jának eltörlése mellett, vagy a progresszív (többkulcsos) jövedelemadó visszaállítása, stb. De nem! A fideszes sikerpropagandához kellenek a népnyúzó állami bevételek! És a birkák tömege tapsol mindehhez a Kossuth téren…

Az elmúlt években ezerszer hallottuk már Orbántól és sleppjétől, hogy a brüsszeli vezetés kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben! Ebben igazuk van! De… Akkor ugyanazok miért nem állnak ki elénk, hogy ők már korábban feltalálták és alkalmazzák a kettős mércét a választási törvényben a saját állampolgáraikkal szemben? Ugyanis a trianoni határok meghúzása miatt rengeteg honfitársunk éli életét más államokban, de Ők levélben szavazhatnak a választásokon! A Csonka országból megélhetési nehézségek miatt távozó, külföldön munkát vállaló állampolgáraink ugyanezt nem tehetik meg! Őket arra kényszerítette a „magyar” országgyűlés, ha már annyira szavazni akarnak, keressék fel az esetenként lakóhelyüktől több száz kilométerre található külképviseletünket, vagy utazzanak haza arra az egy napra! Mennyivel alantasabbak Ők, mint a trianoni határokon túl élő magyarok? Pedig nekik is egyszerűbb lenne levélben elküldeni voksukat!

Egyelőre ennyit a mai magyar valóságról, melyről nem szól a kormányzati propaganda! Április 8. –án elvileg Te dönthetsz kedves Olvasó, hogy megbízol-e még Orbánék bandájában!

Madarász László

 

Tovább

MIÉP

Párhuzam: 1848 és 2018

Honlapunk nem elkötelezett egyetlen párt felé sem, de Nagy Tibor MIÉP elnök március 15. -én elmondott beszédében megfogalmazottakkal alapvetően egyetértünk!

Hölgyeim, és Uraim!

Százhetvenedik évfordulóját ünnepeljük 1848 forradalmának és szabadságharcának. Százhetven év öt nemzedéknyi távolság, öt emberöltő telt el azóta. A mai fiúk apjuk, nagyapjuk, dédapjuk, ükapjuk és szépapjuk életére kell visszagondoljanak, hogy megértsék, mi történt akkor. Ekkora távolságból kell megértenünk, hogy mi mozgatta a magyar ifjakat 1848. március idusán, és az azt követő hónapokban, amikor fegyverrel kellett megvédenünk a Hazát.

Ma sem élünk más időket, ma is időszerű a 12 pont, amit előző napon a márciusi ifjak Landerer és Heckenast nyomdájába vittek. A nyomdagépet kézrátétellel lefoglalták, és kinyomtatták. Ilyen egyszerű a forradalom: kell hozzá 12 pont, ami megváltoztatja a világot. Ha elolvassuk, ma is mindegyik pont időszerű, és ez végtelenül szomorú, mert 170 év a történelemben is óriási idő.

1. pont

Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.

Sajnos, ma is ugyanolyan cenzúra működik a médiában, mint akkor. A Magyar Igazság és Élet Pártja alig jut médiafelülethez, miközben a lényegesen kisebb támogatottságú, vagy éppen semmiféle táborral nem rendelkező kamupártok meghatározóak a médiában. Gondoljunk csak a már megszűnt, idegenszívű SZDSZ folyamatos médiabefolyásolására. Embereik mindenütt ott vannak, vírusosan terjesztik a magyar-gyűlöletet. A nemzeti érzelmű újságírók színét-javát a jelenlegi kormányzat távolította, és bevezette a 116 televízióra kiterjedő totális média cenzúrát, ahol a nemzeti radikalizmus számára nincs hely. Az idő kereke 170 éve megállt, pontosabban 170 éve előrébb tartottunk, mint ma. A kormány éppen ezen a héten lehelt lelket az önmagát túlélt, pártállami hangvételű Népszavába, a radikális nemzetellenesség lapjába. Puch László, az MSZP egykori rossz hírű pénztárnoka egy titkos helyen, a Mészáros Lőrinc által bérelt Hatvanpusztán találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, és megbeszélték, miként fogja a kormány a jövőben támogatni a levitézlett vörös szakszervezeti újságot. A Népszava több mint 80 százalékban a kormányzattól, az államtól és a befolyása alatt lévő nagyvállalatoktól kapott hirdetésekből él. Miközben Mészáros Lőrinc a vidéki lapokat felvásárolta, arra is ügyelnek, hogy tenyerükből etessék az ellenzék néhány kijelölt díszpéldányát. Ez mindennek nevezhető, csak szabad sajtónak nem. Maffia-jellegű csalás, a közvélemény félrevezetése, amit 1848 példája alapján fel kell számolnunk. Feltehetjük a kérdést: miért nem sikerült felszámolnunk? A bajok gyökere az elavult balliberális oktatási rendszerben van. A MIÉP Ifjúsági Tagozata a nagy létszámú fővárosi tüntetésen minden jelenlévőnél határozottabban nyilvánította ki az oktatási reform, pontosabban a nemzeti radikális oktatási fordulat szükségességét. Mindez nem azt jelenti, hogy szélsőséges fordulatot várunk, hiszen nem mi vagyunk szélsőségesek, hanem az a rendszer, amit örököltünk. Az oktatás középpontjában mindig a diákok állnak, ám ők nem kerülhetnek jobb helyzetbe a tanárok, a szülők és az egész társadalom gyökeres fordulata nélkül. Nem reform az amit akarunk, hiszen oktatási reformból az elmúlt évtizedekben jószerével minden esztendőre jutott egy, hanem radikális nemzeti fordulat, amit megkövetel a XXI. század. Meg kell szabadulnunk a szélsőségektől, és vissza kell helyeznünk a középpontba a nemzetet. Mi vagyunk középen, és tőlünk áll szélsőséges távolságra a jelenlegi Balog Zoltán-féle minisztérium embertelen szemléletű erőforrás-rendszere. Történelmi mulasztást kell pótolnunk az érettségivel, vagy szakmunkás bizonyítvánnyal együtt járó jó szintű nyelvvizsga, jogosítvány és számítógépes ismeretek alapoktatásba helyezésével, a hazug finnugor fajelmélet helyett valós történelmünk oktatásával.

2. pont

Felelős minisztériumot Budapesten!

A felelős minisztérium ebben az esetben felelős kormányzatot jelent, amelyre ma is szükségünk lenne. Nem nevezhető felelősnek az a kormányzat, amely kitartja Hegedűs Zsuzsa közpénz tolvajt azzal a jelszóval, hogy lakjon jól minden SZDSZ-es gyerek! Hiszen Hegedűs Zsuzsa, a miniszterelnök főtanácsadója annak a Kis Jánosnak a volt felesége, aki az SZDSZ-t alapította. Szintén e körből való Heller Ágnes magyargyűlölő holokauszt ideológus, aki egész életében Lukács György tanítványának vallotta magát. Lukács György, akinek múzeumot állít a jelenlegi hatalom, 1919 tavaszán közoktatásügyi népbiztos és politikai komisszár volt Kun Béla vörös hadseregében. A románok elől megfutó hadtestet 1919. május elején Poroszló község határában a Tisza hídnál megtizedeltette. A híd közelében a gát és a vasúti töltés derékszögében hajtották végre a kivégzéseket. A helyszínen hét tetemet találtak a hevenyészett tömegsírban: Csupor Lajos, Malik Ferenc, Fenyő Nándor, Sück Emil, Tóth Lajos és Varga Károly holttestét. A vörös terroristák kegyetlensége nem ismert határt. Devecserben például Bónyi Gyulát, a Járásbíróság elé állított őrt felszólítás nélkül meglőtték, majd a haldoklót rugdosták, mindkét szemét terrorista rohamkéssel kiszúrták. A megvakított Bónyi Gyula vízért könyörgött, mire Markos János terrorista a szájába vizelt. A megalázott embert hosszú kínzás után röhögve szitává lőtték. Ilyen emberek voltak Lukács György terroristái. Azon nem lepődünk meg, hogy Lukács György tanítványa, Heller Ágnes, a terroristák eszmei utóda, azon viszont elcsodálkozunk, hogy van olyan politikai párt Magyarországon, amely Heller Ágnes javaslatára választási szövetséget köt a lukácsista pribékek jelenkori utódával, az MSZP-vel és a DK-val. Ezért nincs rendszerváltás Magyarországon, mert ma is a hajdani pártállam működtetői, a terroristák kapják a legmagasabb nyugdíjat. Az oktatás és az egészségügy rendbetétele csak a terroristák jogutódainak kizárásával történhet meg. A jelenlegi kormányzat az egészségügyből kivont pénzt futball-stadionok építésére és hasonló nemzetpusztító giga-beruházásokra fordítja. Ezért nem jut oktatásra, egészségügyre. Ezeket az ostoba stadion-börtön beruházásokat le kell állítanunk, és minden magyar állampolgár számára alkotmányos alapjoggá kell tennünk a színvonalas oktatáshoz és legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való jogot. Manapság az átlag magyar sokszor olyan időpontot kap az egészségügyi intézményekben, ami előreláthatóan halála után lesz. Az elmúlt hónapokban sokszor fordult elő, hogy az azonnali ellátást igénylő beteget megvárakoztatták, így ott halt meg ellátatlanul a rendelőintézetben. Az ilyen ügyek máig nincsenek alaposan kivizsgálva, mert a politikai rendszer mindenre rátelepszik, és mindent megbénít. Hobbi építkezések helyett felelős kormány felelős döntéseire van szükség a banán-köztársasági állapotok felszámolásához.

3. pont 1848-ból:

Évenkénti országgyűlés Pesten.

Szabad országgyűlést kívánt a nemzet, és azt máig nem kapta meg. Láthatjuk, az Országgyűlésben gombnyomogató bandák garázdálkodnak. Nehéz ma országgyűlési képviselőnek lenni. A frakcióvezető bekiabálására három gomb közül kell eltalálni az igent. Huszonnyolc év óta folyamatosan képviselő lehet az, aki ezt vezényszóra ész nélkül megteszi. Fogalmuk nincs az elvtár-uraknak, hogy mit tesznek. Az ország tönkretételéért cserébe hatalmas munka nélküli pénz, befolyás, és korrupt vagyon a jutalmuk. Lopnak, csalnak, hazudnak ugyanúgy, mint korábban a kommunisták tették. E hajdani pályakezdők, akiket a titkosszolgálati rendszerváltás egyenesen a Parlamentbe vezényelt, úgy öregedtek meg, hogy egyetlen napig se lehettek pályakezdők. Elfelejtették eredeti jogász, közgazdász végzettségüket, és politikusként lejáratták pártjukat, és szétrabolták hazánkat, a szép Magyarországot.

Az igazságszolgáltatás mellett a titkosszolgálatokat is súlyos mulasztás terheli. A pártállami idők továbbélését jelzi a nemzeti oldal színe-javának megmagyarázhatatlanul gyors halála, amit egyetlen esetben sem követett alapos vizsgálat. Nem vizsgálták ki Csengey Dénes 1991. április 8-ai halálának körülményeit. Ugyanez a sors jutott Dr. Grespik László hajdani MIÉP-képviselőnek, vagy ebben az évben Dr. Tóth Zoltán József alkotmányjogásznak, és sok más közöttünk élő bátor embernek. A felelősök az Országgyűlésben ülnek! Szükség lenne alapvető személyi változásokra a vizsgálatok megindításához. Baranyai János MDF-es képviselőt például 1991-ben a harmadik emeleti lakása előtt a lépcsőházba dobták le a korláton keresztül. Egy másik kivizsgálatlan eset: 2003. november végén úgymond felakasztotta magát egy 49 éves kétgyermekes asszony, aki férjével együtt az egyik legnagyobb libatenyésztő volt. Azóta sokan haltak meg hasonlóan Bajnai Gordon Hajdú Bét-es áldozatai közül, és egyetlen esetben sem nevezték meg a tetteseket.

P. Györgyné, 47 éves budapesti asszony 2004. február 5-én a Köztársaság téren, az MSZP pártszékház kapujában gyújtotta fel magát. A nála lévő táblán ez állt: “TOLVAJOK, HAZAÁRULÓK!” A történteket a teljes híripar elhallgatta. Eltüntették az emlékező mécseseket is. Ebben a városban csak a Szabadság téren lehet a magyar szabadság ellenségeinek mécsest, cipőt, bőröndöt és mindenféle padlásról összehordott hulladékot mementóként elhelyezniük.

Ugyanolyan kétségbeesett cselekedet volt ez az égő fáklyás eset, mint 1969. január 20-án, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén Bauer Sándor 17 éves tanuló önégetése. Ifjú életének kioltásával a kommunista diktatúra ellen tiltakozott, és valljuk be, ma is sok Bauer Sándor látja kilátástalannak az életét.

2011. október 6-án S. Éva óbudai devizahiteles asszony a rendőri kilakoltatás elől ugrott a halálba. Leánya azt mondta: “Anyám többször említette nekem, hogy lakásmaffiát sejt az ügy hátterében. Három munkát vállalt, mégsem keresett annyit, hogy törleszteni tudja a 2006-ban felvett 4,8 millió forintos tartozását. A földhivatali tulajdoni lap szerint 134 millió 618 ezer forintra nőtt a tartozása.” A sort napestig lehetne folytatni, nagyon sok az áldozat. A felelősök között első helyen a parlamenti politikusokat kell említenem, mert ők változtatták, csűrték-csavarták úgy a törvényeket, hogy nekik jó legyen, az ország népe pedig tömegesen tönkre menjen.

4. pont

Törvény előtti egyenlőséget kívánt 1848-ban a magyar nemzet polgári és vallási tekintetben.

Mindez azért történt, mert a magyar ember saját hazájában alávetett volt, és ma is az. Az országgyűlésben olyan személyek hozzák a törvényeket, akiknek rejtett izraeli vagy más állampolgárságát a választók nem tudhatják meg. Most is olyan választás előtt állunk, amikor a törvény erejével titkolják az országgyűlési képviselő-jelöltek állampolgárságát, vallását, állampárti és egyéb titkolt kötődéseit. A Magyar Igazság és Élet Pártja minden képviselő-jelöltjét átvilágítja, és kiszűri soraiból a volt MSZMP-seket, ávósokat, pufajkásokat, III/III-as, vagy más besúgókat, tartótiszteket, ügynököket, verőlegényeket, és idegen országok titkosszolgáit. Egyetlen más pártot sem ismerek, amely ezt ilyen következetesen megtenné. A jelenlegi hatalom hol kormányon, hol ellenzékben immáron 28 éve együttműködik a terrorista-gyökerű baloldallal, hogy az ügynöklisták ne kerüljenek napvilágra. Legutóbb 2018. július elsejét jelölték ki az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalának időpontjául. Ezzel bizonyítható, hogy most is ügynökökre szavaz a választópolgár, hiszen a képviselő elvtárs-urak gondosan ügyeltek arra, hogy a lista a választás után kerüljön napvilágra, amikor saját ügynökeik már védve vannak.

Az erkölcsi válság minden következménye, a gazdasági, társadalmi és politikai válság naponta nehezíti és teszi tönkre az átlagpolgár életét. Vidéken a 2.000 fő alatti kisközségek önkormányzatainak felszámolása mélyíti a válságot. Ceaușescu-időket idéző falurombolás ez, amit meg kell állítanunk. Ki kell mondanunk, a szabad templom és iskolaállítás jogát. Az önálló élet jogát egyetlen településtől sem veheti el a kormányzat, mert ez alkotmányos alapjogunk, akár városban, akár falun, akár tanyán élünk. Az önkormányzatokat a helyi hatalom egyetlen képviselőiként meg kell szabadítanunk a kormányhivatalok kettős hatalmi rendszerétől, az adminisztráció felesleges felduzzasztásától, és az ügyintézés bürokratikus bonyolultságától.

5. pont

Nemzeti őrsereget kívánt 1848-ban a magyar nemzet.

A márciusi forradalom után néhány nyári hónap alatt felállt a honvéd sereg, és Pákozdnál szeptember végén megverte Jellasics Habsburg-hű seregét. Ma Magyarországon az elmúlt 28 év alatt még a kommunista hadsereg maradványát is leépítették, szétlopták, hazavitték. Pizsamás tábornokok sokasága gazdagodott meg a felszerelés kiárusításán. Az Iszlám Állam fegyverzetének jelentős része ismeretlen úton Magyarországról került a terroristákhoz, tankokat és repülőgép alkatrészeket is juttattak kezükre. A Nemzeti Hadsereg, amit Horthy Miklós néhány hónap alatt állított fel 1919-ben, ma álomnak tűnik. A Magyar Igazság és Élet Pártja ezen a nyomon jár. Tisztában vagyunk azzal, hogy 1848, 1920 és 1956 nemzeti hőseinek példáját kell követnünk, és hatalomra kerülve első lépésként a Nemzeti Hadsereget fel kell állítanunk, különben elvész a Haza!

A népességfogyás megállítása érdekében semmit nem tett az elmúlt 28 év kormányzata. A statisztikák meghamisításával azt az egyszerű tényt is elhallgatják, hogy katasztrofálisan romlik a helyzet. Az ország nagyobb felében száz megszületett gyermekből 90 fölött van a cigánygyerekek aránya, ami sem a cigányoknak, sem a magyaroknak nem jó. A társadalmi asszimiláció, a XXI. század követelményeinek megfelelő testi-, lelki- és szellemi szint megköveteli, hogy Magyarországon minden nemzedékben a fehér magyarok maradjanak többségben, ahogy ez sok ezer éven keresztül történt. A magyar egy fehér nép, és ennek így kell maradnia. A népességfogyás alapja a jövőkép hiánya, ami a magyar nemzet számára sokkal mélyebb kérdés, mint a gyarmattartó nyugat-európai országok számára, ezért ezt kell a középpontba helyeznünk.

Hölgyeim és Uraim!

6. pontként közös teherviselést kívánt 1848-ban a Magyar Nemzet!

A jelenlegi adórendszer a Gyurcsány Ferenc és Mészáros Lőrinc-féle gazembereknek kedvez. A 15 százalékos adókulcs a szegény embernek mérhetetlenül nehéz, mert többszöri adózással, 27 százalékos áfával a legszegényebbek életlehetőségét veszi el. Nagy-Britanniában például az alapvető élelmiszerekre nincs áfa, nincs adó, mert azokhoz alanyi jogon jut az átlagember, ezért a megélhetés költségek a legalsó népréteg számára sokkal kedvezőbbek. Ahogyan gróf Széchenyi István sok szempontból az angol példát követte, úgy nekünk is a jó dolgokat át kell vennünk. Három millió koldus országában ép ésszel nem is tehetünk másként. A legszélesebb rétegek terheit csökkentenünk kell, miközben az állami pénzekből meggazdagodottak számára progresszív adót kell bevezetnünk. Jóval 15 százalék fölé kell emelnünk számukra a közteherviselés arányát. Svédországban a leggazdagabbak bőven 90 százalék fölötti adót fizetnek, és ettől még igen jól működik a svéd állam. Mi nem lehetünk annyira gazdagok, hogy cégéres adócsalókat futni hagyjunk, sőt, az állam mesterségesen leszorítsa a terheiket.

A migránskérdés, amit a jelenlegi kormányzat a választási kampány középpontjába állít, csak következménye az egész Európát, de különösen Magyarországot posványban tartó erkölcsi válságnak. A kormánypárt és ellenzék egyaránt tévúton jár. Mindkét oldalon tapasztalható a tézis és antitézis közötti bizonytalanság, a nyílt, vagy burkolt betelepítés tűrése, támogatása. Egyedül a Magyar Igazság és Élet Pártja mondja ki: Magyarország csak úgy nyerheti vissza szabadságát, ha zéró toleranciát hirdet mindenféle betelepítéssel szemben. Nyugat-Európa országaiban, az Egyesült Államokban és az ENSZ-ben programmá tették a kényszerített fajkeveredést, ami az ő esetükben sokszor azzal magyarázható, hogy évszázadok óta gyarmattartó és gyarmat viszonyában gondolkodnak. Magyarország soha nem volt gyarmattartó, fajkevert ország, itt mindig fehér ember élt. Ki kell mondanunk: a migrációval szembeni zéró tolerancia nélkül hazánk elvész! Nem pártprogram ez, hanem alapvető nemzeti érdek.

7. pont

Az úrbéri viszonyok megszüntetését kívánta 1848-ban a magyar nemzet.

Magyarországon új földesurak kasztját hozta létre a Fidesz és a szocialista-liberális hatalom. Csányi Sándornak, a hajdani párttitkárnak ma nagyobb vagyona van, mint hajdanán a Hunyadiaknak, Zrínyieknek, Rákócziaknak volt. Mindez közvagyonból, aminek a hiányát magyarok milliói szenvedik meg. Szüntessük meg a jelenkori úrbéri viszonyokat, adjuk vissza a magyar embernek azt, ami kezdettől az övé volt! Ha nem tesszük meg, újabb egymillió magyar ragad vándorbotot. A magyar exodus kérdése, egymilliónál több honfitársunk idegenbe távozása a legégetőbb bajunk, aminek még az említése is le van tiltva a cenzúrázott médiában. Külföldre először munkavállalás, majd letelepedés céljából távozott magyar polgártársainknak új feltételeket kell teremtenünk, hogy ne legyen számukra gazdasági- és kulturális sokk a hazaköltözés. Tapasztalatukra, szakmai tudásukra szükségünk van. Meg kell akadályoznunk a politikai- és gazdasági elvándorlást, ehhez először a Magyarországon működő multicégektől ugyanolyan átlagbért kell követelnünk, mint amit máshol megadnak.

8. pont

Esküdtszéket kívánt 1848-ban a magyar nemzet, mégpedig képviselet-egyenlőség alapján.

Tapasztaljuk, a diktatúra ma is folyamatos, a Kádár-rendszer nem ért véget. A hatalmi ágak szétválasztása Magyarországon máig nem történt meg. Ékes példa erre Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke, aki állampárti családtag, Szájer József Fideszes európai képviselő felesége jogán a pártos bíráskodás felügyelője. Az igazságszolgáltatás függetlensége alapkövetelmény, amit a pártállami bírák tevékenységének felfüggesztésével kell kezdenünk. Az igazságszolgáltatás kérdése felveti uniós tagságunk ügyét, hiszen éppen az Európai Unió erőltette ránk a diktatúrával jogfolytonos rendszerváltást. Számos gazdasági tanulmány bizonyítja, hogy európai uniós tagságunk negatív mérlegű, sokkal nagyobb a veszteségünk, mint amit nyertünk vele. Választás elé kell állítanunk Brüsszelt! Vagy felszámolja a két és három sebességes Európát, azaz térségünk gyarmatosítását, vagy kilépünk az Európai Unióból! Az unión kívüli életről évezredes tapasztalatunk van. Történelmünk nagyobb felében Magyarországot idegenek fosztogatták, rabolták és pusztították, és az Unió ma is ezt teszi. Ennek egyszer és mindenkorra véget kell vetnünk. Több történelmi előképünk van a megoldásra. A Kelet-Európai Unió nem álom, hanem valóság a Visegrádi Négyek kibővítésével, Horvátország, Szerbia, Délvidék, Erdély és Kárpátalja felvételével. Kossuth Lajosnak a Duna-menti népek konföderációjáról szóló álma a szemünk előtt valósulhat meg. Ha nem történik változás, az végső tartalékaink kimerülését, nemzetünk pusztulását, a Kárpát-medence idegeneknek való átadását jelenti. Lengyelország a holokauszt megítélésében példaértékű döntést hozott az elmúlt napokban, amikor kimondta: a németek által lengyel földön létrehozott haláltáborokat aki lengyel haláltábornak nevezi, az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezt a döntést Magyarországra is ki kell terjesztenünk azzal a többlettel, hogy az elnyomó rendszerek, a fasiszta és kommunista diktatúrák Magyarországon haláltáborokat működtettek, így ezek áldozatainak, túlélőinek és hozzátartozóinak jóvátétel és kárpótlás jár.

9. pont

Nemzeti Bankot kívánt 1848-ban a magyar nemzet.

Megkaptuk, de nem úgy, ahogy szeretnénk. A globális bankrendszer olyannyira kiépült Magyarországon, hogy még a forint utánnyomásáról is a frankfurti központi jegybankban döntenek. Matolcsy György, a Nemzeti Bank vezetője saját családi és baráti körét a devizahitelesek árfolyamnyereségéből és más pénzügyi spekulációkból fedezi. Ebben a bankban egy család-közeli vezető magasabb fizetésért dolgozik, mint az amerikai elnök. A korrupció felszámolását a Magyar Nemzeti Bankban kell kezdenünk, és el kell számoltatnunk a tolvaj vezetőket. A Nemzeti Bank aranykészletét, több mint 70 tonna aranyrudat Surányi György liberális elnök annak idején kivitette az országból. Az elmúlt héten 3 tonna aranyat nagy csinnadrattával hazahoztak, és most azt akarják elhitetni, hogy ennyi aranya van a Magyar Hazának. Követeljük teljes aranykészletünk elszámolását, a maradék 70 tonna hazahozatalát, továbbá a világháború alatt kivitt három aranyvonat visszaszolgáltatását. Az ügyet nemzetközi bíróság elé kell vinni, a felelősöket, a tolvajokat börtönbe kell zárni! Az idegenben őrzött magyar aranykincset haza kell hozni! Ide tartozik a nyugat-európai múzeumokban őrzött történelmi aranykincsünk, például a Nagyszentmiklósi aranykincs, Bocskai István koronája, és az Európa minden egyházi és világi kincstárában megtalálható rovás-írásos hun-magyar aranykincs.

A bankrendszer idegenségének egyik fő oka az elszámoltatás hiánya. Az elcsalt rendszerváltás miatt minden ciklus megígérte, de egyik sem teljesítette az elszámoltatást. A jelenlegi kormányzat is így került hatalomra 2010-ben, majd Biszku Béla mentegetésével, a jogerős ítélet miniszterelnöki parancsra történő halasztásával megmutatta valódi természetét. Hazánk erkölcsi válsága minden egyéb válság forrása, ezért először ezt kell rendeznünk. Ki kell mondanunk: addig nem beszélhetünk itt semmiféle rendszerváltásról, amíg a letűnt diktatúra pufajkásai, ávósai, verőlegényei és tömeggyilkosai büntetlenül élhetnek közöttünk. Az elszámoltatás a kezdet, amiből nem engedünk! Az életellenes bűnök elkövetői után a gazdasági bűnözőket is el kell számoltatnunk, a spontán- és valódi privatizációtól az olajszőkítésen át egészen a devizahitel csalássorozatig.

10. pont

1848-ban azt kívánta a magyar nemzet, hogy a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, és magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.

Az a szövetségi rendszer, amelybe a Varsói Szerződés felbomlása után kerültünk, azonos azzal az antanttal, amely 1920-ban feldarabolta a Történelmi Magyarországot. Ellenségeink gyarmataként világos, hogy nem lehetünk szabadok, ezért az alapokat kell rendbe tennünk. Magyarországnak nincs alkotmánya, nincs mire felesküdnünk. A Történelmi Alkotmányunk jogfolytonossága nem állt helyre. 1944. március 19-én, a német, majd szovjet és később a globális megszállás következett, ami azt a furcsa helyzetet hozta, hogy máig Kun Béla diktatúrájával, Rákosi proletárdiktatúrájával, és Kádár népköztársaságával jogfolytonos az alaptörvény. Követeljük a Történeti Alkotmány helyreállítását.

A törvényesség helyreállításából következik a jelenlegi torz választási rendszer kérdése. Miután az elmúlt ciklusokban egyetlen parlamenti párt sem tartotta meg választási ígéreteit, változtatnunk kell a választási rendszeren. A bonyolult, és minden esetben a hatalomnak kedvező felszorzás helyett egyenesen arányos képviseleti rendszert kell felállítanunk. Egyetlen szavazat sem vész el, és az sem történhet meg még egyszer, mint jelenleg, hogy az elveszett szavazatok a kormányoldalt erősítik. Az országgyűlésnek pontosan kell tükröznie a választói akaratot! A demokrácia nem egy napra szól, hanem a választópolgárnak biztosítanunk kell alapvető jogát, hogy a meghasonlott képviselőjét visszahívhassa, és helyette hűségeset jelöljön. 

11. pont

A politikai státusfoglyok szabadon bocsáttassanak! – követeltük 1848-ban.

Magyarországon a valódi terroristák, az állampárt hajdani és jelenlegi kiszolgálói, a lukácsista, hellerista terroristák szabadon garázdálkodhatnak, miközben ártatlan magyar embereket, például Budaházy Györgyöt ügynökökkel terhelt bíróságok minősítenek terroristának. Követeljük a politikai foglyok szabadlábra helyezését, és teljes kárpótlásukat a 2002, majd 2006 óta üldöztetésben eltöltött évekért! Látnunk kell, hogy a politikai foglyokat a gyarmattartók akarják a magyarok soraiból börtönbe záratni, minden magyar megfélemlítésére. Ha valóban meg akarunk szabadulni a gyarmati léttől, akkor először az államadósság kérdését kell rendeznünk. Az elmúlt három évtized során bebizonyosodott, hogy a pártállami örökségként nyakunkba varrt államadósságot Magyarország vezetői nem képesek kezelni. Bevett módszer ez! Az államadósság több mint százszorosára duzzadt az eredetileg kölcsönkapott tőkének. Ilyen szintű uzsora-adósságot egyetlen állam sem képes kezelni. A mesterséges kamat-felszorzás az ország zsarolhatósága végett történik. Ki kell mondanunk: a diktatúra felszámolásával az államadósság újratárgyalása elengedhetetlen! Nem csupán részleges elengedésről, hanem a fizetés teljes megtagadásáról kell döntenünk! Az eredeti kölcsönadók pontosan tudták, hogy egy diktatúrát finanszíroznak, és annak a diktatúrának a lezárásával nem számíthatnak egyetlen további fillér folyósítására sem. Zárjuk le a diktatúrát! Tagadjuk meg az uzsora fizetését!

12. pont

Unió Erdéllyel – hangzott 1848-ban, és zárszóként mi mást mondhatnék: a magyarság ma is a Kárpát-medence legnagyobb lélekszámú államalkotó nemzete, pedig Trianonban tíz felé szabdaltak bennünket. Az elszakított nemzetrészeink számára teljes jogegyenlőséget, a határok felszámolását, a közel száz év kártételeinek kárpótlását követeljük! Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a jogfolytonosság, az államadósság, az elszámoltatás kérdésének folyamatos elkerülése mélységesen mély válsághoz vezetett. Rosszabb ma a helyzetünk, mint a Kádár-rendszer végén, pedig azt akartuk megváltoztatni. Tehát mindenek előtt helyre kell állítanunk Magyarország jogfolytonosságát! Ehhez a magyar nép akarata, egy szívvel, egy lélekkel való fellépése szükséges. A Magyar Igazság és Élet Pártja arra törekszik, hogy minden szinten helyreálljon a törvényes rend, és a mai Magyarország jogfolytonossá váljon Álmos, Árpád, Szent István, Szent László, a Hunyadiak, a Rákócziak, Kossuth, Horthy és az 1956-os szabadságharc társadalmi rendjével. Petőfi Sándor szobránál egy szót kell magasba emelnünk, amit ő mondott ki először e Hazában: VILÁGSZABADSÁG! De azt tudnunk kell, hogy ennek eléréséhez először Magyarországot kell szabaddá tennünk!

Hölgyeim és Uraim!

Az elhangzottakból láthatják, hallhatják, hogy a ’48-as ifjak 12 pontja és a MIÉP választási 12 pontja azonos. Magyarország jövője a tét. A változás azon múlik, hogy hányan állnak mellénk. Elindulhat a változás egy hónapon belül, de ha nem lesz kellő támogatottságunk, akár fél évszázadot is késhetünk. A jelenlegi politikai kínálatban 600 párt és több ezernyi civil szervezet közül alig akadt néhány, amely hozzánk hasonlóan, a honalapítók és szabadsághősök szándéka mentén képzelte el Magyarország jövőjét. Minden azon múlik, hogy mikor alakul ki a többség e nemzetmentő 12 pont mellett. Erre emlékeztet bennünket 1848. Ezért ünnepeljük a március 15.-i forradalmárokat.

Isten áldja a magyar hősöket!

Isten áldja az áldozatot hozó magyar népet!

Isten áldja meg az igaz magyar embereket!

Forrás: MIÉP honlapja

Tovább

Pákozdi huszárszobor

Helyesbítés

Az ezen a helyen „Szégyen! 1848 méltó ünneplése???” címmel megjelent korábbi írásunk súlyos tévedéseket tartalmazott, ezért azt véglegesen levettük!

Abban többek között az alábbiakat fogalmaztuk meg:

  • „… egyetlen teremben sem mutatják be a Pákozd-Sukorói csata menetét, nincsenek kiállítva a korabeli hadieszközök és ruházati- felszerelési tárgyak – mint régebben -, erről egyáltalán semmi!
  • Az első világháborúban az ellenséget határainkon kívül tartó hős honvédekről: semmi, de semmi!”

Ezzel szemben a Pákozd-Sukorói csatáról gyönyörű kiállítás tekinthető meg, ahol egy monitoron, animációs filmen vetítik a csata lefolyását is. Ugyanakkor az I. világháborúról sem feledkezett meg a Katonai emlékpark, megtekinthető egy korabeli barakk, Olaszországból kapott régi katonai felszerelési tárgyak maradványaival. Az építmény közelében látható egy korabeli lövészárok szépen karbantartott másolata is.

Első világháborús barak tiszti része

Tehát mi tévedtünk, annak ellenére, hogy március 15. –én több órát fordítottunk az épületek termeiben történő barangolásra, és az 1848 –as emlékhely keresésére.  Dr. Görög István hozzászólásának hatására, továbbá mert Neki címzett e-mailünkre választ mindeddig nem kaptunk, a mai napon ismételten felkerestük a Katonai emlékpartot, ahol két nappal korábban ezek szerint nem kellőként informálódtunk, viszont most kérés nélkül is felvilágosítást kaptunk, nagyon udvarias hangnemben. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy március 15. –i látogatásunkkor, miközben a Pákozd-Sukorói csatáról szóló kiállítást kerestük, többször is elhaladtunk, álldogáltunk annak bejárata előtt, sőt a kissé szeles, néha csepegő esős időben, közvetlenül előtte fogyasztottuk el kapucsínónkat, tekintettel arra, hogy közben dohányoztunk is. Mivel úgy 8-10 évvel ezelőtt már jártunk itt, és emlékeink szerint akkor is itt volt a bejárat, ezért tértünk ide többször is vissza. Ekkor – a mai nappal ellentétben – a bejárat külső üvegajtaja is csukva volt, belül nem égett a világítás, mint most, sőt az ott eltöltött 10-15 perc alatt senki sem jött ki, vagy ment be a terembe, annak ellenére, hogy legalább tízszer annyi látogató volt akkor, mint ma az esőben! (A mai napon legfeljebb 3 percenként mentek be, vagy jöttek ki a kiállító teremből.) Egyébként -sötét helyiség esetén – megtévesztő a bejárat felett elhelyezett kis tábla is, mely szerint a kiállítás jobbra fent van! (Első ránézéskor ugyanis a piros felirat melletti/alatti képekkel nem foglalkozik az ember!)

Bejárat

Március 15. –i látogatásunkkor ugyan láttuk a „Barak” feliratú táblát, de ebből az egyetlen szóból egyáltalán nem következtettünk arra, hogy egy első világháborús építmény másolatáról lehet szó, különben nem hagytuk volna azt ki! (Egyébként tudtommal ezt a forma építményt barakknak írjuk főleg, ha katonai létesítményről van szó. Legalábbis jó negyven évvel ezelőtti sorkatonai szolgálatom alatt már így kellett írni.)

Emlékpark tábla

Mindezek persze nem szolgálhatnak mentségünkre, de tanulságként mindenképpen: a megfelelő személytől kell tájékoztatást kérni!

Magyar emberként tartozunk annyival, hogy korábbi téves állításaink miatt ezúton kérünk elnézést, bocsánatot Kedves Olvasóinktól és az Emlékpark valamennyi dolgozójától!

Mindazonáltal javasoljuk az Emlékpark vezetőségének: nem ártana megfelelő útbaigazító táblák kihelyezése, mert mások is járhatnak hozzánk hasonlóan, és esetleg keserű szájízzel távoznának onnan!Pl.: I. világháborús barakk.

(Természetesen dr. Görög István hozzászólását nem töröljük, sőt utólag is nagyon köszönjük!)

Madarász László

 

Tovább

Klapka György tábornok

1848 – 49 dicső emlékére

Lentebb a Klapka induló hallható.

Klapka György tábornok által védett komáromi várat a magyar hadsereg csak a világosi fegyverletétel után másfél hónappal adta át az osztrákoknak. Csapataink 1849. október 2. -án kezdték meg az erődrendszer kiürítését.

 

Az induló zeneszerzője: Egressy Béni, aki maga is a komáromi vár védője volt.

Nyitókép: Klapka György tábornok (forrás: Wikipédia)

Tovább

orban-viktor

Ezt szinte nem lehet elhinni! Ha nem a saját fülemmel hallom, hát…

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Miskolcot is érintő kampánykörútján, lemigránsozta a borsodi cigányokat!

A következőket mondta az idegenek bevándorlása kapcsán:

“ Én nem akarok erről hosszan beszélni, mert szerintem Miskolcon nem kell erről sokat beszélni, ugyanis Miskolcon az emberek tudják mi az a bevándorlás! Volt itt, amikor ebbe a városba a városon kívülről tömegesen bevándoroltak. Látták, mi lett belőle. A miskolci emberek pontosan tapasztalták már, mi van akkor… pedig azok az emberek, akik ide bejöttek, ők Magyarország területéről jöttek Miskolcra. Most képzeljék el, mikor az országhatáron kívül érkeznek kultúrájukban, szokásukban, életfelfogásukban tőlünk teljesen különböző emberek.”

(Hallgasd meg saját füleddel a lenti videót, ahol mindez hallható 0:45 –től!)

Persze az MTI tudósításából kimaradtak a fenti mondatok, korrigálandó a miniszterelnöki elszólást! Pedig teljesen egyértelmű, hogy Orbán, a Miskolcot korábban ért cigány-áradatra gondolt!

Ha így folytatja tovább, még utóbb a Fideszre szavazunk mi is, főleg ha abbahagynák az ország fosztogatását! (Sajnos ez utóbbira csekély az esély!)

Admin: Mi történik itt kérem? A Fidesz jobbról előzi a Vona Gábor által szétvert, úgymond néppártosodó, de egyre inkább balra sodródó Jobbikot? Vagyis annak jócskán megtépázott szavazóbázisát próbálja magához vonzani a 2/3 reményében? De ki hisz egy cigánynak? Sajnos tudjuk, a vér nem válik vízzé! Azt is mondhatnánk: kutyából nem lesz szalonna! Valójában mi nem hiszünk a korlátlan elnöki posztra törő Orbánnak, és csak kampányfogásnak tudjuk be az általa – nem véletlenül – mondottakat!!!

Bár Miskolccal kapcsolatban igazat beszélt, ám mi mi már régóta tudjuk Orbán vezérlevét:

Ne figyeljenek oda arra, amit mondok, arra figyeljenek, amit csinálok!

Ezért nem is hiszünk neki!

 

 

Tovább

Orbán-Farkas F.-Balogh Z

Cigánybárók (ifj. Johann Strauss után szabadon)

Közzé tették az április 8. -án esedékes választásra a Fidesz-KDNP országos listáját, ami véleményünk szerint lehetne egy tisztán magyar elkötelezettségű Országos Rendőr-főkapitányság körözési listája is!

A minisztereket Farkas Flórián és Böröcz László mögé sorolták. Répássy Róbert és Budai Gyula biztosan nem lesz képviselő, ahogy valószínűleg L. Simon László sem. Kevés az újonc, de Orbán ügyvédje befutó helyet kapott – írja a 24.hu.

Szerda este közzétette országos listáját az április 8-i választásra a Fidesz-KDNP. Az első tíz helyezett már ismert volt: Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, KDNP-elnök, Kövér László házelnök, Novák Katalin, a Fidesz alelnöke, Varga Mihály gazdasági miniszter, Gulyás Gergely frakcióvezető, Kubatov Gábor alelnök, Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter, Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. Mögöttük viszont akadnak meglepetések. Egyrészt az, hogy miközben az első tízbe két miniszter fért be, a többiek csak a 23. helytől következnek. Lázár Jánost, Kósa Lajost, Szijjártó Pétert, Rogán Antalt, Fazekas Sándort, Simicskó Istvánt, Seszták Miklóst és Süli Jánost ugyanis megelőzik a Fidesszel szövetséges szervezetek vezetői és néhány más politikus is: Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke, Jakab István, a Magosz elnöke, az agrárkamarát irányító Győrffy Balázs, a Kisgazda Polgári Egyesület vezetője, Turi-Kovács Béla, a vállalkozókat képviselő Szatmáry Kristóf (akinek a cége nem jeleskedik a nyugtaadásban), Böröcz László, a Fidelitas első embere, akiből parlamenti újonc lesz így, Farkas Flórián, a Lungo Drom botrányok sorát túlélő cigánybűnözője, Mátrai Márta háznagy, az ősfideszes-ősatlantista Németh Zsolt, Bajkai István, aki Orbán Viktort is képviseli jogi ügyekben, és még sosem volt képviselő, Fónagy János fejlesztési államtitkár és a KDNP-s Latorcai János. Bár még mindig befutó helyen, de mögöttük következnek csak a miniszterek, akik közül Szijjártó, Rogán és Fazekas sem indul egyéni körzetben. Ők azonban legfeljebb csak kellemetlenül érezhetik magukat a nyilvánvalóan a pártelnök-miniszterelnök által meghatározott, kissé megalázó helyezés miatt. (A Fidesz szövetségesei négy éve is hasonlóan előkelő helyen voltak egyébként, de akkor Kósa, Rogán és Lázár megelőzte őket.) Vannak azonban nagyobb vesztesek is. Hende Csaba volt honvédelmi miniszter csupán a 76. listán, de ő bízhat abban, hogy győz Szombathelyen. Révész Máriusz kormánybiztos csak a 73., ami könnyen lehet, hogy nem elég a parlamentbe jutáshoz, ráadásul nem indul egyéniben, még inkább izgulnia kell L. Simon László volt államtitkárnak, aki a 75. helyet kapta. De nem lehet nyugodt Halász János frakciószóvivő sem a 72. helyével, aki 1998 óta képviselő. Négy éve, amikor épphogy kétharmados többséget szerzett a Fidesz, a 65. volt az utolsó még befutó hely. Ezt a pozíciót most Héjj Dávid politológus, miniszterelnöki biztos, Lázár bizalmi embere kapta, aki tehát reménykedhet a Fidesz jó szereplésében. Vannak ugyanakkor biztos távozók is: Répássy Róbert mindössze a 144. helyre fért oda, noha ’98 óta megszakítás nélkül képviselő, Budai Gyula volt elszámoltatási kormánybiztos pedig a 146. helyet kapta, nekik semmi esélyük újra bekerülni az Országgyűlésbe. Új név a már említetteken kívül kevés van befutó helyen a listán: például a KDNP-s Juhász Hajnalka, és hozzá hasonlóan nem volt eddig képviselő a 49. helyre sorolt sportállamtitkár, a Nyíregyházán egyéniben is induló Szabó Tünde sem.
Forrás: https://kuruc.info/r/2/183201/
Admin: Vajon mit tudhat a miniszterelnökről Farkas Flórián akit cserébe azért, hogy tartsa a pofáját, az országos lista 17. helyére jelölték? Köztudomású a Lungo Drom nevű cigány szervezet jelenlegi vezetőjéről, hogy 1975 és 1982 között háromszor ítélték szabadságvesztésre. 1998 -ban hűtlen kezelés vádjában indult ellene eljárás, azonban Göncz Árpádtól eljárási kegyelmet kapott! A “Híd a munka világába” program keretében kapott 5 milliárd forinttal a mai napig nem tud elszámolni, valószínűsíthetően a pénz egy nagyobb része barátai zsebében kötött ki. Persze ez a hasonszőrű Balogh Zoltánt cseppet sem zavarja, hiszen teljes mellszélességgel kiállt mellette!
Orbán Viktor, a “”hatalmas értelemtől sugárzó”” szemű Lőrinc baráton – mármint miniszterelnöki barát -, a nemzet gázszerelőjén keresztül, közel a fél országot birtokolja/bitorolja. Mégis, 2018 évi vagyonnyilatkozata szerint mindössze 993 ezer forint megtakarítása van, az is feleségével közös számlán! (Még saját gépkocsija sincs!) Honlapunk már-már gyűjtést kezdeményezett, hogy szegény miniszterelnökünknek ne kelljen egy osztrák talponállóban enni, ha a vendégfogadó kancellár mégsem kínálná meg étellel, itallal! (Ami persze kizárt!)
Orbán és Rogán Bécsben(Amúgy is: olyan sovány szegényke!)
Szóval a Fidesz-KNP közös országos lista helyezési számai, feltehetően a szegedi Csillag cellaszámait jelölik, úgy valamivel több mint négy év múlva!
Addig is: “éljenek a fenti cigányok”! Az elkövetkezendő négy év után: kenyéren és vízen! (Előbb is lehetne…)
Ezekre akarsz Kedves Olvasó szavazni? Szóval gyerekeid ellensége vagy! A Te dolgod…

Tovább

Márki-Zay Péter

Meglepetés, avagy taktikai húzás?

Meglepetésre 57,5 – 41,6 százalékkal az ellenzék által támogatott független Márki-Zay Péter (nyitóképünkön) nyerte a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje ellen.

A független jelölt mögé felsorakozott a teljes ellenzék, ráadásul a választásra jogosultak több mint 61%-a adta le a voksát, a 2014 évi választáson megjelent 36% -al szemben. A hazai ellenzéki-, sőt a külföldi sajtó is a Fidesz hódmezővásárhelyi bukásáról beszél, és messzemenő várakozással tekintenek az április 8. –i országgyűlési választások elé.

De tényleg ennyire egyszerű lenne leváltani a Fidesz kormányzatot, vagy itt valami másról (is) lehet szó? Találgassunk!

„Nem az volt a politikai célkitűzésünk, hogy előválasztás legyen a február 25-ei választás, ám ha az ellenzéki pártok ezt akarják, ám legyen, készen állunk rá” – mondta korábban Lázár János. A miniszterelnökséget vezető – Hódmezővásárhelyhez kötődő – miniszter előbb említett megjegyzése, elgondolkodtatónak kellene lennie minden ellenzéki párt számára ahelyett, hogy a „fényes győzelmet” ünneplik! Különösen annak ismeretében, hogy jövő ősszel lesznek a következő önkormányzati választások, vagyis a most megválasztott hódmezővásárhelyi polgármesternek jó másfél éve lesz csak alkalmasságának bizonyítására, ráadásul egy olyan összetételű testület élén, melyben 10 fő Fideszes és csak 4 fő van más pártokból (Jobbik és MSZP-DK)! Ez Tétényi Évának, Esztergom 2010 –ben megválasztott polgármesterének sem sikerült – pedig neki négy éve volt rá -, hiszen végül is nem boldogult a 2/3 –os többségben lévő Fideszes képviselőkkel.

Számomra úgy tűnik, Orbán most ideiglenesen kísérleti tereppé tette az évtizedek óta Fideszes Hódmezővásárhelyt! Hogy miért is? Felmérés érdekében.

A Fidesz, de főleg az Orbán család körül kialakult korrupciós botrányok sokasága miatt, – az utóbbiakból elég, ha csak a Pharaon- (lásd ITT) és az Elios ügyeket említjük – a magyar emberek tömege fordul el joggal a kormánypártoktól, köztük az eddigi – nem teljesen elvakult – Fideszes szavazók egy része is! Ez bebizonyosodott a mostani hódmezővásárhelyi polgármester-választás alkalmával! A helyi választási-vereséget kihasználva, most Orbánék aktivizálni fogják teljes szavazóbázisukat, mondván, ha nem jöttök el, és nem szavaztok ránk, továbbá nem hoztok magatokkal még egy-két főt, bekövetkezhet az, mint ami Vásárhelyen történt! És itt majd a migrációval való fenyegetettség érzetünk felerősítése következik részükről. Közben gőzerővel beindul a szavazatvásárlás, az önmagát ünneplő ellenzék szeme láttára. Még az is elképzelhető, a Pharaon- és Elios ügyek kapcsán beáldozzák a miniszterelnök vejét Tiborcz Istvánt, talán annál is inkább, mert a megnemerősített pesti pletykák szerint megromlott házasságuk. (Személy szerint ez utóbbiban erősen kételkedem, mert ebben az országban – főleg a választások előtt – ez nagyobb titok lenne, mint a Kennedy gyilkosság valódi tetteseinek kiléte.)

Ha megnézem honlapunkon a szavazás állását, abból is az szűrhető le, hogy a Fidesz választási győzelmét semmi nem veszélyezteti! Csak a 2/3 –os országgyűlési többségüket. Azt viszont nagyon remélem, talán nem kapják meg!

Madarász László

Nyitókép: Városi Kurír

Tovább

Gyirán István

Magyarország döbbenetes jövője – avagy a politikai életünk rejtett oldala

Az emberekkel elhitetik, hogy értenek a politikához, pedig maguktól is lehetne annyi eszük hogy belássák, lövésük sincs hozzá, hiszen hét országgyűlési képviselő választás is kevés volt ahhoz, hogy kiválasszon magának a nép egy olyan politikai erőt, amelyik normális, békésen fejlődő környezetet teremtene számára.

Ennek két oka lehet:

1. Nincs az országban néhány száz értelmes, becsületes ember, akiket a választók az ország élére választhatnának vezetőnek, – ami önmagában is sértő és komolytalan feltételezés -, vagy pedig

2. a politikusok látható és meghatározó halmaza valójában egy szélhámos társaság, akik évtizedek óta hazudozva orránál fogva vezetik a népet.

E rövid írásban bebizonyítom, hogy ez utóbbiról van szó. Módszerem a ok-okozat racionális alapján álló modellalkotás, aminek alapfeltevése az, hogy a politikában olyan, hogy véletlen, nem létezik. Tudnunk kell, hogy a politika egy igen magas energiájú erőtér, ahol minden hatás mögött komoly hatóerőnek kell állnia, ezért ebben az erőtérben csak olyan tényezők működhetnek, akik rendelkeznek ezzel a nagy hatóerővel. Megjegyzem, a magyar választók – mivel nem értenek a politikához és könnyen becsaphatók –, nem rendelkeznek ezzel a hatóerővel, épp ezért nem jelenik meg az érdekük a magyar politikai életben, a törvényhozásban.

A modell kb. két éve összeállt, a kísérleti szakasz eredményesen zárult: tökéletesen értelmezhetők a politikában történő mozgások, a korábbi és a jelenlegi változások egyaránt.

Először is el kell fogadni azt az egyébként elfogadhatatlan tényt, hogy Magyarország nem szabad ország, hanem gyarmat. Az országunk idegen hatalom ellenőrzése alatt áll. Nem csak én mondom, hanem a témában nálam sokkal hitelesebbek is ezt állítják. Egyikük pl. Bogár László, évek óta úgy kezeli az ország gyarmati állapotát, mint magától értetődő dolgot.

„Válaszúthoz érkeztünk: A magyar társadalmi, gazdasági, politikai eliteknek el kell dönteniük, hogy … szembeszegülés helyett inkább a birodalom kiszolgálását választják, és értelemszerűen a saját népükből préselik ki azokat az erőforrásokat, amelyeket aztán kiutalnak a birodalomnak, vagy pedig szembesülnek azzal, hogy ez a folyamat a végéhez közeledik” (A teljes szöveg itt olvasható.)

De ugyanerről beszél Kövér László, az Országgyűlés elnöke is egy választások előtti rádióinterjúban, akinek az információi nyilvánvalóan hitelesek, hiszen ő az ország második legnagyobb közjogi méltósága:

minden más baloldali tömörülés, – már most itt a számottevőkre gondolok, maradjunk az Együtt Magyarországnál, az MSZP-nél –, nem engedhetik meg maguknak, hogy egymás esélyeit rontva, külön induljanak. És hát, ha nagyon cinikusan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az hagyján, hogy ezt maguknak nem engedhetik meg, de a megbízóik sem engedhetik meg nekik, hogy ezt a luxust megengedjék maguknak. Tehát igenis rá lesznek kényszerítve, ha józan belátásukból nem, akkor külső erő, a finanszírozóik erejével arra, hogy valamilyen kompromisszumot kössenek…” (2013.09.01. MR1 7:55) (A teljes írás ezzel kapcsolatban itt olvasható.)

Szóval Bogár és Kövér – sok száz vagy ezer bennfentessel együtt – tudja, hogy az országunk nem szabad ország, csak éppen az ország alkotmány szerinti „urai”, vagyis a nép nem tudja. Nem csoda, hiszen tudjuk, hogy mindig a megcsalt hitves tudja meg utoljára az igazságot, mert előtte titkolják legjobban a dolgot.

Felvetődik a kérdés, hogy kik ezek a „külső erők”, akik a politikusainkat utasítják? Ami ezután következik, ez már a modell része, vagyis feltételezés, amit bizonyítani nem tudok, hiszen erősen titkolják, de a politikai történések ok-okozati láncolata egybehangzóan a modell helytállódását támasztja alá.

Köztudott, hogy a nyugati civilizáció legbefolyásosabb népe zsidóság. Ők tartják kézben Amerikát, és rajta, valamint a nemzetközi bankrendszeren keresztül az egész nyugati világot. Tetszik, nem tetszik, ez tény.

Ezt a kiváltságot maga Isten, egy angyala által hozta az ősapjuk, Jákob tudomására. Az első izraelita Jákob volt. Teremtés könyve 32. fejezet: „Küzdelem Istennel

Akkor valaki hajnalig küzdött vele. … Az megkérdezte: „Hogy hívnak?” „Jákobnak” – felelte. Az folytatta: „Ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erősnek bizonyultál és emberek fölött fogsz győzni.”

Tény, hogy a zsidó-keresztény tanítás nyomán felnőtt nyugati civilizáció legbefolyásosabb népe a zsidóság, és mielőtt még antiszemitizmuson kapnánk magunkat, tudatosítanunk kell, hogy fentiek szerint e mögött isteni elrendelés áll. A zsidóság üdvtörténeti szerepéről, valamint országunk életében betöltött szerepéről részletesebben itt olvashatunk.

A modellalkotás kiindulási feltételezése az volt, hogy Magyarország valójában egy izraeli gyarmat. A politikusaink 100%-os izraeli függőségben vannak. Ezt támasztja alá az a feltétel nélküli, alázatos meghunyászkodás is, ahogyan a politikai elit Izraellel és a zsidósággal szemben viselkedik. Ezen túl nagyon beszédes az is, ahogyan a hazai választási eredmények igazodnak az aktuális izraeli belpolitikához: Mikor Izraelben a jobboldali Likud párt volt hatalmon, akkor itt is jobboldali kormány lett, ha a baloldali Munkapárt, akkor itt is a baloldal nyert. Ez alól a 2002-es Medgyessy győzelem volt a kivétel, amikor a hatalomba meglepetésszerűen bekerült Orbánt a Likud visszahívta az élvonalból. Emlékezzünk csak a baloldal hatalomra juttatásának körülményeire, az újraszámlálási huzavonára, vagy a sehová sem vezető Polgári Körök létrehozására. Színjáték volt mind, melynek a teljes politikai paletta – benne a MIÉP is – részese volt. Bővebben erről itt olvashatunk.

A Likud szakadása és a Kadima nevű középpárt győzelme lehetővé tette Gyurcsány számára 2006-ban az újrázást, minek hallatán a dolgozószobájában táncra perdült. Ez a párt volt hatalmon Izraelben akkor is, amikor 120 izraeli katona „terrorelhárítási gyakorlat” keretében magyar rendőri egyenruhában szétverte a Fidesz ünneplő tömegét, és mindenki mást, akit az utcán értek. Őket Gyurcsány rendelte, de Gyurcsányt az öszödi beszéd után mégis Orbán védte meg, mivel az Izraelben eldöntött rendhez mindkét félnek tartania kellett magát.

Szemernyi kétségünk nem lehet afelől, hogy a politikusokat nem mi, hanem valamilyen láthatatlan idegen érdek mozgatja, jobb és baloldalon egyaránt. Ennek leglátványosabb és cáfolhatatlan bizonyítéka a vörösiszap tragédia, aminek hátteréről szóló írást feltétlenül el kell olvasni ahhoz, hogy fogalmunk legyen az alávetettségünk mértékéről. Ez az írás tényszerűen felfedi, hogy az országot hazaárulók irányítják.

Kérdés, hogy felismerhető-e ez az egyébként láthatatlan hatalom, amely évtizedek óta ellenőrzi a magyar politikai hatalmat. Jelentem, igen. A sikert az tette lehetővé, hogy ebben a láthatatlan hatalomban megoszlás támadt. Korábban, ha volt is ilyen, belügyként kezelték és kifelé egységesek voltak, de 2010 körül a zsidó milliárdos Soros György, a maga liberális nyitott társadalmi elképzelésével szembement a konzervatív izraeli kormány érdekével, és ez látható megoszlást hozott a zsidó háttérhatalomban. Soros a szervezeteivel nemkívánatos személy lett Izraelben.

Napjaink Magyarországának politikai életét alapvetően ez a zsidó belső ellentét határozza meg: Soros a liberális oldalon, Netanjahu – mint Izrael jobboldali miniszterelnöke – a konzervatív oldalon. Soros a nyitott társadalomi ideáljával és a bevándorlási politikájával nyilván nem egymaga áll, hanem egy – szintén láthatatlan – hatalmi tömörülés akaratát képviseli, annak megvalósításáért küzd. Netanjahunak pedig bevallottan a cionizmus az eszményképe, amely mögött szintén befolyásos zsidó vallási, gazdasági és politikai körök állnak. Ez a két eszménykép kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, küzdelmük mára már ölre menő, és bizonyítani fogom, hogy ez az ellentét határozza meg a belpolitikánkat is.

Netanjahu 2017-ben eljön Budapestre, hogy megerősítse a választások előtt Orbán pozícióját, de a hazai zsidóságot képviselő, szoclib beágyazottságú MAZSIHISZ fájdalmas hangját meg sem hallja. Vajon miért? Azért, mert tudja, hogy az ő politikai hátterük mögött Soros áll. Félelmetes, hogy erről a belső megoszlásról még az izraeli nagykövetség sem tud, és meggondolatlanul elítélik Orbán Soros elleni kampányát, amit Netanjahu látványosan visszavonat. Vagyis úgy olvassuk ezeket a sorokat, hogy az ebben az írásban feltárt konspiráció a szokásos diplomáciai szint alatt, a saját diplomatáik előtt is rejtve történik.

Érdekes a hazai ellenzéki politikai paletta alakulása, a választások előtti kavalkád. Figyeljük meg, hogy a mozgások miként igazolják a fenti feltételezést. Nem kérdés, hogy a gyarmattartó ország leosztása szerint a választást Orbánnak kell megnyernie, amihez a hivatalos váltótársnak, az ellenzék konspirációba vont részének is asszisztálnia kell, mint ahogy tette ezt Orbán is a 2002-es választásokon megrendezett bukásakor.

A hivatalos, vagyis Izrael által támogatott szoclib erő az MSZP és a DK, Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag egyszemélyes pártja. Figyeljük meg, hogy ez az a két politikai erő, ami megoszlást hoz az ellenzéki összefogásban. Az MSZP-nek kötelező Orbán győzelmét ily módon is támogatnia, de Gyurcsánynak is van annyi esze, hogy ő is csak akkor kerülhet még egyszer hatalomba, ha elfogadja és támogatja ezt az izraeli döntést. Ennek köszönhetően nem jöhet létre az egységes ellenzéki front,

Sorosnak marad a többi ellenzéki párt, az LMP-vel az élén. Háttértámogatásként ott lehetnek az 1%-ot el nem érő kicsik, de a Jobbik nélkül esélytelenek lennének, és láss csodát, a Jobbik is egyszerre csak Soros György védelmére kel. Ez valóban csoda. Mi történhetett a Jobbikkal?

Nos, a Jobbikról tudni kell, hogy őket a radikális ellenzék lekötésére hozták létre egy titkos alkuval a MIÉP ifjúsági tagozatából, amikor már látszott, hogy a MIÉP szétesik. Ezt az alkut a Kovács Dávid féle vezetés nem volt hajlandó elfogadni, ekkor lépett elő a Polgári körös Vona Gábor a második vonalból. Ennek köszönhetően a korábban parlamenti küszöböt sem elérő párt 2010-ben 12%-kal bejut a törvényhozásba.

Ott viszont ki volt jelölve számára a mozgástere: egyrészt viselnie kellett a Fidesz részéről kapott megaláztatásokat (Orbán a Magyar Gárdáról: „kiosztok nekik két pofont, és hazazavarom őket”), emellett zsidózhatott, cigányozhatott, de a kormánynak komolyan nem árthatott, pl. a korrupciós ügyekbe nem árthatta magát. Szóval a Jobbik, Vona révén fogott párt volt, célja a Fidesz hatalmának biztosítása a szélsőjobb oldaláról. Ezt Vonán kívül senki, vagy csak nagyon kevesek tudták a pártban, hiszen ezeknek az alkuknak a lényege az egyszemélyi kötődés. Ahogy a Fidesz Orbán által, úgy a Jobbik Vona által van elkötelezve a megbízóinak. Az ő dolguk, hogy az ebből fakadó nehézségeket a vezetéssel és a tagsággal megetessék. Ez része a vállalásnak.

Csakhogy történt egy megoszlás Orbán és Simicska között, ami lehetőséget adott Vonának, hogy kibújjon az egyre arrogánsabb gazdája uralma alól, és más gazdát keressen Simicska személyében. Ehhez persze el kellett távolítani az igazi radikálisokat a vezetésből – megjegyzem, nem sok volt. A tagsággal pedig nem volt sok gond, hisz könnyen elhiszi a mesét, amit mondanak neki, mert el akarja hinni. Ez egyébként minden pártnál így van. Szóval Vona Orbán alól átigazol egy másik erős ember hatalma alá, és láss csodát, a Simicska által támogatott Jobbik egyszerre csak észreveszi, hogy Orbánék lopnak, és országszerte megjelennek az erről szóló plakátok. Hát nem érdekes, hogy évekig erről semmit sem lehetett hallani a Jobbiktól?

Viszont Simicska és Vona is tisztában vannak azzal, hogy zsidó támogatás nélkül Magyarországon nem lehet hatalomhoz jutni, ezért becsatornázzák magukat Soros György mögé, mint az LMP reménybeli koalíciós partnere. Nézzük meg: annak ellenére, hogy a két párt a politikai paletta ellentétes oldalán áll, az utóbbi időben nem kritizálják egymást, sőt, nagyon is megértően nyilatkoznak egymással kapcsolatban. A terv valószínűleg az, hogy hatalomra kerülve Szél Bernadett lesz a miniszterelnök, és természetesen a Jobbik is kap néhány tálcát.

Nos, ez az ellenzéki attak elég reménytelen, több okból is. Egyrészt mert a Fidesz hatalmi pozícióban van, amivel gátlástalanul vissza is él – lásd a választási rendszer átszabását, a közszolgálati és a kereskedelmi média bedarálását, vagy az ellenzéki pártokra kirótt százmilliós bírságokat, miközben ő számolatlanul költheti a közpénzt a pártja propagandájára. Továbbá a választási eredményeket feldolgozó számítógépes program is az ő kezükben van, ráadásul Trump hatalomra jutásával a nemzetközi politikában is megerősödött a konzervatív vonal. Kialakult egy Amerika – Izrael – Törökország – Oroszország tengely, ami természetesen nem jelent teljes körű együttműködést, de tény, hogy a fő törésvonal tekintetében egy oldalon állnak.

Ennyit az előttünk álló választásokról. Több szót nem is érdemel, hiszen cirkuszi színjáték az egész, de most elemezzük egy kicsit a keresztény nemzeti kormányunk elmúlt nyolc évét, hogy megpróbáljuk kitalálni, mi lehet a kormány gazdájának a célja az országgal, vagyis milyen jövőt szánnak nekünk, „humán erőforrásoknak”. (Már az elnevezésből is érezhető az Isten képmására alkotott emberrel szembeni megvetés, lenézés.)

* Összeomlás határán billeg az egészségügy mióta csak kormányoznak, a kórházi ellátás színvonala a legrosszabb Ceausescu időket idézi, a kötelező alapellátás pedig az orvoshiány miatt belátható időn belül (a terveknek megfelelően) össze fog omlani.

* A nemzőképes, érvényesülni akaró ifjúság elvándorlása töretlenül folytatódik, vagyis a magyar fiatalok százezreinek gyermekei idegen állampolgárként látják meg a napvilágot.

* Az oktatás évtizedes struktúráját egy tollvonással felrúgják: az intézmények működtetési jogát az önkormányzatoktól megvonják, és egy működésképtelen országos szervezet kezébe adják. Az arrogáns intézkedés egyetlen célja csak az lehet, hogy az oktatás egészséges működését ellehetetlenítsék.

* Az Európai Parlament infógrafikájából kiderül, hogy Magyarországon a legmagasabb a forgalmi adó, és a legalacsonyabbak között vannak a tőkére kivetett adóterhek. Vagyis a szegények adójának is nevezett ÁFA a legmagasabb, a gazdagok tőkéjének jövedelmére kivetett adó a pedig a legalacsonyabb. Ugye kitaláljuk, hogy kinek a kormánya valójában az Orbán kormány?

* Másfélszer több pénzt adott a multiknak a Fidesz, mint a szocik – tudjuk meg a 24.hu írásából, ráadásul az országunk számára kedvezőtlenebb feltételekkel.

* „Magyarországnak még soha nem volt olyan tőkebarát kormánya, mint az Orbán kormány. Ez a kormány egy sorozat, titkosított, úgynevezett stratégiai megállapodást írt alá a multinacionális cégekkel, az egészen elképesztő mértékű kedvezményeket adta ezeknek a cégeknek, több mint a duplája annak az összegnek, annak az átlagnak, amit a visegrádi másik három regisztrál. (..) Ugyanakkor a magyar hazai vállalkozókat pedig a sikertelenségre ítéli, két okból kifolyólag: Az egyik az, hogy a multikra sújtott adók és különböző terhek még a negyedét sem teszik ki annak a tehermennyisségnek, amiket az Orbán kormány a hazai vállalkozókra sújtott. és kizárja annak a lehetőségét, hogy Magyarországon talpra álljon egy velük versenyképes, magyar tulajdonú tőkés termelő osztály. (…) A legalacsonyabb Magyarországon a társasági adó, miközben a munkát a legsúlyosabb adókkal terheli. ” – Mondja Róna Péter közgazdász a Hírtv műsorában. – Azt pedig én mondom, hogy a munkabért azért kell magas adókkal súlytani, mert az a magyar családok megélhetését, fejlődését szolgálja, ami viszont ellentétes a kormány megbízóinak szándékával.

* „Inotai András, az MTA Világgazdasági kutatóintézetének egykori vezetője úgy véli: az egészségügyet, az oktatást, a kutatás-fejlesztést és az innovációt is tudatosan rombolja le a kormány. (…) Olyan mértékű szellemi népirtás folyt az elmúlt években, és még nagyobb intenzitással folyik ma Magyarországon, amivel – ha lenne ilyenre felhatalmazása – a fizikai népirtás bűntényéhez hasonlóan a hágai bíróságnak kellene foglalkoznia  jelentette ki.

Napnál világosabb, hogy az ország kiürítése, elnéptelenítése, a lakosság kivéreztetése folyik. „Naponta 300 kilakoltatást tesznek föl a Végrehajtó Kamara honlapján, 300 ember, 300 család veszíti el az ingatlanát naponta, és hallgat mindenki…”halljuk a Nemzeti Civil Kontroll alapítójától. Nem a pénzünk kell nekik, hanem a területünk, az életterünk. Nyilvánvalóan azért, mert a csodálatos Kárpát-medencénkre szemet vetett az izraeli vezetés. – De nem tudják kivel kezdtek ki, nem tudják, hogy a mi védelmünk nem ebből a világból való.

Szóval, kedves Magyar Választópolgár! Szavazhatsz, akire akarsz, esélyed nincs arra, hogy abból a csapdából, amibe a hazaáruló politikusaid vittek, a magad erejéből kiszabadulj. Sötét erők játékszere vagy, a vezetőid nem vesznek ember számba, szimpla „erőforrásnak” tekintenek, amit addig használnak, ameddig szükségük van rá.

A sötét erők saját magukat számolják majd fel, egy jövendölés szerint. Félelmetes, hogy a fentiek ismeretében értelmet nyer egy látszólag értelmetlen jövendölés, amely a ’40-es években született, és Nyirkai jóslat néven ismeretes.

 „Még hatvan-hetven!

A rátarti úr napszámért kunyerál.
Már mindent elkótyavetyéltek.
Csak alantas szolgálatok maradnak, égbekiáltó árulások.
Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy követ.
Bevezetik a hét tevét, hogy az innen köpködhessen lángot – a bikát nyergelő asszonyra.
Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is. A Kost Áldozó két fia tovább marakodik.
A tevék magyar hajcsárai Manó bőrét húzzák Krisztus képére,
hogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását.
Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő fiát segítik,
más magyarok meg a másikat.
Kettészakad a nemzet, lángra lobban az Ország.
A lángot vér oltja.
Magyar magyart gyilkol, de a bika hátáról is ide lőnek a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul.”

Ez a jövendölés 1947-48-ban, vagyis 70 évvel ezelőtt született, és ahogyan a címe is jelzi, pontosan napjainkról szól. Hogy ki lehet az alattomos ellenség, milyen égbekiáltó árulások lesznek és kik fújnak velük egy követ, azt nem kell magyaráznom. Viszont ijesztő, hogy a felvázolt modell alapján értelmezhetővé válnak az egyébként értelmetlen zagyvaságnak tűnő sorok, hogy tudniillik a „A Kost Áldozó két fia tovább marakodik.” Vagyis Ábrahám fiai tovább marakodnak. A kost áldozó, tevét nyergelő, vagyis a muszlim tömegeket útra felkészítő fiú Soros György, aki a muzulmánok bevándorlását támogatja Európa (a bikát nyergelő asszony) kontinensére, közte Magyarországra. Netanjahu pedig meg akarja óvni országunkat a zsidók számára, ezért nem hajlandó tömegesen beengedni a muzulmánokat, kerítést építtet a bábkormánnyal.

A hét tevénél és Manó bőrénél még nem tartunk, de ez utóbbiból arra lehet következtetni, hogy Soros támogatottjai is a hatalom közelébe fognak kerülni. Valószínű, hogy az ő (Vona) vezetésükkel próbálják a manicheizmust – mint ősmagyar vallást – visszaállítani azért, hogy hatalmukat a muszlim erők által biztosítsák. Ez persze csak találgatás, ennek nyoma még nem látszik, mint ahogy a hét tevének sem. Ez utóbbit meg kell előznie a 3. világháború kitörésének, a hét teve pedig valószínűleg valamilyen támadófegyvert jelent. Nem túl biztató kilátások, különösen a nép egyik felére nézve. A (szellemidézésben résztvevő) táltosok közös gondolattal kérdezték: Így van ez megírva – nem lehetne-e másképp?” A Szellem erre azt felelte: „Minden jövendölés okumálás, a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi nincsen, mert minden megváltoztatható – ha nem fordultok el Istenetektől és megszívlelitek az ősök intelmeit.”

Kedves Olvasó! A fentiekben megismerhettél egy modellt, melynek segítségével ellentmondásmentesen értelmezhetők az ország politikai történései. Nem szabad lebecsülni a teljesítményt, mert lényegében az egész emberi megismerés egy modellalkotási folyamat, melynek során egyre tökéletesebb modellt alkotunk a környezetünk viselkedéséről. Az egyre tökéletesebb modell segítségével tudunk egyre hatékonyabb eszközöket létrehozni. Az a jó modell, amely nem tartalmaz ellentmondást, vagyis a modell egyes feltételezései nem állnak ellentétben más elemeinek a viselkedésével. Márpedig ez a modell nemcsak hogy ellentmondásmentes, de remekül értelmezhető segítségével sok-sok, eddig megmagyarázhatatlan apró mozzanat is:

Pl. az, hogy az EU-ban, Németországgal az élen, a Soros elleni kampányt antiszemitának tartják, ezzel szemben az izraeli nagykövet szerint „Orbán sorosozása nem antiszemita megnyilvánulás”. – Ki tudná értelmezni ezt az ellentmondást e modell nélkül?

A migráció kezdetén Orbán ki sem merte ejteni Soros György nevét, csak halványan utalt rá, mint egyes migránssegítő szervezet támogatójára, bár már akkor is mindenki tudta, hogy ő áll a migráció mögött. Ma pedig óriásplakátokon ábrázolja, mint ijesztő mumust. Azt, hogy egy nemzetközi szinten meghatározó zsidó milliárdost óriásplakátokon kigúnyoljon, egy országot ellene hangoljon, a maga erejéből soha nem merné megtenni. Ezt úgy, és csakis úgy teheti meg, ha erre egy másik, hasonló erejű zsidó hatalom neki felhatalmazást ad. E felhatalmazásra bizonyíték Netanjahu budapesti baráti látogatása és az izraeli nagykövetség viselkedése.

Megjegyzem, ugyanez játszódott le Vonával is, aki Simicskától kapott felhatalmazást arra, hogy a korábbi gazdáját, Orbánt – szintén óriásplakátokon – tolvajnak nevezze. Simicska megtudott valamit Orbánról, ami után Orbánt hazaárulónak nevezte. A nyilvánosságnak azt mondta, hogy az RTL oroszok általi megvétele volt az ok, de ez minden bizonnyal elterelés, mert ez nem lett volna elég ok a látványos, Simicska egész gazdasági helyzetét, a vállalati birodalma egzisztenciáját felborító szakításra. Nyilvánvalóan megtudta Orbán tulajdonképpeni küldetését, és ahhoz már nem volt hajlandó asszisztálni.

Végezetül: sajnálom Orbán Viktort. Fiatalon, gyanútlanul leszerződött a gonosszal. Hallani, hogy baj van az idegrendszerével. Nem csodálom. Az az óriási erőtér, és az a rettenetes hazugsághalmaz, amelyben ő évtizedek óta mozog, mindenkit felőrölne. Őt is anya szülte, és nyilván nem arra készült ifjú korában, hogy lepusztítson egy országot, milliókat megnyomorítson azért, hogy az idegen hódítók ellenállás nélkül birtokba vehessék a területüket. Ebbe a csapdába minden bizonnyal fokozatosan csalták be, és kínjában nem tud már annyi milliárdot összelopni, amivel kompenzálni tudná ezt az embertelen küldetést. (Igaz, megpróbálja.) Ez Orbán jobbik olvasata. Van rosszabb is, de én alapvetően jóhiszemű vagyok, ezért ezzel nem foglalkozom. Lelke rajta, Isten legyen hozzá irgalmas…

És legvégül: Minden bizonnyal zivataros idők jönnek, de Te ne aggódj, kedves Magyar Nép! Te fogod megvalósítani Isten országát elsőként itt a földön, ahogyan azt Pio atya is megjövendölte:

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Azt, hogy miként lehet megvalósítani ezt a „nagy boldogságot” itt a földön, annak részleteit itt olvashatod. Az írás címe: Az igazság evangéliuma, avagy Isten országa közöttünk. Szemernyi kétségem sincs afelől, hogy ennek – Isten országának – elsőként Magyarországon kell megvalósulnia. Innen fog kiáradni az emberiségre. Viszont hogy hány ember lesz ennek részese, az rajtunk áll, egész pontosan azon, hogy elfogadjuk-e Jézus Krisztus tanítását, vagy sem. Mert biztosak lehetünk abban, hogy amint Ábrahám fiainak megjósolt marakodása bekövetkezett, úgy be fog következni a hét teve bevezetése is, annak katasztrofális következményeivel együtt. Akinek van füle, értse.

Ezzel az írással a magam küldetését befejeztem. Átadtam minden tudást, ami az ember földi és örökkévalóságbeli üdvösségéhez szükséges. Az Isten létezéséről tudományosan megalapozott, cáfolhatatlan bizonyítékokat adtam. Kérdés, hogy van-e még a népnek olyan értelmisége, szellemi vezetése, aki egyrészt kellően alázatos, és félre tudja tenni a maga töredékes világképét azért, hogy ezt a kompakt bölcseleti iskolát befogadja, másrészt veszi a bátorságot ahhoz, hogy – akár a saját egzisztenciáját is veszélyeztetve –, a rábízottaknak továbbadja azért, hogy a nép megértse és életre válthassa. Ez bizony kérdés, de ez már nem az én felelősségem, hanem azoké, akik a nép lelki, szellemi állapotáért felelősek.

Írta: Gyirán István (nyitóképünkön)

Forrás: Magyar megmaradásért

Admin: ajánljuk megtekintésre az alábbi videót:

Tovább

Orbán és Soros

Úton az egypártrendszer és a totális elnöki hatalom felé

Ne figyeljenek oda arra, amit mondok, arra figyeljenek, amit csinálok!

Orbán Viktor

 

Nézzük, miket csinált és manapság miket tesz?

Orbán Viktor politikai pályafutását Székesfehérváron kezdte, ahol gimnáziumi évei alatt KISZ titkárként működött, majd a FIDESZ 1988 –as megalakulásánál az egyik alapító tag. A jogi egyetem elvégzése után, Soros ösztöndíjjal Oxfordban folytatta tanulmányait, mint az angol liberális filozófia történet hallgatója. Ebben az időben a The Times 2017.04. 13.- i cikke szerint a Soros György-féle nyílt társadalom szószólója volt. 1990 –ben, a közelgő parlamenti választások miatt hazatér, majd parlamenti képviselőnek választják. Az angliai tanulmányai nem vesznek kárba, liberális beállítottsága miatt egy ideig szorosan együttműködik az SZDSZ –el, ahol álláspontunk szerint kitanulja a „korrupció művészetét”.  1992.- ben a Liberális Internacionálé alelnökévé választják.

1998-2002 között Magyarország miniszterelnöke. Eddigre már körvonalazódott, hogy az SZDSZ –től tanultakat sikerült magas szinten elsajátítania, hiszen az akkor még kétfordulósra sikerült országgyűlési választások közötti időszakban – amikor már szinte nyilvánvaló a FIDESZ bukása – ügyvivő kormányként, 12 volt állami gazdaságot hirtelenjében eladják a „dolgozóknak és menedzsmentnek”, de olyan feltételeket teremtve, hogy azok rövid időn belül a párthoz közelállók kezébe kerültek! Így gazdagodott három volt állami gazdasággal a párthoz-, miniszterelnökhöz-, de leginkább Simicska Lajoshoz közelálló Nyerges Zsolt, de Csányi Sándor OTP vezér is megszerezhette a nagy hírű, egykori Dalmandi Állami Gazdaságot!

Végül is Orbán Viktor első miniszterelnöksége pozitívan zárult, hiszen a Fideszhez közelállók nagymértékben gyarapodtak, és a pártkassza is jócskán feltöltődött hivatali ideje alatt, igaz ezeknek köszönhetően – másodhatásként – a választásokat elvesztették! Orbán, felmérve az átlagosnak sem igazán mondható észbeli képességeit, a néptől kisíbolt pénzeken, olyan tanácsadói hálózatot vett maga köré, amely mind a mai napig – úgy, ahogy de – korrigálni tudja megdöbbentően alacsony mértékű előrelátó képességét, és egyben meghatározza az országos politika irányát.

Tanulva abból, hogy Magyarországon egy igazi jobboldali pártra hatalmas igény van, és a MIÉP –et is csak sok aljasságot összehordva, továbbá a jóhiszemű Csurka István hatalmas hibája* árán lehetett leírni a politikai palettáról, új és kíméletlen tervet eszeltek ki. (*A MIÉP több mint száz parlamenti képviselőjelöltet visszaléptetett a második választási fordulóban a FIDESZ javára 2002 -ben!)  A Fidesz tanácsadók az eddigi egyik „legjobb” húzása, Vona Gábor országos politikai szerepkörbe való kiemelése volt! Vona, aki még a Jobboldali Ifjúsági Közösség (későbbi Jobbik) 1999 –es megalakulásánál bábáskodott, 2001 –ben belépett a FIDESZ –be. Személyesen Orbán Viktor kérte fel őt, szervezze meg a polgári köröket, melyekre Orbán következő miniszterelnökségének alapköveiként tekintettek. A kommunista utódpártoktól és a FIDESZ –től is megcsömörlött országban, a megtorpedózott MIÉP után viszont egyre erősödött a valódi nemzeti érzés, mely hosszú távon komoly fenyegetést jelenthet a FIDESZ hatalmára. Ezért orbánék a hű pártkatonájukat, Vona Gábort visszaküldik a Jobbik Magyarországért Mozgalom néven, 2003 őszén megalakuló párthoz, ahol mindjárt alelnöki tisztséget kap. Számunkra – bár konkrét tudomásunk nincs a dologról – úgy tűnik, hogy az ő kezdeményezésére kerül be az új párt szervezeti és működési szabályzatába az a kitétel, mely szerint a Jobbik elnökét vétójog illeti meg az alelnökök megválasztásakor! Ezt a feltételezést többek között Machos Csilla: A magyar pártok alapszabályai és szervezeti típusai c. tanulmányaiból vontuk le, melyben a Fideszt a következőképpen jellemzi: „…összességében azonban a vizsgált pártok közül a „legklasszikusabban” oligarchikus párt képét festi elénk. Ez – a FIDESZ-MPP-re különösen jellemző módon – egyfajta „effektivitás-elvű oligarchia”, mivel benne a szervezetkonstrukció domináns elve … a központosítással, a struktúra egyneműsítésével és a viták megrövidítésével asszociált „effektivitás.”” A tanulmányban felsorolt pártok között még szó sincs a Jobbikról, viszont annak irányítási struktúrája nagyon hasonlatos a Fideszével, sőt azzal a bizonyos vétójoggal már inkább diktatórikus tünetet mutat. Tehát véletlenről szó nem lehet! Vona Gábor irányváltása, melynek a néppárttá alakulás a vezényszava, kiegészült olyan – valódi nemzeti jobboldali pártokra nem jellemző – tettekkel, mint pl. a zsidóság köszöntése hanuka alkalmából, idegen népesség betelepítésének megakadályozására vonatkozó alaptörvény-módosítás meg nem szavazása, stb. Gyakorlatilag ezekkel a Jobbik saját maga alatt vágja a fát, és tagságán kívül, szavazóbázisának nagy részétől is megszabadul, miközben a néppárttá válás is egyre távolabb kerül tőlük, vagyis Zázrivecz (Vona) Gábor orbáni parancsra felszámolni igyekszik „pártját”! Erre még a Fidesz is ráerősített, mikor Vonát a nyilvánosság előtt szembesíti 2013 évi, Törökországban elhangzott beszédével, melyben az iszlámot az emberiség utolsó reményeként aposztrofálja! És miként védekezik Orbán csicskája? Azzal, hogy Allah neve a Google keresője szerint Istent jelöli meg. Nevetséges! Egyetlen szó nem hangzik el tőle/tőlük arról, hogy Orbán miniszterelnökként(!), mint gondol az iszlámról, és általában miként reagál az arab invázióra 2015 –ben a migránsáradat közepén!( Lásd: cikkünket ITT) Vagyis az előre egyeztetettek szerint megadóan tűri és elősegíti a Jobbik felszámolását!

Az Orbán mögött álló tanácsadói csapat másik nagy húzása Gyurcsány Ferenc hadrendbeállítása a Fidesz oldalán! Mint arra bizonyára mindenki emlékszik, a 2006 –os „zavargások” idején, azonosítószámot nem viselő rendőrök békés embereket vertek, a tömegbe lőttek fejmagasságban gumilövedékekkel és könnygázgránátokkal. Voltak olyanok, akiknek a szemét lőtték ki! Akkoriban sok szem- és fültanú állította, hogy a brutálisan fellépők valamilyen idegen nyelven beszéltek. Nyilván nem németül, angolul, franciául, spanyolul, stb. mert azt azért felismerték volna! Akadtak olyanok, akik egyértelműen azt mondták, héber szavakat hallottak! Orbán akkor fűnek-fának megígérte, hogy bíróság elé viszi a felelősöket, ha újra hatalomra kerül, köztük a miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet is! Igaza lett volna! A felelősségre vonás végül nevetségesen zárult, de a volt MSZP-s miniszterelnök még csak bíróság elé sem került! (Nem is kerülhetett, mert akkor az is kiderülhetett volna, kik is voltak az azonosítószám nélküli idegen erők?) Viszont a Fidesz újabb választási győzelme előtt jóval, még a Bajnai kormány idején,-  amikor már tény az MSZP szavazóbázis összezsugorodása, és csak a teljes balodal összefogása esetén van halovány remény a Fidesz ellenében – megszületett az alku: Gyurcsány végleg leépíti az MSZP-t, megakadályozza a baloldali ellenzéki összefogást, cserébe nem citálják bíróság elé! Így is lett, miáltal a Fidesz 2/3 arányt ért el az országgyűlésben. Ezt kihasználva az Alkotmányra felesküdött képviselők, nemzetgyűlés létrehozása nélkül hatályon kívül helyezték az Alkotmányt (melyre felesküdtek!) és elfogadták az új alaptörvényt! Az úgynevezett, de egyre töketlenebb baloldalnak mára már szinte semmi esélye sincs egy 2018 évi választási győzelemre, miáltal a Fidesz újabb 2/3 –ot fog elérni!

A hihetetlen magasságokat elérő és már csak alig titkolt kormányzati korrupció folytatásának lehetőségéért és az esetleges kormányváltás után várható felelősségre vonás elkerülése érdekében, most a Fidesz mindent bevet! A Jobbikot leépíttetik, az un. baloldalnak se híre, se hamva. Jó úton haladnak az MSZMP nyomdokában, vagyis az egypártrendszer felé! Teljes gőzzel folyik az állampolgárok meggyőzése hazugságokkal, félrevezetéssel, mindezt az Európát ért migránsinvázióval való fenyegetettség érzetünk fenntartására alapozva! Ennek érdekében bevetették Soros Györgyöt is, ám úgy, mintha csak most derült volna ki, hogy Hazánk ellenségei között tarthatjuk számon! Érdekes, úgy látszik sokaknak elkerülte a figyelmét, mit is mondott három évtizeddel korábban Kádár János, vagy néhány évvel később akár Csurka István Sorosról! Közben Orbán úgy tesz Soros György kapcsán, mint aki ma találta fel a spanyolviaszt ! Pedig Kádár, aki tudta mi zajlik külföldön, de itthon is, burkoltan róla is úgy beszél, mint Soros ügynökéről! (1988 -ban Orbán, a Soros Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa.)

 

Nyilván a Fidesz választási hadjáratához maga Soros is asszisztál! Nem lehet másként, hiszen az a milliárdos, aki 1992 szeptemberében kis híján kinyírta az angol nemzeti bankot, és hatalmas veszteségeket okozott a brit gazdaságnak, aki az elmúlt 25 évben csak tovább gazdagodott, néhány pénzpiaci manőverrel úgy dönthetné gazdasági csődbe Hazánkat, és vele az Orbán kormányzatot, ahogy az neki tetszik! Mi nem vagyunk Nagy Britannia! Ám láthatóan makacsul tűri „sorsát”, és ráadásul megszólalásaival csak Orbánék álláspontját erősíti a végtelenségig megtévesztett nép szemében! Elkél a segítsége, mert nagyon kell az a 2/3!!! Ha mégsem lenne meg, jöhet a választási csalás! Ezek nem fognak visszariadni semmitől sem!

(Lássuk be: Sorosnak módja lett volna az elmúlt év utolsó hónapjaiban a Forint ellen játszani, melynek az lett volna az eredménye, hogy az Euró mondjuk 350 Ft -ra emelkedik év végére a 310 Ft/Euró kurzus helyett, és akkor ország gazdasági mérlegét ezen a szinten kellene megvonni. Ekkor már az amúgy is álságos sikerpropagandáról egyáltalán nem lehetne beszélni, ráadásul elszabadult volna az infláció! Szerencsénkre nem történt meg! Viszont, ha a Forint leértékelődése napjainkban kerülne sor, az csak Orbánéknak kedvezne, mert amilyen a magyar nép, “csakazértis” a Fideszre szavazna!)

Mire is kell oly annyira az a parlamenti – áhítozott – döntő többség?

Ma Magyarországon a köztársasági elnöki pozíció leginkább jelképes, az elnöknek a gazdasági folyamatokba, továbbá az ország irányításába való beleszólása nem lehetséges! A soron következő helyhatósági választások után fel fog erősödni egy olyan parlamenti folyamat, melynek a vége egy amerikai, vagy orosz elnöki rendszerhez hasonló valami kiépítése lesz Hazánkban! Ehhez persze meg kell változtatni a kreált alaptörvényt, melyhez mindenképpen 2/3-os parlamenti többség kell! Az új elnöki rendszer kiépítésének az igényét majd olyan ideológiával fogják alátámasztani, mint pl.: Brüsszellel harcolni miniszterelnökként nagyon nehéz, azonban tényleges elnöki hatalommal felruházva reális lehetőség van győzelmünkre. Határainkat megvédeni csak egy erős jogosultságokkal rendelkező elnök tudja. Blablabla.

2022 –ben egyszerre jár le az országgyűlés és a köztársasági elnök mandátuma is! A most áprilisban megválasztandó képviselők viszont még meg fogják választani a szinte kormányzói jogokkal felruházott új elnököt, akinek személyét bizonyára nehéz lenne kitalálni! Orbán Viktor lesz az az ember! Nem véletlenül épül a “miniszterelnöki hivatal” a budai várban! Az csak leánykori név! Elnöki hivatal lesz annak is az új neve!

Nyilván azért miniszterelnök is kell, ezért a jelenlegi kormánytagok közül valakit „pihentetni” fognak, azaz képviselői mandátumát ugyan megtartja, de kormánytag az elkövetkező ciklusban már nem lesz, elkerülendő esetleges besárosodását! Esélyes: Lázár János!

Az elnöki rendszer bevezetését követően fog kibújni a szög a zsákból! Felerősödik majd az idegenek betelepítése Hazánkba! Ennek szükségességéről a népet, a munkaerő hiányával fogják győzködni, ami igaz is lenne, ha nem maguk az Orbán-kormányzatok alakítottak volna ki olyan gazdasági helyzetet, ami miatt már 600-700 ezer jól képzett magyar szakember vándorolt ki külföldre! Orbánék, előre megfontoltan sikeresen kiürítették az országot, így az elnöki rendszer után hamarosan, Magyarország lesz a semmire nem valók gyűjtőhelye! Mindez olyan diktatúrával párosul majd, amelyhez képest a Kádár korszak gyönge leányálomnak fog tűnni! Ennek a következménye viszont: bármilyen elégedetlen lesz is Hazánk lakossága, az Orbán rezsimet politikai úton már nem lehet megdönteni, mert itt többet 2/3 -os politikai többség nem lesz! Erre gondosan ügyelni fognak! Irányváltásra így, csak egy esetleg sikeres forradalom adhat majd lehetőséget!

Két kérdés marad számomra:

  • Az elnök hivatali ideje marad-e öt év, vagy megemelik tízre? (Személy szerint én hétre tippelek!)
  • Orbán elnöki hivatali idejének a végén ki fogja megválasztani az új elnök személyét? Továbbra is az országgyűlés, vagy közvetlen választásra kerül sor? Én az utóbbit látom befutónak, mert a Fidesz későbbi várható választási veresége esetében, még Orbánt újraválaszthatja a nép, ha máshogy nem, csalással!

A legnagyobb kérdés: Akarjuk-e ezt? Adunk-e kétharmadot az ámokfutóknak? Áprilisban még dönthetünk, azt követően beleszólásunk sem lesz a dolgok folyásába!

Madarász László

 

Azért vannak akik átlátnak Orbánon! Példaként leközöljük egy 80 éven felüli idős hölgy, Kati néni két versét:

2010.november

Kisgömböc történet

Kicsi voltam, körülnéztem,

Hol lehet itt élettér?

Jé, itt akad egy kis hézag,

Pártom éppen belefér.

 

Nagyobb lettem, amelyet,

Sok beszéddel értem el,

Amit kellett, azt a Bokros

Kedvemre intézte el.

 

Jött egy gikszer, na, de sebaj,

Van itt lehetőség, remélj,

A rágalmak hadjárata,

Mindig célra vezet, ne félj.

 

Bejött ez az elgondolás,

Most jöhet a leszámolás.

Hurrá, itt az élettér,

Bőven szakad  ránk a bér.

 

Nagyok lettünk, sőt túl nagyok,

Minden jogon változtatók,

Egyben reménykedhet csak az ellen,

Kiszabadul tán a „szellem”.

 

2011.május

Öntudat

Büszke “magyar” vagyok ám én,

Kormányzáshoz értek csak  én,

Hatalmamat felhasználom,

Mindegy, hogy milyen áron.

 

Példaképem egy tengerész,

Bennem is van tenger ész,

Átverem a parlamentet,

Megszerzem a vezérséget

Tovább

Göncz Árpád

Göncz Árpád véleménye: “nagy szerencséje Magyarországnak Trianon”

“Hosszú beszélgetés után azt mondtam Havelnek, hogy nagy szerencséje Magyarországnak Trianon, mert ezáltal nincs nemzeti kisebbsége.”

Az idén januárban (2017) elhunyt Borbély Imre, volt RMDSZ elnökségi tag poszthumusz életinterjú kötete a napokban jelent meg  „Harc a nemzet érdekében” címmel.

A könyv csodálatos. Olyan bátor textussal, mint amilyen szerzője volt. Kimagaslott társai közül.

Idézetek következnek:

… 1991 őszén az RMDSZ elnökség néhány tagja, hivatalos Budapestre szóló meghívást kapott a magyar kormány részéről, ahol a Parlamentben a vadászterem fölötti helységben fogadott minket Göncz Árpád köztársasági elnök és mindnyájunknak szólva (a delegáció tagja volt Szőcs Géza is), olyan felvezetéssel, hogy nem akar senkit sem megsérteni közülünk, mondta el azt amit akart. Konkrétan, hogy ottlétünk idején, a nála tett látogatásunk kapcsán mi jutott eszébe. Két héttel  azelőtt találkozott Václav Havellel, cseh köztársasági elnökkel.  „Hosszú beszélgetés után azt mondtam Havelnek, hogy nagy szerencséje Magyarországnak Trianon, mert ezáltal nincs nemzeti kisebbsége”. Azután sorban kérdezett mindenkit, hogy ugye nincs megsértve ettől. A többiek ott ötöltek – hatoltak, hogy nem, megértik ők ezt, amit mondott. Amikor hozzám került a szó, azt feleltem: mélységesen meg vagyok sértve, engem a szívem legmélyén érintett ez. Akkor többet hozzám nem szólt egy szót sem, hanem egyből a gyorsírásos feljegyzést vezető  lány felé fordult:   „Akkor ez nem kerül a protokollba.” Ezután röviden búcsúzott tőlünk. Közben mindenki felé fordulva: „Ugye ezzel nem mennek a sajtó elé?”. Engem is megkérdezett. „Én nem ígérek önnek semmit” – mondtam. Kimentünk ,ott volt a sajtó. Három tévékamera előtt elmondtam az egészet. Soha sehol nem jelent meg

…Hazamentem és olyan meggondolatlan voltam, hogy édesapámnak aki a II. világháborúban a budai vár védői közé tartozott és két hónapot harcolt az első vonalban, elmondtam az esetet. Ő magába roskadt, hosszú percekig nem szólt egy szót sem. Egy gesztussal elhárította, hogy én szóljak, vagy vigasztaljam, majd felém fordult és nagyon kitisztult arccal azt mondta: „És nincs katonatiszt, aki lelője!”. Ez volt a verdiktum.

…Göncz Árpádnak személy szerint lehet ilyen véleménye, de ő minket nem személyes látogatáson fogadott, hanem Magyarország köztársasági elnökeként hivatalos találkozón. Elnökként egy anyaországától elszakított, idegenek által elnyomott magyar kisebbség képviselőinek nem vághatja azt az arcába, hogy kellemes neki az amputáció.

Forrás: Lovas István (olvasónk ajánlásával)

Admin: Így emlékezett meg a “magyar” miniszterelnök Göncz Árpádról.

Tovább