Flying-Money-Hundred-Dollar-Bill

A klíma-hisztéria vajákosai 2. rész (kiegészítéssel)

„Ha így folytatjuk tovább és nem alkalmazunk még időben szigorú megelőző rendszabályokat, akkor várhatóan 2000 előtt világszerte éhínséget, káoszt, háborúkat és százezrek halálát okozza majd a Föld kihűlése” – írta 1976-ban Lowell Ponte, amerikai író, publicista (The Cooling), amit a nemzetközi sajtó hálásan átvett.

Mi történt azóta? Mi változott meg olyan hirtelen, hogy számtalan nemzetközileg elismert tudós ezer és ezer vizsgálatára támaszkodó ténye, miszerint a Föld egy újabb jégkorszak felé közeledik, ami nem zár ki ideiglenes melegebb klimatikus időszakokat és ezek a korszakok nem egy emberöltő, ám millió évek dimenzióját jelentik elsősorban a naptevékenységgel összefüggésben, az szinte egyik napról a másikra elvesztette hitelét? „Cherchez la femme” – keresd a nőt, mondja a francia. Keresd a pénzt – mondhatnánk, amikor klíma-hisztéria hátterét vizsgáljuk.

Hallotta már valaki Maurice Strong (1929-2015) nevét? Nem csoda, ha nem, holott a világ egyik legbefolyásosabb embere volt életében. Kanadai milliárdos, hatalmas vállalatok igazgatói tanácsának tagja, különböző ENSZ szervezetek, konferenciák elnöke, vagy elnökségi tagja, Kofi Annan főtanácsadója és majdnem ENSZ főtitkár is, ha… De vegyük sorjába! Minden csalásnak megvannak a háttéremberei, akik adott esetben akár egy XIX. századi téveszmét is képesek felhasználni a szinte korlátlan pénz-nyomtatás lehetőségének érdekében. Ötletként az egyébként kiváló svéd tudós, Svante Arrhenius téves feltételezése az üvegház effektusról szolgált, amit a beavatott szűk körön kívül senki nem ismert volna. Ha ezt a tézist egy befolyásos, a legfontosabb nemzetközi szervezetben és a legnagyobb konszerneknél bejáratos, exkluzív kapcsolatokkal rendelkező személy, Maurice Strong nem karolja fel és szívós munkával (illetve ki tudja hogyan?) meg nem győz mérvadó politikusokat, nemzetközileg releváns médiákat, valamint egyes tudományos szervezetek grémiumait is az elmélet/feltételezés egyedüli és kizárólagos helyességéről.

Maurice „Mo” Strong, ahogy a munkatársai az egykori kínai pártelnök Mao Ce Tung (mai átírásban Mao Zedong) nevére asszociálva hívták, nem csak a korábbi kanadai miniszterelnök, a mostani apja, Trudeau kabinettjét állította gyakorlatilag össze, hanem az ENSZ minden egyes, a környezettel foglalkozó konferenciáját is szervezte, vezette. Nem azért választották erre a posztra, mert annyira kitűnt volna olajfeldolgozó cégek elnökeként, mint környezetvédelmi aktivista, hanem a kapcsolatai voltak lényegesek a nemzetközi ágendák szempontjából. Gyakorlatilag neki köszönhető a Kyoto-Egyezmény legfontosabb eredménye, a széndioxid kibocsátáshoz kötődö kötvényekkel való nemzetközi kereskedelem létrehozása, ami valamikor a világ legnagyobb csalásaként fog a történelemkönyvekbe bevonulni. Strong, aki Mao Kínáját tekintette példaképének és mindkét Koreában is jó kapcsolatai voltak, valamint egy világvallás megteremtésére törekedett, olyan rendszert hozott létre a modernizált bűnbocsánat adásvételével, amely eddig példa nélküli az emberiség történelmében. Ezzel az üzlettel szinte minden résztvevő jól jár, kivéve az egyszerű polgárokat, fogyasztókat és a kisvállalkozásokat, azaz az emberiség többségét. Tulajdonképpen neki, mint abszolút favorit, kellett volna Kofi Annan posztját megörökölnie, ha nem keveredik bele egy homályos ügybe, az ENSZ és Irak közötti „Élelmiszer olajért” program miatt. Az FBI nyomozása elől menekült 2005-ben Pekingbe, ahol egy évig kivárta, míg a hullámok elcsitultak. Itt sem maradt tétlen és jó barátjával, George Sorossal, pár száz millió dollárt invesztáltak egy Chery nevű, verhetetlenül olcsó, kínai kis autónak az USA-ba való exportjába. A baj csak ott volt, hogy ez a márka a General Motors/Daewoo egyik modelljének lekoppintott változata volt, aminek aztán kínos pereskedés lett a vége. Annyi befolyása azonban még megmaradt, hogy egy általa preferált, addig szinte ismeretlen koreai politikus kerülhessen be az ENSZ főtitkári székébe.

Ebben az időszakban már működött a CO2 kötvények kereskedelme, de még nem az elképzelt haszonnal. Leegyszerűsítve a lényeget:  a nagy mennyiségben károsnak tekintett gázokat kibocsátó cégek megvehetik egy bizonyos összegért a jó lelkiismeretüket, tehát a kötvényt, majd változatlanul annyit füstölnek a levegőbe, mint korábban. Az extra költséget természetesen áthárítják a fogyasztókra. A környezetbarátnak kikiáltott tevékenységek viszont kapnak egy pozitív kötvényt (provízióért persze), amit el lehet adni a rossz fiúknak (szintén provízióért), megkönnyíteni azok lelkiismeretét. Erre meg kellett szervezni az infrastruktúrákat is, mint a kötvények börzéjét, valamint különböző hedge fonds jellegű cégek érdekeltségét is. A leghíresebb a Chicago Climate Exchange volt, amelynek elnöki tanácsában – egészen véletlenül – Maurice Strong is helyet kapott és amelyről a hatalmas, de valódi következmények nélküli botrányban (2010-ben) kiderült a dollár milliárdok magán zsebekbe való átirányítása. Ezt az állítólagosan privát kézben lévő egyletet jelentősen befolyásolta egy Al Gore nevű úriember, valamint Barack Hussein Obama, akkor még amerikai elnök, mindketten prominens misszionáriusai „Az emberiség által okozott klímaváltozás, valamint a széndioxid (állítólagos) káros hatása a Föld légkörére” nevű dogmának. Túl nagy halakról volt szó tehát, hogy bármilyen nagyobb konzekvenciája lehetett volna a Chicago Climate Exchange bedőlésének.

Al Gore, aki nem csak könyvet íratott és filmet készíttetett a szerinte legkésőbb 2014-ben bekövetkező klimatikus Apokalipszisről, valójában egy saját széndioxid kötvényeket áruló céggel is rendelkezik. Valamint a már említett George Soros bizalmát is élvezi, aki néhány száz millió dollárral segítette Gore propagandáját, ill. cégét. Nos, Bill Clinton, egykori amerikai elnök helyettese, Al Gore, saját magát is kivonja a rossz lelkiismeret alól, amikor házának egy amerikai kisváros energiafogyasztásához hasonlítható pazarlását a saját cégénél kiváltott CO2 certifikátokkal mentesíti. Akkor ezek szerint minden rendben van? Aki nagyon gazdag, vagy amelyik konszern megengedheti magának, az megveszi a megüdvözülést, amit egyébként az egyszerű polgárok, akik közlekednek, fűtenek, főznek, illetve a kisebb vállalkozások, amelyeknek ilyesmire nincs pénzük, de a megdrágult energiára, nyersanyagokra szükségük van, fizetnek nekik?

A fordulópont 2007-ben volt, amikor elkezdték kvázi üldözni az akkor még globális felmelegedésként deklarált klíma-hitvallás ellen fellépő tudósokat, óceánológusokat, fizikusokat, akik kétségbe vonták az ENSZ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) riportjait, amelyek elsősorban számítógépes szimulációkon alapulnak, ráadásul – immáron bebizonyítottan – helytelen kiindulási adatokat használva és nem figyelembe véve a világ klímáját erősen befolyásoló levegő víztartalmat, mint – a szerintük – kiszámíthatatlanul viselkedő tényezőt, illetve a naptevékenység és kozmikus sugárzás okozta változásokat. Ezek a renitens tudósok, világszerte 10 és 10 ezren, örülhetnek, ha csak a kutatási pénzeiket csökkentik le, vonják el tőlük, vagy látványosan kigúnyolják őket, mint az „olajipar bérenceit” (aki valójában Maurice Strong volt!). Rosszabb esetben halálos fenyegetéseket kapnak, ami azóta többjüket a klímával kapcsolatos kutatásaik feladására, de legalább nem a dogmával való megalkuvásra késztetett.

Az évek folyamán kialakult egy klíma-arisztokrácia, amely vándorcirkuszként járja a világot, konferenciáról konferenciára lihegve, többnyire magánrepülőgéppel, a földön luxus limuzinokkal közlekedve konzultál arról, hogy az egyszerű nép hogyan korlátozza saját energiafogyasztását, milyen külön adókat, újabb tiltásokat lehetne a kárukra bevezetni. Legutóbb 1700 magánrepülőgép érkezett a svájci Davos-ban megtartott világgazdasági konferenciára, ami nagyrészt a klímaváltozás kezelését taglalta.

A következő és egyben utolsó részben megtudhatjuk, mennyit is érnek valójában az ú. n. klíma egyezmények.

Szerző: HeroesNeverDie

Megjelent: polgarpoltal.hu

Admin: Mindenképpen meg kell említenünk: Miskolczi Ferenc professzor, aki több éven keresztül a NASA -nál kutatott, szintén a “tudományos” körök üldöztetésében részesül! Ö és nemzetközi csapata mérésekkel és számításokkal igazolta, hogy Földünkre belépő hőmennyiség és az bolygónkról kisugárzott hőmennyiség éves viszonylatban egyensúlyban van. Tehát: megalapozatlan az az állítás, amely szerint a klímaváltozás oka az, hogy a bolygó kevesebb energiát sugároz ki, mint amennyit a napsugárzásból elnyel. Miskolczi Ferenc elméletéből az is kiderül, hogy a széndioxid koncentráció növekedése nem okozhatja az üvegházhatás növekedését, hiszen az üvegházhatás csökkent, miközben több lett a levegőben a széndioxid! Illetve: az üvegházhatás növekedése nem okozhatja a felszíni hőmérséklet növekedését, hiszen, miközben a felszíni hőmérséklet növekedett, kisebb lett az üvegházhatás. Miskolczi Ferenc elméletéről itt lehet olvasni!

Miskolczi elméletét az MTA megbízásából Zágoni Miklós vizsgálta, de nem talált abban hibát! Ennek ellenére értékelésében Ö nem mert szembehelyezkedni a klíma-lobbival!

Magyarországon a klíma-lobbi egyik legelismertebb zászlóvivője Haszpra László. Szerintem a Magyar Tudomány 2012 évi számában önellentmondásba keveredik akkor, mikor a következőket írja: “Kivételt képez az 1991–1992-es időszak, amikor a Pinatubo-vulkán kitörése átmeneti lehűlést okozott, elsősorban az északi félgömbön. Ez az alacsonyabb hőmérséklet valamelyest visszafogta a növényi és talaj-respirációt, ami az ekkoriban éppen fennálló El Niño jelenség ellenére fékezte a légköri szén-dioxid-koncentráció növekedését.” Vagyis arról van szó, hogy a Pinatubo vulkán (Fülöp szigetek) kitörésekor a légkörbe (mintegy 30 km magasságba) kerülő hatalmas mennyiségű vulkáni hamu, és kb.20 millió tonnányi kén-dioxid, a bolygó északi felének mintegy 0,5 C°-al történő lehülését eredményezte, melynek következtében a talaj közelében – a légkörben mért – széndioxid koncentráció is csökkent átmenetileg. Azaz, ha csökken a légkör hőmérséklete: a mérhető széndioxid is csökken, ha növekszik a légkör hőmérséklete: a széndioxid mennyisége is nő a talaj közeli légkörben! Vagyis nem arról van szó, hogy a növekvő széndioxid tartalom okozza a légkörünk felmelegedését! Haszpra úr “beismerő vallomásához” tegyük még hozzá, hogy a vulkánok szén-dioxidot is szoktak a levegőbe “küldeni” és bizonyára megtette ezt (is) a Pinatubo vulkán, de a talaj közelében mért széndioxid tartalom ennek ellenére is csökkent!

Álláspontunk szerint azt kellene már végre kutatni, hogy a Föld légköre valójában mitől melegszik (átmenetileg)!!! Talán nem is nagyon kellene azt nagyon keresni, mindössze abba kellene hagyni az ionoszféra nagy frekvenciával történő “bombázását”, vagyis betiltani az összes HAARP rendszerű, időjárás-módosító és földrengéseket előidéző berendezés működését, és bolygónk “meggyógyítja” önmagát! Lehet, Földünk megteszi ezt akkor is, ha a katonai eszközök tovább működnek, hiszen ma már arról is hallani, hogy mini jégkorszak köszönt be hamarosan! Ha így lesz, a bíróságnak fel kell menteni a széndioxid nevű vádlottat! Annál is inkább, mert gyógyít is! Lásd.: mofetta!

Tovább

Klímahisztéria

A klíma-hisztéria vajákosai 1. rész

– Vádlott, álljon fel kérem! Neve?

– Széndioxid.

– A vád Ön ellen: klímagyilkosság. Megértette a vádat?

– Nem kérem. Ártatlan vagyok. (HND)

Mindenki emlékszik a bohókásan aranyos berlini jegesmedve kölyökre, Knutra? A világhírű kis állat népszerűségének tetőpontján jelentek meg az első, szívszorongató képek a rohamosan kihalni készülő jegesmacikról, ahogy néhány példány magányosan sodródik a maradék jégtáblákon, miközben szomorúan merengve néz a nagy, vizes messzeségbe, az egykori Arktisz felolvadt helyén. Hát ki ne morzsolgatott volna el néhány közepes nagyságú krokodilkönnyet a szemzugában?

Ki lenne olyan szívtelen, hogy ne érezne lelkiismeretfurdalást a saját kegyetlensége miatt, hiszen ő, igen, egyedül csakis ő, a telhetetlen ember, aki autót vezet, télen fűt és mindenféle elektromos kütyüt használ, tehet arról, hogy ezek a jámbor állatok maholnap kipusztulnak. Az oka, mondták magukat szakértőnek nevező egyének (Polar Bear Specialist Group), a klíma felmelegedése, elsősorban a széndioxid miatt. Mielőtt a kedves Olvasót kétségbe ejteném, a jegesmacik köszönik, jól vannak. Az 1950-60-as években kb. 5000 példány élt az északi sarkon, de mióta a vadászatukat megtiltották, szorgalmasan szaporodtak és ennek köszönhetően ma már 30 000 feletti a számuk. Hogy a propagandisták miért tettek közzé híreket a csökkenő populációról? Mert számolás helyett megsaccolták a lehetséges állatokat, kihagyva 5 (öt) tipikus területet, ahol nagyobb létszámban élnek jegesmedvék. Ezt a módszert kvalitatív feltélelezésnek nevezték el.

A széndioxid, leánykori nevén CO2 karrierje kezdetén a még mindenki által – remélhetőleg – megtanult létfontosságú molekula volt, mára azonban az emberiség első számú fő ellenségévé vált. Bizony elképesztő, s erre nem lehet mást mondani. Nézzük meg, mit is csinál valójában ez a széndioxid, ami újabban az Apokalipszis éllovasának tekintendő, és amitől meg kell védeni a Planétát, kerül, amibe kerül. Ha beledöglünk is. Nem akarom tudományos részletekkel untatni a kedves Olvasót, de mégsem árt tudni, hogy az atmoszféra, ami leegyszerűsítve kb. 100 km magasságig veszi körbe a földet, széndioxid tartalma 0,038% és ebből az egész emberiség által produkált CO2  összesen 3, azaz három százalékot tesz ki. Nem kell ahhoz tudósnak lenni, hogy érezzük, mennyire abszurd a 0,038% 3%-át  Planétánk egyes számú közellenségének kikiáltani.

Előrebocsátom azt, hogy a környezetvédelem, a levegő és a vizek tisztasága, a nyersanyagok takarékos felhasználása mindannyiunk elsődleges érdeke és minden egyes államnak kötelessége (lenne) ezt kormányszinten megvalósítani, ill. ellenőrizni, de a klíma-hisztéria nem erről szól. A kitalált rémtörténetekkel, a mediális horrorvíziókkal azonban csak az emberek félelme nő indokolatlanul és a cél valójában ez.


Fotó: dpa.com

A széndioxid egy színtelen, szagtalan gáz, de mégis szinte mindig bőszen pöfékelő gyárkéményekkel, vagy gátlástalanul füstölő kipufogócsövekkel ábrázolják, ha megint riogatni kell a népet, mert ezek a képek beégnek a retinánkba,  amit az agyunk rögtön a rossz dolgok fiókjába raktároz el. Hiába tudjuk, hogy a növényeknek és az egész természetnek szüksége van a széndioxidra és bio-kertészek ezt a gázt vezetik be az üvegházaikba, hogy jobb, egészségesebb és több termésnek örülhessenek. Azt is tudjuk, hogy amikor a XIX. században az iparosodás elkezdődött, a gabona és egyéb haszonnövények hozama 60-70%-al megnőtt, párhuzamosan a széndioxid mennyiségének növekedésével.

Amivel probléma van a környezet és nem a világ klímájának szempontjából, azok az egyéb (szilárd) anyagok, amiket a gyárak, vagy a régebbi típusú autók, vagy a fáradt olajjal közlekedő tengerjárók bocsátanak ki. Mennyivel egyszerűbb és főleg hatásosabb azonban szájvédővel mászkáló kínaiakat bemutatni, mint nevén nevezni a szmog okát! Mennyivel egyszerűbb üvegház-elméletről beszélni, mint elmagyarázni a newtoni törvényt, ami szerint ez nem lehetséges, mert semmilyen test nem képes saját erőből felmelegedni egy hideg közegben (Föld és világűr). Valamint egy gáz sem képes lezárni a földet védő légtömeget, ezért nem is melegedhet fel a klíma ilyen okból. Ez egyébként egy XIX. századi feltételezés volt, amit pár évtizede újra előbányásztak.  A mezőgazdaságban használatos üvegházban azonban nincs levegőcsere, ezért hűl le kicsit lassabban éjjel, mint a környezete.

Az üvegház tehát egy zárt rendszer, míg Földünk és az azt körülvevő atmoszféra, amelynek nincs határa a kozmoszhoz, egy nyitott rendszer és mi is részei vagyunk annak. Az már szinte poénnak is rossz, hogy ez a kis mocsadék CO2  molekula, amely nagy hirtelen minden emberi nyomor okozójává avanzsált és állítólag a Föld magasabb légterében űzi alattomos pusztítását, fajsúlyát tekintve majdnem dupla olyan nehéz, mint maga a levegő és ezért jelentős része földközelben marad, a növények nagy megelégedésére. A szatellita vizsgálatok szerint már csak nyomokban található meg kb. 33 km magasságban.

A kb. 4,5 milliárd éves Planéta “életében” állandó a változás, a jégkorszakokat melegebb periódusok váltották fel, amelyekben a levegő CO2 tartalma is változó volt, minden emberi behatás nélkül. A földtörténeti ú.n. karbonkorszakban a levegő széndioxid tartalma tizenhatszorosa volt a mainak, Földünket ellepték a növények és ennek köszönhetőek a mai olaj és szénkészletek.

Mi a klíma-hisztéria háttere? Ki(k)nek használ és kik profitálnak belőle? – a folytatásból megtudható.

Szerző: HeroesNeverDie

Forrás: polgarpoltal.hu

Admin: Elnézést kérünk a szerzőtől, amiért az írás korábban úgy jelent meg, hogy a neve lemaradt a bejegyzésből!

Tovább

Szaudi királyi család

Szaúd-Arábia igaz története – Zsidók alapították a vahabita királyságot

A témában a kutatómunkát és publikálást Mohammed Shaker végezte, aki az alábbi kérdésekre kereste a választ:

-A szaúdi család tagjai a Anze bin Wa’el törzsből származnak? Az iszlám a tényleges vallásuk? Vajon arab származásúak egyáltalán?

Kutatómunkájával leleplezte a szaúdi rezsimet és azokra a válaszokra jutott, amire az iraki katonai hírszerzés is…

A muszlim naptár szerint 851. évben (mely a Gergely naptár szerint: 1447. év) az Anza törzs egyik ágának, az Al-Masaleekh férfi tagjai azzal foglakoztak, hogy karavánnal szállították a gabonaféléket , valamint egyéb élelmiszereket Irakból Najd-ba. (Najd = központi régió Szaúd-Arábiában)

A klán vezetője Sahmi Bin Hathool volt. Mikor a klán elérte Basra (Irak) városát, a csoport tagjai egy zsidó kereskedőt kerestek fel, akinek a neve Mordakhai bin Ibrahim bin Moshe volt. Az alku során a kereskedő megkérdezte tőlük: “Honnan származtok?” Amire azt válaszolták: “Az Anza törzs Al-Masaleekh klánjából.” Amikor a zsidó kereskedő meghallotta ezt a nevet, nagyon felderült és nagy szeretettel üdvözölte őket, és azt mondta, hogy ő maga is az Al-Masaleekh klánból származik, mégis Basra-ban (Irak) kell élnie, egy családi viszály következtében, ami az ő apja és az Anza törzs néhány tagja közt gerjedt.

Miután a zsidó elmesélte a klán tagjainak ezt a kitalált mesét a származására vonatkozóan, megparancsolta a szolgáinak, hogy a klán összes tevéjének a zsákjait töltsék meg búzával, datolyával, gyümölcsökkel.

A figyelemre méltó nagylelkű tett meglepte az Al-Masaleekh klán tagjait és vélhetően felkeltette a büszkeségüket is, hogy megtalálták ezt a szeretetteli rokonukat Irakban, aki az élelmiszer utánpótlást is tudja részükre biztosítani. Elhitték, amit a zsidó mondott és mivel az egy gazdag kereskedő volt, nekik pedig szükségük volt az élelmiszerre, egyből köreikbe fogadták.

Amikor a karaván indulásra készen állt, hogy visszatérjen az élelmiszerekkel Najdba, a zsidó kereskedő azt kérte tőlük, hogy velük utazhasson, mert szeretne visszatérni az eredeti hazájába, Najdba. A klán tagjai a szándékát teljes szívvel üdvözölték és boldogan hívták el magukkal.

Így a (titkolt) zsidó a karavánnal Najdba utazhatott, és miután odaért, nem sokkal már propaganda tevékenységekbe kezdett. Mivel azt a hazugságot híresztelte magáról, hogy ő is egy közülük való rokon, jelentős számú hívet sikerült gyűjtenie maga köré.

Majd mikor már elegen szimpatizáltak vele, meglepetésszerűen egy ellenzéki kampányt indított el el a sajátos nézeteit terjesztve, az akkori Saleh Salman Abdallah Al-Tamini sejk ellen, aki egy muszlim vallási prédikátor volt Al-Qassemben.

Saleh Salman Abdallah Al-Tamini sejk prédikációinak vonzáskörzete nem csak Najd régiót foglalta magában, hanem Jement és Hijazt is, így őt sokkal többen követték, ezért a zsidó próbálkozása nem sikerült, és arra kényszerült, hogy elhagyja Al-Qassem városát, és átköltözött AL ISHA-ba, ahol megváltoztatta a nevét is Mordakhairól Markhan bin Ibrahim Musa-ra. Aztán megint megváltoztatta a lakóhelyét és a Diriya nevű nagyobb város közelében, Al-Quteefben telepedett le.

Itt a lakosság körében elkezdett egy kitalált történetet terjeszteni Mohammed próféta pajzsáról, miszerint a pogány arabok zsákmányként megszerezték Mohammed próféta pajzsát a muszlim araboktól, melynek következtében harc robbant ki a pogány arabok és a muszlim arabok közt. A pogány arabok viszont eladták egy Banu Qunaiqa nevű zsidó klánnak a pajzsot, akik megőrizték ezt a kincset!

A történeteivel fokozatosan erősítette és növelte a pozícióját a beduin lakosság körében. A történeteinek lényegi mondanivalója az volt, hogy Arábia szerte a zsidók nagyon befolyásosak és jogosan, kiérdemelten tisztelik őket.

A beszédeivel megnyert sok fontos személyt a beduinok közül és ennek eredményeként úgy döntött, hogy tartósan letelepedik Al-Quteefben, amely település kapcsán már azt érezte, hogy ez az övé (az ő fővárosa) a Perzsa-öbölben. Ezt a helyet egy ugródeszkának tekintette és arra törekedett minden erejével, hogy létre jöhessen egy zsidó királyság a Perzsa-öbölben.

Az ambiciózus terv végrehajtásához a sivatagban élő arab beduinokhoz is közeledett, hogy elnyerje a támogatásukat. Majd egyre gyakrabban illette magát a “király” jelzővel.

Abban a pillanatban, ahogy az Ajaman és a Banu Khaled arab törzsek rájöttek a zsidó valódi kilétére, annak ellenőrzése után, valamint arra, hogy milyen ravasz tervet eszelt ki, úgy döntöttek, hogy véget vetnek az életének.  Megtámadták és elfoglalták azt a várost, ahol él, de a hívei segítségével a letartóztatás elől sikerült valahogy megszöknie.

A szaúdi család zsidó őse (Mordakhai) egy farmon talált menedéket az akkori Al-Malibeed Ghusaiba közelében A-Aridban, amit ma úgy hívnak: Al-Riyad

Azt kérte a farm gazdájától, hogy nyújtson számára menedéket. A gazda annyira vendégszerető volt, hogy ezt azonnal teljesítette és segített neki.

Egy hónapot sem töltött segítőkész befogadóinál, amikor meggyilkolta a föld urát és annak összes családtagját, majd utána úgy tett, mintha egy betörő tolvaj banda hajtotta volna végre mindezt. Később már azt mondta, hogy még a katasztrófa bekövetkezte előtt megvásárolta a gazdaságot a földdel együtt a családtól, és ennek megfelelően már joga volt ott élni, mint a föld uraként. Ezután új nevet adott a területnek; elnevezte Al-Diriyanak, azaz azt a nevet adta a földterületnek, ahonnan korábban elmenekült.

A szaúdi család zsidó őse (Mordakhai) gyorsan létesített egy vendégházat az áldozatai földjén, amit Madaffanak nevezett el, és a vendégek közül (talán a meghívott zsidó rokonai közül is) maga köré gyűjtötte a képmutatókat, akinek segítségével ismét hamis propagandát kezdett el terjeszteni, méghozzá azt, hogy ő egy prominens arab sejk.

Cselszövést hajtott végre Saleh Salman Abdallah Al-Tamini sejk, azaz az eredeti ellensége ellen és megölte (ölette) egy merénylettel Al-Zalafi város mecsetében.

Ezt követően már elégedett volt és biztonságban érezte magát Diriyaban, állandó otthonában, és poligámiában élt, nagyon sok nővel volt és sok gyermeket nemzett, akiknek tiszta arab neveket adott.

Amikor a leszármazottai felcseperedtek, apjuk nyomdokaiba léptek és összefogva, összeesküdve az arab nemzet ellen – magukat Szaúd klánnak nevezve – illegálisan foglaltak el földterületeket, megöltek minden embert, aki a terveiknek keresztbe akart tenni.

Különféle megtévesztéseket használtak céljaik eléréséhez: megvetették a lelkiismeretes és másképp gondolkodó embereket, a megvetésüknek hangot adtak és hazugságokat terjesztettek róluk. Pénzt és nőket ajánlottak fel befolyásos embereknek, különösen azoknak, akik ezen zsidó család igazi életrajzát vezették, amely aztán a történelem írokat is félrevezette a valós eredetük tisztázásában. Eközben magukat a legelőkelőbb arab törzsektől származtatták, mint a Rabi’a, az Anza, és az Al-Masaleekh.

Feltűnően képmutató, hogy napjainkban a szaúdi királyság könyvtárait úgy hívják egy volt igazgatóról elnevezve, hogy Mohammad Amin Al-Tamini. Arról az emberről nevezték el ugyanis a királyi könyvtárakat, aki a zsidó szaúdi család részére készített egy családfát, ami összeköti őket a nagy Mohammad prófétával. Akkor amikor a családfát elkészítette, a hamis munkájáért 35.000 egyiptomi fontot kapott az akkori szaúdi nagykövettől Kairóban 1943-ban (a muszlim naptár szerint 1362-ben). A nagykövet neve: Ibrahim Al-Fadel volt.

Mint fent említettetük, a szaúdi család zsidó őse (Mordakhai) a poligámiát gyakorolta, rengeteg nőt vett feleségül és sok gyermeket nemzett. Jelen pillanatban is ez folyik, mivel ragaszkodnak a családi örökséghez.

Mordakhai egyik fiának, akit A-Maqarannak hívtak, az első gyermekét Mohammad-nek nevezet el, a másodikat pedig Saudnak, aki a mai Szaúd-dinasztia nevét adta.

Saud leszármazottai (a mai szaúdi uralkodó család) egy kampányt indítottak merényletként az arab törzsek prominens vezetői ellen azzal az ürüggyel, hogy ezen vezetők hitehagyottakká váltak, eltávolodtak az iszlám vallástól és elhagyták a Korán tanítását, így megérdemlik a szaúdi kárhoztatást és lemészárlást.

A szaúdi uralkodó család történelemkönyvének 98-101 oldalain a családi történész kijelenti, hogy az összes ember a Najd régióban istenkáromló, a verüket kell venni, a földjeiket elkobozni, az asszonyaikat ágyasukká tenni.

Ez nem hiteles muszlim meggyőződés, kivéve ha a Mohammad bin Abdul Vahab szektához tartozik (a családi történész). A szekta eredete szintén zsidó gyökerű Törökországból.

A vahabi tanokat, melyeket a szaúdi család átvett, hogy elpusztítsanak minden lakót: férfiakat, gyerekeket, a nőket pedig megerőszakolják, továbbá a terhes nőket hasba szúrják és a gyerekek kezét levágják, majd felgyújtsák – a vahabi szekta engedélyezi, sőt kötelességnek tartja  regnálóknál, akik nem követeik a vahabi szekta vallást.

Ördögi cionista család, ami mindent megtett, hogy egy hamis vallási szekta neve alatt – ami valójában csak egy zsidó kitaláció – embereket terrorizáljon és gyilkoljon.

Ez a zsidó dinasztia brutális atrocitásokat követett el 1749-ben (muszlim naptár szerint 1163-ban), amelyet követően az egész Arab-félszigetet a családi nevük után Szaúd-Arábiára neveztek át, mintha az egész régió az ő személyes ingatlanjuk lenne, ahol az összes többi lakó csak az ő puszta alkalmazottjaik, rabszolgáik, akiknek az nyújthat örömet, hogy éjjel-nappal robotoljanak gazdáiknak (a szaúdi családnak).

Emellett teljesen a saját kezükben tartják az ország természeti kincseit.

Ha bármely szegény ember panaszkodik, vagy felemeli a hangját a köznép bármely despotikus szabály ellen, amit a zsidó dinasztia létrehozott, annak a dinasztia levágja a fejét közterületen.

A szaúdi hercegnő a kíséretével egyik alkalommal ellátogatott Floridába, és 90 szobát bérelt ki a Grand Hotelben 1 millió dollár/éjszaka körüli áron.

Az eset kapcsán hallott valaki olyan alattvalóról, aki ezt negatív fennhangon kommentálta volna? Nem, mert ha volt is ilyen, arra ismerős sor várt: Halál szaúdi kardok által, köztéren.

Bizonyítékok a szaúdi család zsidó származására vonatkozóan

Az 1960-as években a Sawt Al-Arab rádióállomás Kairóban, és a Jemen rádióállomás Sana’a-ban megerősítette a szaúdi család zsidó származását.

Faisal Al-Saud király abban az időben nem tagadta meg családja zsidó származását, mert kijelentette – amit a Washington Post 1969.szeptember 17-én közölt-, hogy ” Mi a szaúdi család a zsidók rokonai vagyunk, és teljesen ellentétei vagyunk az araboknak vagy a muszlimoknak, de velük együtt kell élni békében. A mi országunk (Arábia) a forrás, ahol az első zsidó felemelkedett és leszármazottai szétszóródtak az egész világon”

Ezt nyilatkozta Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud király!

A szaúdi jogtanácsod, Hafez Wahbi említi az “Arab-félsziget” című könyvében, hogy Abdul Aziz Al-Saud király, aki 1953-ban hunyt el, azt mondta: “Üzentünk (szaúdiaké), hogy találkoznánk valamennyi arab törzzsel. Ennek során egy érkező arab küldöttségből nagyapám számos sejket csukatott börtönbe a Matheer törzsből, és amikor jött egy másik küldöttség ugyan ezen törzsből azzal a kéréssel, hogy elengedjék a foglyokat, Saud Awal(a nagyapja) azt a parancsot adta ki az embereinek, hogy vágják le minden bebörtönzött fejét és főzzék meg az áldozatok húsát és ezt szolgálják fel a követeknek a fogadásukra és megalázásukra tartott banketten. A követek, mikor megtudták, hogy a hozzátartozóikat tálalták fel, elborzadtak és el is utasították, de Saud Awal megparancsolta az embereinek, hogy akik nem hajlandóak a húsból enni, azoknak vágják le a fejét.

Ezt a szörnyű bűncselekményt követte el ártatlan emberekkel szemben, akiknek az volt a “bűnük”, hogy “ellenzékiek” voltak. Ő volt az egyik legkegyetlenebb uralkodó.

Hafez Wahbi leírt egy másik igaz történetet is, amit már a nagyapjáról fentiekben nyilatkozó Abdul Aziz Al-Saud király hajtott végre, ami szerint egy sejk érkezett a Matheer törzsből a királyhoz és egy prominens fogoly szabadulásáért járt közben. A király a sejket kivégezte, majd megfürdött a vérében, mielőtt imádkozni kezdett (ez is egy bevett szokás a vahabi szektánál).

További bizonyíték:

Az iraki katonai hírszerzési igazgatóság egy elmarasztaló, világrengető hírszerzési jelentés adott ki, miszerint Muhammad ibn Abd al-Wahhab, a vahabita-Takfirism iszlám vallási ág alapítója, és a Szaudi uralkodó ház, akik a legnagyobb támogatói és a vallás terjesztésnek finanszírozói, –  mind leszármazottai  a Sabbatizmus fanatikus zsidó szektának, amely tagjai eredetileg Törökországban éltek és ott gyakorolták az iszlám hitet nyilvánosan, de titokban a misztikus, kabbalisztikus judaizmust követték. A jelentésről bővebben itt.

Forrás: Orientalista.hu

Admin: Hozzászólásában Attila hívta fel figyelmünket erre az írásra. Köszönjük neki! Egyébként úgy gondolom a fenti cikk tartalma rávilágít a manapság (is) tapasztalható szaúdi-izraeli összeborulás történelmi hátterére. Kapcsolódó külső tartalom: https://orientalista.hu/miert-nem-kell-szaud-arabianak-az-izrael-altal-megszallt-ket-szigete/

Sajnos félő, hogy a cionisták által gerjesztett Szaúd-Arábia és Irán katonai konfliktus esetén Izrael is beszáll a háborúba, az ősi ellenség – a perzsák – ellen. Tehát, ha történetesen Észak Koreában a jenkik mégis felelőtlen akciót kezdeményeznének, az könnyen világháborúvá szélesedhetne, mert elképzelhető, hogy miközben az oroszok és a kínaiak figyelme a Japán tenger térségére koncentrálódik, az alkalmat megragadva a Közel-Keleten is kirobbanhat háború!

Tovább

atomháború

Az emberiség nagyobb szarban van, mint gondolnád

Néhány éve olvastam Putyin megszívlelendő szavait, ami mellesleg egybe esik az én megfigyeléseimmel is, idézek: „Ötven évvel ezelőtt, Leningrád utcáin egyetlen dolgot tanultam, ha a bunyó elkerülhetetlen, akkor neked kell ütnöd az elsőt.” A címben említett nagyobb szar revelációját ez a putyini megnyilvánulása adja. A kérdés természetesen az, hogy elkerülhető-e a bunyó? Lássuk!

Április 26-án Viktor Poznihir altábornagy az orosz védelmi erők operációs főnökség helyettes vezetője kijelentette a Moszkvai Nemzetközi Biztonsági Konferencián, hogy az orosz vezérkari főnökség következtetése szerint, Washington felkészül egy megelőző nukleáris csapásra Oroszország ellen.

Hivatkozások:

https://www.rt.com/news/386276-us-missile-shield-russia-strike/

http://www.fort-russ.com/2017/04/us-forces-preparing-sudden-nuclear.html

https://www.times-gazette.com/ap%20general%20news/2016/10/12/russia-china-to-mull-joint-response-to-us-missile-shield

http://themillenniumreport.com/2017/04/us-forces-preparing-sudden-nuclear-strike-on-russia-moscow-security-conference/

Tulajdonképpen itt a posztot be is fejezhetném. Az oroszok meg vannak győződve arról, hogy Amerika meglepetésszerű atomtámadásra készül ellenük, miközben Putyin úgy tudja, ha egy harc elkerülhetetlen, akkor neki kell ütni az elsőt. Következés képen, rettegve várhatjuk, mikor lép Putyin elsőnek, természetesen termonukleáris töltetekkel. Hogy eddig nem léptek, az azért lehetséges, mert abszolút biztosra kell menni, hogy Amerika nem csak ijesztget, hanem valóban készül az első csapásra. De, ha így is lenne, ekkora tűzzel, ilyen nagymértékben tényleg nem illik játszani.

Ki állíthatná ezt le? Putyin (meglehetősen kétségbeesetten) már több alkalommal jelezte a nyugati újságírók előtt, hogy figyelmeztetése nem jut el az amerikai társadalomhoz, mert a szajha média egyszerűen nem közli. Egész Amerika területén egyetlen egy újság, az ohioi Times-Gazett jelezte ezt a rettenetesen riasztó orosz bejelentést. Miközben Amerikában egyetlen egy szenátor, egyetlen egy politikus az Európai Unióban, Kanadában, Ausztráliában nem vetette fel a témát.

Washingtonban egyetlen egy ember se nyúlt a telefonhoz, hívta fel Putyint, és mondta el neki, hogy óriási félreértés van a dolog háta mögött. Senki nem nyugtatta meg a tudatlan közvéleményt, hogy Poznihir altábornagy csak saját személyes véleményét hangoztatta.

A CIA buzgón keveri a szart Trump elnök mellett/ellene, meg amit akarnak, de eszük ágában sincs kideríteni és jelezni, hogy mi az orosz álláspont. Úgy tűnik a Sputnik International-t és a Russian Today-t csak én olvasom, a CIA em.

Aztán arra is fény derült, hogy a kínaiak ugyanarra a következtetésre jutottak, miután Dél Koreába rakétaelhárítást telepítenek.

Külön-külön Oroszország és Kína meg tudja semmisíteni Amerikát, de ha összefognak, akkor Amerika elpusztítása felesleges méreteket ölthet. Márpedig az amerikai vak politika könnyen vezethet az orosz és kínai megelőző csapás összehangolását.

Évek óta kerülnek fel a világhálóra olyan videók, amelyek bemutatják az kínai és az orosz felkészülést. Teljesen világos, hogy egy atomháború nem megnyerhető. Ennek ellenére a jelek szerint Washington úgy véli egy kellően előkészített első csapással meg tudják akadályozni a válasz csapást. Az embernek megáll az esze, amikor még a laikusok is tudják, hogy orosz és kínai tengeralattjárók is fel vannak szerelve atomtöltetekkel, amikről közvetlenül Amerika partjainál lehet megszabadulni. Valamint olyan cirkáló rakétákkal rendelkeznek, amelyek 5 méter magasságban tudnak haladni 2,5-szörös hangsebességgel.

Az pedig semmiképpen nem várható el, hogy Oroszország és Kína csendben várja az amerikai nukleáris támadást. Ezért teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen veszélyben az emberiség még sohase volt.

Antalffy Tibor

Forrás: vilaglato.info

Admin: Nem hiszünk abban, hogy atomháború valaha is kitörne a Földön! De az ördög nem alszik, és nem vagyunk tévedhetetlenek sem.

Tovább

A surveillance camera on the façade of the Crédit Municipal, next to the slogan of the French Republique: «Liberté, Égalité, Fraternité»; “Liberty, Equality, Fraternity”. The slogan is engraved on on both sides of this entrance at 16, rue des Blancs Manteaux, to avoid such an unfortunate juxtaposition, the camera would have to have been mounted at the top center of the doorway.

A liberalizmusról. ( a cion bölcseinek szemével)

A liberalizmus (szabadelvűség) hívei szerint az egyetlen igazi szabadság, a kényszerektől való mentesség szabadsága. A liberalizmus minden formája úgymond a szabadságot védi, csak éppen mást és mást értenek szabadság alatt, persze kérdés kinek a szabadságáról van szó, egyáltalán: az valódi-e? A továbbiakban azt szeretném bemutatni a „Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” alapján, hogy a közfelfogás szerint 1789. július 14. –én, a párizsi Bastille bevételének időpontjával útjára indult világfelforgató liberális eszme, mire is szolgál valójában.

Emlékezzenek a francia forradalomra, amelynek mi adtuk a “nagy” jelzõt. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait, hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt.” (3. jegyzőkönyv)

A régmúltban mi voltunk az elsõk, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: “szabadság, egyenlõség, testvériség”, s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok; melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. Vele együtt elvitték a világ jólétét, az egyén igazi szabadságát, mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok, az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal; nem vették észre, milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között; nem látták meg, hogy a természetben nincs egyenlõség, nem lehet szabadság; hogy a természet maga rendelte a nézetek, jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul, mint az alárendelést a maga törvényei alá.” (1. jegyzőkönyv)

Szabadság, egyenlőség, testvériség a „nagy” francia forradalom híres jelszavai (franciául: Liberté, Égalité, Fraternité) „igazi” hamis-gyöngyök, amint azt az idézet mondatban maguk a cionisták is elismerik! Arra, hogy mire szolgálnak ezek a téveszmék, azt nagyon pontosan megfogalmazzák:

Hála önkéntelen, fogadatlan ügynökeinknek, a “szabadság, egyenlõség, testvériség” szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi sorainkba, akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek, kikezdték a gójok jólétét, aláásták mindenütt a békét, nyugalmat, egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját.” (1. jegyzőkönyv)

Hasonlítsuk össze a francia hamis jelszavakat pl. I. Ferenc osztrák császár és magyar király jelmondatával: Justitia est regnorum fundamentum! /Az igazságosság az országok alapja/. (A felirat ma is olvasható a bécsi Hoffburg bejárata fölött.) Vajon melyik áll közelebb az élethez? A „szabadság, egyenlőség testvériség” jelszavakat nagyon sokan még ma is természeti törvényként határozzák meg, holott szerintem ez teljességgel hamis! A természet törvényei álláspontom szerint: Haza, Család, Igazságosság! Ha valaki kételkedne ebben, nézze meg az egyfajta kolóniákban élő emlősállatok, vagy akár méhek, hangyák „társadalmi” viselkedését, egymáshoz való viszonyukat. Ha pl. esetleg a Kalergi terv megvalósíthatóságára lenne valaki kíváncsi a liberalizmussal meg nem fertőzött vöröshangyáknál, helyezzen a bolyba nagy csoport feketehangyát, majd kísérje figyelemmel mi fog történni! Vagy elűzik azokat, vagy megölik! És ez igaz akkor is, ha a feketehangya bolyba vöröshangyákat helyezünk! Persze nekik könnyű! Mit tudnak ők a liberalizmusról?

Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét, egész politikai alkata megváltozott. Az államok halálos betegséget kaptak – vérmérgezést. Már csak az van hátra, hogy megvárjuk haláltusájuk végét. A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett, amelyek a korábbi kényuralom, a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek; az alkotmány pedig, amint önök jól tudják, semmi egyéb, mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek, félreértéseknek, viszályoknak, párt-szeszélyeknek, egyszóval mindannak, ami arra szolgál, hogy személytelenné tegye az állami életet.” (10. jegyzőkönyv)

Nézzük mire jó a liberális téveszme elterjesztése:

Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt, nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. Ezek a rugók szigorú, de igazságos rendérzékben testesültek meg, mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. Kezünk benne van a törvényhozásban, a választások lebonyolításában, a sajtóban, az egyén szabadságában, mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban, mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. Félrevezettük, elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal, hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük, amelyekrõl tudjuk, hogy helytelenek, de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk.” (9. jegyzőkönyv)

Mihelyt elismerték majd uralmunkat, a liberálisok, az utópisták, az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal, amíg nincs közöttük egy sem, aki képes felfogni, hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben, amikor nem anyagi törekvésrõl van szó, mert igazság csak egy van, és ebben haladásnak nincs helye. Mint minden megtévesztõ gondolat, a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál, hogy azt ne ismerje senki, kivéve minket, Isten Kiválasztottait, az igazság õrzõit” (13. jegyzőkönyv)

Manapság a „látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötlete” közé sorolnám a klímaváltozást és a Föld melegedésének okaként a széndioxid megjelölését, (igaz újabban három éven belüli mini jégkorszakról is beszélnek) Európa őslakosságának feltétlenül szükséges génfrissítési igényét (a muszlim hordával), stb.

Henry Ford, 1921.- ben tett nyilatkozata a “Cion bölcseinek jegyzőkönyvéről”:

“Az egyetlen nyilatkozat, amit a Jegyzőkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az, hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. Tizenhat évesek, és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. Most is összhangban vannak.”

Van még kérdés?

Madarász László

Nyitóképen: Egy párizsi épületen a forradalom jelszavai, melyek kiegészültek a „demokráciában” – mondhatnám demodiktatúrában – ma már szokványos megfigyelés tárgyi jelképével. (A demodiktatúra a demokrácia és a diktatúra szavak összeolvasztásából kreálva, de jelenthetne bemutatott diktatúrát is, ugyanis amit ma a diktatúrákból látunk, az csak kedveskedő előzetes, vagyis kismiska ahhoz képest ami jövőben lesz, ha a jegyzőkönyvekben foglaltak megvalósulnak! Ott már teljesen értéktelen lesz az egyén élete!)

Kapcsolódó friss tartalom: ITT Lovas István tollából.

 

 

 

Tovább

A man wearing a skullcap looks on as people take part in a demonstration called by the Representative Council of Jewish Institutions in France (CRIF) on July 31, 2014 in front of Lyon's synagogue, as France is considering disbanding a radical Jewish group, the Jewish Defence League (LDJ), whose members clashed with pro-Palestinian activists during rallies over Israel's offensive in Gaza. The rally is in response to weeks of pro-Palestinian protests marred by clashes, arrests and allegations of anti-Semitism in which synagogues were targeted and Israeli flags burnt. AFP PHOTO / ROMAIN LAFABREGUE

Nem értem…

Olvasom: „Erősödik a németországi zsidó közösségben az aggodalom a többnyire muzulmán vallású menedékkérők beáramlása révén megjelenő “muszlim antiszemitizmus” miatt – mutatta ki egy hétfőn ismertetett felmérés.” (Forrás: https://kuruc.info/r/4/172053/)

 

A fenti cikkből kiderül, hogy a jelentést egy független szakértői testület fogalmazta meg. Mivel a vizsgálatra a „szakértőket” maga a Bundestag (német szövetségi parlament) kérte fel, már eleve megkérdőjelezhető a “függetlenségük” de a  tényleges “szakértelmük” is! Az viszont, hogy ennek a testületnek sikerült olyan szókapcsolatot alkotni, mint a „muszlim antiszemitizmus”, fából vaskarika!

Nézzük miért is?

Maga a „szemita” szó jelentése: sémi népcsaládhoz tartozó. Az „anti” előtag valaminek az ellenességét jelenti, azaz az antiszemitizmus jelentése: szemita- vagyis sémi ellenes. A sémi népcsaládba ugyanúgy beletartoznak a zsidók, arabok (ezen belül a palesztinok), mint pl. az arámiak stb. is.

 Szemita népek területeiNarancssárga színnel a sémi népekhez tartozó területek vannak jelölve. (Forrás: Wikipédia)

Amíg a zsidók vallása a judaizmus, az arabok leginkább muszlim hitűek. Következtetésként a „muszlim antiszemitizmus” úgy is felfogható, hogy az arabok önmaguk ellenségei, ami persze nem igaz! A zsidók az „antiszemitizmus” fogalmát, mint megannyi mást is, saját maguk javára sajátították ki! Tették ezt úgy, hogy a zsidók döntő többsége nem is tartozik a szemita népek családjába, hiszen leginkább kazár eredetűek! Nézzük, mit mond erről egy zsidó honlap: „Ma a világon több mint 300 millióan beszélnek valamilyen sémi nyelvet anyanyelvükként, főként az arabot és a hébert, a legtöbb mai zsidó viszont nem szemita” Forrás: ITT. (Az már más kérdés, hogy az idézett weblap jócskán ferdít, amikor azt állítja, hogy a magyarok is a kazár népek közé tartoznak. Ők is tudják, hogy ez hazugság, de az új honfoglalásukat mindenképpen megalapozottá kívánják tenni, akár történelemhamisítással is!) Az eddigieket összefoglalva a „muszlim antiszemitizmus” valami olyan jelentéssel bír, mintha én azt állítanám, hogy Attila hun király- és Árpád apánk mai leszármazottai magyarellenesek! Nevetséges!

A német törvényhozás által megrendelt „szakértői” vélemény egyszerűen fogalmazva mindössze figyelemelterelés, hamis vetítés! Az Európát érő muszlim invázió, véleményem szerint minden kétséget kizáróan cionista irányítású! Nem tudom feltűnt-e már valakinek, hogy a cionista európai fellegvárakat, mint pl. az EU brüsszeli létesítményeit, még nem érte terrortámadás! Habár Párizsban már több terrorcselekményre is sor került, a Marais kerületet, ami tulajdonképpen a főváros zsidónegyede, sem vették még célba az iszlamisták! Ha valóban létezne „muszlim antiszemitizmus”, akkor az elsősorban Párizs Marais kerületében szedné áldozatait!

párizs-térkép

A fenti térképen a párizsi zsidónegyed területe van bekeretezve. Kék nyíl jelöli a Bataclan klub helyét, ahol ez idáig a legtöbb ártatlan ember vesztette életét. Piros nyíllal a rendőrségi busz ellen elkövetett támadás van megjelölve.

Ugyan nagyon valószínűnek tűnik, hogy a párizsi zsidónegyedet lényegesen nagyobb erővel védik a hatóságok, mint teszik azt a város más pontjain, de a legutóbbi terrorcselekmény – ami felfegyverzett rendőrök elleni támadás volt – megmutatta, ez nem jelentene akadályt egy öngyilkos merényletre Marais –ban! Ám ott mégsem történik semmi terrorakció! Ez nekem úgy jön le, hogy arra (még) nem kaptak parancsot az iszlám terroristák. (Csak nem a cionisták és hűbéreseik utasítgatják őket?) Franciaországi zsidó áldozatokról is csak elvétve beszélhetünk – amit a médiák amúgy nagyon ki szoktak hangsúlyozni – és ezen belül is csak akkor, amikor nincs mód az áldozatok pontos „kiválasztására”, mint pl. Nizzában a tehergépkocsival elkövetett merénylet során. (A Charlie Hebdo szatirikus hetilap szerkesztősége ellen elkövetett támadást nem az váltotta ki, hogy ott zsidók dolgoztak, hanem hogy Mohamedet merték ábrázolni – ami a muszlim hit szerint tiltott – ráadásul tették ezt finoman fogalmazva: neki előnytelen pozícióban. Amúgy a lap székhelye is kívül esik Marais területén.)

Egyre inkább meggyőződésem, hogy a cionizmus és az „iszlám terrorizmus” együtt jár. Végső célja a Kalergi terv megvalósítása, a nemzetállamok teljes felszámolása. (Lásd pl. ITT.) A kitűzött cél érdekében bekövetkezett az, ami még a múlt században elképzelhetetlen lett volna: a zsidó-arab összefogás! Ennek kézzel fogható jeleiről már a http://magaspart.hu/invaziora-adhato-valaszok/ cikkemben írtam, kiemelve azt, hogy Bahreinben 2016. december 24.-én hanuka napi ünnepséget szerveztek, melyen a megjelent zsidók és arabok kéz a kézben táncoltak, tradicionális zsidó zenére! (Lásd a lenti képet!)

Bahrein hanuka

Madarász lászló

Nyitókép: Párizsi utcakép

 

Tovább

Orosz bombázó

A Pentagon állítólag teljes félelemben van, miután az “orosz szuperfegyver” megbénította az alaszkai védelmet

A Kremlben egy érdekes Védelmi Minisztériumi jelentésről beszéltek a múlt héten, amely azt állítja, hogy az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma és a Pentagon a “teljes félelem” állapotába került az elmúlt napokban azt követően, hogy a Khibiny Elektronikus Védelmi Rendszer “szuper fegyver” sikeresen megbénította az egész Észak-Amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) Alaszka feletti védelmét, amire Putyin elnök személyesen adott felhatalmazást azután, hogy felháborította egy amerikai magazin propaganda cikke, amely szerint az “oroszok reménytelenül primitívek egy középkori országban.

A jelentés szerint sem az amerikaiaknak, sem az Európai Unió népeinek nem engedik meg, hogy megtudják az igazságot a propaganda médiájukból az “oroszországi csodáról,” amely a Föderációt a világ utolsó bástyájává tette az antikrisztus, démoni globalisták ellen, és ehelyett napi szinten támadják az embereket a legégbekiáltóbb oroszok elleni hisztériakeltéssel, amit nem láthattunk nyugaton a hidegháború óta.

Elérve egy újabb mélységbe még a nyugati normák szerint is a jelentés azzal folytatja, hogy a baloldali amerikai Vanity Fair magazin a múlt héten túllépett még ezen az orosz hisztériakeltésen is egy népirtó tudósítással, melyben kijelentették, hogy a Föderáció népei félállati primitív lények egy középkori nemzetben, mert nem fogadják el, hogy ezek a démoni globalisták uralkodjanak. (1)

Megtorlásként ezen nyugati elitekkel szemben, akik arról próbálják meggyőzni saját állampolgáraikat, hogy az oroszok nem emberi lények, akik méltóak az életre, a jelentés szerint Putyin elnök hétfőn (április 17-én) (megmutatva a nyugatnak, hogy valójában mennyire “primitív” az orosz nép) elrendelte egy Tu-95-ös stratégiai bombázó felszállását, melyet felszereltek a Khibiny Elektronikus Védelmi Rendszer “szuper fegyverrel“, hogy repüljenek a NORAD Légvédelmi Azonosító Zónájába Alaszkában, és amikor az amerikai harci repülőgépek megközelítették, az orosz gép bevetette az “elektronikus fegyvert,” amely “pusztító és bénító hatással” járt. Mindennek az lett a következménye, hogy amikor ez a bombázó másnap (április 18-án) visszatért, egyetlen amerikai harci repülőgép sem tudott felszállni egyik alaszkai repülőtérről sem. (2)

Fontos megjegyezni, hogy a jelentés azt állítja, hogy nem ez az első alkalom, hogy az amerikaiakat “megbüntették” a Föderáció elleni agresszív fellépésük miatt a Khibiny Elektronikus Védelmi Rendszer “szuper fegyverrel“. 2014-ben az orosz Khibiny Elektronikus Védelmi Rendszerrel támadást hajtottak végre a USS Donald Cook AEGIS hadihajója ellen a Fekete-tengeren, ami annyira pusztító következményekkel járt, hogy 27 amerikai haditengerészeti tiszt azonnal benyújtotta a lemondását.

Az orosz Khibiny Elektronikus Védelmi Rendszer “szuper fegyver” “Magrav technológiát” alkalmaz, melynek használatát 2012-ben Barack Obama elnök megtiltotta az amerikai hadsereg számára.

A “Magrav technológiát” az iráni születésű nukleáris mérnök Mehran Keshe gondolta ki, de munkáinak nyilvános felhasználását megtiltották az Egyesült Államokban egy Barack Obama által aláírt elnöki végrehajtási rendelettel 2012 április 23-án. (3)

Obama elnök azért írta alá a végrehajtási rendeletet a “Magrav technológia” ellen, mivel Irán arra használta, hogy a földre kényszerítse majd elfogja az Egyesült Államok legtitkosabb és legkifinomultabb drónját 2011 decemberében, majd Irán megosztotta ezt az új fegyvert Szíriával.

Közvetlenül azután, hogy Obama elnök 2012-ben betiltotta a “Magrav technológiát,” Mehran Keshe nyílt levélben válaszolt az amerikai vezetőnek. (4)

Őexcellenciája Obama elnök úr,

Egy valódi világbékéhez vezető utat ajánlunk fel önnek ezen új technológia kifejlesztésén keresztül az egész emberiség számára.

Meghívom önt és kabinetjét technológiánk közvetlen bemutatójára egy semleges helyen, ahol Irán elnöke is jelen lehet, és ahol senki sem árulja el a másikat, hogy mindannyian megértsük az alapvető változást, amit ez jelent az emberiség számára. Akkor beszéljünk a valódi világbékéről.

Amint azt a Los Angeles-i vasárnapi interjúm során elmondtam, alakítsuk át az USA katonai gyárait arra, hogy azok forrásokat biztosítsanak egy amerikai űrszervezet számára, hogy a háború eszközei az egyetemes béke eszközeivé váljanak.

Az Egyesült Államok repülőgép-hordozói nem mássá, mint lebegő kádakká válhatnak, ha a Magrav technológiát hatékonyan használják, az F16-os és 18-as stb. kifutópályái ezután nem lesznek mások, mint a vasmadarak múzeumai, mivel ezek a járművek már nem lesznek képesek repülni, ha a Magrav űrtechnológia egyszer már megérintette az elektronikus rendszerüket. Ezeket a repülőgépeket és csatahajókat újra kell huzalozni A-tól Z-ig, mielőtt újra működnének.

Obama elnök úr, meghívjuk önt, hogy megértse ezt a változást, és hogy megmutassuk önnek azt a technológiát, amely mindezt lehetővé teszi. Azt követően meghívjuk önt a világbéke asztalához.

Kérjük, írjon alá egy rendeletet a valódi béke érdekében és ne egy tudományt és technológiát sértő utasítást, mert az ön emberei teljes mértékben megértik azt amit kifejlesztettünk, miközben megpróbálják megvédeni a nemzetük büszkeségét.

Ez nem egy csoport vagy ország büszkeségének kérdése, hanem mindannyiunk büszkesége az emberi faj előrehaladásában a teremtés univerzális rendje új szintjének megértésében, amelyben mindannyiunknak van helye.

Az ön belgiumi nagykövete és konzulja közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a korábbi megbeszéléseinkhez és levelezésünkhöz és továbbítani fog bármilyen kommunikációt.

Szívélyes üdvözlettel egy békeszerető embertől, aki ezt a technológiát az emberiség számára kifejlesztette.

A NORAD légvédelmi rendszerének Alaszka feletti sikeres leállítását követően a jelentés azzal folytatja, hogy Putyin elnök további felhatalmazást adott, hogy elsőként a történelemben a külvilág számára bejelentsék a “Magrav technológia” fegyvereket, melyeket a Föderáció fejlesztett és alkalmazott. (5) A nyugati propaganda média azonban nem akarja teljes mértékben vagy őszintén tájékoztatni erről az embereket, helyette olyan félrevezető cikkeket publikálnak, mint a londoni The Sun “Oroszország azt állítja, hogy képes eltörölni az egész amerikai haditengerészetet egyetlen ‘elektronikus bombával’ egy bizarr propaganda jelentésben” című írása. (6)

Ez a jelentés azonban messze nem egy “bizarr propaganda jelentés“, mint a Sun cikke. Azonban a jelentés arra a következtetésre jutott, hogy Putyin elnök célja az új “Magrav technológia” fegyverek teljes és pusztító erejéről szóló információk kiadásával, és azzal, hogy megleckéztette az amerikaiakat Alaszkában azzal kapcsolatban, hogy mi történne, ha kitörne egy háború az, hogy eltántorítsa a nyugatot attól az őrült globális folyamattól, ami jelenleg van. De ha nem állnak meg, akkor látni fogják a Föderáció gépeit felszállni a szigorúan titkos Trefoil katonai bázisról az Északi-sarkkörön, és napok, ha nem órák alatt megsemmisítik a nyugati haderőket.

(1) – https://www.rt.com/op-edge/385192-medieval-russia-media-vanity-fair/
(2) – http://www.independent.co.uk/news/world/americas/russian-bombers-alaska-fly-second
(3) – https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/04/23/executive-order-bloc
(4) – http://www.keshefoundation.org/media-a-papers/keshe-news/313-us-presidential-decree
(5) – http://tass.com/defense/942027
(6) – https://www.thesun.co.uk/news/3360129/russia-wipe-out-us-navy-electronic-bomb/

Forrás: vilaglato.info Megjelent: http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/04/a-pentagon-allitolag-teljes-felelemben.html

Admin: Ha és amennyiben az átvett cikk állításai igazak, akkor máris megvan a magyarázat arra, hogy az amerikai anyahajók miért hagyták el oly váratlanul és hirtelen – 2012.-ben – a Perzsa- öböl térségét! Lásd pl. ITT. Ha az oroszok és Irán is rendelkezik az új technikával, helyes lehet korábbi feltételezésünk, hogy a szíriai támaszpont elleni amerikai – cirkálórakétákkal végrehajtott – támadás, csak látszat volt, különben az utolsó darabig “leszedték” volna azokat az égről! De a kilőtt rakéták felének “megengedték”, hogy azok becsapódjanak céljukba! Korábbi cikkünk: ITT.

Azon sem lepődnénk meg túlzottan, ha Észak Koreához érkező amerikai hajórajt a khibiny rendszerrel végrehajtott orosz támadás érné – adott esetben -, ugyanis Vlagyivosztok – mely túl közel van az esetleges hadműveleti területhez – védelme ezt megkövetelheti. Az oroszok bizonyára nem teszik ki legfontosabb távol-keleti nagyvárosukat annak, hogy az pl. atomfelhőbe burkolózzon! Azonban az is elgondolkodásra ad okot, hogy a jenkik összes anyahajója valamilyen nagyobb karbantartáson esett át a közelmúltban. Mi van akkor, ha megoldották azok védelmét a Magrav technológiával szemben?

 

 

Tovább

Carl Vinson anyahajó

A répa és a bot – avagy: a koreai félsziget rendezése amerikai módra

Észak-Korea alapítójának, Kim Il-sung születésének 105. évfordulója tiszteletére rendezett hatalmas szombati (ápr. 15-i) katonai parádén bemutatták a legújabb és legfejlettebb hadászati fegyvereket.

Napokkal korábban indult el az USA csapásmérő hadihajója, a Carl Vinson repülőgép hordozó a Koreai félsziget felé, és a hónap végére megérkezik Dél-Koreába, Busan-ba a Ronald Reagan hadihajó is, amelyet a japán Yokosuka-án lévő amerikai támaszponton állomásoztattak.

Az éjszakai légicsapás a szíriai katonai bázisra, úgyszintén figyelmeztetés volt Phenjan számára, hogy a Fehér Ház nem riad vissza katonai akciótól sem. Válaszul Észak-Korea külügyminiszter-helyettese, Ri Kil-song kijelentette, hogy országa nem retten vissza a háborútól.

Azonban nem fog meggondolatlanul lépni, mert egyfelől nem látható előre, hogy Kína és Oroszország milyen mértékben avatkozna be, ha kitörne a háború, másfelől megjósolhatatlanok a következmények, végtére is Kína és Oroszország nem kívülállók, és a Koreai félsziget nem Szíria. A legfőbb szempont pedig az, hogy az Egyesült Államoknak kiemelt figyelmet kell fordítania legfontosabb szövetségesének, Dél-Koreának a biztonságára,

Más részről azonban, Észak-Korea vezetője, Kim Jong-un nem fog ostoba hibát elkövetni, hogy ürügyet adjon a Fehér Háznak egy háborúra, továbbá magára az Egyesült Államokra nézve sokkal mélyrehatóbb hatásai vannak annak, hogy nagy nyomást gyakorol Észak-Koreára és hatalmas katonai erőt vonultat fel a Nyugat-csendes-óceáni térségben.

Trump nem fogja elfelejteni az ígéretét, amit a választási kampányban tett, habár erőteljesen hiszi, hogy az amerikai külpolitika, a katonai erőből fakad, azonban azt, hogy ” újra naggyá tesszük Amerikát,” semmilyen módon nem alapozhatja a katonai képességekre. A közeljövőben a Trump adminisztráció nagyobb jelentőséget fog tulajdonítani a gazdaságnak, a foglalkoztatásnak, és a bevándorlásnak, mint a diplomáciának.

Az észak-koreai nukleáris kérdést illetően Trump először megpróbálta megtartani azt az elődjei által elfogadott hitvallást, hogy csak “botot” és semmi “répát.” Két hónapos felülvizsgálat után azonban módosította az USA észak-koreai politikáját. Az új adminisztráció világossá tette, hogy a rendszerváltás helyett, inkább a “legnagyobb nyomás elvét” fogja alkalmazni Phenjanra és tárgyalásokat szorgalmaz az észak-koreai rezsimmel, ha és amikor az változtat magatartásán. Az USA korábbi elnőke, Barack Obama stratégiai türelmével összehasonlítva Trump új, a “legnagyobb nyomás elvét” alkalmazó politikája segít fenntartani az USA stratégiai ambícióit

Miért enyhült sokak meglepetésére Washington agressziója a koreai félszigeten növekvő feszültségek ellenére is?

Két oka van. Egyfelől a nemzetközi környezet, a koreai félsziget helyzete, a pekingi és moszkvai magatartás és állásfoglalás az észak-koreai atom-kérdéssel kapcsolatban, korlátozták a Trump adminisztráció politikai lehetőségeit. Másfelől az amerikai nemzeti érdekek és a belpolitika, különösképpen az amerikai polgárok politikai megmozdulásai határozták meg, hogy Trump kénytelen elsőbbséget adni a belpolitikai kérdéseknek.

Azonban Trump csak finomította az Egyesült Államok Észak-Koreával kapcsolatos politikáját, amely nem egy váltás, csupán az új kormány gyakorlati és rugalmas oldalát mutatja, Amennyiben az USA valóban megvalósítja az új politikát, a globális közösség látni fogja majd, hogy a világ legerősebb országa több időt és energiát fordít majd belső ügyeinek a kezelésére. Phenjan-al kapcsolatos fejlemények a jövőben minden bizonnyal új szakaszba lépnek majd.

Mindazonáltal ez messze nem elég, a Koreai félsziget atomfegyver mentesítésére. Kína kétlépcsős megközelítést javasol a nukleáris leszerelés folyamatának elősegítésére, és egy békés rendszer kialakítására, és azt az eljárást, amit úgy nevez, hogy “felfüggesztést felfüggesztésért.” Ez azt jelenti, hogy amikor az északi állam felhagy rakétavédelmi és nukleáris tevékenységével, akkor az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának meg kell szüntetnie a hadgyakorlatokat, azt várja ettől, hogy Washington nem csak eldobja majd a “botot,”’ hanem a “répát” is felveszi majd.

A szerző a Nemzetközi Politikai Tudományok Tanszékének, a Yanbian Egyetem politikatudományi és közigazgatási kollégiumának igazgatója. Opinion@globaltimes.com.cn

Global Times

Fordította: Urthvas Bethad

Forrás: NIF

Nyitókép: Carl Vinson anyahajó és egyik kísérőhajója

Tovább

Koreai háború

Ha van véleményed Észak Koreával kapcsolatban, akkor ezeket tudnod kell

Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy Korea miatt a III. (atom) világháború küszöbén állunk. A  Carl Vinson repülőgép anyahajó órákon belül megérkezik a Koreai félszigethez, és csak az isten a megmondhatója, mi fog történni.

Személy szerint én nem hiszek a háború kitörésében, Washington fenyeget, mert ehhez van hozzászokva. Kim vissza fenyeget, mert azt hiszi elkerülhető a háború, ha Washington elhiszi milyen fegyverekkel rendelkezik. Engem inkább az érdekel, ebből hogy lehet kimászni. Viszont a megelőző 100 évről tudnunk kell, mert a szajha média propagandáját ezerrel nyomják.

Harry S. Truman, amerikai elnök – 1952: „Azért harcolunk Koreában, hogy ne kelljen harcolnunk New Orleans-ban vagy San Francisco-ban.”

A kérdés az, hogy ez a 24 millió lelket számláló apró állam miért fordított oly sok forrást csekély jövedelméből az atombomba kifejlesztésére? Ugyanis ez az, amiért általánosságban el van ítélve, mert mások szerint ez e tevékenysége irracionális. Álláspontom szerint Észak Korea ragaszkodása az atomfejlesztéshez nem választható el a XX. században elszenvedett turbulens történelmétől. Íme, az egyszerű tények.

Négy évtizeden keresztül Japán megszállás alatt állt.

A II. világháború után erőszakkal két részre lett szabva.

A feldarabolás után 1950-1953 között háború robbant ki az Egyesült Államokkal, ami tűzszünettel ért végett mind a mai napig.

Korea i.u. 608-ban vált egységes nemzetté saját kultúrájával a gigantikus méretű Kína szomszédságában. Nemzeti függetlenségüknek 1910-ben lett vége, amikor Japán leigázta. Ahogy az általában lenni szokott Japán könnyen szert tett kollaboránsokra a koreai elit soraiból, hogy gyarmatukat rendben tartsák.

A megszállás után a nemzeti ellenállás gyorsan megszerveződött, és mert ez a korai XX. Században történt, hamarosan a kommunisták jelentős szerepet vállalhattak a függetlenség visszaszerzésében. Az ellenállás fő bástyái a „népi bizottságok” voltak, amelyek mély gyökereket eresztettek az egész félszigeten, vagyis a déli részen is. Ezek a népi bizottságok szervezték azokat a gerilla csoportokat, amelyek szembeszálltak japán elnyomókkal.

Amikor 1945 augusztusában az SZU belépett a Japán elleni háborúba, majd Japán megadta magát, az Vörös Hadsereg bevonult Korea északi részébe. Megjegyzendő, hogy Korea felszabadításában az amerikai hadsereg nem vett részt, de mivel akkor még az oroszok és az amerikaiak szövetségesek voltak, és az SZU nem akart barátságtalan lépéseket tenni, beleegyezett abba, hogy Koreát felosszák két részre, az SZU és az USA között. A fiatal Dean Rusk tetszőlegesen jelölte meg az elválasztó vonalat az északi szélesség 38 fokában, aminek elsődleges célja az volt, hogy Szöul az amerikai érdekszférába essen.

Washingtont akkoriban sok kritika érte, amiért a Vörös Hadsereget beengedte Koreába, de a tény ennek az ellenkezője volt. Az SZU könnyedén el tudta volna foglalni az egész Koreát, de inkább abban bízott, hogy Korea jövőjében meg tudnak állapodni Washingtonnal. Azonban az amerikaiak azonnal azok mögé álltak, akik annak idején kollaboráltak a Japánokkal, saját hazájuk kizsákmányolásában. Ezek elsősorban a földesurak voltak. Washington pedig elkezdte felfegyverezni az ideiglenes kormányt a népi bizottságok ellenében. Természetszerűen a Szovjetek a nacionalista kommunista vezetőt, Kim Il Szung-ot támogatták, aki korábban a partizánháborút vezette Japán ellen.

1947-ben az ENSZ engedélyt adott a koreai szavazásra, de a szavazás ellenőrzését kizárólag amerikai küldöttek végezték volna, ezért az SZU, valamint a kommunista Korea nem vett részt a szavazásban. Ekkora ugyanis a Hideg Háború már javában dúlt Washington és Moszkva között. Így aztán az amerikaiak védnöksége alatt lefolytatott szavazásra csak azokat lehetett jelölni, akiket az USA jóváhagyott. Így esett, hogy Dél Korea első elnöke az Amerikában tanult Syngman Rhee lett. Következő lépés a Dél Koreai hadsereg felállítása volt ROK név alatt. Az ROK tisztjei főleg azok lettek, akik korábban kiszolgálták a megszálló japánokat. Még olyan is volt közöttük, akit Hirohito japán császár saját kezűleg tüntetett ki, aki különben megpróbálta elfogni és a japánoknak kiszolgáltatni Kim Il Szung-ot.

Miután Korea ily módon ketté lett osztva, mind az oroszok, mind pedig az amerikaiak kivonultak 1948-ban, bár visszahagytak néhány „tanácsadót”.

A helyzet továbbra is fennállt, hogy a déli vidék továbbra is lojális maradt a népi bizottságokhoz, ami nem azt jelentette, hogy kommunisták lettek volna, csupán olyan nacionalisták voltak, akik tudatában voltak annak, hogy Kim csapatai harcoltak a japánok ellen. Viszont Rhee csapatai elkezdték Kim követőit szisztematikusan felszámolni. E közben az amerikai tanácsadók mindent megtettek, hogy Rhee csapatait megakadályozzák a határ átlépésében, az észak elfoglalása végett.

1948-ban partizánháború tört ki a Rhee rezsim ellen a Cheju déli szigeten, ami forradalommá változott. A forradalom elnyomásába a CIA aktívan beavatkozott. A forradalom leverésénél 20 uszkve 30 ezer paraszt adta életét. A megtorlásban számtalan ROK katona nem volt hajlandó részt venni, akiket brutálisan elnyomtak. Ezek közül több mint ezer fő átszökött Kim hegyi partizánjaihoz. Washington azt állította, hogy a lázadást Moszkva irányította, de ezt semmivel se tudták bizonyítani. Az elkapott vagy megölt lázadóknál japán vagy amerikai gyártmányú fegyverek voltak.

Az észak koreai politikai rendszert több évtizedes megszállás és háború formázta meg. Ennek ellenére a világ úgy tudta, hogy Szovjet csatlósállam. Valóságban Észak Korea hasonló volt Tito Jugoszláviájával. Kim ügyesen lavírozott a Szovjetek és Kína között.

1949 volt a vízválasztó év: kínai kommunista forradalom, a szovjet atombomba, az USA belbiztonságának gyökeres átalakítása (McCarthy éra), ami egy globális antikommunista kampányt jelentett.

„Köztudott” hogy 1950. Június 25.-én az Észak koreai hadsereg átlépte a határt, és megtámadta Dél Koreát. A valóság az, hogy a kijelölt határvonalat folyamatosan megsértették mind a két oldalon, mindennapossá váltak a határvillongások. Az amerikai tanácsadóknak több alkalommal meg kellett akadályozni, hogy Rhee ne támadja meg Észak Koreát. A polgárháború viszont elkerülhetetlennek mutatkozott.

Mivel Amerika a II. világháború utáni politikája a nyersanyagokhoz, piacokhoz, és olcsó munkaerőhöz való globális hozzáférés volt, erősen ellenzett mindenfajta nemzeti felszabadítást, legyen az kommunista vagy liberális demokratikus. Ezért Truman utasította az USA ENSZ nagykövetét, hogy kérjen felhatalmazást Észak megregulázására. Ma se lehet megérteni, hogy a Szovjetunió miért nem élt vétó jogával az ENSZ Biztonsági Tanácsánál. Lényegében az történt, hogy az orosz követ látszólag bojkottálta a tanácskozást, mert nem akarták elfogadni, hogy Csang Kaj Sek Kínája helyett a kommunista Kína foglalja el a helyet. Történelmi tény, hogy Sztálin parancsára maradt távolt a szovjet követ a szavazástól. Vagyis az ENSZ hozzájárulását a háborúhoz meg lehetett volna akadályozni, de ez nem történt meg. Hivatalosan tehát az Északkal szemben az ENSZ harcolt, de valójában az amerikai katonák vettek részt a harcokban.

Nem tudni mi járhatott Sztálin fejében, de utasítására orosz katonák nem vehettek részt a harcokban, és Kim csapatai csak mérsékelt mennyiségű fegyverellátásban részesültek. Később előfordult, hogy szovjet pilóták légpárbajt vívtak amerikaiakkal. A kínaiak viszont azonnal elítélték az ENSZ akciót „amerikai imperializmus” néven, és fenyegettek, amennyiben Kínát is bevonnák a harcokba.

Az elején az amerikaiak vesztésre álltak túlerejük ellenére. A dél koreai volt partizánok természetesen megkeserítették a déliek életét. Egy rövid időre az Északiak Szöult is elfoglalták, és úgy tűnt az amerikaiakat beszorítják a tengerbe. Ekkor a főparancsnok Douglas MacArthur úgy gondolta itt a remek alkalom az atomfegyverek kipróbálására, amit az amerikai Kongresszusban többen helyeseltek. Truman elnök azonban irtózott az atom bevetésétől, helyette arra utasította a tábornokot, hogy szálljon partra Inchon-nál. Ez meglepte az északiakat. Az amerikai erők elkezdték az északiakat a 38. Szélességi fok mögé tolni, ami a háború végét jelentette volna, mivel az ENSZ felhatalmazás eddig szólt. Ezt azonban az amerikai külügy megfúrta azzal, hogy a határ nemzetközileg nincs elismerve, ezért a mandátumuk nem járt le. Ezt MacArthur úgy értelmezte, hogy joga van a háborút kiszélesíteni az északi területekre is. Így az amerikai erők átmentek a főleg hegyvidékből álló északi terültekre, ahol elképesztő vesztességeik voltak.

A kínaiak már a kezdetben megmondták, hogy a határaik közelébe kerülő katonai tevékenységeknek igen kellemetlen következményei lehetnek.

Egy mandzsúriai támadástól félve az éppen csak megkapaszkodott kommunista forradalmat, a kínai külügyminiszter Csu En láj kijelentette, hogy Kína nem nézi el, hogy szomszédját megtámadják az imperialisták. Ezt a figyelmeztetés Mac Arthur simán átlépte – „Nincs légi erejük, ha a kínaiak le akarnak jönni Penjam-ba, óriási öldöklés lesz, mi vagyunk a legjobbak.” Ezt követve elrendelte a légitámadást a kínai határ mellett elterülő sok száz négyzetkilométeren. A gyalogságot pedig még közelebb küldte a határhoz.

A bombázás szörnyű pusztítást végzett, kegyetlenebb olt, mint ami a II. világháború alatt bárhol tapasztalható lett volna, Hirosima és Nagaszaki kivételével. Az általános amerikai nézet az volt, hogy vissza kell őket bombázni a Kőkorszakba.

Erre 1950. november 27.-én több százezer kínai katona lépte át az észak koreai határt, fölényesen elsöpörve az amerikai erőket. Legnevezetesebb ütközet a Chosin víztározónál volt, ahol 50.000 amerikai tengerészgyalogos adta meg magát. Washingtont pánik söpörte végig. Most már Truman is komolyan elgondolkodott az atombomba bevetéséről, amit Mac Arthur folyamatosan követelt 30 uszkve 50 atombomba ledobását.

Ismert tény, hogy Mac Arthurt Truman kirúgta, mert nyilvánosságra hozta az atombomba bevetésének szükségességét. Valójában Truman is gondolkodott rajta abban az esetben, ha Kína légi-ereje megtámadná az amerikai erőket. Azonban nem akarta, hogy Mac Arthur maradjon a parancsnok, akitől kitelt volna egy megelőző csapás Kína ellen.

1951 júniusában a háború kezdete után egy évvel a kommunisták az amerikai csapatokat visszaszorították a 38. Szélességi fok alá. A kínaiak képesek lettek volna az amerikai csapatok leszorítani a félsziget aljára, de akkor azok bevetették volna a flottát is, de ennél is fontosabb, felhasználhatták volna az atombombáikat a kínai területeken, ami megával vonhatta volna a Szovjetek beavatkozását, és egy totális termonukleáris háború kirobbanását. Ezért aztán innentől kezdve kialakult az I. világháborúból ismert „kiéheztetési” taktika, vagyis egy állóháború, ami óriási vesztességek okozását jelentette mind a két oldalon egészen 1953-ig, amikor végül megkötötték a fegyverszünetet a két rész összecsatolása nélkül.

Mondani se kell, a legnagyobb vesztességek a civil áldozatok között voltak. Az 1951-ben beindított „Strangle” (megfojtás) hadművelet hivatalos becslés szerint 3 millió áldozatot követelt a 38. Szélességi fok mindkét oldalát beszámítva, de a valóságban inkább 4 millió lehetett. Arról nincs adat, hogy mi volt a kínai áldozatok száma a kínai területen végrehajtott bombázás következtében…………..

Forrás: vilaglato.info (Eredetileg megjelent: http://www.antalffy-tibor.hu/?p=21397 )

Kapcsolódó tartalom: ITT

Tovább

Kim Dzsongun

…és a nemzetközi színjáték folytatódik.

Sokan, nagyon sokan úgy gondolják, hogy Donald Trump, a politika színpadán megjelent bohóc, vagy legalábbis hátat fordított a választási kampányban elhangzott ígéreteinek. Vannak olyanok is, akik azt feltételezik, hogy az amerikai elnök a háttérhatalom hálójába került, és már a Hillary Clinton által favorizált vonalat képviseli. Szerintem tévednek! Ez az ember a gazdasági életben már bizonyított és az ott szerzett tapasztalatai alapján olyan politikát folytat, mellyel kényszerűségből megtéveszti politikai ellenfeleit.

A gazdasági életben nem ritka, hogy valaki abból húz hasznot, hogy hasznos híreket előbb tud meg, mint versenytársai, de az is gyakran előfordul, hamis információval látja el ellenlábasait a nagyobb nyereség érdekében. Trump ez utóbbit teszi jelenleg.

A legújabb fejlemény, hogy az USA a Carl Vinson anyahajót és kísérőit Szingapúrból a Koreai félszigethez vezényelte, azaz katonai erődemonstrációba kezdett, melynek célja Észak-Korea megregulázása az atombomba- és hordozórakéta – ENSZ által is tiltott – kísérletei miatt. E sajtóhír mellett eltörpül az az információ, hogy Kína 150 ezer katonát vezényelt az Észak-Koreával közös határra, egyúttal minden kereskedelmi kapcsolatot – mint ahogyan azt jelezték – megszakított illetve meg fog szakítani a szomszédos országgal.  El kellene már gondolkodni azon, hogy a vázolt történések mögött valójában milyen indokok állhatnak? Egyáltalán: miként lehetséges az, hogy a jenkik cirkálórakéta támadást intéznek Szíriai célpontok ellen 04.07. –én – közép európai idő szerint – hajnalban, miközben egy nappal – tulajdonképpen az időeltolódás miatt néhány órával – korábban az amerikai elnök Hszi Csin-ping kínai vezetővel találkozott Kaliforniában? Annak a Kínának az első számú politikusával, amely ország támogatja a szír népet és annak elnökét Aszadot, még a Biztonsági Tanácsban is! A nemzetközi politikában nagyon szokatlan, hogy néhány órával azután támad meg egy hatalom, olyan harmadik országot, akit a másik tárgyaló fél hathatósan patronál, vagyis szövetségesének tekinthető! Különösen akkor, ha még azt is sejtjük, hogy Szíria elleni rakéta-támadás Észak-Koreának és magának Kínának is szólt, vagy legalábbis feléjük  jelzésértékűnek kellett lennie! (lásd: http://magaspart.hu/tamadas-sziria-ellen-avagy-a-kongresszusi-hejak-atverese/) Pontosabban ezt akarták elhitetni a világgal. És mindezt akkor, mikor a kétoldalú tárgyalásokon arról volt szó, hogy Kína, az amerikai gazdaság megerősítése érdekében lényegesen növelje meg befektetéseit az USA-ban, – amire hajlandó is – ezzel is segítve az egekbe szökő munkanélküliség megállítását, csökkentését! Azaz elvárok nem is kis jótettet a tárgyalópartneremtől, de pár órával később megtámadom annak barátját. Nem vicces? Annak tűnik, de nem az!

Mindenki, így Donald Trump is tudja, – ha nem történik valami – néhány éven belül (3-5 év) elkerülhetetlen lesz a katonai konfrontáció az Egyesült Államok és Kína között! Viszont az amerikai gazdaság olyan gyenge, hogy egy elhúzódó szárazföldi háborút már nem tud a győzelem reményében megvívni, főleg egy ekkora hatalom ellen! Atom bevetése szóba sem jöhet, mert abból világégés lenne. A szégyenteljes vietnami vereség nem ismétlődhet meg, tehát a belföldi gazdaságot olyan helyzetbe kell hozni, hogy el tudjon viselni egy ekkora terhet. Az elnök azt is tudja, hogy Kína az amerikai gazdaság első számú hitelezője, és pont a felhalmozott adósságállományuk miatt kell – ha más megoldás nem lenne – a konfrontációt majdan felvállalni. Ráadásul a hatalmas munkanélküliség már önmagában is robbanással fenyeget hazájában. Most ott tartanak, ha a dollár hirtelen megszűnne világvaluta lenni, azaz a világ kereskedelmének döntő hányada nem ebben a pénznemben bonyolódna, az azonnali államcsődöt jelentene. Tehát ki kell használni Kínát a belpolitikai válság kialakulásának megelőzése érdekében. Trump mégis meg fogja kísérelni a háború elkerülését, de ehhez fájdalmas belföldi gazdasági lépések megtételére van szükség. Pillanatnyilag azonban tehetetlen, ugyanis saját pártja többséget szerzett ugyan a kongresszusban, de ott olyan Trump ellenes hangulat uralkodik, hogy több száz emberének kulcsfontosságú pozíciókba történő kinevezését egyelőre szabotálják! Jelenleg ezekben a pozíciókban még Obama bizalmasai ülnek! El lehet képzelni: ott tartanak be az új kormányzatnak, ahol csak tudnak! Mivel rásütötték a „Putyin pincsije” bélyeget, továbbá gyengeségét-, politikai képzetlenségét emlegetik, valamit tennie kellett ezek ellen. A kikiáltott “oroszpártisága” egyelőre leküzdve a szíriai támadással, és most erejét- eltökéltségét mutathatja Észak-Korea megregulázása kapcsán. Az már más kérdés: mindez csak látszat.

Kína ugyanúgy tisztában van azzal, hogy a jenkikkel való háború, mint egyfajta damoklészi kard a fejük felett lebeg, de még néhány évre szükségük van a hadsereg modern fegyverekkel történő felszerelésére, ami már egyébként nagy ütemben zajlik. Ugyan az amerikai állampapírok tömeges eladásával meg tudnák buktatni az USA gazdaságát, ám mivel a hazai gyártóipar legnagyobb felvevő piaca az Egyesült Államok, ez a lépés öngólt is jelentene, mert e lépéssel a kereskedelem lehetősége is megszűnne, pillanatok alatt milliók kerülnének utcára, és kétség kívül anarchiába torkoló forradalom robbanna ki! Ezért Hszi Csin-ping törekvése az, hogy előbb máshol keressen felvevő piacokat. Ezért fektet be Kína a világ minden táján, Afrikában, Európában, Ázsiában, stb. de pl. Magyarországon is. (Nem véletlen a vasúthálózatok fejlesztésébe történő befektetésük, hiszen azok modernizációja után a kínai áru viszonylag gyorsan és olcsón juthat Európába.) Donald Trump belföldi politikai megerősítését célzó KNDK elleni akció pontosan belepasszol a kínai vezetés elképzeléseibe is! Ők felvevőpiacot látnak Észak-Koreában, ami, ha terveik bejönnek, még a jól képzett kínai munkaerő egy részének is munkát biztosít! Hogy mivel fizetnek a koreaiak? Nyersanyagokkal, ezen belül is olyanokkal, melyeket a hadi fejlesztések igényelnek! Szénnel, uránnal és egyéb nehézfémekkel, melyek kitermelését a kínaiak fogják fellendíteni, és irányítani, de az alantasabb munkát főként a helyi munkaerő végzi el. Vélhetően még így is többet fognak anyagiakból hazavinni, mint jelenleg, és értelemszerűen költeni is tudnak majd a kínai árukra. Igény lenne rá már most is!

Hogy mind a két fél jól járjon, nem kell más, mint eltávolítani a hatalomból Kim Dzsongunt, várhatóan a KNDK katonai vezetőinek segítségével. Mivel Kína az egyetlen szövetségese Észak-Koreának, nyilvánvaló, hogy ott megfelelő kapcsolatokkal rendelkeznek ahhoz, hogy az ország teljhatalmú urát, különösebb erőfeszítés nélkül semlegesítsék, úgy, hogy az általuk kiválasztott utód gond nélkül átvegye a hatalmat. Feltehetően a kínai különleges erők, már dolgoznak a megvalósításon, ugyanakkor a kínai haderő egy része – szükséges esetben – kéznél van a határon. Ám az a 150 ezer katona arra is jó, hogy megakadályozza a Dél-Koreai hadsereg esetleges behatolását északra, az érdekterületükre. Az amcsik talán elpufogtatnak majd néhány rakétát, bombát, csak a látszat kedvéért, hogy Trump is jól érezze magát az amerikai kongresszusban.

Azért, hogy a fősodratú liberális sajtó ne fogjon gyanút a nemzetek közötti összefogással – ha úgy tetszik összeesküvéssel – kapcsolatban, látható, hogy figyelmüket nagy sikerrel lekötik. Ebbe a sorba illeszkednek az alábbi események is: szentpétervári- stockholmi-, dortmundi merényletek, és egyes migráns akciók egyre nagyobb számban történő megszellőztetésének lehetősége. Sajnos várható, hogy elterelő hadműveletként olyan országban is terrorcselekmény lesz, amit az eddig sikerrel elkerült. (Én magam Ausztriára tippelek.) Tehát a sajtóknak folyamatosan dobálják a gumicsontot. (Ilyen rágni való a magyarországi CEU ügy is, amit hibás helyzetfelmérés miatt Orbán tálcán kínált fel a liberális sajtónak.)

Összefoglalva: az a véleményem, hogy Donald Trump, Putyin, Hszi Csin-ping, kiegészülve másokkal, mint pl. Basár el-Aszad, azon dolgozik, hogy az amerikai elnök át tudja végre valahára venni a tényleges hatalmat saját hazájában, a kongresszus ellenkezése ellenére! Csak remélni tudom, hogy ezzel Trump nem fog visszaélni és elkerülhetővé válik egy nagy háború! Lehet, tévedek? Meglátjuk!

Madarász László

Nyitóképen: Kim Dzsongun, a KNDK teljhatalmú ura, vagyis a feláldozható.

Admin: Önöknek mi a véleménye?

Tovább