valasztás 2018

Ellentétek: a valóság, és a Fidesz propagandája

Álmomban sem gondoltam volna, hogy Orbán Viktor jó egynéhány évvel ezelőtti – az öszödi beszéddel kapcsolatos – parlamenti felszólalásában, a leendő kormánya kommunikációs- és a Fidesz választási stratégiáját ismerteti! Pedig így történt:

 

Most tekintsünk bele egy kicsit a valóságba:

 • A „Magyar” kormány 1698/2013. (X.4.) kormányrendelettel elfogadja „a Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentumot”, mely 100 pontból áll. (lásd: http://docplayer.hu/88522-Az-1698-2013-x-4-korm-hatarozattal-elfogadott.html#show_full_text )Ebben már számolnak a délről jövő egyre nagyobb mérvű népvándorlással, de a migráció szerintük pozitív elemeket is hordoz: „A hazai népességfogyás és alacsony foglalkoztatottság mellett a növekedést, az újraelosztást, a nyugellátás fenntarthatóságát a képzett munkaerő ellenőrzött bevándorlása is segítheti.” (6. pont) „Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája a migrációt természetes, ugyanakkor összetett jelenségként kezeli, amely gazdasági és demográfiai előnyöket, valamint köz- és nemzetbiztonsági kockázatokat egyaránt rejt magában.” (41. pont, azaz az illegális migrációval foglalkozó fejezet!) A stratégiai tervdokumentumból folyamatosan visszaköszönnek azok az elemek, melyek leginkább a Soros György féle migránssegítő szervezetek vezérelvei, pl:Magyarország szolidaritást vállal azon külföldiekkel, akiket hazájukban faji, nemzetiségi, vallási, politikai okok, vagy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk miatt üldözés fenyeget. Befogadja és védi azokat is, akik hazájukból háborús események miatt, vagy súlyos sérelem miatti félelmükben menekültek el. Segíti és támogatja azon személyeket, akiket egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.” „Magyarország folyamatosan keresi a lehetőséget arra, hogy a nemzetközi védelemben részesített külföldiek helyzetét segítő forrásokat tárjon fel, és törekszik arra, hogy a meglévő források minél magasabb hatásfokkal kerüljenek felhasználásra.” (62. pont.) Ugyanakkor a „magyar” kormány a migránsok befogadása kapcsán attól sem riad vissza, hogy adott esetben átnyúlva az önkormányzatok feje felett, kvótákat állítson fel az általuk kötelezően befogadandó személyek számára vonatkozóan! Tehát ugyanúgy kvótákat emleget, mint teszi azt később Brüsszel is! Vajon az EU vezetése a magyar példát követi a kvótákkal? „A nemzetközi védelmet kérők elhelyezése tekintetében fontos szempont, hogy az elhelyezésben érintett települések kellően ösztönözve legyenek arra, hogy befogadják a nemzetközi védelmet kérőket, illetve elfogadják településükön az elhelyezést szolgáló intézményeket. Ennek érdekében akár kvótarendszer bevezetésével, akár különféle támogatások biztosításával ösztönözni kell az érintett településeket a befogadó készség növelésére.” (62. pont) Tehát magyarra fordítva: A magyar emberek által megválasztott, de csak nevében „magyar” kormány, meghatározza, hogy az én településemen ki legyen a szomszédom! Cseppet sem érdekli, hogy mely kecskeb@aszó szomszédságát, viselkedését, távolról hozott szokásait kell eltűrnöm, ha kell, ennek érdekében nyomást gyakorol az általam is megválasztott képviselőtestületre, akár megvesztegetés útján is. Amennyiben ez mégsem menne, kvótákat állít fel, hogy településemnek kötelező legyen befogadni idegen f@aszokat, akik majd veszélyeztetik családom biztonságát! Ugyanakkor megvédeni tőlük nem akar, mint ahogy tette ezt eddig is a cigánybűnözők esetében. Vagyis arra óhajt kényszeríteni, hogy mindezeket megadóan tűrjem! Másrészt a fenti dokumentum elolvasása után nyilvánvaló, hogy már 2013 októberében tudatosan készülnek egy Hazánkat (is) érintő migráns invázió fogadására, melyre az anyagiakat sem kímélik! A fenti hivatkozású förmedvényt – tudtommal – a mai napig nem vonták vissza, tehát, ha a Fidesz nyer a közelgő választásokon, minden látszólag ellenkező kommunikációjuk ellenére azt meg fogják valósítani! Ugyanez lesz, ha az ellenzék nyer, mert joggal mondhatják majd: csak az orbáni elképzeléseket hajtják végre!
 • Összhangban az 1. pontban vázolt stratégiával, 2015. november 27. –én Magyarország, az Európai Bizottság elektronikus rendszerén keresztül benyújtja, a migrációval kapcsolatos, felülvizsgált nemzeti programját, amit az EU 2015/1523 és 2015/1601 határozatainak figyelembevételével készített el. A http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/M%C3%B3dos%C3%ADtott%20Nemzeti%20Program.pdf angol nyelvű táblázatából (címe: 4.2 Transfer & relocation) kiderül, hogy Hazánk ajánlatot tett arra, hogy a Bizottság 2015/1601 határozata alapján a 2016 – 2017 időszak között Görögországból, 988. Olaszországból 306 menekültet átvegyen. (A szöveg azért angol nyelvű, hogy a végtelenségig megtévesztett magyar ember rá ne találjon a neten!) Mivel Brüsszel ezt elfogadta, ez már részünkről jogi kötelezettségvállalásnak minősül! Ezek után nem értem, hogy pereskedésünkre miért került sor? Már akkor nyilvánvaló volt, nincs az a bíróság mely hatályon kívül helyezi egy ország jogszerű, önkéntes – vagy annak látszó – kötelezettségvállalását! Ezért a vesztett, un. kvótaper felesleges pénzkidobás volt, mely költségének jelentős része gondolom a haveri körből kikerülő jogászok zsebében kötött ki! Az már végkép megmagyarázhatatlan és visszataszító, ahogyan Orbánék tagadni igyekezték a közvélemény előtt, a Brüsszelnek beadott felajánlásukat, ami a Belügyminisztérium által üzemeltetett honlapon még ma is olvasható! Miközben a Fidesz a Görögországba és Olaszországba bevándoroltak korlátozott számú Hazánkba telepítéséről dönt, már zajlik a „menekültek” kapcsán a brüsszeli vezetés által kidolgozott kvóták elleni plakátháború, elhallgatva azt a tényt, hogy a kormány által 2013 –ban elfogadott migrációs stratégia is önkormányzati kvótákat helyez kilátásba belföldön, a menekültek elhelyezése érdekében!

 

 • Jellemző a Fidesz gazdaságpolitikájára, hogy 2014-ben egy arab-magyar gazdasági fórumon Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország előnye „… a minőségéhez képest meglepően olcsó munkaerő” és „a rendkívül rugalmas Munka törvénykönyve”. Az előre megtervezett „előny” miatt, gyakorlatilag kiürült az ország, becslésem szerint legalább 7-800 ezer honfitársunk kényszerült külföldi munkavállalásra. (Vannak olyanok, akik ezt a számot millió környékére teszik.) Mára már ott tartunk, hogy szakembereket nem lehet találni, hiányuk miatt állnak építkezések, sok magyar cég csak vegetál! Ennek ellenére március 15. –én a megtévesztettek menete lelkesen ünnepli Orbánt, vagy azt, hogy a kormány korábbi elhibázott gazdaságpolitikája száműzte hozzátartozóját Magyarországról! A magam részéről közvetlen kapcsolatot látok az Orbán kormány által szánt szándékkal kiürített ország, és a fenti migrációs stratégia között! Ugyanis kell a hely az idegeneknek! A jelenlegi „magyar” miniszterelnök még 2015 júniusában, az Arab Bankok Szövetségének Budapesten rendezett közgyűlésén is, mikor már zajlik az invázió, „benyal” az araboknak, és többek között ezt mondja: „Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket, és nem szégyellünk időnként tanulni sem tőlük.” (bővebben lásd: ITT) Most, a választási kampány hajrájában persze mást mond!

 

 • Én nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek a Fidesz kormány legutóbbi ENSZ ellenes plakát- és közmédia kampányán! Félreértés ne essék: akár a senki által meg nem választott brüsszeli vezetésről, akár az ENSZ –ről legyen szó, én azokat zsidó maffiának tekintem. Erre a véleményemre – egyelőre – még jogom van! Az azonban már nevetséges, hogy azért támadja a kormányzatunk az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mert a „menekültek” befogadására világszintű kvótákat óhajt megvalósítani! Könyörgöm: pont Orbán Viktor javasolta ezt az ENSZ 70. közgyűlésén 2015 szeptemberében! Nem hiszik? Hallják, lássák hát ezt a saját fülükkel, szemükkel, a lentebb látható videón 1:15 -től! Azért külön is idézem Orbán Viktort: „A nemzetközi politika minden fontosabb szereplőjének be kell fogadnia a migránsok egy részét, a világ-kvótarendszer egy részeként.” (Már megint a kvóta! Úgy tűnik ezt a szót nem Brüsszel, nem az ENSZ, hanem a kormányunk találta ki, még 2013 októberében! Lásd: fentebb!) Az már persze más kérdés, hogy a sokak által igen nagyra becsült Orbán, ezt is hülyén vezeti fel, amikor előzőleg a következőket is mondja (0:21-től): „Ez népvándorlás, amely gazdasági bevándorlókból, menekültekből, menedékkérőkből és külföldi fegyveresekből is áll.” Kérdezem: melyik önmagával meghasonlott államvezetés hajlandó befogadni külföldi fegyvereseket rajtunk kívül? 2015 óta sokat vajúdott az orbáni javaslaton az ENSZ, de már elfelejtették a „külföldi fegyvereseket” és úgy tűnik a „magyar” kormányfő korábbi javaslata már értő fülekre talált! Vagyis Orbán követelését teljesítik! Mégis akkor mi baja Viktoréknak, hogy ENSZ ellenes plakátokra költik a pénzünket? Ezt akarták, nem?

 

 • Mindeközben zajlik a Sorosozás! Nem, egyáltalán nem védem a háttérhatalom előretolt kulcsfiguráját, de be kell látni, hogy a választási kampányban, mint Hazánk egyik fő ellenségképének döntő szerepét foglalja el! Az persze már teljesen más kérdés, hogy Orbán Viktor Soros-ösztöndíjjal tanult Oxfordban, (lásd: cikkünket ITT) (és még jó néhányan a kormányból /pl: Szíjjártó Péter/) ahol a Soros-féle Nyílt Társadalom szószólója volt, és valójában ennek a szervezetnek a szekerét tolja még ma is! Erre bizonyíték többek között az általa is elfogadott, fent említett, migrációs stratégiánk is, mely Soros elvárásainak pontosan megfelel. Szerintem Viktor manapság azt kívánja bizonyítani kitartottjának, hogy azt a valaha büszke nemzetet is, a Sorosék általa megálmodott eljövendő világról szóló elképzelés oldalára lehet állítani megtévesztéssel, hazugságok tömegével, amelyik valójában elutasítaná nézeteit. Ellenségképként plakátháborút kezdeményez ellene is, de ez csak látszat, semmi egyéb! Felettébb érdekes, hogy Orbán a balf@aszok menetén, március 15. –én, az alábbiak szerint fogalmaz: „”… hazaküldjük Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben. Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat“. A magyar nyelvben sohasem emlegetjük Hazánk ellenségét keresztnevén, ráadásul becézve, főleg közben nem bácsizzuk! Ez utóbbi ugyanis nyelvünkben a megbecsülés egyik kifejezése! Ez még viccnek is rossz! Olvasta valaki is, hogy pl. Kossuth Lajos, vagy bármely korabeli nemzeti hős, hazánk ellenségét Habsburg – Lotaringiai Ferdinándot (magyar királyként megkoronázva V. Ferdinánd néven) pl. Fredike-, vagy Feri bácsizta volna? Mivel a bécsi udvarban a királyunkat „Jóságos” –ként emlegették, olyat sem olvastam, hogy Kossuthék Jóságos bácsinak hívták volna őt! Haynaut sem Jákob bácsiként emlegették, főleg 1849. augusztus 13. –a után, de előtte sem! Szerintem Orbán itt elárulta magát: igenis nagyra becsüli Soros Györgyöt, esetleg (vagy mindkettő) ő maga nem magyar, főleg nem magyar érzelmű ember! Gondoljunk bele: ha összeveszünk idősebb barátunkkal, szomszédunkkal, ismerősünkkel, stb., és őt pillanatnyilag ellenségünknek tekintjük, mindennek elmondjuk (sokszor elég „magyarosan”), de nem becézzük, főleg nem bácsizzuk! Jelen esetben a „Gyuri bácsizás” az érintettnek szól a távolból: látod így kell ezt a sok barmot átverni, miközben még meg is tapsolnak!

Mindezekkel párhuzamosan évek óta zajlik a kormányszinten szervezett – tehát rendszerszintű – egyre pofátlanabb és alig tagadott korrupció, melynek csakúgy, mint a jéghegy csúcsát, egyes esetekben láthatjuk csak! Többek között említhetjük a miniszterelnök „értelemtől sugárzó képű” barátjának, a nemzet gázszerelőjének, Mészáros Lőrincnek hihetetlen mértékű gyors meggazdagodását, Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak a miniszterelnök által fedezett kétes ügyeit, mint pl. az FBI által is körözött, migráció támogatásával is vádolt Ghaith Pharaonnal való üzletelés, Elios szerződések körüli botrányok, stb. Azonban más Fidesz-Kdnp-s prominensek sem szerénykednek kivenni részüket a korrupcióból! Elég, ha csak Kósa Lajos családja körüli botrányos dolgokat említjük, pl. az igen idős anyja sertéstelepe, egy meg nem nevezett személy ezermilliárd feletti örökségének Kósa általi kezelése, melyből az „anyja” 800 millióval gazdagodna, vagy pl. Semjén Zsolt Svédországi vadászatának körülményei, stb. Mindezeket a dolgokat a párthoz közelálló egyre terebélyesebb sajtó eltitkolni, elbagatellizálni igyekszik! Gondoljunk bele: ez még csak a felszín! Mi lehet a mélységekben? Feltehetően jó, hogy nem tudom, mert csak addig élnék! Nem azért mondom, de az általunk megvetett Romániában már miniszterelnökök sora bukott meg a felsoroltaknál jóval kisebb korrupciós vádak miatt! Szlovákiában (leánykori neve: Felvidék) lemondott a miniszterelnök Robert Fico, „csak” mert a gyanú szerint a kormányzati pénzügyi visszaélés lehet az oka egy tényfeltáró újságíró és párja meggyilkolásának! Hazánkban a sok birka viszont „békemenetet” rendez az állami korrupció fennmaradásáért, Orbán királyságáért! És még mi nézzük le az említett országokat? Szerintem inkább tanulhatnánk tőlük! Ez a Magyarország már köszönő viszonyban sincs az 1848 –as Magyarországgal! Orbánékhoz képest a Habsburgok a népnek adakozó, azt becsben tartó, becsületes uralkodók voltak! A MIÉP vezetője igazat beszélt az ünnepen!

Ha már a hazai sajtót említettük: Megfigyelhető, hogy a kormányzat nem elégedett meg a közmédia birtoklásával! Sorozatban vásárolják fel az ellenzéki beállítottságú csatornákat, egyéb sajtótermékeket. Egyes esetekben megtartották azokat „ellenzékiként”, de gondosan ügyelnek rá, hogy a nekik bedobott gumicsonton kívül, a valós problémákkal még véletlenül se foglalkozzanak! Cserébe ellátják azokat hirdetésekkel azért, hogy bevételi forrásuk fedezze kiadásaikat. Vagyis gyakorlatilag ugyanolyan cenzúra van, mint Németországban, azzal a különbséggel, ott direkten felülről vezérelt, engedélyhez kötött híreket közölhetnek, nálunk meg már alapból nem tehetnek mást, ha jövedelmezőek akarnak maradni. Továbbmegyek: nálunk sokkal súlyosabb a helyzet, mint a németeknél, itthon ugyanis a cenzúra a gazdasági élet kétes eseményeire is kiterjed! Hasonló a helyzet az internet tekintetében is. Itt más módszerekhez is nyúltak: Nézzük például az úgynevezett „Magyar közösség” által alapított Világlátó hírmagazint. A baj mindössze annyi, hogy azt nem valódi magyar közösség üzemelteti, hanem a Fidesz, vagy annak bérence! Ez egyre inkább meg is látszik a tartalmon. Kizárólag csak azokat a híreket veszik át más weblapoktól, melyek a kormánypártok propagandaanyagába passzolnak, vagy cáfolják a kevés – még véletlenül megmaradt – ellenzéki portálok híreit. Cserébe oda is áramlanak a hirdetések, melyektől lassan már olvasni sem lehet a tartalmat! (Egyébként nem is érdemes!) A kuruc. infó tekintetében eltérő a helyzet. Ha emlékeznek rá, a kormány és a zsidó Tett és védelem alapítvány a mi pénzünket nem kímélve lekapcsoltatni igyekezett ezt a honlapot. Azonban ez nem sikerült, mert azt az USA-ban jegyezték be, ahol még úgy-ahogy, de van sajtószabadság, és az ottani törvények nem tették ezt lehetővé. Erre mi történhetett? Feltehetően felvásárolták, – persze a mi pénzünkön – és megtartották a fotelben ülő képernyőhuszárok indulat-levezetőjének! Közben telenyomják a hozzászólásokat, fizetett fideszes trollok megjegyzéseivel. A honlap tartalma sem a régi. Hol vannak a „tragikus hirtelenséggel elhunyt” Lipusz Zsolt féle írások? Sehol! Az egész weblapon érezhető, nem találja helyét, bár időnként megkísérli az olvasóinak ezt az érzését elnyomni. Ugye milyen érdekes, hogy már a zsidók sem akarják a Kurucot megszüntetni? Az említettek csak példák, de hosszan lehetne sorolni hasonló eseteket!

Az Orbán kormányzat azzal is kampányol, hogy jelentősen megemelte a magyarországi bérminimumot! Igaz! Azt azonban már nem kötik az orrodra, hogy a fizetések megemelésének inflációgerjesztő hatása van, melynek gátak közzé szorítására a világon semmit, de semmit nem tettek! Ha Te kedves Olvasó elmész bevásárolni, napról napra azt tapasztalod: kúsznak felfelé az árak! Ne gondold, hogy majd megállnak! Most még kormányzati kérésre úgy-ahogy visszafogják magukat a multik! A választások után fogsz csak igazán meglepődni és e tekintetben teljesen mindegy, hogy ki nyer majd! A többnek látszó fizetésedből egyetlen grammal sem fogsz több árút venni, mint korábban! Sőt még annyit sem! Ugye nem gondolod komolyan, hogy a kiskereskedelmi piacot uraló, főleg külföldi tulajdonú cégek, majd lemondanak az eddig megszokott extra profitjuk egy részéről és abból emelik meg a dolgozóik bérét? Azt is Te fogod finanszírozni, mert kormányunk nem épített ki fékeket inflációs ügyben! Ilyen fékek lehetnének például: az ÁFA legalább 25% -ra történő csökkentése, az alapvető élelmiszerek ÁFA -jának eltörlése mellett, vagy a progresszív (többkulcsos) jövedelemadó visszaállítása, stb. De nem! A fideszes sikerpropagandához kellenek a népnyúzó állami bevételek! És a birkák tömege tapsol mindehhez a Kossuth téren…

Az elmúlt években ezerszer hallottuk már Orbántól és sleppjétől, hogy a brüsszeli vezetés kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben! Ebben igazuk van! De… Akkor ugyanazok miért nem állnak ki elénk, hogy ők már korábban feltalálták és alkalmazzák a kettős mércét a választási törvényben a saját állampolgáraikkal szemben? Ugyanis a trianoni határok meghúzása miatt rengeteg honfitársunk éli életét más államokban, de Ők levélben szavazhatnak a választásokon! A Csonka országból megélhetési nehézségek miatt távozó, külföldön munkát vállaló állampolgáraink ugyanezt nem tehetik meg! Őket arra kényszerítette a „magyar” országgyűlés, ha már annyira szavazni akarnak, keressék fel az esetenként lakóhelyüktől több száz kilométerre található külképviseletünket, vagy utazzanak haza arra az egy napra! Mennyivel alantasabbak Ők, mint a trianoni határokon túl élő magyarok? Pedig nekik is egyszerűbb lenne levélben elküldeni voksukat!

Egyelőre ennyit a mai magyar valóságról, melyről nem szól a kormányzati propaganda! Április 8. –án elvileg Te dönthetsz kedves Olvasó, hogy megbízol-e még Orbánék bandájában!

Madarász László

 

Tovább

kukoricatábla

Új GMO növények próbálnak bejutni az EU-ba

A génmódosított növények termesztése az Európai Unióban sorozatos vitaforrásnak számít. Nemrégiben újabb két, GMO növényfajta termesztésére tettek javaslatot, a termesztés lehetséges engedélyezéséről pedig az Európai Bizottság döntött.

Újabb nagy figyelmet érdemlő szavazás zajlott az Európai Bizottságban, méghozzá GMO ügyben. A Dow-Pioneer 1507 és a Syngenta Bt 11 európai termesztése volt a téma. A két, napirenden lévő kukoricafajta saját maguk által termelt rovarölő vegyülettel védekeznek a kártevők ellen.

Emellett a Monsanto MON810-es kódjelű, rovarrezisztens kukoricafajtájának termesztéséről is szavaztak a résztvevők. A fajtát egyébként Spanyolországban termesztik, de több, uniós tagállam is ellenzi az alkalmazását.

A szavazás során a szavazók 30 százaléka voksolt az engedélyezés mellett, 47 százalék ellene, 23 százalék pedig tartózkodott. A szavazás érvényességéhez minősített többségi döntésre lett volna szükség, ez azonban nem alakult ki. Ennek fényében a végleges döntést májusban fogják meghozni az EU agrárminiszterei.

Szakértők szerint a döntés most az Európai Bizottság elnökének a kezében van. Vagy leteszi a voksát a GMO-t ellenző európai farmerek mellett, vagy a nagyvállalatoknak segít, akik előtérbe helyeznék a génmódosított növények termesztését a bevételek növelése érdekében.

A farminguk.com írása szerint uniós tudományos értekezések rávilágítottak ugyan arra, hogy a GMO növények termesztése ugyanolyan biztonságosak az emberre és a környezetre, mint hagyományos társaik termesztése, zöld szervezetek szerint azonban komoly veszélyeket is rejthetnek a genetikailag módosított szervezetek az élővilágra és ránk, emberekre is.

Forrás: magro.hu

Admin: A DDT -t (a diklór-difenil-triklóretán rövidítése) – mely nagy hatású rovarméreg – a II. világháborútól kezdve használták Magyarországon az 1960 -as évek végéig – többek között Matador néven – amikor is betiltották! Ugyanis kiderült róla, hogy az élő szervezetekben felhalmozódik és rákkeltő hatású. Félek, a GMO -s növényekről is akkor derül majd ki, hogy károsak az emberi életre, amikor már esetleg késő lesz! Miként lehet azt megengedni, hogy egyes nagyvállalatok , mint pl. a Monsantó is, Istent játsszon a gének módosításával?

Tovább

Holland sarija

Eurábia: Integráció helyett iszlamizáció

A Brüsszel belvárosba haladó busz ablakából kitekintve az ember alig hiszi el, hogy Európa fővárosában jár.Török éttermek, kávézók, büfék, üzletek sorjáznak egymás után. A flamand, vallon feliratok szinte eltűnnek, helyüket török nyelvű táblák foglalják el.

A férfiak a kávéházakban beszélgetnek, cigarettáznak, akárcsak otthon – pontosabban a török negyed lakói szerint nekik már Belgium az otthonuk. A számok sokkolóak. Az 500 milliós Európai Unióban a muszlim bevándorlók és leszármazottaik száma – az illegálisan itt tartózkodókkal együtt – eléri az 60 milliót. A muszlimok a bevándorlók 95 százalékát teszik ki.

Erre mondta Moammer Kadhafi líbiai elnök: az iszlám győzni fog Európában, de kardok, fegyverek és hódítás nélkül. Ha így folytatódik – márpedig a tendenciák erre utalnak -, Európa néhány évtized múlva iszlám földrésszé válik.

De hogyan került ez a nagyszámú iszlám közösség Európába, amikor a második világháború után még mutatóba sem igen lehetett egy háztömbnyi muszlimot találni? A magyarázat mögött az a tény rejlik, hogy a gyarmati rendszer felbomlása az ötvenes évek végén egybeesett a nyugat-európai gazdasági fellendüléssel. A termelés bővülését azonban akadályozta a munkaerőhiány. Ezért az egykori anyaországok kapzsi gyáriparosai és a rasszok összekeverésében messianisztikus megváltást vizionáló, Amerikát éppen az Európai Unió képében lemásolni kezdő politikusai megengedték, hogy a francia, angol, belga, holland iskolákat végzett, a gyarmati közigazgatásban jártas személyek Európában telepedjenek le. A Hitler utáni Németország ebből a szempontból kivétel, mert nem voltak gyarmatai; ezért a “nácitalanított” politikusai a hatvanas években szerződéseket kötöttek Törökországgal az idegenfajú és vallású munkaerő betelepítésére.

A befogadó államok rövidlátó vezetői úgy vélték: ha az idegenekkel együtt tudtak élni a gyarmatokon, akkor minden simán fog menni a volt anyaországban is. Ez alapján nyert teret az az őshonos nemzetek számára öngyilkos liberális bevándorlási politika, mely részben még ma is tartja magát és amely a jelenlegi adatok alapján az európai nemzetek eltűnését fogja eredményezni. A sokadik hullámban érkezők közül számosan már nemhogy nem beszélnek semmilyen európai nyelvet, de sokszor még anyanyelvükön sem tudtak írni, olvasni.

A legnagyobb őrültségnek így az integráció feltételezése bizonyult. A muszlim vallás ugyanis ellenáll mindenfajta külső “behatolásnak”; az iszlám hit nemcsak vallási kötődést jelent, hanem világnézetet, életformát is. Így az esetek többségében náluk a társadalom legkisebb egysége a nagycsalád, ahol részben azért kell sok gyerek, mert ez a gazdasági lét alapja, és a felnövekvő nemzedék feladata lesz, hogy később eltartsák szüleiket, nagyszüleiket.

Így aztán míg az európai lakosság száma csökken, a bevándorlóké meredeken növekszik. Egy országban a lakosság számának szinten tartásához 2,11 százalékos születési arányra lenne szükség. Ezzel szemben az EU-ban a születési arány 1,38 százalékos. Az európai születési lista élén Franciaország áll 1,9 százalékos aránnyal, a végén Spanyolország szerepel 1,1 százalékkal. De a franciák még így is bajban vannak, mert a muszlim lakosság születési aránya 8,1 százalékos, aminek következtében a húsz évnél fiatalabbak 30 százaléka ma már muszlim. A nagyobb városokban, mint Nizza, Marseille vagy Párizs, ez az arány eléri a 45 százalékot is. Húsz év múlva minden ötödik franciaországi lakos iszlám hitű lesz, a borúlátók pedig attól tartanak, hogy negyven év múlva Franciaország iszlám köztársasággá válik.

Az elmúlt 30 évben Angliában a muszlim lakosság száma 82 ezerről 2,5 millióra nőtt, és már ezer mecset található az országban. A 16 milliós Hollandiában az újszülöttek 50 százaléka muszlim, és 15 év múlva a lakosság fele iszlám hitű lesz. A tízmilliós Belgium polgárainak 25 százaléka az iszlámhoz kötődik, és az újszülöttek 50 százaléka szintén muszlim. Ezeket az arányokat mutatja minden olyan európai nagyváros, ahova nagyobb számban telepítettek be harmadik világbeli bevándorlókat.

A skandináv országokban elharapózó nemi erőszak hullámról és a rablások, fosztogatások számának utóbbi évtizedekben tapasztalt megugrásáról etnikai alapon összesítő statisztikák hivatalosan egyetlen európai országban sem készülnek, így ezekről csak az alternatív sajtóból lehet némi borzasztó sejtésünk. Elég az hozzá, hogy – Kongó után – Svédországban követik el a legtöbb nemi erőszakot a világon (a skandináv ország – Franciaországgal holtversenyben – a színesbőrű bevándorlástól leginkább sújtott európai állam). Ezeket az eseteket viszont a “fajok békés egymás mellett élése” érdekében folyamatosan cenzúrázzák és kozmetikázzák, így az őshonos lakosság csak suttogva, rémhírekből értesül arról, hogy mit művelnek a lányaikkal, miközben az államgépezet és a polkorrekt média továbbra is a harmadik világbeli bevándorlást népszerűsíti és segíti elő. A műveiben a muszlimokat valós színben feltüntető, Theo Van Gogh holland filmrendező 2004-es meggyilkolása után pedig a kevésbé szélsőséges liberálisok is megérthették volna, hogy a tolerancia egyirányú utca.

Megjelent: harcunk.info

Tovább

Erdogan ISIS

Mégsem az oroszok, hanem a törökök voltak?

Minden századik menekült terrorista, minden harmadik terrorista ISIS öngyilkos merénylő, aki kész meghalni török parancsra.

A Szíriában szolgáló Kurd Népi Erők ma elfogtak egy magas rangú török hírszerzési tisztviselőt, aki “fokozott vallatás” alatt áll Erdogan elnök érintettségével kapcsolatban. A Veterans Today tudósítója hozzáférést kapott a rögzített vallomásokhoz, melyek részletezik a török hírszerzés (MIT) (1) szerepét a brüsszeli robbantásokban, valamint további támadásokat egész Európában.

A “gyanúsított” bevallotta szerepét a brüsszeli támadás tervezésében az ISIS-el összehangolva Rakkában.

A hírszerzés, mely az elfogásához vezetett, egy orosz lehallgatásnak az eredménye. Azt mondják, hogy az oroszoknak nem volt közük az elfogáshoz, de a Szpecnaz csapata rendelkezésre állhatott a támogatásához.

A török hírszerzés egy operatív tervezési központot működtet egy föld alatti kpmplexumban Rakkában, Szíriában, vonakodó informátorunk szerint. A központ egy atlétikai létesítmény alatt épült, ahol vegyi és biológiai fegyverek vannak felhalmozva, köztük szarin gáz, sertésinfluenza és rengeteg anyag mustárgáz és klórgáz előállításához. Az Egyesült Államok eltalálta a központot 2014. októberében együttműködve a szíriai “Tigris” egységgel, ami katari, szaúdi és török tisztek elfogásához vezetett kevesebb mint fél tucat rendkívül titkos közös művelet során.

A kihallgatásról készült feljegyzések szerint, melyeket az Európai Biztonsági és Információs Főosztály (DESI) (2) főtitkárától Dr. Haissam Bou-Saidtól kaptunk az a vád, hogy a török MIT hírszerzés állt a két borzalmas öngyilkos merénylet mögött, és hogy török terrorsejtek szerte Európában már évek óta tervezték a szervezett bűnözés infrastruktúrájával összehangoltan, továbbá régóta érintett az ember- és kábítószer kereskedelemben, és izraeli valamint szaúdi csoportokkal működik együtt hamis terrortámadások megrendezésében.

Forrásunk szerint Erdogan az MIT által kiképzett terror sejteket a gondosan megtervezett menekültáradattal juttatja el, és irányítja őket olyan “kikőtőhelyekre” a török bűnszerevezeteken belül, melyek hosszú múltra tekintenek vissza Németországban, Belgiumban és Hollandiában.

Az amerikai hírszerző közösség forrásai megjegyzik, hogy a török szervezett bűnözés központja több mint egy évtizede Münchenben van, ez az “epicentruma” a várható terrortámadásoknak, melyekkel kapcsolatban arra számítanak, hogy elérik Amerikát a közelgő elnökválasztások előestéjén.

www.titkolthirek.hu

Megjegyzés:

Honlapunk a fenti hírben lát némi ellentmondást, ezért ajánljuk azt fenntartásokkal fogadni! Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy Erdogan 4 nappal a brüsszeli terroresemények előtt a következőket mondta:

„…nincs különösebb oka annak, hogy az Ankarában felrobbant bomba ne robbanhatna fel Brüsszelben, vagy bármelyik másik európai városban.”

„A kígyók, amelyeket a kebleteken melengettek, bármikor megmarhatnak…”

Szóval döntse el ki-ki magában a dolgot, vagy beszéljük meg!

Admin

 

 

Tovább

Brüsszel 2016

Terror Brüsszelben

Úgy tűnik, megtörtént – az 2015 szilveszteri eseményeket leszámítva – az első, de nem utolsó, valóban az intervenciós hadak által kiváltott, „bevándorló” eredetű, terrortámadás Európa ellen. Célja: a félelemkeltés, vagy esetleg más is?

A fősodratú média persze a korábbi párizsi merényleteket is terrorista támadásként könyveli el, mellyel lehet egyetérteni, de hangsúlyozni kell, hogy azok kivitelezése inkább titkosszolgálati tevékenységre utal. Nézzük sorjában:

A párizsi Charli Hebdo szerkesztősége ellen 2015. január 7. –én elkövetett merénylet, álláspontom szerint inkább kifejezetten titkosszolgálati akció volt, azaz egy „hamiszászlós” művelet! Gondoljunk arra, hogy a „véletlenül” tetőn elhelyezett kamera rögzítette, amint a két kivitelező, arcukat elfedve, hangos Allahu Akbar kiáltással a levegőbe lő, de később „egyikük” személyi igazolványát az általuk használt személygépkocsiban hagyják! Akkor viszont miért fedték el arcukat? Számomra nagyon úgy tűnik, hogy valamely országnak állt érdekében egy európai zsidó lap szerkesztősége ellen végrehajtott támadás, amit muzulmánokra lehet kenni!

A 2015. november 13. –i szintén párizsi merényletek vélhetően egy közös titkosszolgálati és muszlim akció volt, mely arra volt jó, hogy Franciaország rendkívüli állapotot vezethessen be, határainak és határátkelőinek (főleg Calais) fokozott védelme érdekében, és bombázhassa Szíriát. Részletesebben: http://magaspart.hu/?p=476

A mostani brüsszeli terrortámadás – legalábbis amit eddig tudni lehet róla – valóban nem mutat titkosszolgálati szervezettséget. Nézzük sorjában, mire gondolok:

 • A repülőtéri robbantások a becsekkolások (regisztrálások) területén történtek, melyek szabadon megközelíthető helyek, azaz a terroristáknak még nem volt módja arra, hogy a váróban, vagy a repülőgépen hozzák működésbe bombáikat, vagyis kapcsolatot nem tudtak (még) kiépíteni a repülőtér személyzetéhez.
 • A hírek szerint több, un. robbanóövet is találtak, vagyis lehettek olyan öngyilkos merénylők, akik menetközben meggondolták magukat.
 • A híradások arról is szólnak, hogy működésbe nem lépett pokolgépet is hatástalanítani kellett a rendvédelmi erőknek.
 • Az európai parlament közvetlen közelébe nem tudtak eljutni, feltehetően a korábban már bevezetett szigorú biztonsági intézkedések miatt.

Ezek a gondolatok azt jelezhetik, hogy a merényletekben részvevők szervezettsége egyelőre még hiányosságokat mutat, főleg ha a hatalmi szándék nem segíti „tevékenységüket”. Viszont a cselekmények összehangoltsága már így is érzékelhető, ami bizony valljuk meg: félelemkeltő!

De mindig fel kell tenni a kérdést: kinek áll érdekében? Ha erről az oldalról vizsgáljuk meg az eseményeket, merülhetnek fel kételyek is:

 • Belgium az uniós titkosszolgálati együttműködésből – ez idáig – kizárta magát, vagyis nem adta át a belga hatóságok által megfigyelt terrorista gyanús személyek névsorát, adatait! A terrortámadás miatt ez a továbbiakban nem így lesz, azaz a belga hozzáállás 180°-os fordulatot vesz ez ügyben.
 • Belgium egyelőre nem adja ki Salah Abdeslamot Franciaországnak, az pedig beszélhet a belga hatóságoknak a novemberi párizsi merényletsorozat esetleges francia titkosszolgálati háttérről. Nem lennék meglepve, hogy a novemberi párizsi terrorcselekmények szervezésével vádolt Abdeslam, a szigorú őrizet ellenére, hírtelen elhalálozna, vagy szökés közben önkezével vetne véget életének.
 • Európa szinte valamennyi országa vagy rendkívüli állapotot, vagy vészhelyzetet hirdetett ki. Ez a mai próba, arra is lehetőséget adhat majd, hogy a már általában elégedetlen uniós állampolgárokat, a liberális beállítottságú vezetőik féken tartsák, főleg, hogy közeleg a TTIP szerződés elfogadása, mely nagyvállalati irányítás alá helyezi az európai országokat.
 • A mostani merényletek lehetővé teszik Európa hóhérjának lassú álláspontváltozását – presztizs veszteség nélkül -, az Európát elárasztó „menekültek” befogadásával kapcsolatosan. Én arra leszek kíváncsi, hogy eljut-e a hóhér időben oda, hogy a Pünkösdkor esedékes berlini kultúrkarnevál megtartását meghiúsítja? (A berlini kultúrkarnevál a párbeszéd és találkozás színhelye a különböző nemzetiségű, kultúrájú és vallású emberek számára. Márpedig Németországban az utóbbi évben jelentősen megnőtt a más kultúrával /lásd. kölni nők molesztálása, gyerekek megerőszakolása/, vallással /muszlim/ rendelkező „emberek” száma!)

 

A magaspart.hu szerkesztőségének nevében is kijelenthetem, hogy együttérzünk a merényletekben elhunytak hozzátartozóival, és mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk a sebesülteknek!

Madarász László

Tovább