Netanjahu beszéde Budapesten

A cionizmusról

Ez most egy kicsit nehezebb olvasmány lesz, viszont nagyon fontos, mert a világban zajló történések valódi mozgatórugóira ad magyarázatot. Ezért javaslom, tegyétek el estére, lefekvés előttre, vagy olyankorra, amikor ráértek, hogy teljesen odakoncentrálva tudjátok olvasni.

 

 

A “STOP SOROS” intézkedések törvénybe iktatása után a világ cionista liberálisai és bolsevikjei megint, minden oldalról nekünk estek, talán dühödtebben, mint valaha.

/A magaspart.hu megjegyzése: Ez a mondat így ebben a formában nem teljesen igaz! Mindannyian tudjuk, hogy Hazánkban nem születhet törvény, kormányrendelet, stb. úgy, hogy azt Izraelből előbb ne hagynák jóvá! Márpedig Soros György Izraelben persona non grata, azaz nem kívánatos személy. Vagyis, ha onnan az Orbán-kormányzat nem kapta volna meg Soros “kilövésére” az engedélyt, akkor ez a törvény ilyen névvel nem is létezhetne! Az, hogy a cionista liberálisok, bolsevikok tiltakozgatnak ez ellen, az csak a jól ismert zsidó propagandafogások egyike./

Ezért most igazán fontos, hogy végre mindenki megismerje a 11 versszakos “cionista himnuszt”, azaz a Frankfurti Iskola “11 stratégiai célját”, amit ma is szóról szóra követnek a Frankfurti Iskola szellemi és szó szerinti örökösei, a sorosgyörgyök és a cionista pénzhatalmi világelit hozzá hasonló szabadkőművesei, cionista liberálisai és bolsevikjei.

A modern kori liberálisok és bolsevikok céljait és ars poeticáját világosan megfogalmazták a Frankfurti Iskola “méltán” híres filozófusai ( köztük a magyar Lukács György ! ) a hírhedt 11 pontos akciótervükben, a “11 stratégiai cél”-ban. Ezek a következők:

A Frankfurti iskola 11 stratégiai célja

De van-e a mérsékelt konzervatizmusnak olyan irányadó műve, amely ennek a politikai irányzatnak kijelölné, összefoglalná a céljait, megfogalmazná ars poeticáját? Igen, vannak ilyenek. Ilyennek tekinthető például Egon van Winghene holland tudós és filozófus “Arische Rasse, christliche Kultur und das Judenproblem” c. tanulmánykötete. Az eredeti magyar fordítás címe: Hová tegyük a cionistákat?

Előrebocsátom, hogy mint arra már korábban nagy megkönnyebbüléssel rájöttem, és gyorsan többször le is szögeztem, nem vagyok antiszemita. Mert szeretem az Izraelben és nem Izraelben élő, becsületesen dolgozó, és hazájukat hozzánk hasonlóan szerető, és azt meg is védő ( ezzel még példát is mutató ) zsidó embereket. Akiket nem állhatok, azok a többnyire nem is Izraelben élő, a zsidó felsőbbrendűséget hirdető, a zsidó világuralomra törő, másokat kirekesztő, és gyűlölő, néha nem is zsidó származású cionisták.  A Frankfurti Iskola tagjai például egy kivételével mind zsidó származásúak voltak, de kivétel nélkül mindegyikük veszedelmes cionista volt.

Ezt előre bocsátva közlöm a fent említett holland szerzö e témában írt tanulmánykötetének előszavát, pontosabban részleteket az előszóból. A dölt betűvel írt szavak helyett a mű eredeti német szövegében a szerző más szavakat használt. Az eredeti magyar fordításban ezek szó szerinti, tükör fordítása szerepel, ami félremagyarázható, kiforgatható, ezért, kihasználva, hogy a magyar nyelv sokoldalúbb és árnyaltabb a németnél, én ezeket a szerző valódi szándékát és gondolatát jobban kifejező szóra ill. kifejezésre cseréltem.

  Egon van Winghene:  Hová tegyük a cionistákat ?

Előszó az első kiadáshoz.

E sorok íróját barátok és ellenségek egyaránt óvták attól, hogy felvilágosító előadásokat tartson a cionista-kérdésről és nyomtatásba foglalja gondolatait. Hasztalan és veszélyes vállalkozásnak mondották, ha valaki meg akarja gátolni a mindenütt felburjánzó cionista álkultúra diadalmenetét. …

…Erre pedig csak a következőt válaszolhatjuk: Visszariadhat-e a lelkiismeretes, betege megmentésével komolyan törődő orvos valamely betegség gyógykezelésétől, csupán azért, mert ezzel kapcsolatban az ő  személyét is veszély fenyegeti ? Nem kell-e inkább azt kívánnunk, hogy legyengült fajtánk és ingadozó kultúránk védelmére minél nagyobb számban akadjanak olyan orvosok, akikben meg van a bátorság, hogy felvilágosító, tisztító és mentő beavatkozást végezzenek és kötelességüket utolsó leheletükig teljesítsék ?!

Akkor minden veszély megszűnnék.

Ha az emberiséget nem bénította volna meg már annyira a cionista méreg – ösztönelferdűlésnek nevezi ezt Schikedanz a “Sozialparasitismus im Völkerleben” c. munkájában – akkor tulajdonképpen elsősorban arról kellene gondoskodni, hogy mindannak tanulmányozására és tovább terjesztésére, amit itt elmondani fogunk, az európai-keresztény kultúrkör minden főiskoláján külön tanszéket állítsanak fel. Hogy ne kelljen a későbbi  nemzedékeknek a homályban tapogatózniok a cionista-kérdést, a “problémák problémáját” illetőleg!…

…Értsük meg jól egymást: senki se  tehet a származásáról. Sőt, minden öntudatos férfinek helyt kell állnia fajtájáért, kultúrájáért. A zsidók keverékfajtája évezredek óta cselekszi ezt egymásközt, bárcsak saját módja szerint. Végre már mi európaiak is feladatunk tudatára akarunk ébredni. A magunk módja szerint.

Ha manapság valaki kultúráról és fajtáról akar beszélni, nem kerülheti el, hogy a cionistáknak, a cionista szellemnek és a cionista uralomnak különösképpen folytonosan félve került és álszeméremmel félretolt tárgyát a legkomolyabban megvizsgálja. Hiszen a kérdésnek nemcsak megvilágításáról, hanem megoldásáról is szó van. …

…Olvasóim közül senki se ütközzék meg tehát azon, ha a dolgokat nevükön nevezem, ha itt úgy beszélek, ahogyan az európaiakhoz beszélni szokás: élesen, világosan és érthetően. Megállapításaim és következtetéseim a dolog természete szerint kiváltképp a különböző nemzeti táborokban levő európai testvéreimnek vannak szánva. Az itten felállított orvosi diagnózist és gyógykezelési eljárásokat vegyék komolyan fontolóra”.

 

Admin: A fentieket e-mailben kaptuk. Köszönjük. A beküldött anyagból a szerző kiléte nem derül ki, de feltételezhető, hogy az is Dr. Drábik János lehet. A nyitóképen – Youtube videóról készített képernyőkép – Netanjahu 2017.07.19.-i Budapesti látogatásakor, pontosabban parancskihirdetésekor. A videó idekattintva látható.

Tovább

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) and his Hungarian counterpart Viktor Orban shake hands as they give a joint press conference at the parliament in Budapest, Hungary, on July 18, 2017. / AFP PHOTO / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE AND POOL / KAROLY ARVAI

Emlékezzünk! A Netanjahu-Orbán paktum

Miközben a média a két ország miniszterelnökeinek csúcstalálkozójáról csupa olyan kölcsönösen előnyös tényeket közöl, melyet megnyugodva fogad a közvélemény, elhallgatják a titkos paktumot: milyen feltételek között enged Izrael egy újabb Orbán-ciklust Magyarországon?

A Magyar Igazság és Élet Pártja birtokába jutott a titkos információknak, és azt Nagy Tibor pártelnök megosztotta a nyilvánossággal.

A paktum lényege: Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb ütemben folytatódik. A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai hatásai, az egészségügyi ellátás vákuumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint alkalmassá tette Magyarországot félmillió zsidó beköltözésére, ám a következő ciklusban növelni kell az elvándorlás-betelepülés ütemét.

Akkor alakíthat kormányt 2018-tól a Fidesz, ha az eddig elűzött egymillió magyar létszámát felülmúlóan teljesít a következő ciklusban. Netanjahu garanciát követelt arra, hogy nem vezetnek be az európaihoz közelítő béreket, tehát kisebb módosítások ellenére folytatódik a bérstop. Ez alól kivétel csak az államigazgatásban lehet, hogy az állam vezetői és az országgyűlési képviselők a saját egymilliós havi bérüket két-három-négy-öt-tíz millió forintra emeljék. Cserébe az átlagbérek nem változhatnak lényegesen, ami által a Magyarországon dolgozó Tesco-pénztáros a jövőben is ötször-tízszer kevesebbet kell keressen nyugati társánál. Teljesítés esetén a gyarmattartó tovább tűri a pénzpazarlást ostobaságokra – stadionépítés, nagy sportrendezvények, stb. – és a korrupciót, hiszen minden fillér amit nem a nemzet javára költenek a költségvetésből, az a terv megvalósítását szolgálja.

A kettős állampolgárság kérdésében Izrael elviseli a külhoni magyarok bevonását a politikába a csonka-hazából elűzött magyarok helyén azért, hogy a statisztikákból ne derüljön ki a demográfiai és exodus-botrány, ha Magyarországon a következő ciklusban sem kerül napirendre az izraeli-magyar kettős állampolgárok jelenlétének kérdése a gazdasági-társadalmi és politikai életben. Az Országgyűlés kettős állampolgárait szigorúan tilos megnevezni, mert közöttük vannak azok a közszereplők és közméltóságok, akik garanciát jelentenek a folyamatosságra.

Nagy Tibor MIÉP-elnök felvetése, hogy ha a kormány komolyan gondolja a Soros Györggyel való szembenállást, akkor zárassa be a Soros-egyetemet Netanjahu szerint napirendre sem kerülhet, mert a nyitott társadalom elve, a nemzeti hagyományok és kultúra felszámolása mindkét zsidó oldal érdekét szolgálja. Ugyan Izraelbe nem engedik be Soros Györgyöt, de az ú.n. „egyetemén” és civilszervezeteiben olyan hatékony ügynökképzés folyik, amely számos eredményt ért el, legutóbb meg tudta akadályozni a Momentum pártképződményen keresztül a Budapesti Olimpia tervét, és egyre hatékonyabban szól bele a nagypolitikába, kinevelve az Orbán utáni időszak Izrael-hű vezetőit. Miután a kormányoldal és az ellenzék egyaránt zsidó pénzpórázon tevékenykedik, a Soros-ügy megfelelő szinten tartása Izrael érdekeit szolgálja.

A lényeg a zsidó beköltözés, visszaköltözés, hazatérés és új honfoglalás, ami a zsidóság ezeréves sérelmét orvosolja. A magyarok a kazár birodalommal való szembefordulásukkal már Álmos és Árpád idején példát mutattak arra, hogy képesek a legnagyobb erővel is szembeszállni, és ezt később a török, a Habsburg, a szovjet és a globális birodalommal is megtették, ami nem maradhat megtorlatlan: a magyarságot a Kárpát-medencéből ki kell irtani, majd pedig az emigrációban ismert módszerekkel a föld színéről is el kell tüntetni!
Végül Netanjahu és Orbán megállapodott arról, hogy a nemzeti programok korlátozottan működhetnek Magyarországon, így a családtámogatási terv időzítése a nyolcéves ciklus végén nem jelent érdemi kockázatot a beköltöző izraeliek számára, mert a népesedéspolitikai statisztikákban nem fog érdemi változást előidézni az elvándoroltak hazahívása, vagy a gyermekvállalás ösztönzése, elsősorban a megélhetési feltételek hiánya miatt.

Továbbra sem lehet elszámoltatás sem a rendszerváltás előtti sem az utáni korszakból, továbbá történelmi távlatban nem kerülhet sor a zsidó politikusok, különösen az 1919-es népbiztosok megnevezésére. Netanjahu zéró toleranciát kért és kapott az antiszemitizmus minden formájával szemben, és abban is egyetértettek a tárgyaló felek, hogy folytatni kell a zsidó kulturális kibontakozást. A média minden ága, a kereskedelmi és a közszolgálati egyaránt felsőbbrendű kultúraként kell bemutassa ismert celebek közreműködésével a zsidó kultúrát. A híripar továbbra is döntően rém- és katasztrófahírekkel kell hasson a magyar társadalomra, növelve a stresszt és elégedetlenséget.

Dicséretet érdemel az ország első szívkórházában folytatott tevékenység, amikor a beteg azért halt meg, mert rendszerszerűen nyitott mellkassal szállították másik kórházba CT-vizsgálatra. Egy-egy ilyen hír hihetetlen arányban képes fokozni az elvándorlási hajlandóságot, aminek eredményeként 2022-re hétmilliósra kell csökkenjen a magyarság, átadva helyét a beköltözőknek. Az afrikai és ázsiai bevándorlás megakadályozása akkor tartható fönn, ha arányuknak megfelelő zsidó népesség szerezhet helyettük magyar állampolgárságot.

Az Orbán-kormány dicséretesen megötszörözte az 1956-ban elvándorolt 200.000 magyar számát, és most a helyén maradás érdekében ígéretet tett a miniszterelnök az eddigi „eredmények” felülmúlására. Nagy Tibor MIÉP elnök szerint az izraeli miniszterelnök örömmel állapította meg, hogy Magyarországon folytatott tárgyalásai során izraeli-magyar kettős állampolgárokkal egyeztetett, akiknek kettős identitását a magyar választók elől a jövőben is védeni kell.

Nagy Tibor, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke kötelességének tartja, hogy a Netanjahu-Orbán paktumot megossza a nyilvánossággal, ahogyan azt több mint húsz éve Csurka István alapító elnök előre jelezte.

Írta: Nagy Tibor

Tiszaeszlár, 2017. július 20.
MIÉP-ELNÖKSÉG

Forrás: Magyar megmaradásért

Tovább

nemet-hadsereg

Migránsok Európája

Én úgy látom, változóban van az Európát ért migránskrízis. Sajnos a változás számunkra nem pozitív, sőt… Az alábbiakban leírom véleményem arról, hogy ez az intervenció miként és miért valósulhatott meg, illetve hol tart ma. Tévedek? Ítélje meg a kedves Olvasó!

 

1987.12.07. –én Gorbacsov nagy jelentőségű bejelentést tett az ENSZ –ben: a Szovjetunió nevében egyoldalú haderőcsökkentésről beszélt, illetve tulajdonképpen vizionálta a Varsói Szerződés közeli felbomlását. Ennek következtében elindult egy haderő-csökkentési folyamat előbb Európa nyugati felén, majd valamivel később az USA –ban is. Miután 1991.12.08. –án kinyilvánították a Szovjetunió felbomlását, illetve ezzel együtt a Független Államok Közösségének megalakítását, a NATO, mint állítólagos védelmi haderő léte ugyan megkérdőjeleződött, de a hadiipari gyártóknak kiemelt érdeke fűződött a katonai tömörülés további fenntartásához. Az Egyesült Államok a saját haderejének létszámát ugyan jelentősen csökkentette, de az így felszabaduló anyagiakat a hadsereg átfegyverzésére, modernizálására irányította át, a hadiiparban érdekelt nagyhatalmú lobbisták teljes megelégedésére. Az ENSZ-ben elhangzott gorbacsovi beszéd után nyilvánvalóvá vált, hogy egyetlen szupererős katonai hatalom létezik csak: az USA. „Sajnos” a továbbiakban nem lehet már szovjet veszélyről beszélni, ezért más okot kellett kitalálni, a világ országainak az USA általi kirablására, ezért izraeli közreműködéssel 1988 –ban létrehozták az Al-Kaida nevű terrorszervezetet, amely mint a rákos daganat, országról országra terjeszkedett és szaporodott, de érdekes módon pont azokon a helyeken, ahol amerikai vagy izraeli érdekek miatt meg „kellett” jelennie. Természetesen a különböző terrorszervezetek irányítása amerikai és izraeli kezekben maradt. Közben tapinthatóan nőtt az USA ellenesség, 2010-re már mindenki csak úgy emlegette az államokat: a világ csendőre. Valamit ki kellett találni a közvélemény befolyásolása érdekében. Ezért került sor 2001.09.11.-i önmerényletre, ahol a Word Trade Center ikertornyiba repülőgépeket vezettek az állítólagos terroristák. Az ország vezetőinek számításába „csak egy picinyke kis hiba csúszott”: a WTC-7 számú, 47 emeletes épület, melybe nem csapódott repülőgép, szintén összeomlott, de még a tényleges összeomlása előtt 20 perccel, élő adásban a BBC bejelentette az épület „összeomlását”, miközben még a háttérben jól láthatóan állt az épület. Az amerikai kormány az önmerénylet, és így saját állampolgárainak feláldozása után „totális háborút” hirdetett a terrorizmus ellen, amit addig is ő, illetve izraeli partnerei irányítottak, illetve irányítani próbálnak a mai napig is.

Izrael „biztonsága”, pontosabban Nagy Izrael megteremtése érdekében 2003. –ban az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció – átlátszó, hamis (kreált) ürügyre alapozva – lerohanta Irakot, majd mindjárt teret engedtek a cionisták által irányított iraki Al-Kaida terrorszervezetnek, amely az alapját képezi a mára már Irak és Szíria területéből kihasított, 2006 –ban kikiáltott Iszlám Államnak. Érdekes módon az az Egyesült Államok, mely képes volt összehozni egy nemzetközi koalíciót az Szaddam Husszein vezette Irak ellen, közel 10 év alatt sem volt képes megismételni ezt a tettét, és bár úgymond harcolgat a terror kalifátus ellen, ami – egészen az orosz beavatkozásig – köszöni szépen jól érezte magát és csak terjeszkedett és gyilkolt! Az elmúlt közel tíz év elegendő volt ahhoz, hogy az iszlám hitűeket feltüzeljék korábbi elnyomóik ellen, akik általuk is jól láthatóan gyengék. Mára már a cionisták által irányított terrorszervezet Európában is megjelent. Ez nem véletlen! Mivel az EU – a közvélemény nyomására – egyre inkább kénytelen (volt) kiállni az Izrael által elnyomott palesztin nép mellett, továbbá az unió gazdasági konkurenciát jelent az Egyesült Államoknak, a cionista érdekek Európa népességének átalakítását, az őslakosok kiirtását tűzték ki célul, és ennek a tervnek a megvalósítása érdekében olyan megfelelő „liberális” vezetőket is megnyertek maguknak, mint pl. junker, merkel, hollande, schultz, stb. Az úgynevezett Kallergi-terv megvalósítása érdekében, ez idáig a cionisták megelégedtek azzal, hogy a migránsinvázión keresztül Európa gazdaságát ássák alá, egyúttal az általuk irányított terrorcselekményekkel félelembe tartsák Európa őslakosait, de most minden jel arra mutat, változóban van a taktikájuk! Szerintem úgy vélik, már elég erős az iszlám hit (tudat) Európán belül, hogy fanatizálni tudja – a már esetleg többgenerációs – korábbi migráns utódokat is. Ennek egyik jól látható jele: a tévesen Al-Kaida merényletnek tartott WTC elleni támadás évfordulóján, különösen az iszlám hitűek, szinte örömünnepként emlékeztek 2001.09.11. –re. Ugyanakkor az is kezd láthatóvá válni, elég sok vezérnek kiképzett, fanatikus muszlim került be a kontinensre a „népvándorlással”, akiknek a kezét mára már el lehet engedni. Azaz az európai terrorizmus önjáróvá fog válni, mert ezek a harcterekről érkező „emberek” meg fogják találni – még őket is túlszárnyaló – a kontinensen született és ezért azt jól ismerő utódaikat, akiket az eredeti megbízók sem fognak tudni már beazonosítani! Ha ez bekövetkezik, a biztonsági szolgálatoknak esélyük sem lesz, még a terror mérséklésére sem! Vagyis amíg 2006 –ban egy jól irányított rakétával le lehetett volna fejezni az Iszlám Államot, hasonló csapásra még egy év eltelte után, már nem lesz lehetőség itt az “európai háborús zónákban”! Manuel Valls francia miniszterelnök szerint csak Franciaországban 15000 radikális él, mely szám szerintem jelentősen alábecsült. Német források szerint csak a Bundeswehrben legalább 300 radikális van, de nincs adat az azt, egyelőre jól titkolók létszámáról. Szerintem összeurópai szinten a radikálisok száma alaphangon 150-200 ezer főre becsülhető, azaz komoly hadseregnyi. És ez a szám napról napra nő…

Ugyanakkor Európa a végtelenségig legyengítette magát! Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő szerint a „német” hadsereg harcoló alakulatainak 60% -a migráns hátterű. Akik persze igen jól ki vannak képezve a modern haditechnikára. A német védelmi miniszter asszony egyébként további 3000 fő felvételét tervezi a Bundeswehrbe, és nem zárta ki, hogy abba az elmúlt évben érkezett migránsok is felvételt nyerhetnek. El tudom képzelni, hogy a francia hadseregben – már csak az idegenlégió hagyományai miatt is – jóval nagyobb lehet a migráns hátterű személyek száma.

francia-hadsereg

Napóleon büszkesége, a francia gárda ma

A német és francia fegyveres biztonsági szolgálatok olyan embereket vesznek fel és képeznek ki, akik be tudnak épülni a potenciálisan államellenes iszlám szervezetekbe. Ezt fehér ember nem tudja megtenni, tehát nem nehéz kitalálni kik lehetnek azok. Az sem kérdéses, megbízóik jóindulatát elnyerendő, feldobnak időnként majd valaki önként jelentkezőt, miközben így – oltalmuk alatt – az igazi terrorista nyugodtan ténykedhet. Lapértesülések szerint a londoni rendőrség keretein belül sok a muszlim rendőrtiszt, akik egyre inkább radikalizálódnak. Közben az EU importálja a migránsok ellentétes politikai nézeteit is, nemzeti különbözőségeiket, és ezzel együtt kockáztatja a polgárháborút! Pl. több mint kétmillió török él Németországban, akik nagyobb része Erdogan párti, kisebb része Gülenista (tudjuk ezek ellenségesen tekintenek egymásra), és ennek tetejében még ott vannak a „török” kurdok is, akik mindkét csoportot hagyományosan utálják. De tapasztalható az ellentét az irakiak és afganisztániak között, a marokkóiak és algériaiak, szudániak között, stb. Ezen népek csak egyvalamiben értenek egyet: kihasználni a fehér ember által biztosított jólétet, elvenni azok életterét, nőjét, életét… Persze a többségük még nem kockáztat, de gondoljunk bele: ha Szíriában és Irakban kiképzett muszlim harcosok mondjuk, elfoglalnak egy kisebb német-, vagy francia várost, mi fog történni? Félreteszik politikai nézeteiket és tömegével fogják támogatni az új honfoglalókat! Vagy, ha az őslakosoknak elegük lesz az inváziós hadakból és az azokat támogató kormányokból és ezért hathatósan tüntetni kezdenek, kik lépnek fel ellenük esetleg pl. merkeli parancsra: muszlim rendőrök, esetleg muszlim katonák? Csak néhány lövés dördüljön és elszabadul a pokol… Közben „Németország” már valami „természeti” katasztrófára készül: készletezik az üzemanyagot, az élelmiszert, gyógyszert, a lakosságot ivóvíz- és élelmiszertartalékolásra szólítják fel. (A „magyar” kormány meg éppen most szüntette meg az élelmiszer tartalékainkat! Remek!) Franciaországban visszaállítják a Nemzeti Gárdát. Mindennek a tetejébe az EU vezetése éppen most akarja felállítani az unió hadseregét német és francia csapatokra alapozva! Milyen morál lesz abban a hadseregben, amelyben nem tudhatod, hogy aki téged hátulról biztosít, nem éppen a hátad közepére céloz? Az időpont sem lehet véletlen, hiszen az EU keleti fele úgymond lázadozik Brüsszel ellen! Adott esetben muszlim hátterű katonák fognak pl. rendet csinálni Kelet-Európában? És orbán ezt mellszélességgel támogatja! Normális?

Közben a migránsok egy része, az európai adófizetők pénzén, látogatóba hazautazik arra a helyre, ahonnan származik, ahol állítólagosan üldözték! Szíriába, Irakba, Afganisztánba, vagyis éppen oda ahonnan „elmenekült”! (Sajnos csak látogatóba megy, így vissza is jön!) Mások követelőznek: kicsi a lakás, rossz az ellátás, kevés a költőpénz. Megint mások ölnek, rabolnak, nőket és gyermekeket erőszakolnak meg! Teszik ezt szinte szabadon Angliától Ausztriáig, vagy mint a friss hírekben van Finnországig, s közben a liberális média mentegeti őket. Svédország városaiban napi szinten autókat gyújtanak fel, rendőröket- tűzoltókat- mentőket kövekkel dobálnak, vagy rakétákkal lövik őket. Mindezt a multikulti jegyében. Az európai nagyvárosokban egyre-másra terjeszkednek a no-go zónák, ahová még a rendőrök sem mernek bemenni, ahol saria bíróság a mindenható és nem a befogadó ország törvényei uralkodnak.

Európa továbbra is feltartott kezekkel rohan végzete felé! Akár egy sebesült haldokló, aki az adrenalin hatása alatt minden maradék erejét megkétszerezve a saját, mielőbbi pusztulásába viharzik.

Madarász László

Nyitóképünkön: Ursula von der Leyen védelmi miniszter, az általa irányított “német” hadseregben.

 

Tovább

Nizza terror

„Szép” új világ van születőben, és már megindult a vajjúdás!

 

Azért, hogy valami új születhessen, a réginek pusztulnia kell! És azoknak is, akik így vagy úgy de részesei a „régi” világnak, azaz nekünk.  Egyre inkább ennek a folyamatnak a közvetlen előszeleit vélem felfedezni az elmúlt egy-két hét történéseiben. Lehet azokat önálló cselekményeknek tekinteni, azonban ha valaki belegondol, találhat kapcsolatot az események között.

Franciaország Nizza.

Teherautó hajt az ünneplő, tűzijátékot néző tömegbe. Egyértelmű a terrortámadás ténye, egyelőre egyedi az elkövetés módja, viszont rejtély a szervezők kiléte. Kezdjük az elején: rendkívüli állapot idején, feltehetően útlezárásokkal párosult biztonsági intézkedések közepette, miként juthat be egy kamion a lezárt területre? Egyes hírek szerint – ha egyáltalán igaz – az ellenőrzést végző személyeknek azt állította az elkövető, hogy jégkrémet visz a járműforgalom elől elzárt területre. Nem tűnt fel senkinek, hogy 20 tonna jégkrém már nem fog elfogyni a tűzijáték alatt? Elkérték a fuvarlevelet és benéztek a raktérbe is? Utóbb úgy néz ki, ezeket elmulasztották! Hangsúlyozom rendkívüli állapotok idején! Mondjuk hitelt adtak a járművezető szavának. Akkor viszont miért nem haladt a teherjármű előtt egy kék villogóval felszerelt rendőrautó, hogy az utcán ünneplő tömegben utat nyisson a kamionnak? Nézzük a terrorista szemszögéből: A személyazonosító okmányát magával viszi, mondjuk azért, mert a biztonsági szolgálat igazoltatáskor elkérheti. Eddig rendben van, de miért nem dobja azt ki az ablakon, még a jármű felgyorsításának kezdetén? A nagy tömegben azt sem tudták volna, hogy ki veszítette el az okmányt. Talán azt akarta, hogy gyermekeit és volt feleségét letartóztassa a rendőrség? (Itt jegyzem meg: érdekes az is, amíg az országokon áthatoló inváziós tömeg első dolga megszabadulni okmányaitól, addig a hírek szerint személyigazolványukat a terroristák mindig magukkal viszik!) Gyilkolni akart. Ha „igazi” terrorista, megpakolja a kamiont robbanóanyaggal, és halála előtt levegőbe repíti azt. Ha a terrorszakmában még kezdő, akkor robbanóanyag helyett pl. benzint használ. Az eredmény alig marad el az előzőtől. Mivel „elfelejtette” magával vinni géppisztolyát, mindössze egy maroklőfegyver volt nála, amivel leadott néhány lövést. A legérdekesebb az, hogy a terrorcselekmény előtt néhány órával még szelfit készít magáról közel ahhoz az utcához, ami majd később inkább hasonlít mészárszékre, mint közútra. Esetleg nem is volt terrorista csak egy balek? Lehet, hogy ő már halott volt, amikor maga az akció elkezdődött? Lehet állami megrendelésre történt a terrorakció? Mit is írtam még május végén itt? Egyébként Franciaországban a rendkívüli állapotot meghosszabbították közel július végéig. Nem irigylem a francia elnököt! Ez idő alatt kell valamit kitalálnia, miközben elkezdődik a foci eb, és várhatóan a tüntetések nem csak tovább folynak, hanem kihasználva az eb iránti sajtóérdeklődést, inkább fel fognak erősödni. Lehet neki –politikai értelemben – megint jól jönne egy kis robbangatás a szakszervezetek megfékezése érdekében – legfőként egy munkavállalói tüntetésen – vagy más okosságot talál ki? Meglátjuk…” Végül is már látjuk: három hónappal meghosszabbították a rendkívüli állapotot, tehát Franciaország tovább agonizál.

Törökország: katonai puccs.

A „Hexasakk cionista módon” c. cikkemben írtam: „A sarkokban elhelyezkedő játékosok egymás ellenfelei, de védekezésükben csakúgy, mint támadásukban, a török csoportra vannak utalva, vagy útjuk annak legázolásán át vezethet! Ma ez a közel-keleti módi!” Úgy tűnik az USA, kéz a kézben merkellel, megkísérelte meglépni a „török csoport” magukhoz csatolását, de valahol elbaltázta azt. (Erre utalhat, hogy merkel is csak akkor szólalt meg, amikor már biztos volt a katonai lázadás leverése.) Esetleg a török /és orosz(?)/ titkosszolgálat és hírszerzés jobb, mint az amerikai és a német együtt? Ugyanis, ha sikerül Erdogant eltenni láb alól, akár az üdülőhelyen, akár a levegőben, akkor ugyan csak egy hadseregcsoport kezdi el a puccsot, de a teljes török hadsereg fejezi azt be, amerikai megrendelésre! Ki hiszi azt el, hogy a lázadók fogva tartották a török hadsereg vezérkari főnökét, de közben sikerült őt kiszabadítani? Nem volt ő fogságban! Szerintem ő lett volna az új kormányfő, de az elvetélt puccskísérlet miatt „kiszabadították”, hiszen később még szükségük lesz rá. A NATO –nak nem igazán tetszik ugyanis, hogy az orosz vadászgép lelövése miatt elhidegedett orosz-török kapcsolat kezd felmelegedni. Erdogan még egy támaszpontjuk használatát is felkínálta Putyinnak! Még utóbb addig tart ez a kibékülési folyamat, hogy ugyanarról a felkínált katonai reptérről kiszorulnak az amerikaiak! Azt ugye nem kell mondanom, hogy ezzel az elvetélt puccskísérlettel hatalmas öngólt rúgott az USA és Németország! Erdogan nem hülye! Pontosan tudja, azért állt ki a tankok elé fegyvertelen népe, mert Törökországot egyre inkább a szekuláris állam megszüntetése irányába tereli, azaz előbb-utóbb államvallássá emeli az iszlámot. Most le fog számolni Fethullah Gülen híveivel és eszméjével. (Gülen – leegyszerűsítve – a vallások közötti párbeszédet sürgeti. Szerinte: „Az igazi iszlámban nem létezik terrorizmus.”) Erdogan tudja, hogy hazája egyben tartásának záloga: a fanatizálható tömeg. Erre a célra pedig egyetlen lehetőség a szélsőségekre is hajló iszlám hit. (Erdogan eredetileg imámképző iskolát végzett.) Közben világgá fogja kürtölni, hogy a puccsot az USA-ból és Európából támogatták. És Németországban több millió török él, akik mint láthattuk igencsak jól szervezettek, hiszen a katonai puccs hírére ezrével árasztották el Németország utcáit, Erdogan mellett tüntetve! Német biztonsági szolgálatok: ébresztőőőőő! Nagyobb az iszlamista török kisebbség szervezettsége, mint a tiétek!!! Jönnek hírek arról, hogy a török elnök Isztambulba tartó repülőgépét, két puccsista vadászgép célba vette, de nem lőttek! Mi van, ha azért nem tüzeltek, mert őket meg az oroszok vették célba? Vagy tüzeltek volna, de az orosz elektronikus fegyverek blokkolták tűzvezető rendszerüket? Amúgy nem lepődnék meg túlzottan, ha egy-két éven belül egy „végsőkig elkeseredett katona”, távcsöves puskával kiiktatná a jelenlegi török elnököt. Lenne tippem arra is, hogy kik biztatták fel. A hexasakk folyik tovább…

USA: rendőr gyilkosságok.

Nem kívánok azzal foglalkozni, hogy korábban a fehér rendőrök jogosan végeztek-e a néger áldozataikkal. A liberális média képes arra, hogy a fekete bűnözőből is makulátlanul tiszta „fehér” embert varázsoljon, akkor is, ha az már előtte esetleg több embert ölt. Az viszont, hogy Amerikában már szervezett formában gyilkolják a fehér rendőröket, sokatmondó! Különösen úgy, hogy a hivatalban lévő amerikai elnök közben a rendőrség, igazságszolgáltatás túlkapásairól és reformjának szükségességéről beszél! Ami még ezen is túltesz az az, hogy Trump, a republikánusok elnökjelöltje is hasonlóképpen nyilatkozott meg. Értem én persze megértem, az elnökválasztás időszakában mindenfélét ígérgetni kell a négereknek is, hiszen túl jelentős az általuk leadott szavazatok mennyisége, de ezek a megnyilatkozások arra is utalnak, hogy folyamatban van az állami erőszakszervek megbontása és vele a káosz megteremtése! Ha majd lényegesen liberálisabbá (itt értsd: elfogadóbbá) teszik a rendőrséget, ügyészséget és bíróságokat a néger bűnözéssel szemben, akkor már – jóval korábban – nem hiába építették fel és bővítették ki a FEMA internáló táborokat! Azok csak egy ideig lesznek túlzsúfoltak, a polgárháború majd azokat is felszabadítja. De az a polgárháború, a fajok háborúja lesz! Ajánlom elolvasásra Drábik János írását, ami a honlapunkon is megjelent: http://magaspart.hu/?p=412

Olaszország.

A jelentések szerint az emberek sorban „fosztják” ki a bank automatákat (veszik ki pénzüket), egy pénzügyi összeomlástól tartva. Az olasz bankrendszer „ferde torony” szerű összeomlásáról már március óta cikkeznek, és igazából nem lehet tudni, hogy maga a hír (spekuláció) váltotta ki az olasz bankok részvényeinek esését, vagy a mögött a bankok kockázatos hitel kihelyezései, és egyéb kétes ügyletei állnak. Az olasz gazdaság sem produkál valami fényesen, az államadósság – ha jól tudom – meghaladta a GDP 130%-át. A gazdasági helyzet Spanyolországban és Portugáliában, sőt Franciaországban sem rózsás, ezért az olasz pénzügyi rendszer esetleges összeomlása dominóhatásként kiterjedhetne a teljes euro zónára. Szerintem az Európai Központi Bank már az olasz pénzügyi összeomlással sem tudna mit kezdeni, de talán nem is akarna, mert akkor a többi déli állam is tartaná a markát! Nagyon ajánlom Varga Mihálynak, hogy még egyszer fontolja meg azokat a szavait, mely szerint négy éven belül csatlakozhatunk az euro zónához! Az végzetes hiba lenne és nem csak a fentiek miatt!!!

 

Véleményem szerint az álságos politikai korrektséggel megtámogatott „szép liberális világunkban” a rendszer szándékolt összeomlásának szelei fújdogálnak. Egyelőre csak a viszonylag kis területre kiterjedő káosz hatásainak tesztelése folyik, amit a káosz országról országra terjedése fog követni, még mindig csak elszigetelt módon, majd egyszer csak robban a bomba… Mikor már minden országban elkezdődik a szétesési folyamat, amit még ugyan lehetne kormányszinten kezelni, úgymond a „bankrendszerek védelmében” letiltják az összes bankkártya használatát! Még készpénzzel lehet majd ugyan vásárolni egy ideig, de főleg nyugaton ki használ már készpénzt? Egy-két nap után elfogy a türelem, kifosztják az üzleteket, és kisvártatva elkezdik ölni egymást az emberek egy falat kenyérért, egy pohár vízért… Gondoljunk bele: ha az elmúlt évben Európába érkezett „csak” két millió migráns nem jut pénzhez mi lesz? (Ugyanez történne, ha a migránsok anyagi támogatását csökkentené a német állam! Ennek elkerülése miatt kell majd fizetnünk a „be nem fogadott” migránsok után, vagyis merkel szétszórja az inváziós tömeg eltartásának anyagi terheit. Övé a meghívásuk érdeme, de fizesd meg te a terheket Kelet-Európa!) Düsseldorfban egy mecset szomszédságában elrejtett fegyverek tömegére bukkantak. (http://888.hu/article-nyugat-europaban-mar-nem-hir-ha-dzsihadista-fegyverraktarakra-bukkannak-a-rendorok ) Vajon mennyi illegális fegyverraktár lehet még a muszlimok kezében Németországban és Európa más államaiban?

A pénzügyi rendszer várható szándékos összeomlásának jeleit már több mint öt éve előre lehet látni. Ebben megerősített 2013.10.03.-a, amikor is leállt a teljes banki fizetési rendszer. Jó másfél óráig nem lehetett bankkártyával fizetni, vagy készpénzt felvenni. Állítólag egy frissítést végeztek a bankokkal kapcsolatban álló FDI processzor cégnél. Szerintem a fejlesztés jellegű frissítés abból állt, hogy kidolgozták a fizetési rendszer teljes leállításának gombnyomásra történő lehetőségét! Mindjárt ki is próbálták, működik-e az új frissítés. Kiderült: jó munkát végeztek az informatikusok… Még most sem lehet pontosan megjósolni, mikor következnek be a fentiek. Lehet néhány hét, de lehet több év is. Mivel a lehető legnagyobb pusztítás a cél, elképzelhető, hogy van még olyan más – megvalósításra váró – ütőkártya is a háttérhatalom tarsolyában, mint a migránsinvázió. Ez esetben tovább húzhatjuk, de megúszni azt nem tudjuk. Jó, ha észbe véssük: egy új rendszer létrejötte előtt a réginek meg kell semmisülnie! És a cionista vezetésű világkormány megteremtése a cél, ahogy azt már a cion bölcseinek jegyzőkönyveiben rögzítették!

Madarász László

Admin: Beszerkesztés előtt érkezett a hír a bajor vasúti fejszés mészárlásról. Lehet az is kapcsolódhat a fentiekhez?

Tovább

Erdogan és Netanjahu

Hexasakk cionista módon.

A hexasakkot hatszögletű táblán játszák. A három ellenfél sakkfigurái egymástól 120°-os szögben, a hatszög minden második csúcsánál helyezkednek el. A bábuk színe: világos, sötét és árnyalt. A „cionista módon” jelenleg folyó világméretű ilyen „játékban” azonban van még egy csoport sakkfigura, mely a hatszögletű tábla közepén foglal helyet. A sarkokban elhelyezkedő játékosok: USA, Oroszország, Európai Unió, míg középen Törökország foglal helyet, miközben az összes játékos tevékenységébe ugyanaz a kibic szól bele: Izrael. Márpedig az ismert közmondás szerint: „A kibicnek semmisem drága!” A sarkokban elhelyezkedő játékosok egymás ellenfelei, de védekezésükben csakúgy, mint támadásukban, a török csoportra vannak utalva, vagy útjuk annak legázolásán át vezethet! Ma ez a közel-keleti módi!

A napjainkban zajló politikai-katonai csatározások megértéséhez, vissza kell menni az időben. Az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések ugyanazt a sorsot szánták Törökországnak, mint nekünk Trianonban: az ország felosztását, az angolok, franciák, olaszok és görögök között.

 

Törökország felosztásának terve

forrás: Wikipedia

Magyarországgal ellentétben a törököknek volt egy Musztafa Kemal – alias, Kemal Atatürk – nevű tábornokuk, aki fegyveresen szállt szembe az agresszorokkal, és győzelemre vezette népét! A volt szultáni tábornoknak nem csak a külső-, hanem a belső ellenséggel is meg kellett küzdeni, nem egyszer igen kegyetlen módon, de a történelem végül is Őt igazolta, és egyben tartotta hazáját, igaz a mai szíriai és iraki területek nélkül. Mivel az akkori nagyhatalmak valójában sohasem tettek le végleg Törökország felosztásának szándékáról, kezdetben a törökök nem léptek be a II. világháborúba, mondván, még nincsenek felkészülve arra. (Csak a háború végén üzentek hadat Németországnak.) Pedig kérőjük mindkét oldalról akadt. Törökországot még ma is fenyegeti a széthullás veszélye, ott ugyanis egy közel 20 milliós kurd kisebbség él. Tudni kell, hogy a több mint 40 milliós kurd népnek a mai napig nincs saját állama, és leginkább három ország területén élnek: Szíriában, Irakban és török területen. Erdogán török elnöknek ezért számolni kell azzal, ha bármely szomszédos országban megalakulna egy önálló kurd állam, ahhoz a hazájában élő kurdok is csatlakoznának, ami végül is azt eredményezné, hogy széthull az ország, mivel az örmények is függetlenségre törekednének, sőt a görögök igénye is feltámadhatna a ma még Törökországhoz tartozó egyes területekre.

1948 –ban létrehozták Izraelt, az arab „tenger” közepén. A zsidó állam a környékbeli arab országokkal több háborút is viselt, melyek közül az 1973 évi jóm kippúri háború sorsdöntő volt, hiszen Izrael hajszál híján majdnem vereséget szenvedett. Az egyiptomi hadvezetés végzetes hibája következtében, végül mégis csak győztes háború megvívása után, a zsidók fokozták a környező arab országok megosztására vonatkozó erőfeszítéseiket, hogy azok ne tudjanak ismételten összefogni Izrael ellenében. Tulajdonképpen ezért kerülhetett sor az Irak és Irán között dúló háborúra. Vélekedésem szerint a cionisták Szaddam Husszein által vezetett Iraknak ígérhették oda Kuvaitot, – mely ország egy szerződés értelmében elvileg már hozzájuk került volna – cserébe, ha megtámadják Iránt. Az 1980-1988 között dúló háborúban a két arab ország kölcsönösen legyengítette egymást, mely pontosan megfelelt a zsidó érdekeknek. A cionisták nem tartották be Husszeinnek tett ígéretüket, ezért Szaddam Husszein saját kezébe vette a dolgok irányítását és 1990 –ben megtámadta Kuvaitot. Az USA vezette arab koalíció Irakot meghátrálásra kényszerítette, de érdekes módon ekkor még senki sem akarta az iraki elnök hatalomból történő eltávolítását. Erre végül is azért került később sor, mondvacsinált okok miatt 2003 –ban, mert vélhetően Husszein is rájött arra, hogy csak eszköz a zsidók „kezében” és elkezdődött egy lassú közeledési folyamat Irak és Irán között, amit a cionisták nem nézhettek tétlenül. A „terrorizmus elleni küzdelem” jegyében az amerikaiak által vezetett koalíció legyőzte Irakot, elnöküket pedig kivégezték. Azóta egységes Irak nem létezik. Viszont Izraelnek mindenképpen szüksége van egyfelől ütközőövezetre közte és a perzsák között, másfelől Szíria kordában tartására, tehát amerikai segédlettel létrehozták az Iszlám Államot (IÁ, vagy ISIS) 2006. –ban iraki területen. 2013. –ban az IÁ kiterjesztette a kalifátus hatalmát a polgárháború sújtotta Szíria északi területeire is.

Az USA és Izrael által – török jóváhagyással – létrehozott, kezdetben csak Iraki Iszlám Állam, minden félnek jó volt, hiszen abban megtalálták számításaikat. A cionisták távol tartották maguktól az ősi ellenséget Iránt, a törökök megtalálták abban a gazdasági növekedésük lehetőségét a rajtuk keresztül folyó olajcsempészés kihasználásával, az amerikaiak meg a térség urainak érezhették magukat. Igaz, az USA, Nagy Britannia és Franciaország a „terrorizmus elleni küzdelem” jegyében időszakonként bombázta a sivatag homokját, ami inkább csak arra szolgált, hogy az országban lévő keresztény emlékek megsemmisüljenek, és mi azt higgyük, hogy terrorellenes művelet folyik ott, de valójában kímélték édes gyermeküket, az Iszlám Államot. Érdekes módon a korabeli esetleges zsidó kultúra maradványai, sem a szövetségeseknek, sem az ISIS-nek nem szúrták a szemét és nem is bombázták/robbantották fel azokat! A cionisták viszont nem érték be ennyivel, nekik az is kellett, hogy a gyűlölt Bassár el-Aszad, Szíria elnöke, távozzon a hatalomból. Ezért 2011. –ben kezdetét vette a szír polgárháború. Ebben az amerikaiak is érdekelve voltak, hiszen Tartusz kikötője bérelt orosz földközi tengeri támaszpont, amit inkább szeretnének magukénak tudni. Erdogan, aki akkor még török miniszterelnök volt, és amúgy jó kapcsolatokat ápolt a szír elnökkel, sem tett ez ellen kifogást, remélve, hogy a Szíria északi részén működő olajkutak végül is török kézbe kerülhetnek. A fordulatot az jelentette, hogy 2012 –ben a szír hadsereg kivonult a törökökkel határos kurdok lakta területekről és annak őrzését a kurdokra bízta, majd a szír elnök meg is erősítette a népcsoport autonómiáját. Ez azzal a veszéllyel járt, hogy szíriai területen megalakul egy kurd állam, melyhez majd az iraki- és törökországi kurdok is csatlakozni fognak. Bár az USA, akiknek a kurdok szövetségesei, eleinte vonakodott elfogadni annak lehetőségét, hogy az Iszlám Állam terjessze ki hatalmát az északi szír területekre is, hiszen ez nem kevés presztizsveszteséget jelentett, de végül is engedtek a török követelésnek. Ez egyfajta kompromisszum lehetett, hiszen a törökök vélhetően azzal fenyegettek, hogy bevonulnak Észak Szíriába. 2013. után, az ISIS szíriai megjelenését követően, a kormányhadsereg a többfrontos harcok miatt meggyengült, gyakorlatilag az összeomlás szélére sodródott, melyből – Aszad kérésére – az orosz beavatkozással sikerült kivergődni.

Közben Izrael, palesztinokat sújtó politikájával szembeni ellenérzések felerősödnek Európában. Politikusoktól egyre többet lehet hallani a „két állam” fogalmáról, mely szerint Izrael mellett a palesztinokat is megilleti az „államalapítás” joga. Ugyanakkor elindul egy olyan törekvés, mely szerint az Izrael által megszállt palesztin területekről származó áruk átvételét bojkottálnák. Svédország 2013 –ban nagykövetségi szintre emeli a stockholmi palesztin képviseletet, majd egy évre rá Málta, Izland és a Vatikán után 2014. –ben ő is elismeri a Palesztin független államot. Ez már végkép nem tetszik az izraeli cionista vezetésnek, mely attól tart, hogy hamarosan a többi nyugat-európai ország is követi a svéd példát. A már begyakorlott, országokat megosztó politikájuknak megfelelően, Európa nyugati felének figyelmeztetéseként, elindítják Koszovóból a migráns áradatot. Ezt kontinensünk, ha körülményesen is, legyűri ugyan, de egyben megmutatja saját gyengeségét is. Az Európa felé áramló, minden törvényt felülíró migráció azt követően pörög fel, hogy a davosi világgazdasági fórumon merkel (Sajnálom, de ennek a nőnek a nevét képtelen vagyok nagy kezdőbetűvel leírni!), mintegy felkarolva Putyin ötletét, Lisszabontól – Vlagyivosztokig terjedő kereskedelmi övezet szükségességéről beszél. (2015. január) Ezzel kiváltja a világgazdaság túlnyomó részét birtokló cionisták végső haragját! Attól való félelmükben, hogy az EU nem fogja majd aláírni az USA –val megkötendő szabadkereskedelmi egyezményt (TTIP), hanem helyette az európai magasan fejlett technológiát kívánja ötvözni az orosz nyersanyagokkal és tudással, elindítanak egy hatalmas migrációs krízist, mondhatnám: inváziót! A csúcsra járatott migrációs hullám egyik haszonélvezője Törökország, aki egy évvel később már jó nagy baksist kér az uniótól a menekültáradat feltartóztatásáért cserébe.

 

Putyin és a sakk

 

Putyin, a Krím félsziget Oroszországhoz történő visszacsatolása után, újabb nem várt húzással lepte meg a világot, elsősorban az USA-t : beavatkozott a szíriai fegyveres konfliktusba, és ezzel megfordította az ott folyó harcok menetét. Még Krím visszacsatolása az ukránoktól bérelt szevasztopoli orosz haditengerészeti támaszpont megtartását célozta, szíriai lépésével egyfelől megakadályozta a tartuszi támaszpontjuk elvesztését, másfelől lépéshátrányba taszította az amerikaiakat! Nem véletlen, hogy az orosz beavatkozás megkezdése után szinte azonnal, az izraeli miniszterelnök Moszkvába rohant, hogy megtudakolja Putyin valódi célját. Bár Izraelnek szerintem – első blikkre – az IÁ megbukása után megfelelő lenne egy független kurd állam kikiáltása is észak-iraki és szíriai területen, feltéve, ha garantálni lehetne annak Irántól való függetlenségét. Ez viszont Törökország, mint egyelőre hű szövetséges elvesztésével járna együtt, ami nem kifejezetten érdekli a zsidó államot. Amerika most dilemmában van. Vagy Törökország, vagy a kurd állam esetleges megalapítása! Szövetségese mindkettő, de együtt nem tarthatók meg, pont a már vázolt történelmi okok miatt! Törökország szövetsége jól jönne egy orosz ellenes eurázsiai „front” kialakításához, de pillanatnyilag az USA-t a kurdok segítik Irakban. Ha a törököket választja, előbb-utóbb elveszti a kurdokat, és azok akár orosz-iráni befolyás alá is kerülhetnek. Ha a kurdokat választja, akkor a törökök nyithatnak Oroszország felé. Putyin tovább bonyolította a dolgokat, amikor azt nyilatkozta a napokban, hogy ők nem tettek le a török áramlat megépítéséről. Szerintem Obama így utóbb örülhet: ezt a helyzetet már nem neki kell megoldania!

Az Erdogan vezette Törökország egyelőre – a saját szempontjából – nagyon jól játszik. Mint egy rossz örömlány, a hexasakk sarkaiban lévők mindegyikének felkínálja önmagát, és közben minden irányban zsarol! Ugyanakkor olyan látszatot is teremt belföldön, mintha a régi oszmán birodalom helyreállítása lenne a célja. Bár ez is meg-megfordul Erdogan fejében, de „sakk tudása” arra mindenképpen jó, hogy a régi dicsőséges korok felemlegetésével, a belső ellenzékét hatástalanítsa, és még inkább egybeforrassza a török népet. Viszont ezekkel a lépéseivel olyan veszélyes vizekre evezett, amelyek a világbékét akár egyetlen pillanat alatt is felboríthatják! Európának azonban nem csak ezért kell tartania a török elnöktől! Erdogan valamikor a múlt század végén a következőket mondta: „A mecsetek a mi laktanyáink, a kupolák a sisakjaink, a minaretek a bajonettjeink, a hívek a katonáink.” És Európa szerte épülnek a mecsetek, a hívek száma csak az elmúlt évben az invázió miatt 1,5-2 millióval nőtt!

A cionista hexasakkban a leggyengébb játékos az EU. Ezért a közel-keleti adok-kapoknak a következményei őt fogják terhelni. És még örülhetünk, ha ennyivel megússzuk! Hibát hibára halmoznak! Nem elég, hogy a Bundestag pont most, ilyen politikai viszonyok között, elítélte a törökök által 1915-1917 között elkövetett örmény népirtást, Európa hóhéra (merkel) váratlanul a napokban megismételte a már említett davosi gazdasági csúcson általa mondottakat: újra a Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő kereskedelmi övezetről beszélt. Egy magát az EU tényleges vezetőjének tekintő kancellár alulmúlja a szőke nőkről szóló viccek főszereplőjének értelmi szintjét! Az ő beosztásában már elvárható lenne, hogy tisztában legyen azzal, a TTIP megkötésének halogatása már önmagában is az amerikai gazdaság válságához vezetne, de az oroszok és az EU közötti kereskedelmi övezet létrehozása az USA gazdasági- és katonai hegemóniájának megszűnését, a tengerentúli nagyhatalom teljes felbomlását eredményezi! A Közép Európában egyre inkább katonai pozíciókat foglaló USA legfőbb törekvése pont ennek az orosz-német-francia gazdasági összefogásnak a megakadályozása! Tehát merkel vagy valósítsa meg Putyinnal kéz a kézben hírtelen és váratlanul azt a kereskedelmi övezetet, és ha kell, vesse be a kontinensen lévő amerikaiak lefegyverzésére a Bundeswehrt, vagy fogja be a száját! Vajon ezek után mi vár most Európára? Tartok tőle, a majdan külföldre menekült német képviselőknek, néhány éven belül olyan határozatot kell hozniuk, melyben elítélik a honfitársaik ellen elkövetett iszlamista népirtást!

Madarász László

Tovább