Putyin és Hszi Csin-ping

Világrengető fordulat a békéért?

 Mint az köztudomású, 2018.06.08.- án Putyin Kínába érkezett, ahol tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Találkozójukról az MTI is hírt adott, de még véletlenül sem említette meg azt az együttes szándékukat, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntéseit hivatott erősíteni!

 

Amennyiben a Sputnik Deutschland –ban megjelent cikknek hinni lehet,

Oroszország és Kína együttesen kívánják megakadályozni más államok jövőbeli katonai agresszióját, amit az ENSZ Bt felhatalmazása-, vagy az illető ország hozzájárulása nélkül indítanának!

Álláspontom szerint, Oroszország és Kína szándékolt esetleges katonai fellépése egy harmadik hatalom bármely ország ellen indított fegyveres agressziójával szemben, figyelmeztetés elsősorban az USA-nak, amely köztudomásúan a világ csendőrének tartva magát, anyagi érdekei mentén már számtalan ország belügyeibe avatkozott be, az utóbbi 70 évben! Egyúttal a zsidók, nagy izrael megteremtésének szándékát, s így Iránnal szembeni katonai fellépésüket is korlátozza, miközben a jelenlegi Izrael területi épségét is garantálja. Számomra úgy tűnik, ez a szándéknyilatkozat többek között arra is hivatott, hogy annak a Németországnak és általában az Európai Uniónak nyújtson egyfajta biztonságot, mely mostanára kereskedelmi „háborúba” bonyolódott Amerikával.

Tőmondatokban tekintsük át Oroszország és Kína között született, világra szóló egyezmény előzményeit, és lehetséges hatásait:

 • Az USA minden jogalapot nélkülöző sorozatos katonai akciói miatt (arab „tavasz”, Irak lerohanása, stb.), úgy Oroszország, mint Kína jelentősen átszervezte és átfegyverezte katonai alakulatait, mely fejlesztések ezek szerint már odáig jutottak, hogy együttesen akár már Amerikával is szembe tudnak szállni a siker esélyével.

 

 • Trump, Észak-Koreát néhány hónappal ezelőtt katonai beavatkozással fenyegette meg, mely akár – mindkét fél részéről – atombombák bevetésének lehetőségét is hordozta magában. Ezt a két szomszéd (Oroszország, Kína) sem nézhette tétlenül, s bár nem feltétlen támogatták Kim Dzsongun hatalmát, nem maradhattak érdektelenek. Végül sikerrel végződtek a diplomáciai erőfeszítéseik és a két Korea közeledni kezdett egymáshoz, mégis szükség volt a két nagyhatalom szorosabb összefogására, hasonló esetek elkerülése érdekében, mely a mostani kijelentésben kezd körvonalazódni.

 

 • Alighanem Putyin és Hszi Csin-ping mostani kijelentése megdöbbenthette, egyúttal nehéz döntési helyzet elé állította az USA vezetését! Az ENSZ-ből az USA ugyanis nem léphet ki, hogy elkerülje a két feltörekvő nagyhatalommal szembeni konfrontációt, ha esetleg más ország belügyeibe kívánna avatkozni, hiszen akkor megbélyegezetté tenné saját magát az egész világ szeme előtt, másfelől vétójogát is elvesztené a BT –ben. Viszont az Államokban azt is tudhatják, hogy van realitása a BT –ben szintén vétójoggal rendelkező két másik nagyhatalom ellenük történő összefogásának. Gondolom gazdasági téren mindent meg fognak tenni, hogy lazítsanak Kína és Oroszország kapcsolatain. Erre a távol keleti országgal kapcsolatban nagyon sok lehetőségük is van, de közben nem szabad elfelejteniük, hogy az USA legnagyobb hitelezője: Kína!

 

 • Oroszország már régóta jó gazdasági kapcsolatot ápol az Európai Unióval, amin még a kölcsönös szankciózgatás sem sokat rontott, inkább csak fékezte azok bővülését. Kína az utóbbi években egyre jobban igyekszik az EU –val meglévő kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztésére. Ezt szolgálják a vasúthálózat korszerűsítésébe történő befektetései is. (Új selyemút) Így, egy világméretű – Amerika által provokált – kereskedelmi „háború” esetén sem kockáztat túl sokat, ha szembeszáll az USA –val, főleg úgy, hogy az EU is ugyanezt teszi. Vagyis abban a nyerőhármas (Oroszország, Kína, EU) lehet inkább a sanszos, miközben könnyen a Trump adminisztráció bukása következhet be az USA –ban.

 

 

 • Egy esetleges világméretű gazdasági „háború” végeredményét – véleményem szerint – elsősorban az arab világ, másodsorban a feltörekvő országok dönthetik el, attól függően kihez csatlakoznak? Ugyan az amerikai arab befektetések még meghaladják az európait, de köztudomásúan általában az arab köznép Amerika ellenes, másodsorban ott számolni kell azzal is, hogy a megindult népvándorlás, ha Európa lezárja határait, – mint új célállamok – visszaüthet a gazdag öböl államokra! Ugyanakkor az USA expanziós törekvéseitől Putyin és Hszi Csin-ping kijelentése után már nem kell tartaniuk. Egy-két év hezitálás után, feltehetően inkább Oroszország, Kína, EU szövetséget választják és kivonják befektetéseik nagyobb részét az USA –ból.

 

Miként érintheti Oroszország és Kína vezetőjének kijelentése a Kelet Európai országokat?

 

 • Lengyelország és a balti államok az elsődleges támogatói az amerikai katonai jelenlétnek! Ez a két nagyhatalom vezetőjének fenti kijelentése után feleslegessé fog válni, amit az ottani közvélemény előbb-utóbb fel fog ismerni. Közben az Unió részéről is további nyomásgyakorlás érheti őket a külön utas politikájuk kapcsán, valójában az amerikai csapatok jelenléte miatt. Ugyanígy fog járni Románia is, mely az eddigi gyakorlata alapján feltehetően legelőször ismeri majd fel az újabb irányváltásban rejlő lehetőséget! (Ez tőlük egyáltalán nem szokatlan, sőt történelmük alapján szükségszerűség! (Hátat fordítani a korábbi szövetségesnek!))

 

 • Itthon az Orbán kormány is nehéz helyzetbe fog kerülni! Egy kibontakozó gazdasági „háború” a saját iparral nem-, vagy alig rendelkező Hazánk számára hatalmas veszély, ezért be fog kelleni állni a sorba, ha le akarjuk hívni a létfontosságú EU-s támogatásokat! Fel fog kelleni adni a Brüsszellel szembeni – többnyire látszólagos – ellenállást, még akkor is, ha Viktornak némelyekben igaza is van. Én azt mondanám ennek lehetőségére jobb lenne már előre felkészülni, és nagyon gyorsan növelni kellene a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat úgy Oroszországgal, mint Kínával! Addig, míg nem késő, mielőtt mások fel nem ébrednek! Az arab és néger migránsok befogadásának elutasítását más politikai ideológia megközelítés mellett, viszont továbbra is szükséges lenne fenntartani, de ahhoz már most lépni kellene. (Szijjártó Péter helyett, – külpolitikai vonalon – most nagyon jól jönne egy Apponyi Albert!)

 

Én arra tippelek, amennyiben a Sputnik Deutschlandban megjelent írás fedi a valóságot, hogy hamarosan fel fog erősödni a világban a diplomáciai mozgás, melynek betetézése lesz a Trump – Putyin találkozó, aminek október 01. -ig – az amerikai üzleti év lezárásáig, pontosabban az új indulásáig – be fog kelleni következni, ha el akarják kerülni a világméretű kereskedelmi/gazdasági „háborút”! Továbbá úgy gondolom, hogy legkésőbb a jövő év elejére az Európai Unió teljes mértékben visszakozik az Oroszország elleni szankcióktól.

Végül: Én csak azt nem értem, hogy egy ilyen szenzációs hírről az MTI miért nem tudósít, illetve a magyar hírforrások miért nem jelentetik meg a Sputnik Dautschlandra hivatkozva annak cikkét?

Madarász László

Forrás: de.sputniknews.com

Admin:

– Az ENSZ BT állandó tagjai: USA, Oroszország, Kína, Nagy Britannia, Franciaország. A BT -ben a döntés csak az említett állandó tagok egybehangzó szavazatával jön létre.

– Hozzászólásokat az admin@magaspart.hu e-mail címre kérjük küldeni! Nevet, e-mailcímet nem, csak nicknevet jelentetünk meg!

Tovább

valasztás 2018

Ellentétek: a valóság, és a Fidesz propagandája

Álmomban sem gondoltam volna, hogy Orbán Viktor jó egynéhány évvel ezelőtti – az öszödi beszéddel kapcsolatos – parlamenti felszólalásában, a leendő kormánya kommunikációs- és a Fidesz választási stratégiáját ismerteti! Pedig így történt:

 

Most tekintsünk bele egy kicsit a valóságba:

 • A „Magyar” kormány 1698/2013. (X.4.) kormányrendelettel elfogadja „a Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentumot”, mely 100 pontból áll. (lásd: http://docplayer.hu/88522-Az-1698-2013-x-4-korm-hatarozattal-elfogadott.html#show_full_text )Ebben már számolnak a délről jövő egyre nagyobb mérvű népvándorlással, de a migráció szerintük pozitív elemeket is hordoz: „A hazai népességfogyás és alacsony foglalkoztatottság mellett a növekedést, az újraelosztást, a nyugellátás fenntarthatóságát a képzett munkaerő ellenőrzött bevándorlása is segítheti.” (6. pont) „Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája a migrációt természetes, ugyanakkor összetett jelenségként kezeli, amely gazdasági és demográfiai előnyöket, valamint köz- és nemzetbiztonsági kockázatokat egyaránt rejt magában.” (41. pont, azaz az illegális migrációval foglalkozó fejezet!) A stratégiai tervdokumentumból folyamatosan visszaköszönnek azok az elemek, melyek leginkább a Soros György féle migránssegítő szervezetek vezérelvei, pl:Magyarország szolidaritást vállal azon külföldiekkel, akiket hazájukban faji, nemzetiségi, vallási, politikai okok, vagy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk miatt üldözés fenyeget. Befogadja és védi azokat is, akik hazájukból háborús események miatt, vagy súlyos sérelem miatti félelmükben menekültek el. Segíti és támogatja azon személyeket, akiket egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.” „Magyarország folyamatosan keresi a lehetőséget arra, hogy a nemzetközi védelemben részesített külföldiek helyzetét segítő forrásokat tárjon fel, és törekszik arra, hogy a meglévő források minél magasabb hatásfokkal kerüljenek felhasználásra.” (62. pont.) Ugyanakkor a „magyar” kormány a migránsok befogadása kapcsán attól sem riad vissza, hogy adott esetben átnyúlva az önkormányzatok feje felett, kvótákat állítson fel az általuk kötelezően befogadandó személyek számára vonatkozóan! Tehát ugyanúgy kvótákat emleget, mint teszi azt később Brüsszel is! Vajon az EU vezetése a magyar példát követi a kvótákkal? „A nemzetközi védelmet kérők elhelyezése tekintetében fontos szempont, hogy az elhelyezésben érintett települések kellően ösztönözve legyenek arra, hogy befogadják a nemzetközi védelmet kérőket, illetve elfogadják településükön az elhelyezést szolgáló intézményeket. Ennek érdekében akár kvótarendszer bevezetésével, akár különféle támogatások biztosításával ösztönözni kell az érintett településeket a befogadó készség növelésére.” (62. pont) Tehát magyarra fordítva: A magyar emberek által megválasztott, de csak nevében „magyar” kormány, meghatározza, hogy az én településemen ki legyen a szomszédom! Cseppet sem érdekli, hogy mely kecskeb@aszó szomszédságát, viselkedését, távolról hozott szokásait kell eltűrnöm, ha kell, ennek érdekében nyomást gyakorol az általam is megválasztott képviselőtestületre, akár megvesztegetés útján is. Amennyiben ez mégsem menne, kvótákat állít fel, hogy településemnek kötelező legyen befogadni idegen f@aszokat, akik majd veszélyeztetik családom biztonságát! Ugyanakkor megvédeni tőlük nem akar, mint ahogy tette ezt eddig is a cigánybűnözők esetében. Vagyis arra óhajt kényszeríteni, hogy mindezeket megadóan tűrjem! Másrészt a fenti dokumentum elolvasása után nyilvánvaló, hogy már 2013 októberében tudatosan készülnek egy Hazánkat (is) érintő migráns invázió fogadására, melyre az anyagiakat sem kímélik! A fenti hivatkozású förmedvényt – tudtommal – a mai napig nem vonták vissza, tehát, ha a Fidesz nyer a közelgő választásokon, minden látszólag ellenkező kommunikációjuk ellenére azt meg fogják valósítani! Ugyanez lesz, ha az ellenzék nyer, mert joggal mondhatják majd: csak az orbáni elképzeléseket hajtják végre!
 • Összhangban az 1. pontban vázolt stratégiával, 2015. november 27. –én Magyarország, az Európai Bizottság elektronikus rendszerén keresztül benyújtja, a migrációval kapcsolatos, felülvizsgált nemzeti programját, amit az EU 2015/1523 és 2015/1601 határozatainak figyelembevételével készített el. A http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/M%C3%B3dos%C3%ADtott%20Nemzeti%20Program.pdf angol nyelvű táblázatából (címe: 4.2 Transfer & relocation) kiderül, hogy Hazánk ajánlatot tett arra, hogy a Bizottság 2015/1601 határozata alapján a 2016 – 2017 időszak között Görögországból, 988. Olaszországból 306 menekültet átvegyen. (A szöveg azért angol nyelvű, hogy a végtelenségig megtévesztett magyar ember rá ne találjon a neten!) Mivel Brüsszel ezt elfogadta, ez már részünkről jogi kötelezettségvállalásnak minősül! Ezek után nem értem, hogy pereskedésünkre miért került sor? Már akkor nyilvánvaló volt, nincs az a bíróság mely hatályon kívül helyezi egy ország jogszerű, önkéntes – vagy annak látszó – kötelezettségvállalását! Ezért a vesztett, un. kvótaper felesleges pénzkidobás volt, mely költségének jelentős része gondolom a haveri körből kikerülő jogászok zsebében kötött ki! Az már végkép megmagyarázhatatlan és visszataszító, ahogyan Orbánék tagadni igyekezték a közvélemény előtt, a Brüsszelnek beadott felajánlásukat, ami a Belügyminisztérium által üzemeltetett honlapon még ma is olvasható! Miközben a Fidesz a Görögországba és Olaszországba bevándoroltak korlátozott számú Hazánkba telepítéséről dönt, már zajlik a „menekültek” kapcsán a brüsszeli vezetés által kidolgozott kvóták elleni plakátháború, elhallgatva azt a tényt, hogy a kormány által 2013 –ban elfogadott migrációs stratégia is önkormányzati kvótákat helyez kilátásba belföldön, a menekültek elhelyezése érdekében!

 

 • Jellemző a Fidesz gazdaságpolitikájára, hogy 2014-ben egy arab-magyar gazdasági fórumon Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország előnye „… a minőségéhez képest meglepően olcsó munkaerő” és „a rendkívül rugalmas Munka törvénykönyve”. Az előre megtervezett „előny” miatt, gyakorlatilag kiürült az ország, becslésem szerint legalább 7-800 ezer honfitársunk kényszerült külföldi munkavállalásra. (Vannak olyanok, akik ezt a számot millió környékére teszik.) Mára már ott tartunk, hogy szakembereket nem lehet találni, hiányuk miatt állnak építkezések, sok magyar cég csak vegetál! Ennek ellenére március 15. –én a megtévesztettek menete lelkesen ünnepli Orbánt, vagy azt, hogy a kormány korábbi elhibázott gazdaságpolitikája száműzte hozzátartozóját Magyarországról! A magam részéről közvetlen kapcsolatot látok az Orbán kormány által szánt szándékkal kiürített ország, és a fenti migrációs stratégia között! Ugyanis kell a hely az idegeneknek! A jelenlegi „magyar” miniszterelnök még 2015 júniusában, az Arab Bankok Szövetségének Budapesten rendezett közgyűlésén is, mikor már zajlik az invázió, „benyal” az araboknak, és többek között ezt mondja: „Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket, és nem szégyellünk időnként tanulni sem tőlük.” (bővebben lásd: ITT) Most, a választási kampány hajrájában persze mást mond!

 

 • Én nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek a Fidesz kormány legutóbbi ENSZ ellenes plakát- és közmédia kampányán! Félreértés ne essék: akár a senki által meg nem választott brüsszeli vezetésről, akár az ENSZ –ről legyen szó, én azokat zsidó maffiának tekintem. Erre a véleményemre – egyelőre – még jogom van! Az azonban már nevetséges, hogy azért támadja a kormányzatunk az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mert a „menekültek” befogadására világszintű kvótákat óhajt megvalósítani! Könyörgöm: pont Orbán Viktor javasolta ezt az ENSZ 70. közgyűlésén 2015 szeptemberében! Nem hiszik? Hallják, lássák hát ezt a saját fülükkel, szemükkel, a lentebb látható videón 1:15 -től! Azért külön is idézem Orbán Viktort: „A nemzetközi politika minden fontosabb szereplőjének be kell fogadnia a migránsok egy részét, a világ-kvótarendszer egy részeként.” (Már megint a kvóta! Úgy tűnik ezt a szót nem Brüsszel, nem az ENSZ, hanem a kormányunk találta ki, még 2013 októberében! Lásd: fentebb!) Az már persze más kérdés, hogy a sokak által igen nagyra becsült Orbán, ezt is hülyén vezeti fel, amikor előzőleg a következőket is mondja (0:21-től): „Ez népvándorlás, amely gazdasági bevándorlókból, menekültekből, menedékkérőkből és külföldi fegyveresekből is áll.” Kérdezem: melyik önmagával meghasonlott államvezetés hajlandó befogadni külföldi fegyvereseket rajtunk kívül? 2015 óta sokat vajúdott az orbáni javaslaton az ENSZ, de már elfelejtették a „külföldi fegyvereseket” és úgy tűnik a „magyar” kormányfő korábbi javaslata már értő fülekre talált! Vagyis Orbán követelését teljesítik! Mégis akkor mi baja Viktoréknak, hogy ENSZ ellenes plakátokra költik a pénzünket? Ezt akarták, nem?

 

 • Mindeközben zajlik a Sorosozás! Nem, egyáltalán nem védem a háttérhatalom előretolt kulcsfiguráját, de be kell látni, hogy a választási kampányban, mint Hazánk egyik fő ellenségképének döntő szerepét foglalja el! Az persze már teljesen más kérdés, hogy Orbán Viktor Soros-ösztöndíjjal tanult Oxfordban, (lásd: cikkünket ITT) (és még jó néhányan a kormányból /pl: Szíjjártó Péter/) ahol a Soros-féle Nyílt Társadalom szószólója volt, és valójában ennek a szervezetnek a szekerét tolja még ma is! Erre bizonyíték többek között az általa is elfogadott, fent említett, migrációs stratégiánk is, mely Soros elvárásainak pontosan megfelel. Szerintem Viktor manapság azt kívánja bizonyítani kitartottjának, hogy azt a valaha büszke nemzetet is, a Sorosék általa megálmodott eljövendő világról szóló elképzelés oldalára lehet állítani megtévesztéssel, hazugságok tömegével, amelyik valójában elutasítaná nézeteit. Ellenségképként plakátháborút kezdeményez ellene is, de ez csak látszat, semmi egyéb! Felettébb érdekes, hogy Orbán a balf@aszok menetén, március 15. –én, az alábbiak szerint fogalmaz: „”… hazaküldjük Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben. Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat“. A magyar nyelvben sohasem emlegetjük Hazánk ellenségét keresztnevén, ráadásul becézve, főleg közben nem bácsizzuk! Ez utóbbi ugyanis nyelvünkben a megbecsülés egyik kifejezése! Ez még viccnek is rossz! Olvasta valaki is, hogy pl. Kossuth Lajos, vagy bármely korabeli nemzeti hős, hazánk ellenségét Habsburg – Lotaringiai Ferdinándot (magyar királyként megkoronázva V. Ferdinánd néven) pl. Fredike-, vagy Feri bácsizta volna? Mivel a bécsi udvarban a királyunkat „Jóságos” –ként emlegették, olyat sem olvastam, hogy Kossuthék Jóságos bácsinak hívták volna őt! Haynaut sem Jákob bácsiként emlegették, főleg 1849. augusztus 13. –a után, de előtte sem! Szerintem Orbán itt elárulta magát: igenis nagyra becsüli Soros Györgyöt, esetleg (vagy mindkettő) ő maga nem magyar, főleg nem magyar érzelmű ember! Gondoljunk bele: ha összeveszünk idősebb barátunkkal, szomszédunkkal, ismerősünkkel, stb., és őt pillanatnyilag ellenségünknek tekintjük, mindennek elmondjuk (sokszor elég „magyarosan”), de nem becézzük, főleg nem bácsizzuk! Jelen esetben a „Gyuri bácsizás” az érintettnek szól a távolból: látod így kell ezt a sok barmot átverni, miközben még meg is tapsolnak!

Mindezekkel párhuzamosan évek óta zajlik a kormányszinten szervezett – tehát rendszerszintű – egyre pofátlanabb és alig tagadott korrupció, melynek csakúgy, mint a jéghegy csúcsát, egyes esetekben láthatjuk csak! Többek között említhetjük a miniszterelnök „értelemtől sugárzó képű” barátjának, a nemzet gázszerelőjének, Mészáros Lőrincnek hihetetlen mértékű gyors meggazdagodását, Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak a miniszterelnök által fedezett kétes ügyeit, mint pl. az FBI által is körözött, migráció támogatásával is vádolt Ghaith Pharaonnal való üzletelés, Elios szerződések körüli botrányok, stb. Azonban más Fidesz-Kdnp-s prominensek sem szerénykednek kivenni részüket a korrupcióból! Elég, ha csak Kósa Lajos családja körüli botrányos dolgokat említjük, pl. az igen idős anyja sertéstelepe, egy meg nem nevezett személy ezermilliárd feletti örökségének Kósa általi kezelése, melyből az „anyja” 800 millióval gazdagodna, vagy pl. Semjén Zsolt Svédországi vadászatának körülményei, stb. Mindezeket a dolgokat a párthoz közelálló egyre terebélyesebb sajtó eltitkolni, elbagatellizálni igyekszik! Gondoljunk bele: ez még csak a felszín! Mi lehet a mélységekben? Feltehetően jó, hogy nem tudom, mert csak addig élnék! Nem azért mondom, de az általunk megvetett Romániában már miniszterelnökök sora bukott meg a felsoroltaknál jóval kisebb korrupciós vádak miatt! Szlovákiában (leánykori neve: Felvidék) lemondott a miniszterelnök Robert Fico, „csak” mert a gyanú szerint a kormányzati pénzügyi visszaélés lehet az oka egy tényfeltáró újságíró és párja meggyilkolásának! Hazánkban a sok birka viszont „békemenetet” rendez az állami korrupció fennmaradásáért, Orbán királyságáért! És még mi nézzük le az említett országokat? Szerintem inkább tanulhatnánk tőlük! Ez a Magyarország már köszönő viszonyban sincs az 1848 –as Magyarországgal! Orbánékhoz képest a Habsburgok a népnek adakozó, azt becsben tartó, becsületes uralkodók voltak! A MIÉP vezetője igazat beszélt az ünnepen!

Ha már a hazai sajtót említettük: Megfigyelhető, hogy a kormányzat nem elégedett meg a közmédia birtoklásával! Sorozatban vásárolják fel az ellenzéki beállítottságú csatornákat, egyéb sajtótermékeket. Egyes esetekben megtartották azokat „ellenzékiként”, de gondosan ügyelnek rá, hogy a nekik bedobott gumicsonton kívül, a valós problémákkal még véletlenül se foglalkozzanak! Cserébe ellátják azokat hirdetésekkel azért, hogy bevételi forrásuk fedezze kiadásaikat. Vagyis gyakorlatilag ugyanolyan cenzúra van, mint Németországban, azzal a különbséggel, ott direkten felülről vezérelt, engedélyhez kötött híreket közölhetnek, nálunk meg már alapból nem tehetnek mást, ha jövedelmezőek akarnak maradni. Továbbmegyek: nálunk sokkal súlyosabb a helyzet, mint a németeknél, itthon ugyanis a cenzúra a gazdasági élet kétes eseményeire is kiterjed! Hasonló a helyzet az internet tekintetében is. Itt más módszerekhez is nyúltak: Nézzük például az úgynevezett „Magyar közösség” által alapított Világlátó hírmagazint. A baj mindössze annyi, hogy azt nem valódi magyar közösség üzemelteti, hanem a Fidesz, vagy annak bérence! Ez egyre inkább meg is látszik a tartalmon. Kizárólag csak azokat a híreket veszik át más weblapoktól, melyek a kormánypártok propagandaanyagába passzolnak, vagy cáfolják a kevés – még véletlenül megmaradt – ellenzéki portálok híreit. Cserébe oda is áramlanak a hirdetések, melyektől lassan már olvasni sem lehet a tartalmat! (Egyébként nem is érdemes!) A kuruc. infó tekintetében eltérő a helyzet. Ha emlékeznek rá, a kormány és a zsidó Tett és védelem alapítvány a mi pénzünket nem kímélve lekapcsoltatni igyekezett ezt a honlapot. Azonban ez nem sikerült, mert azt az USA-ban jegyezték be, ahol még úgy-ahogy, de van sajtószabadság, és az ottani törvények nem tették ezt lehetővé. Erre mi történhetett? Feltehetően felvásárolták, – persze a mi pénzünkön – és megtartották a fotelben ülő képernyőhuszárok indulat-levezetőjének! Közben telenyomják a hozzászólásokat, fizetett fideszes trollok megjegyzéseivel. A honlap tartalma sem a régi. Hol vannak a „tragikus hirtelenséggel elhunyt” Lipusz Zsolt féle írások? Sehol! Az egész weblapon érezhető, nem találja helyét, bár időnként megkísérli az olvasóinak ezt az érzését elnyomni. Ugye milyen érdekes, hogy már a zsidók sem akarják a Kurucot megszüntetni? Az említettek csak példák, de hosszan lehetne sorolni hasonló eseteket!

Az Orbán kormányzat azzal is kampányol, hogy jelentősen megemelte a magyarországi bérminimumot! Igaz! Azt azonban már nem kötik az orrodra, hogy a fizetések megemelésének inflációgerjesztő hatása van, melynek gátak közzé szorítására a világon semmit, de semmit nem tettek! Ha Te kedves Olvasó elmész bevásárolni, napról napra azt tapasztalod: kúsznak felfelé az árak! Ne gondold, hogy majd megállnak! Most még kormányzati kérésre úgy-ahogy visszafogják magukat a multik! A választások után fogsz csak igazán meglepődni és e tekintetben teljesen mindegy, hogy ki nyer majd! A többnek látszó fizetésedből egyetlen grammal sem fogsz több árút venni, mint korábban! Sőt még annyit sem! Ugye nem gondolod komolyan, hogy a kiskereskedelmi piacot uraló, főleg külföldi tulajdonú cégek, majd lemondanak az eddig megszokott extra profitjuk egy részéről és abból emelik meg a dolgozóik bérét? Azt is Te fogod finanszírozni, mert kormányunk nem épített ki fékeket inflációs ügyben! Ilyen fékek lehetnének például: az ÁFA legalább 25% -ra történő csökkentése, az alapvető élelmiszerek ÁFA -jának eltörlése mellett, vagy a progresszív (többkulcsos) jövedelemadó visszaállítása, stb. De nem! A fideszes sikerpropagandához kellenek a népnyúzó állami bevételek! És a birkák tömege tapsol mindehhez a Kossuth téren…

Az elmúlt években ezerszer hallottuk már Orbántól és sleppjétől, hogy a brüsszeli vezetés kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben! Ebben igazuk van! De… Akkor ugyanazok miért nem állnak ki elénk, hogy ők már korábban feltalálták és alkalmazzák a kettős mércét a választási törvényben a saját állampolgáraikkal szemben? Ugyanis a trianoni határok meghúzása miatt rengeteg honfitársunk éli életét más államokban, de Ők levélben szavazhatnak a választásokon! A Csonka országból megélhetési nehézségek miatt távozó, külföldön munkát vállaló állampolgáraink ugyanezt nem tehetik meg! Őket arra kényszerítette a „magyar” országgyűlés, ha már annyira szavazni akarnak, keressék fel az esetenként lakóhelyüktől több száz kilométerre található külképviseletünket, vagy utazzanak haza arra az egy napra! Mennyivel alantasabbak Ők, mint a trianoni határokon túl élő magyarok? Pedig nekik is egyszerűbb lenne levélben elküldeni voksukat!

Egyelőre ennyit a mai magyar valóságról, melyről nem szól a kormányzati propaganda! Április 8. –án elvileg Te dönthetsz kedves Olvasó, hogy megbízol-e még Orbánék bandájában!

Madarász László

 

Tovább