thomas_piketty (640x427)

Magyarország külföldi tulajdonban van

A sztárközgazdász kiszámolta, hogy több profit megy ki Magyarországról nyugatra, mint amennyi uniós támogatás visszajön – Thomas Piketty a Makronómnak

Nem igaz, hogy Magyarország óriási adományokat kap az uniótól támogatások formájában. A francia professzor, Thomas Piketty most kiszámolta, hogy hazánk vált az egyik leginkább külföldi tulajdonú gazdasággá a kilencvenes évek óta. Ez az oka annak, hogy Magyarországról sokkal több profit megy külföldre, mint bármely más közép-európai országból, és annál is több, mint amennyit az ország uniós támogatásként visszakap. A sztárközgazdász a Makronómnak nyilatkozott.

Bukott éltanuló, avagy Magyarország eladó

Egy pszichológiai kutatás szerint nem azok a diákok viszik a legtöbbre, akik jeles bizonyítvánnyal rendelkeznek, mert ők kevésbé tudnak fontossági sorrendet felállítani az életben. Magyarország sem tudott: éltanulónak számított a privatizáció során a közép-európai országok között és a lecke minden részét kritika, koncepció és hosszú távú karriertervek nélkül magolta be.

A külföldi tudás és technológia megtermékenyíti a szabad piacokat, a frigyből pedig innovációk és jólét születik a szocialista magyar ugaron – ismételgették a leckét a szocializmust elég jól, de a kapitalizmust még kevésbé ismerő közgazdászok.

Bár a nagymértékben központosított kelet-ázsiai országok piacnyitása csak fontolva haladt, a közép-európai országokban azonban mintegy öt év alatt privatizálták az állam piaci vagyonának több, mint ötven százalékát általában jóval a könyv szerinti érték alatt.

Ennek oka, hogy a döntéshozók – különösen hazánkban – általános csodaszerként, túlzott elvárásokkal tekintettek a privatizációra. Ez a kor szabadpiac-párti ideológiájának való megfelelési kényszerrel társulva a stratégiai szemlélet, a vízió és a szakértői kapacitások hiányával együtt oda vezetett, hogy a kritikus infrastruktúra külföldi befektetők kezébe került, a stratégiai befektetők leépítették a több évtizedes tudástőkét felhalmozó vállalatokat, a magyar cégek pedig elvesztették piacaikat

– írja György László Egyensúlyteremtés című könyvében.

Olyan országokban, amelyek határozott célokkal rendelkeztek, például meg kívánták védeni a munkahelyeket és állami tulajdonban igyekeztek tartani a stratégiai fontosságúnak tartott cégeket, a privatizáció sokkal mérsékeltebben haladt, sőt Lengyelországban meg is akadt, mert a kormányzat a neoliberális politikát követő magyar kormánnyal ellentétben szociális szempontokat is figyelembe vett és ebben a szakszervezetek támogatását is élvezte.

A külföldi tőke térségbeli térnyerését Thomas Piketty új cikke is megerősíti, mely szerint a nyugati befektetők fokozatosan megszerezték a posztszocialista gazdaságok állótőkéjének negyedét (a lakáspiacot is beleértve), a vállalatokat tekintve ötven százalékát, a legnagyobb cégek esetében pedig még többet.

Külföldi tulajdonú ország

A magyar cégek felvásárlása és az új, zöldmezős beruházások biztosították a magyar gazdaságnak a tőkét, a költségvetésnek pedig az óriási bevételeket. A magyar gazdaság megkezdte bekapcsolódását a világgazdaságba, alacsony bérű összeszerelő országként, már amikor nem zárták be végleg a külföldi tulajdonosok a velük együttműködő hazai szereplőktől megszerzett vállalatokat. A „hatékonyságnöveléshez” az állam is hozzájárult, bevételeit mindinkább az egymillió inaktivitásba vonuló dolgozó feltétel nélküli jövedelmeire költve.

Az elhibázott és túlzott, a külföldieket előnyben részesítő privatizáció súlyos következményekkel járt. A naiv hazai gazdaságpolitika még a közműcégeket is privatizálni kezdte, különböző külföldi vevők számára, hogy ne alakuljon ki monopólium a piacon. Mihályi Péter könyvéből azonban kiderül, hogy a Bayernwerk, a Ruhrgas vagy a Powergen olyan külföldi cégek, amelyek külön-külön jelentkeztek egy-egy magyar közműcégért, majd otthon, Németországban óriásfúziók révén egyesültek, és végül mégiscsak létrejött egy külföldi monopólium. A megszülető E.ON cégcsoport például a hazai áramszolgáltatásban 2007-re már 45 százalékos, a földgázkereskedelemben 28 százalékos részesedéssel rendelkezett.

A korábbi éltanuló ekkor sem eszmélt, mert a leckét félreértve azt hitte, hogy a piaci, külföldi monopólium sokkal jobb, mint a hazai, állami. Így végül az adósságvezérelt gazdasági növekedésnek is köszönhetően Magyarországon 2006-ban a nettó külföldi eszközök a GDP százhúsz százalékát tették ki, míg a többi közép-európai országban legfeljebb hatvanat (lásd a cikk végén). Épphogy alábbhagyott a gazdaság privatizációja, amikor már meg is kezdődött a kétezres évek eladósodási hulláma. Így hazánk vált az egyik legeladósodottabb országgá, de ennek nagy ára volt.

Nettó külföldi eszközök (vagyon) a GDP arányában

Nettó külföldi eszközök

Az egyik legfőbb egyensúlytalanság ma a külföldi és a hazai tőke egyensúlyának felborulása, amely szakpolitikaként elhibázott folyamat eredménye, de ideológiaként racionális és kifizetődő a gazdagabb országok részéről” – mondta erről György László, a Neumann János Egyetem docense. Felhívta a figyelmet, hogy „2009-2010 óta folyamatos a magyar gazdaságpolitika törekvése az egyensúly helyreállítására: a nettó külföldi vagyon aránya abszolút értékben csökkenő pályára állt és már elérte a 2001-es szintet, bár a cseh és szlovén értékekhez való felzárkózáshoz tovább kell növelni a hazai tulajdon arányát.

Nem véletlen tehát, hogy Filip Novokmet, Thomas Piketty és Gabriel Zucman közgazdászok a térség országait egyszerűen külföldi tulajdonú országoknak nevezik.

A gazdaság újraállamosításának mítosza
A visszavásárlásokkal kapcsolatban jelentős mozgástér áll még a gazdaságpolitika előtt, mivel bár a második Orbán-kormány több, mint kétszáz céget és 1600 milliárd forint értékű vagyont vásárolt vissza, államosítási kiadásai szerénynek mondhatóak a kilencvenes évek nagy privatizációs bevételeihez viszonyítva. Mihályi Péter könyve szerint a visszavásárlásokat egyébként „a korábbi kormánypárt, az MSZP is támogatta”. Szerinte „az is fontos megállapítás, hogy a tranzakciók túlnyomó többsége jogi-közgazdasági értelemben nem is államosítás volt, hanem a korábbi tulajdonosok kivásárlása. Méghozzá olyan tranzakciók keretében, amelyeken inkább a Magyar Állam veszített“. Elmondható tehát, hogy a fejlett nyugati piacgazdaságokra jellemző tulajdonosi szerkezet kialakításához – ami a kormány fő célja a privatizációval György László szerint – további erőfeszítésekre lehet szükség.

Külföldi tulajdonú gazdaság, külföldre áramló jövedelem

A hazai gazdasági szektor jelentős lépéshátrányba került és létrejött a duális gazdaság, amelyben egy nagyon versenyképes multinacionális szektor ural akár teljes iparágakat, vagy válik a legfőbb foglalkoztatóvá több településen. Ez a piaci hatalom magyarázhatja, hogy a külföldi vállalatok alulfizetik a dolgozóikat a magyar cégekhez képest: a megtermelt jövedelemből kisebb hányadot fizetnek ki bérként, azaz a bérarány e cégeknél alacsonyabb. „Ha a külföldi és hazai tulajdon aránya felborul, akkor a tőke és a munkajövedelem elosztásának aránytalanságai is növekedhetnek” – mondta erről György László, a Századvég vezető közgazdásza.

A külföldi tulajdonú gazdaság ugyanis – még ha nagyobb növekedésre is lehet képes gazdasági fellendülések idején – a megtermelt jövedelmek egy részét is külföldi tulajdonúvá változtatja.

Nem csak a közműszektorokban, hanem egy másik stratégiai ágazatban, a bankszektorban is így történt ez. A privatizáció segítette a külföldi vállalatokat, hogy Lóránt Károly számítása szerint végül a piac nyolcvan százalékát megszerezzék. A privatizáció ugyanis épp olyan időszakot előzött meg, amikor nagy vállalati összeolvadások történtek a privatizált szektorokban, amelyekben így oligopol piacok alakultak ki – ami azt jelenti, hogy csupán néhány nagy cég uralja a piacot.

E cégek sokkal nagyobb hozamokat értek el hazánkban, mint anyaországaikban. A bankpiacot a külföldi cégek a magyar kormány segítségével hódították meg: a kormányzat és a bankok is jól jártak a magyar lakosság devizában való eladósodásra ösztönzésével.

A külföldi szereplők vagyonszerzésével megismétlődött az, ami az államszocializmus előtt is jellemző volt. Akkor német, francia, osztrák vagy éppen oszmán kézen koncentrálódott a magyarországi tőkeállomány jelentős része. Ez akkor is és most is azt eredményezi, hogy a statisztikailag mért egyenlőtlenségek alacsonyabbak, mint valójában. Csak a hazai szereplők közötti egyenlőtlenség alacsony, az országot elhagyó jövedelmeket a statisztika nem veszi figyelembe – tudhatjuk Filip Novokmet kutatásaiból.

Nettó külföldi tőkejövedelem a GDP arányában

Nettó külföldi tőkejövedelem a GDP arányában

A külföldre áramló tőkejövedelem márpedig épp Magyarországon volt a legmagasabb a visegrádi országok között a kétezres évekig, körülbelül háromszorosa a többi országból kiáramló GDP-arányos tőkejövedelemnek. Tőkejövedelem alatt a tőketulajdonosok (többek között a vállalatot vagy épp ingatlant birtoklók) tulajdonlásból származó jövedelmét, például bérleti díjat vagy éppen profitot értjük.

Míg Lengyelországból 2002-ig évente a GDP közel egy százalékára rúgó profit és tőkejövedelem hagyta el az országot, addig hazánkban ez egyes években a hat százalékot is túllépte és tartósan, drasztikusan meghaladta a többi térségbeli országot, 3,8 és 6,4 százalék között ingadozva. A kiáramló tőkejövedelem aránya 1995 és 2007 között megduplázódott. Az arány növekedése minden visegrádi országban lejátszódott.

Piketty és Novokmet friss számításai szerint pedig nem csak a kilencvenes években, hanem 2005 és 2015 között is átlagosan Magyarországot hagyta el a legtöbb külföldi tőkejövedelem évente, nem csak a visegrádi országok között, hanem a közép-kelet-európai térségben is.

Eközben Szlovéniából vagy éppen Romániából átlagosan ennek kevesebb, mint a fele megy külföldre.

A francia közgazdász adatairól György László elmondta, hogy azok megerősítik azt a korábbi lengyel kutatást, amely „2012 körül megmutatta, hogy az uniós források több, mint fele végül visszaáramlik a nyugati országokba. Így az uniós támogatások nagy részben a nyugati nagyvállalatoknak nyújtott közvetett támogatásnak tekinthetők, a közép-európai országokon keresztül“.

Nyugat-Európa Magyarország egyik legnagyobb haszonélvezője

Ha ilyen sok tőkejövedelem és profit hagyja el a térséget, akkor fontos kérdéssé válik, hogy mennyit kap vissza Magyarország piacainak megnyitásáért és a magyar szempontból elhibázott privatizációs modell következményeinek enyhítése érdekében.

Thomas Piketty számításai szerint 2010 és 2016 között a profitok és más tőkejövedelmek éves kiáramlása átlagosan a GDP 7,2 százalékát tette ki Magyarországon, tehát ennyivel csökkentette a külföldi tulajdonú gazdaság a nemzeti jövedelmet. A közgazdász szerint ugyanebben az időszakban az uniótól hazánkba érkező éves nettó támogatások átlagosan épphogy elérték a magyar GDP négy százalékát.

(Magaspart. hu megjegyzése: Tehát mindent összeadva, több mint 3% az uniós tagságunkból származó vesztesége Magyarországnak! És ebbe úgy tűnik még nem számolták bele, pl. az elmaradó vámbevételeket sem!)

Az ábra alapján úgy tűnik, hogy Magyarország gazdasági értelemben az unió nettó befizetője, és felveti annak lehetőségét, hogy a legfejlettebb országok pedig nettó haszonélvezői.

Beáramló és kiáramló jövedelmek Közép-Európában (GDP százalékában, éves átlag, 2010-2016)

Beáramló és kiáramló jövedelmek Közép-Európában (GDP százalékában, éves átlag, 2010-2016)

Piketty ábrájának érdeme, hogy teljes képet ad a Magyarország és külföld közötti kölcsönös jövedelemáramlásokról. Rámutat, hogy a magyar gazdaság teljesítményének elemzése nem lehetséges a beáramló forrásokat jelentősen meghaladó külföldre áramló profitok nélkül, amelyek a nemzeti jövedelem mellett a potenciális beruházásokat és a megtakarításokat csökkentik.

A kérdés tehát, hogy miként teljesítene a magyar gazdaság uniós források nélkül önmagában nézve nem csak tudományos fantasztikum, hanem megtévesztő is. Sőt nincs még egy ehhez foghatóan értelmetlen és valós tartalom nélküli, ám ennyiszer hangoztatott kérdés a magyar gazdasági közbeszédben. Magyarország ugyanis bonyolult gazdasági kapcsolatokban áll a fejlett világgal, amelynek van egy mérlege. Eszerint hazánk sokkal több jövedelmet termel a nyugat-európai országoknak, mint amit uniós támogatásként visszakap.

Míg a hazai közgazdászok „mérlegének” általában egy, Thomas Piketty mérlegének két serpenyője van, ezért képes kiegyensúlyozott képet adni a magyar gazdaságról.

Ezért alacsonyak a bérek

A magyar gazdaság külföldi tulajdonba adása miatt a magyarországi tőkejövedelmek egyre nagyobb része áramlik külföldre, ez pedig az alacsony fizetések mögötti okok egyike lehet. Több cikkünkben mutattunk rá, hogy a magyar munkaerő részesedése a megtermelt jövedelemből a visegrádi országokban átlagosan tíz százalékponttal alacsonyabb, mint a nyugat-európai országokban. Egyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy emiatt a közép-európai országokban kevésbé éri meg dolgozni, hiszen a létrehozott értékből a dolgozó kisebb részt kap, mint nyugati társa.

Erről kérdeztük meg a jövedelmi egyenlőtlenségek egyik legfontosabb szakértőjének számító Thomas Pikettyt. A közgazdász a Makronómnak elmondta, hogy  „az alacsony bérarány és a külföldi tulajdonosok jövedelmei között valóban összefüggés állhat fenn“.

A térség alacsony béraránya nagyon erős és szemléletes bizonyítéka annak, hogy a külföldi tulajdonosok valóban magas hozamokat érnek el a kelet-európai országokban” – nyilatkozta Piketty. Hozzátette, hogy „emiatt nem csodálkozhatunk azon, hogy a kelet-európai politikusok gyakran hivatkoznak arra, hogy a külföldi befektetők a piaci erejüket arra használják, hogy alacsonyan tartsák a béreket, és így extraprofitot érjenek el”.

Ez összhangban áll a Magyar Nemzeti Bank jelentésével, amely szerint a külföldi vállalatok alulfizetik a magyar munkaerőt.

A következmények pedig súlyosak, hiszen a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenség akadályozza az innovációt, a vállalkozásokat és egy olyan rossz egyensúlyt tart fenn, amelyben a magasabb adók, az alacsony bérek, a magas adóelkerülés és a rossz minőségű közszolgáltatások megnehezítik a kormányzatnak a szegénység felszámolását.

Ráadásul a profit sokkal jobb forrása lehet a beruházásoknak, mint a támogatások, mivel utóbbi elszakadva a gazdasági szereplőktől bonyolult adminisztratív folyamatokon keresztül jut el a gazdaságba. És akkor a támogatások okozta ösztönzési problémákat (az úgynevezett holland kórt) még nem is említettük.

Az egyik fő európai törésvonal

Brüsszel, Párizs vagy Berlin nehezen érti meg, hogy miért nem mutatnak a keleti országok több hálát az uniós támogatások miatt. Ők viszont úgy látják, hogy a térség nyugati befektetéseinek megtérülése magas volt, az országokból külföldre áramló profit pedig jelentősen meghaladja az uniós támogatások mértékét” – mondta el Piketty legújabb cikkére utalva.

Írásában a szakértő egyébként amellett érvel, hogy a nyugati gazdasági hatalmak úgy tekintenek az egyenlőtlenségre, mintha az természetes lenne.

Eközben feltételezik, hogy a szabadkereskedelem a jólét méltányos elosztását eredményezi és úgy vélik, hogy ebből a természetes módon létrejövő egyenlőtlenségből méltányossági alapon nagyvonalú támogatásokat adnak a lemaradóknak. Azonban a jövedelmi és vagyoni viszonyrendszerek végtelenül bonyolultak, főleg egy az EU-hoz hasonlóan nagy politikai egységben, így a vagyoni viszonyok szabályozását nem lehet kizárólag a piac jóindulatára bízni.

Piketty reméli, hogy teljes szellemi és politikai megújulás következik Európában a 2018-as évben.

***​​

A szerző – Oláh Dániel – a Neumann János Egyetem tudományos munkatársa, a Makronóm felelős szerkesztője.

További ábrák

Oroszország és általános

Forrás: Magyar megmaradásért

Admin: Címképünkön Thomas Piketty francia közgazdász, a Párizsi Közgazdasági Egyetem egyetemi tanára. 2002. -ben a legjobb francia közgazdász díját is elnyerte.2013-ban Piketty megnyerte a 45 év alatti közgazdások számára alapított Yrjö Jahnsson-díjat.

Egyes kiemelések a magaspart.hu szerkesztőitől származnak.

 

Tovább

Equal

Végleg eltörlik a fehér embert a Föld színéről?

El kell tűnnünk, mint szegény dodó madárnak vagy a tasmán tigrisnek. Egyes, magukat globális sakkjátékosnak képzelő alakok úgy döntöttek, hogy levesznek minket a tábláról.

Minket, a fehér, keresztény, európai embereket. Hogy ez hülyeség? Az istenkomplexus már csak ilyen. Hogy ez összeesküvés-elmélet? Biztosan. Legalább annyira, mint ha 1930-ban valaki azt mondta volna egy berlini zsidó kiskereskedőnek, hogy 5 év múlva jönnek a nürnbergi törvények, 15 éven belül pedig gázkamrába és krematóriumba fogják küldeni őt és az egész családját, csak azért, mert zsidó. Tuti elhitte volna…

Most azt mondhatjuk: ha ez így megy tovább, 20 éven belül kirántják a fehér, európai ember lába alól az otthonát, Európát. Az ezt célzó bevándoroltatás már folyamatban van, az Európai Parlamentnek nevezett ideg- és elmeosztály épp most hozott róla határozatot, kötelezővé téve bármennyi bevándorló befogadását. Ebből még bármi is lehet. A pakliban benne van egy újabb, akár egész Európát romba döntő belháború is. Végül is a spanyolok kb. 800 év alatt foglalták vissza a földjüket a muszlim hódítóktól. Kelet-Közép-Európából és a Balkánról közel 600 év alatt sikerült kiverni az oda betörő „béke vallását”. A Szentföldet meg csak percekre tudták visszavenni a haladó, balliberális körökben szívesen gyalázott keresztes háborúk. (Csak a miheztartás végett: a keresztes háborúk nem hódító, hanem muszlimok által elrabolt keresztény területek visszaszerzéséért indított, tehát honvédő háborúk voltak – minden bűnükkel és hibájukkal egyetemben is csak reakciók voltak a muszlim agresszióra.)

A Nyugatnak viszont sajnos tényleg az agyára ment a jólét. (Vajon ez valami, a génjeinkbe kódolt önmegsemmisítő mechanizmus lenne? Hogyha elég jól élünk, akkor egyszer csak kiirtjuk magunkat?) A Nyugat elpuhult és elhülyült. Saját közveszélyes elmebetegeinek a játszóterévé vált. A nagyravágyó, arrogáns középszerűség végül csak megtalálta a keresztény etika Achilles-sarkát: hogy a bűntudat intézményesítésével egész jól lehet manipulálni az európai embert. Akár a kollektív önmegsemmisítésig is (ld. Németország, Svédország). Felfoghatatlan, hogy milyen eszelős eszmék és gondolatok követelnek széles körű elfogadást vagy akár kizárólagosságot is maguknak. A normalitás meg csak nézi bután az agresszív, önérvényesítő idiótákat, hogy „Mi vaaan?”

Tehát mi, fehérek végleg, cserével kiállunk. Igen, cserével. Amint azt az ENSZ 2000-ben íródott tanulmánya is kifejti. A címe: Replacement migration. Ami szerint Európának (is) hamarosan rendkívül súlyos demográfiai krízissel kell szembenéznie. A csökkenő születésszám miatt végzetesen elbillen a keresőkorú aktívak és nyugdíjas korú inaktívak aránya az utóbbiak javára. És ennek következtében Európa társadalmai, gazdaságai és szociális rendszerei hamarosan berogynak. Erre a demográfiai problémára egyetlen megoldás van: a hiányzó embereket migrációval, azaz bevándoroltatással kell pótolni. Szerintük.

Nem ám a fiatalok támogatásával. Nem a gyermekvállalási kedv növelésével. Nem a sokgyermekes családmodell támogatásával. Nem az abortuszok számának csökkentésével, nem az utódnemzésre alkalmas, férfi-nő kapcsolaton alapuló családok megerősítésével. Nem az Európában oly trendi, mának élő, karrierorientált, egocentrikus, szibarita, konzumidióta, önpusztító értékrend elleni közösségi küzdelemmel. Nem. Ez mind-mind hülyeség. Valamint súlyosan sértené az európai ember önrendelkezési jogát. Például a saját, Darwin-díjas kipusztításáról. Szerintük.

Szóval a demográfiai problémát csakis bevándorlással lehet kezelni. 2050-ig több mint 1 milliárd migráns behozatalával. Nem vicc. Le van írva, feketén-fehéren. Na most emelje fel a kezét, aki az elmúlt 17 évben hallott erről az ENSZ-anyagról. Én is csak nemrég, az Echo TV Háttérkép című műsorában, Bayer Zsoltéktól. Vagy az emelje fel a kezét az, aki az elmúlt 17 évben hallott bármilyen, a már 17 éve is ismert demográfiai katasztrófahelyzet megelőzését vagy kezelését célzó európai uniós intézkedésről. Nem? Nincs ilyen? De legalább az uborkák egyenesek…

De vissza a lecserélésünkhöz! Ha az 500 milliós Európába bejön több mint 1 milliárd nem fehér, viszont jó eséllyel muszlim migráns, akkor vajon mennyiben marad Európa fehér kultúrájú, szokású, jogrendszerű és arculatú világ? A helyes válasz a se (-mennyire). Európa szépen átalakul Közel-Keletté meg Afrikává. Már ami a társadalmi és civilizációs viszonyait illeti. Ugyanis a Közel-Keleten és Afrikában nem maguktól olyan középkoriak állapotok, mint amilyenek. Azokat az állapotokat azok az emberek teremtik és tartják fenn, akik ott élnek. És akik most idejönnek és a szépen hozzák magukkal az iszlám szocializációjukat, a kb. 7. századi világképüket, erkölcsi felfogásukat, konfliktuskezelési eljárásaikat, az olykor kifejezetten barbár, errefelé súlyosan törvénysértő szokásaikat, a méltán világhírű munkaerkölcsüket, az évszázados, évezredes gyűlölködéseiket (ld. a törökök és kurdok viszonya Németországban).

Hogy a fenébe is lehetne kompatibilis Európával, aki szerint teljesen rendben van, ha 60 évesen elveszi feleségül a saját 8 éves unokahúgát? Vagy aki elvágja a saját lánya torkát, mert olyan fiúval randizott, akit előzőleg nem hagyott jóvá a család? Ezeket a dolgokat hogyan lehet harmonizálni az európai jogrendbe? Ne feledjük: ezeket az embereket a saját hazájukban európai szemmel nézve hihetetlenül durva törvényekkel és büntetésekkel tartják kordában. Egy ilyen körülmények között szocializálódott embernek az európai jogrend, ahol a bűnelkövetőnek gyakran több joga van, mint az áldozatnak, maga a Kánaán. És röhögve fog visszaélni a tökkelütött jogvédők mozgalmárkodásával. Pláne, hogy még ki is képzik, hogyan tud visszaélni az európai jogrend adta lehetőségekkel.

És persze ezen a pocsék tortán is van hab. Méghozzá az, hogy szerintük ők, az iszlám a magasabb rendű kultúra és civilizáció. Nem a modern, szekularizált Európa. A vagyonunk, az tetszik. Az kell. A lakásunk, a kocsink, az óránk, a telefonunk, a pénzünk. De a kultúránk az sátáni. Ehhez egy igazhitű nem alkalmazkodhat a gyehenna örök tüzének kockázata nélkül. Ezt kellene már végre felfognia a sok féleszű migránssimogatónak, akiknek esze ágában nincs valóban megismeri és megérteni ezeket az embereket. Képmutató, hiú altruizmusukban azt hiszik, hogy ide valami „nemes vademberek” érkeznek, akik azonnal felismerik és elismerik az európai kultúrfölényt, és szép engedelmesen fejet hajtanak az európaiak nagyvonalú gesztusai előtt. Hát egy frászt. Ezeknek az embereknek eszük ágában sincs integrálódni. Hiszen a 3-4-5 éves koruk óta beléjük nevelt értékrend szerint a keresztény civilizáció erkölcsi értékeit tekintve mélyen az iszlám alatt áll. Tehát az integráció, az alkalmazkodás az üdvözülést ellehetetlenítő visszalépés lenne a jelenlegi kulturális szintjükhöz képest.

Szóval ezekre a figurákra fognak lecserélni minket, fehér, keresztény, európai embereket. Kilóra, darabra tuti meglesz a hiányzó népesség. De hogy termelékenységre, vagy hatékonyságra is meglenne, azt tényleg csak regisztrált elmebajosok hihetik. Ha tetszik egyeseknek, ha nem, a fehér ember a bolygó egyik legszorgalmasabb, legkreatívabb és legképzettebb embertípusa. Nem véletlen, hogy hogy néz ki a fehér ember szállásterülete és hogy néz ki a bevándorlók otthona. Nem véletlen, hogy Európában áll a Mátyás-templom. Nem véletlen, hogy a Nobel-díjat Nobel-díjnak hívják. És az sem véletlen, hogy a Kalasnyikov errefelé nem állandó kiegészítője az öltözködésünknek. De úgy látszik, mindez már mit sem számít. Mert elfogadhatatlanul drágák vagyunk az istenkomplexussal megvert, végtelen étvágyú elit számára. Magasak az életszínvonalunkkal kapcsolatos igényeink. Túl sokat költünk szociális juttatásokra, ami megengedhetetlen mértékben csökkenti a befektetések hozamait. Ráadásul tájékozottak vagyunk, tisztában vagyunk a jogainkkal, egész jól hálózatosodunk, képesek vagyunk összefogni és együttműködni bizonyos célok elérése érdekében. Mi, akik eddig azt hittük, hogy valamiféle jó-rossz demokráciában élünk, kicsit nehezebben nyeljük le, amikor kiderül, hogy ebből egy szó nem igaz, és az európai politikai elit mára totálisan felmondta a választóik érdekeinek képviseletére és érvényesítésére vonatkozó kötelezettségét. Bezzeg egy törzsközösségi viszonyok között felcserepedett (sic!) afgán kecskepásztornak nincsenek ilyen igényei. Egy szó, mint száz: veszélyesek vagyunk. El kell tűnnünk.

Hát ezért kaptunk piros lapot a világ önjelölt játékvezetőitől. Ideje lenne a tudomásukra hozni, hogy mivel játszogathatnak és mivel nem. Ideje lenne jól érthető jelzéseket adni, hogy elég a zsoldjukban álló hulladékmédiából, elég az agyzsibbasztó propagandából. Elég a felülről szervezett és fizetett civil szervezeteikből és elég a bennük fontoskodó főállású „civil” mozgalmárokból. Elég a retardáltakkal feltöltött, szellemileg deformált Európai Unióból, elég ebből a meghekkelt, áldemokratikus cirkuszból. Elég a lefizetett politikusokból, elég a rólunk, de nélkülünk döntő bürokratákból. Elég ennek az akarnok, bolsevik (régebben: jakobinus, mostanában: liberális) kisebbségnek a basáskodásából. Mert nem vagyunk hajlandóak eltűrni, hogy bárki is eltöröljön minket, a hazánkat és a civilizációnkat a Föld színéről.

És nem fogjuk ölbe tett kézzel tűrni a lecserélésünket!

Forrás: Világlátó

 

Tovább

Claudia Zimmermann

Börtönt Merkelnek!

Ha ez igaz, minimum börtönbe kellene záratni Merkelt, és a komplett EU vezetőséget! Romba döntik Európát. Keletről jött népek kezére játsszák a mi kis Európánkat…

A migránsok, és az afrikai, távol-kelti csürhe hamarosan az egész kontinensünket bekebelezi.

Nincs visszaút, egyre csak özönlenek, gyilkolnak, erőszakoskodnak az európai lányokkal és nőkkel, és vegzálják az embereket. Ahová betelepednek, ott hamar megváltoztatják a környezetüket, és ugyanolyanná alakítják, mint azok a helyek, ahonnan “elmenekültek”.

A német közszolgálati médium munkatársa megelégelte azt, ami a német médiában folyik, de egész Európa-szerte jellemző minden más országra Magyarország kivételével.

Claudia Zimmermannt azonban ezért “cserébe” ellehetetlenítették. Kirúgták állásából, nem kap munkát a médiában, szinte megbélyegezték. Pedig korábban a WRD-nek dolgozott, ez egy kormánypárti médiumokat tömörítő médium.

Elmondta, hogy őrületes megbotránkoztató dolgok zajlanak a német médiában migráns ügyben. Csak a bevándorlást éltető dolgokat írhatták meg, ezekre kaptak engedélyt felsőbb utasításra.

Nem volt helye kritizálásnak. A bevándorlókat nem lehetett vegzálni, sem rossz szavakkal illetni. A propagandának folynia kellett, még akkor is, ha mindenki tudta: a nép teljesen mást gondol az egészről, és nő a migráns ellenesség.

A Merkel-párti WDR különösen az újévi, Kölnben történt tömeges migránserőszakolás után ingott meg, a médium ekkor fel is vette a kapcsolatot Zimmermannal, aki egy élő közvetítés során osztotta meg véleményét a migránsokról. Az újságírónőnek ekkor lett végleg elege, és kitálalt.

Sok médiában óriási támogatottsága volt Merkel menekült politikájának, mely már akkor is omladozóban volt.

Aki mégis megpróbált szólni, vagy mélyebbre ásni, azt félreállították az útból.

“Fentről gyakorolják ránk a nyomást. A kellemetlen témákat egyszerűen nem okézzák le. Egy újságíró nem beszélhet ilyen témákról.” – mesélte.

Az újságírónőt bojkottálni kezdte a munkahelye, témáit más WDR-dolgozó kapta meg feldolgozásra, de itt még nincs vége.

“A WDR-ben azt kérték a dolgozóktól, hogy ne legyenek kapcsolatban velem, ne is beszéljenek velem.” – tette hozzá.

Elképesztő, mi folyik a német médiában, de világszerte Európában is. A migránsokat éltetik, holott senki nem veszi észre, hogy lerabolják a fél kontinenst, és tönkre teszik mindazt, amiért az európai emberek harcoltak és megküzdöttek, dolgoztak.

A liberális nyomás egyes országokban olyan hatalmas, hogy például Svédországba nem akartak beengedni egy magyar lányt, elutasítva kérelmét, annak ellenére, hogy a magyar állam kezeskedett volna érte.

Ellenben tonnaszámra fogadnak be migránsokat, és megpróbálják – ezt figyeld – INTEGRÁLNI őket a társadalomba…

Megőrült volna-e a világ? Ha csak a fele igaz ezeknek a dolgoknak, és márpedig igazak, akkor az EU vezetőségének, főleg Angela Merkellel az élen nemcsak, hogy távozniuk kellene, de börtönbüntetést lehetne kiszabni rájuk.

Hiszen romba döntik Európát. Keletről jött népek kezére játszották a mi kis Európánkat…

Forrás: Világlátó info

Admin: Nyugaton azt szajkózzák, hogy Magyarországon nincs szólásszabadság! Németországban “zájzár” van, mégsem kritizálja ezt a módit a liberális sajtó! Mint mindig: csak és kizárólag a magyarok a bűnösök! A szemükben maradjunk is azok, én büszke vagyok rá! (Ameddig tehetem..)

Nyitókép: Claudia Zimmermann

Tovább

juncker

EU-s kommunikáció: káosz a köbön

Ma tartják Pozsonyban Az Európai Unió vezetőinek csúcstalálkozóját. A napirenden feltehetően a migránsválság, az európai hadsereg felállítása, és az un. Brexit (Anglia távozása az EU-ból), mint legfontosabb ügyek kerülnek előtérbe.

A csúcstalálkozó előtt azonban igen érdekes megnyilatkozásoknak lehettünk tanúi! Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, a héten olyan értelmű nyilatkozatot tett, melyből úgy tűnt, hogy az unió feladta korábbi szilárd elkötelezettségét a „menekültek” valamilyen kvóta szerinti elosztásáról, és az önkéntes szolidaritási (befogadási) elv irányába mozdul el. Másnap Juncker szóvivője viszont azt állította, hogy rosszul értelmeztük az EB elnök szavait, vagyis szó sincs a migránsok valamilyen kvóták szerinti szétszórásának feladásáról! Azt mindannyian tudjuk, hogy Juncker nem veti meg az alkoholt, ugyanakkor azt is tudjuk, a részeg ember vagy kimondja az igazat, vagy összevissza beszél. Nem tudom, az elnök úr – megnyilvánulása előtt – mennyi pohár szesz tartalmát töltötte szabad kézzel a gallérja elé, és így azt sem vajon mennyire színeződhetett volna el a szonda, ha az évértékelő beszéde közben az, az orra előtt van? Lehet szóvivője – követve főnöke példáját – öntött fel a garatra? Mindenesetre érdekes a két ellentétes nyilatkozat! Főleg annak tükrében, hogy a V4-ek – úgy tűnik – egyértelműen elutasítják, hogy hazájukba kötelező jelleggel „menekülteket” irányítson át az unió. Úgy néz ki, a dánok is kihátrálnak a kvóta szerinti befogadás mögül, ugyanis svéd sajtóértesülések szerint, Inger Sojberg a dán migrációs miniszter kijelentette, hogy hazája nem fogad több migránst! „Egész egyszerűen Dánia megtelt” – nyilatkozta. Egyébként is: egyre több ország szigorít menekültpolitikáján. Ilyen körülmények között ugyancsak nehéz lenne az EU-ban a kvótarendszert keresztülvinni! Esetleg szó sincs már kvótákról, csak nekünk magyaroknak szóló színjáték az egész?

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben merkeltől is egyre többször hangzik el az „önkéntes” jelző, főleg amikor az unió országainak összefogását sürgeti, de nem cáfolja a kvóta szerinti elosztást, első hallásra talán meredek feltételezésre ragadtatom el magam. Nevezhetjük ezt egyelőre „összeesküvés-elméletnek” is akár, majd az élet meg fogja hozni rá a választ, akár így, akár úgy:

Az Európai Unión belül elsőnek Magyarországon történik meg az, hogy a „menekült”válság kapcsán, látszólag az állampolgárokat kérdezi meg népszavazás útján a kormányzat arról, hogy fogadjunk be migránsokat vagy sem? Ezért az egész EU, de kis túlzással talán az egész világ ránk figyel most. Viszont két szépséghibája is van a feltett kérdésnek:

 • Mindjárt az első az, hogy valójában az „országgyűlést” hatalmazzuk fel arra, hogy döntsön a kötelező befogadásról, vagy annak elutasításáról, tehát nem közvetlenül a nép akaratán múlik a dolog!
 • Talán még lényegesebb: csak az „EU által ránk erőltetett” befogadás politikáját utasíthatjuk el úgymond, és szó sincs a feltett kérdésben arról, hogy az önkéntes „menekült”befogadást akarjuk-e vagy sem, de arról sincs szó, hogy a magyar állampolgárság senki által sem megvásárolható!

És itt lehet a csapda! Mi van akkor, ha Orbán már jóval korábban megegyezett az unió vezetőivel arról, hogy támogatni fogja az inváziós hadak benyomulását Európába, és így Hazánkba is? Továbbá visszafogadja, a saját anyanyelvükön is analfabéta késes- baltás boncmestereket, de kizárólag „önkéntes” módon, esetleg úgy, hogy ezért fizet (neki külön is) az EU, viszont ezt megelőzendően meg kell erősítenie az „országgyűlés”, és vele a saját legitimitását. Erre jó az október 2.-i népszavazás, a szándékosan nem egyértelműen feltett kérdéssel. Az unió vezetőinek az az érdeke, hogy ehhez a vezércselhez asszisztáljanak, hiszen nincs olyan más politikai erő ma Magyarországon, mely kormányképes lenne, egyúttal a nemzeti erők alól is ki lehet húzni a talajt. (Ez utóbbi már részben sikerült a Jobbik cukisodásával.) Ha feltételezésem helyes, akkor most Juncker elszólta magát, hiszen önkéntes befogadásról beszélt valójában, vagyis az alkohol hatása alatt most igazat mondott! A valódi – jövőbeni – elosztási elvet „helyesbítette” szóvivője: a kvóták megmaradására.

Az „összeesküvés-elméletemnek” viszont van egy buktatója: Itthon az október 2.-i népszavazás támogatottsága egyre csökken, mert már sokan látnak át a szitán. Ezért megvan a lehetőse annak is, hogy Orbán arra hivatkozva, hogy konkrét ígéreteket kapott a kötelező betelepítési kvóta alóli felmentésünkről, leállítja az eddig is több milliárdba kerülő népszavazást. Ha mégsem, és ennek van nagyobb valószínűsége, továbbá a részvételi arány nem haladja meg az 50%-ot, még mindig hivatkozhat arra, hogy a 2014-es önkormányzati választásokon is csak 42.9 % volt a részvétel, különben is „a zemberek” nagy többsége „nem”-mel szavazott. Abba már bele sem merek gondolni, hogy a részvételi arány növelése érdekében esetleg átveszi Hollande jól bevált, a franciaországi rendkívüli állapotok meghosszabbítására irányuló, gyakorlatát. Nevezetesen esetleg még „időben” robban valami (focilabda durran ki), vagy erőszakosan áttörik a déli határra épített kerítést, stb. (Mindenesetre ajánlom Budaházynak, mostantól házi-őrizetét – nevezetesen azt, hogy nem hagyta el a lakását – tanukkal is igazolni iparkodjon, mert adott esetben még ezt is rákenhetik!)

Amúgy nem hiszem, hogy a pozsonyi zárónyilatkozatok után okosabbak leszünk! Általánosságokról fognak beszélni. Többek között hangsúlyozni fogják: az álláspontok közeledtek, az uniónak van jövője a Brexit után is, megvalósul a közös határőrizet, megegyeztek a teherviselésben is, és blabla blabla… Arról, hogy valójában milyen ügyben és mit döntöttek, csak október 2. után néhány héttel fogunk többet sejteni!

Madarász László

Tovább

brexit

Brexit.

Június 23. –án járultak a britek az urnák elé, hogy szavazzanak az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépéséről. Az eredmény ismert, a többség a távozás mellett tette le voksát. Mivel a referendum nem ügydöntő, ezért most egy olyan érdekes helyzet jött létre, amit egy pikáns viccel lehetne jellemezni.

Idős házaspár nemi aktus alatti kommunikációja:

 • Szerinted bent van? – kérdi a férj.

 • Nincs! – hangzik az asszonytól az elégedetlen válasz.

 • Érdekes! Kint sincs!

Vagyis az angolok még tagjai az Európai Uniónak, az EP –ben ülő képviselőik teljes értékű szavazatot adhatnak le, ugyanakkor a megszavazott döntést – amennyiben parlamentjük a kilépés mellett foglal majd állást – nekik nem kell végrehajtaniuk adott esetben! Olyan ez, mint ultiban a kibic működése: akármit is mondhat, ha valami rosszul sül el, annak anyagi kockázatát nem ő viseli. És ez az állapot akár hónapokig fennmaradhat! Mivel David Cameron lemondott, idő kell az új miniszterelnök megválasztásához, akire hárul majd az EU –ból történő esetleges kilépés levezénylése. Mivel Britannia unitárius állam, ezért magát a kilépési szándékot végig kell futtatni mind a négy ország – Anglia, Wales, Skócia, Észak-Írország – saját parlamentjén is, mielőtt a javaslat az Alsóház, illetve a Lordok Háza elé kerül. Már most is látható, pl. a skótok, írek (látszólag) nem akarnak elszakadni az uniótól, ezért lesznek még ott viták rendesen, sőt az sem kizárt, hogy a britek – szembe menve a „népakarattal” – végül is nem hagyják el az uniót!

Ha már a „népakaratnál” tartunk, az egész népszavazási hercehurca egy megrendezett, előre eldöntött eredményűnek tűnik számomra, még akkor is, ha azért fogadni nem mertem volna a Brexit támogatók győzelmére. Ugyanis az utóbbi két évben mesterségesen felkeltették az idegenellenes hangulatot, pont abban az országban, amely a legtöbb bevándorlót importálta a korábbi gyarmatokról – igaz őket gondosan megválogatva – és ennek segítségével érték el azt a gazdasági szintet, ahol most járnak. Vagyis a munkaerőimport mérhető gazdasági haszonnal járt, minden állampolgáruk számára. Semmi nem indokolja, hogy az évtizedeken át tartó együttélés a gyarmatokról származókkal, most visszájára – idegen ellenes hangulatba – forduljon, pedig a népszavazás eredményének ilyetén alakulását elvileg az Európát ért migráns invázió nagyon nagymértékben befolyásolta. Ha végig gondoljuk, a franciák már Calais-nál, azaz saját területükön sikerrel tartóztatták fel az új keletű bevándorlókat, így óvva meg Nagy-Britanniát egy terjedelmes migráns rohamtól, vagyis ők nem tapasztalták meg azt a „kultúrát”, amit viszont sikerült a kölnieknek szilveszterkor. Az idegenellenesség mesterséges felkeltésére a legjobb példa talán a kelet-európai, valóban csak dolgozni akaró, munkavállalókat érő inzultusok. (Itt tekintsünk el a cigány származású élősködőkkel szembeni gyűlölettől.)

Az unión belül leginkább az Egyesült Királyság képviselte és képviseli az amerikai érdekeket, és ebben partnerekre talált a V4 –ekben (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia) és a Balti államokban. Amennyiben a britek mégis kilépnek az unióból, ezek az országok úgy maradnak egyedül az amerikai érdekek képviseletével, hogy közben csökken a rájuk jutó uniós támogatás mértéke, – hiszen Németország után Nagy-Britannia a második legnagyobb nettó befizető a közös kasszába – de cserébe az USA –tól nem kapnak semmit, legfeljebb katonákat. Tovább tetézheti bajukat, ha az Angliában dolgozó honpolgáraiknak haza kell majd esetleg térni – ha fokozatosan is – a megvalósuló Brexit hatásai miatt. Így a kormányoknak egyre nehezebb lesz megmagyarázniuk belföldön az amerikai érdekérvényesítésben játszott szerepüket, vagyis ez politikai földrengésekhez is vezethet ezekben az országokban! Németország pedig még rá is fog játszani erre a lehetőségre. Ezért túlságosan elhamarkodottnak tartom Varga Mihály ötletét, mely arra irányul, hogy az európai piacról esetleg kiszoruló brit cégeket hazánkba csábítsa! Ilyen nézetek hangoztatásával talán még meg kellene várni miként is alakul az unió közeli jövője! Mondom ezt azért is, mert nagyon is félő, hogy a Brexit kapcsán, a felszínen tetten érhető brit, kontra brüsszeli, merkeli szembenállások nem valósak! Ez csak álca! Nézzük mi várható, ha az Egyesült Királyság kilép az unióból?

 • A közös költségekhez való hozzájárulás csökken, így jelentős mértékben csökkenek az úgymond uniós támogatások is, mindazok felé, akik állítólag az unió haszonélvezői. (Ezek közé tartoznánk mi is!)
 • Az amerikai érdekek képviseletét a V4 –ek és a Balti államok veszik át, akik azt gondolják zsarolási pozícióba kerülnek. (De nem!)
 • Németország lesz az unió politikai- és gazdasági irányvonalának immáron egyetlen meghatározó tagja, és diktátumokkal „kormányoz”.
 • Gyarmati létünk állandósul, pontosabban elmélyül.

Mit „kap” az Egyesült Királyság?

 • Visszanyeri politikai- gazdasági függetlenségét a brüsszeli eszement döntésekkel szemben.
 • Az EU irányába történő feleslegesnek ítélt kiadásait megtakarítja.
 • Nem kell elfogadnia a kötelező betelepítési kvótát, azaz a Kalergi terv végrehajtása alól felmentést kap. (Különben úgy is van ott már nem európai fajtából éppen elég!)
 • Gazdasági kapcsolatai az unió országaival ugyan átmenetileg csökkennek, de saját kézbe vett gazdaságirányításuk ezt már rövidtávon kompenzálja.
 • A kelet európai országokból bevándorló munkavállalók arányát először megállítja, majd fokozatosan csökkenti, mely helyébe szintén szakképzett munkaerőt kap – megfelelő válogatás után – a volt gyarmatokról, illetve a korábban az országból távozó jól képzett angol állampolgárok visszatérnek.

Mit kap az EU, pontosabban Németország?

 • Megszabadul egy – szerinte – kerékkötőtől.
 • Visszanyerni reméli az irányítást a V4-ek és a Balti államok felett.
 • Az Egyesült Királyságból kényszer hatására lassan-lassan visszaáramló kelet-európai képzett munkaerőt a németek vehetik fel addig, amíg a javarészt saját nyelvén is analfabéta migráns áradatot megfelelően kiképzik és alkalmazzák. (Ez utóbbi csak pc. remény, a realitástól olyan távol áll, mint Makó Jeruzsálemtől!)
 • A lecsökkent uniós pénzek elosztásával a renitens tagállamokat meg tudják leckéztetni, ha kell politikai változásokat tudnak ezzel előidézni Kelet-Európában.
 • Az USA által előírt, gazdaságukra nehezedő nyomás csökkenését remélik. (Tévesen!)

Amiben együttműködnek addig, amíg Nagy Britannia hivatalosan nem jelenti be a kilépési szándékát az unióból:

 • Brit segítséggel el fogják fogadni az USA és az EU közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amit jelenleg a franciák és egyes német körök elleneznek!
 • Brit segítséggel el fogják fogadni a kötelező betelepítési kvótát. (Ez ugyanis az angolok számára úgysem lesz már kötelezően végrehajtandó!)
 • Brit segítséggel meg fogják állapítani annak az árát, ha valamely tagország nem lenne hajlandó „menekülteket” befogadni.
 • Megszülethet a közös európai hadsereg, amit eddig a királyság ellenzett. (A britek csak tartózkodni fognak a szavazáson, de vétóval nem élnek.)
 • Német és francia fegyverekkel szerelik fel a közös haderőt.

A fentiekért cserébe a britek akkor is megtalálják számításukat, ha mégsem lépnének ki az unióból, legfeljebb majd a különleges státuszú társult állam jelzőjét kapják, de többnyire ugyanazt elérik, mintha kilépnének.

A fentieket összefoglalva:

 • Szó nincs arról, hogy Nagy Britannia már kilépett volna az unióból! Ezt még hivatalosan nem jelentették be, és várhatóan legfeljebb csak hónapok múlva fogják. (Ha egyáltalán be fogják jelenteni!)
 • Egyfelől az Európai Unióból való kilépés „demokratikus” lehetőségének megvillantásával, pusztán csak az uniót- és ezen keresztül a leendő világkormányt ellenzők erejét akarták/akarják felmérni, hogy megfelelő ellen stratégiát dolgozhassanak ki ezek felszámolására, semlegesítésére. { Cion bölcseinek jegyzőkönyvei 19. jegyzőkönyv: A zendülésre való uszítás semmi egyéb, mint amikor az öleb megugatja az elefántot. Olyan kormány szemszögébõl nézve, amely jól meg van szervezve – nem ami a rendõrséget, hanem ami a közvéleményt illeti -, az öleb csak azért ugat az elefántra, mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét, s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást, és farkukat fogják csóválni, mihelyt meglátnak egy elefántot.”}

 

 • Másfelől: a „népszavazás” előtti kampányban már kellő hangsúlyt kapott, hogy a brüsszeli vezetők alkalmatlanok a feladatuk elvégzésére. (Ez amúgy teljesen igaz, de szándékosan már kinevezésükkor is tudottan azok voltak!) A Brexit után, most ugyanezt hangoztatják szerte Európa politikusai, pl. csehek, hollandok, osztrákok, stb. Vagyis ezt helyezték folyamatba: { Cion bölcseinek jegyzőkönyvei 10 jegyzőkönyv:Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is; ez akkor fog bekövetkezni, amikor a nép, miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak – általunk elõidézett – szabálytalankodása és tehetetlensége, így fog felkiáltani: “Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót, aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait – a határokat, a népi hovatartozást, a vallásokat, az államadósságokat -, ki békét és nyugalmat ad nekünk, melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt.”} Azaz felerősödik, az un. világkormány felállításának előkészülete.

 

 

Az a véleményem, hogy a kontinentális Európa teljes legyengítését, muszlimmá válását az unió majdani különleges státuszú társult tagállamából, az akár katonailag is jól védhető Egyesült Királyságból fogják – merkel egy-két éven belüli bukása után – felügyelni, és politikailag-, gazdaságilag irányítani!

 

Madarász László

Tovább

Afrikai migránsok

Migránsok: német megoldás; válogatunk!

Menekült kérdés német módon: a menekültek közül a “hochgebildet, hochbegabt” (kiemelt képzettségű, kiemelten tehetséges) személyek, akik menedékjogért folyamodtak, gyorsított eljárás keretében kapnak nagyon gyorsan tartózkodási engedélyt, a többiek mehetnek vissza oda ahonnan jöttek, pl. Magyarországra!

A következőkben e-maiben terjedő körlevelet közlünk:

„Egy kint élő cimborámtól kaptam 18-án:

Érdemes lenne minél több magyar honfitársunkkal megosztani:

Most először (2015.07.18-án a 18:45-ös német RTL hírekben (RTL aktuell)), majd a hírt megismételte a legfontosabb állami TV, a ZDF a 19:00 órás Napi Hírekben (ZDF heute), ami itt Németországban mértékadó forrás, közölték a német hivatalos tervezetet a menekültkérdés (Flüchtlingsfrage) kezeléséről, tehát nem a MEGOLDÁSÁRÓL.

Ezzel kibújt a szög a zsákból.

A bejelentés szerint a menekültek közül a “hochgebildet, hochbegabt” (kiemelt képzettségű, kiemelten tehetséges) személyek, akik menedékjogért folyamodtak, gyorsított eljárás keretében kapnak nagyon gyorsan tartózkodási engedélyt, és a német szóhasználatban átvették az angol “blue card” kifejezést. TEHÁT aki mérnök, orvos, műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az maradhat itt, megkapja a “blue card”-ot.

Mit is jelent ez pontosan Magyarországra nézve? Azt, hogy a német állam, tehát Mutti (Mutti Merkel) kimazsolázza azt, akik tényleg gyorsan beilleszkednek az itteni nemzetközi MUNKA-világba, ők maradhatnak, mert olcsón beállnak majd dolgozni, és megtermelik a német állam időseinek a nyugdíjat.

És mi is lesz a resztlivel, ami nem kellett a német gazdaságnak, mert sem kulturálisan, sem végzettségben nem várható, hogy termelő ember lesz belőle ???? Na, azt fogjuk mi kapni a visszaküldés keretében. Szóval a diplomás, aki 30.000 eurót fog termelni max. 8000 költségből, az lesz a “német” állampolgár. Aki meg soha, sehol nem fog, nem tud (kulturális és iskolázottsági okok miatt) majd beilleszkedni, na az mehet a magyaroknak. Kínlódjanak vele a vesztes EU országok!

Ez tehát a német (és biztosan a franciák is kiveszik a franciául, angolul beszélő fiatal profikat) ötlet, ezt nevezik a német-szolidaritásnak: ha a német állam gondban van, akkor “közösek a gondjaink, legyen szolidaritás”, ahogy Gauck államelnök, és Merkel mondja. Ha viszont mi (vagy mondjuk a görögök) kerülnek bajba, hát akkor. “gyerekek, rápacsáltatok, adjátok vissza a lóvénkat.”

 A leghatározottabban tiltakozni kell a “visszaküldés ellen”, és ezt a zseniális német ötletet tudatosítani kell más országokkal is. EZ A HIVATALOS NÉMET POLITIKA bejelentése volt, azt tudni kell, hogy a ZDF heute, az nem Blikk vagy a Bors.”

Beküldte: olvasónk

Admin megjegyzései:

Nem hinnénk, hogy a Hazánkon keresztül nyugatra tartó menekültek között sok orvos, mérnök, vagy más magasabb képzettségű személy lenne! Azt viszont el tudjuk képzelni, hogy egyes hiányszakmát végzett migránsokból válogat Németország! A maradék? Vissza a feladónak, vagyis annak az országnak, ahol őt először nyilvántartásba vették, azaz Magyarországnak!

Mi következhet még ebből: A német állam várhatóan adminisztratív eszközökkel (pl. adókönnyítés) ösztönözni fogja a vállalkozásokat, hogy inkább migránsokat foglalkoztassanak a Kelet-Európai munkavállalók helyett! Mivel az orosz válaszszankciók miatt amúgy is várhatóan fél millió munkavállaló elbocsátására hamarosan sor kerül Németországban, hazatérnek az ott munkát végző honfitársaink. Amennyiben nyugat követi a német példát, a külföldön dolgozó kb. 600.000 magyar munkavállaló nagy része kényszerből haza fog térni! Mégis, hol helyezkednek majd el? Átgondolta ezt már a kormányzat?

 

Tovább

szibéria

A népvándorlás nem csak Európába vezet!

AVAGY, HA ÉLNI AKARUNK HÚZZUNK EL MI SZIBÉRIÁBA?????

Ladislav Kashuk cseh újságíró kisebb értekezést írt az Európai Unió jelenleg legégetőbb problémájáról, a tömeges bevándorlásról, és egyben megfogalmazta mindazt, amit a politikai korrektség buborékában élő eurokraták máig nem mernek. A Czech Free Press hasábjain megjelenő publicisztikában Kashuk kifejtette, hogy eljöhet annak az ideje, amikor a “normális európaiak” arra kényszerülnek, hogy Oroszországban keressenek menedéket mindazon problémák elől, amit az uniós hatóságok ma ideológiai okokból nem hajlandók kezelni.

Kashuk szerint a tömeges bevándorlás nem csak Európa irányba zajlik, hanem ennek következményeként az európai fehér ember évtizedeken belül menekülni fog Európából, és arra kényszerülhet, hogy Szibéria lakatlan vidékein leljen új otthonra. A cseh újságíró szerint az iraki és szíriai keresztények esete mutatja, hogy mi történik, amikor egy számukra idegen kulturális közeg radikalizálódik, ősi hagyatékukat megsemmisítik az iszlám fundamentalisták, tömeggyilkosságok zajlanak és vagy elmenekülnek, vagy fanatikusok kezei által halnak meg.

Kashuk szerint a jelenleg zajló népvándorlás a nyugati elit grandiózus terve volt a multikulturális társadalom megteremtésére, amiről mostanra bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban működésképtelen. Ennek ellenére a folyamat már zajlik, és nemsokára Európában is a gyakorlatban láthatjuk, mi történik, amikor idegen kultúrák radikalizálódó közösségei szembefordulnak a befogadó társadalommal. Kashuk szerint ez a folyamat még most is megakadályozható, de ehhez az Európai Unió egészében egy rendszerváltás kell végbemenjen, mert jelenleg Washington európai “szövetségesei” biztosítják az idegen kultúrájú tömegek beengedését Európába, hogy mesterségesen egy az Egyesült Államokhoz hasonló, etnikailag és kulturálisan “összetett” társadalmat hozhassanak létre Európában.

“Ez alkalommal a megszállók nem az európai hadseregeket támadják; kis csoportokban, a hátsó kapukon jutnak be, Európa árulóinak engedélyével, hogy belülről rothasszák szét a társadalmat”

 

Kashuk szerint az Európai Uniónak függetlenítenie kell magát Washingtontól, le kell zárnia a határokat, és

a bevándorlók tömegeit az Egyesült Államokba kell küldeni, mert Washington háborúi pusztították el ezeknek az embereknek az otthonait.

 

A publicisztika végkövetkeztetése, hogy még ezekben az években van lehetőség megakadályozni a teljes katasztrófát. Azonban, ha nem sikerül most azonnal kezelni a népvándorlás szerű állapotokat, az európai fehér ember évtizedeken belül a mostanihoz hasonló, népvándorlás jelleggel indulhat meg Szibéria felé, hogy a többségi társadalom érdekeit védelmező orosz törvények oltalma alatt kezdhessen új életet. Kashuk szerint egy ilyen helyzetben a fehér ember fennmaradásának záloga az orosz hadsereg lesz, és az Európából menekültként érkező, különböző nemzetiségű közösségek letelepedésével új városok százai épülhetnek a mai Szibéria területén.

Olvasónktól

 

Tovább

Görög hadügyminiszeter

Katonai puccs Görögországban?

Nyugati sajtóorgánumok annak lehetőségéről beszélnek, hogy Görögországban katonai puccs történhet, ha a kormány nem tudja biztosítani az ország gazdasági stabilitását. Egy esetleges katonai közigazgatás irányvonala azonban egyáltalán nem biztos, hogy a nyugati országok várakozásai szerint alakulna.

Sztavrosz Vitalisz dandártábornok, a görög Patrióta Front vezetője július 2-án a nyilvánosság előtt is kifejezésre juttatta mindezt, amikor azt nyilatkozta, hogy:

“Donbassz népe az emberiség ellenállásának utolsó védvonala, ami az Új Világrend fasisztáival, a Nyugat barbarizmusával, pszichopatáival, bankáraival és haduraival szemben még tartja magát.”

Ezek egy a politikai életben is részt vevő görög katonai vezető szavai. A honvédelmi minisztérium részéről a nyilatkozat elítélésének hiánya pedig azt mutatja, hogy az állásfoglalás támogatásra lel a vezérkar legalább egy részénél, így Görögország számára egy esetleges katonai puccsot követően sem az lesz a prioritás, hogy törlessze adósságait a nyugati hitelezőknek.

A Donyecki Népi Köztársaság külügyminisztere tegnap hivatalosan is köszönetét nyilvánította a görög vezető szavai miatt, mert nyilatkozatával hozzájárult ahhoz, hogy a görög nép valós képet alkothasson a kijevi junta tevékenységéről.

http://hidfo.ru

 

  

Tovább

circus%20train2

Az USA és az EU a gazdasági válság alakulásától függetlenül össze fog omlani.

Aki szeretné megérteni, hogy mi történik a világban, azon belül is a gazdaságban, tegye félre, legalább az alábbi írás olvasása erejéig, a valóságnak a fősodrású média által festett képét.

Az EU rendszerének és az EU-ban folyó fiskális káosznak a megértéséhez pedig Görögország helyzetét is figyelmen kívül kell hagynunk, legalábbis annyi időre, hogy átláthassuk a lényeget. Jól olvastad. Felejtsd el a görög adósság körül kialakult drámát! Felejtsd el, hogy találnak-e új hitelezőket vagy csődbe mennek-e! Felejtsd el, hogy szövetségre lépnek-e Oroszországgal vagy a BRICS államokkal és azt is, hogy képesek lesznek-e az utolsó pillanatban megmenteni a régi rendszert! Mindezek nem számítanak. A nemzetközi pénzügyi elit által rendezett szappanopera jeleneteit látjuk csupán.

A lényegről persze ne feledkezzünk meg: Görögország fizetésképtelenné fog válni. Ennyi. Nincs más lehetőség. Lehet, hogy maholnap egyezségre jutnak, de végül nem lesznek képesek olyan mértékben nyújtani forrásaikat, hogy visszafizethessék exponenciálisan növekvő adósságukat. Ez elkerülhetetlen és semmilyen utolsó pillanatban hozott egyezség nem fogja alapvetően befolyásolni a lényeget.

Gondolkoztatok már azon, hogy miért aggódik minden fősodrású elemző egy ilyen kicsi ország sorsa miatt? Az aggodalom alapja egy jó nagy hazugság: azt próbálják elhitetni velünk, hogy Görögország csődje, összeomlása vagy kilépése az EU-ból olyan dominóhatást váltana ki a nagy adóssággal rendelkező nemzetek között, ami sorozatos csődöket és összeomlást eredményezne. A gondolatmenetben rejlő hazugság, hogy Görögország csődje okozná más országok összeomlását. Ez nem igaz, mert a csőd nem fertőző. A nehéz helyzetben lévő EU tagállamok Görögország „segítsége” nélkül adósodtak el. Nem Görögország okozta a bajukat. Ezen országok, Olaszországtól Portugálián át egészen Spanyolországig, saját szuverén adóssághalommal rendelkeznek, amelyet saját felelőtlenségüknek köszönhetnek. Az egyetlen legitim indok arra, hogy a csőd más országokra is átterjedjen az maga az EU létezése, ami a szerkezetéből adódóan szocialista függőséget kényszerített a tagállamokra.

Greece-escaping-eurozone-shSoha ne felejtsük el, hogy az EU nem Görögország miatt van bajban, hanem a nemzetekre erőltetett egymástól való függőség miatt! Az EU-nak nem szabadna léteznie, ahogy egyetlen nemzetek felett álló valutarendszernek sem.

Arról se feledkezzünk meg, hogy a Nemzetközi Valutaalaphoz hasonló globalista intézményeknek érdekében áll katasztrófát előidézni az EU-ban, akkor is, ha egyesek azt feltételezik, hogy az EU a globalizáció tesztüzemeként jött létre. Nem így van. Ha így lenne, az IMF nem szorongatná Görögországot az adósságai miatt, miközben a hasonló gondokkal küzdő Ukrajnának szó nélkül segít.

Miért akarnák a globalisták az EU részleges feloszlását? Mit nyernének vele? A válasz egyszerű: káoszt. A káosz pedig remek lehetőség egy hamis dialektika prezentálására.

Az EU egyáltalán nem a globalisták által kívánt gazdasági és politikai modellt képviseli. Nevezzük inkább hasonmásnak, de a félmegoldás még találóbb kifejezés.

Amikor Európa leér a pénzügyi szakadék aljára és a lakosság szörnyülködve kérdezgeti, hogy mi a fene történt, az elit kész válasszal fogadja a kérdéseket. Azzal jönnek majd, hogy nem az egymástól való túlzott és kikényszerített függőség volt a baj, hanem az, hogy az unió központosítása nem volt teljes. Azzal állnak majd elő, hogy egy nemzetek feletti gazdaság és valuta csakis úgy működhet jól, ha a kormányzás is nemeztek feletti. Más szóval a rendszer ezért bukott el, mert a működéséhez stabil, globális kormányra lett volna szükség.

A Fábiánus szocialisták azzal érvelnek majd, hogy a nemzeti szuverenitás barbár és idejétmúlt intézménye volt a ludas, ami a válságot előidézte. (Admin megjegyzése: ezt az irányvonalat nálunk a Gyurcsány vezette DK képviseli.) Minden erejükkel azon lesznek, hogy a nemzeteket impotenssé tevő rendszer minden negatív hatása feledésbe merüljön. Éljen a globális falu, amiben mindenki együtt emelkedik fel vagy bukik el! A szabadpiacnak és az egyéni innovációnak elvégre mi köze lehet egy sikeres gazdasághoz? Amire igazán szükségünk van az a csordaszellem, hogy minden ember egy könnyen lecserélhető alkatrésszé váljon ebben az óriás fűnyíróban, ami letarolja örökségünket, történelmünket és elveinket az önkényesen definiált közjó és a felhőkön lebegő okosvárosok megvalósítása érdekében, ahol senkinek sem kell dolgoznia többé.

Az EU bukása csupán egy eszköz a globalisták kezében. Nem létezik olyan nemzet vagy intézmény, amit ne lennének hajlandóak beáldozni, amennyiben az áldozat közelebb viszi őket a politikai és gazdasági dominanciához.

Nemcsak teljes központosítást akarnak. Azt akarják, hogy könyörögjünk nekik érte és hogy az emberek a saját ötletüknek higgyék. A rabszolgaság legtolakodóbb és leghatékonyabb formája, amikor a rabszolgákat ráveszik, hogy saját elnyomásukat követeljék és még büszkék is legyenek rá.

sinking-us-eu-economy (1)Az Egyesült Államok bukása sem különbözik majd e tekintetben. Mivel az Egyesült Államokban nincs nemzetek feletti rendszer, a bukást más kommentárral magyarázzák majd. A népnek szánt tanulságot azonban hasonló alapossággal fogják megírni.

Az amerikaiakra az elkényeztetett imperialista szerepét osztották, akik végre azt kapják, amit megérdemelnek. Egy jó nagy gazdasági pofont. Az Egyesült Államok az új Róma. Kenyér és cirkusz. A Fábiánusok pedig az USA bukásánál is ott lesznek, hogy rámutassanak a nemzeti szuverenitás eredendő kapzsiságára és kijelentsék, hogy az eddigi destruktív hataloméhséget egy kiegyensúlyozottabb globális rendszernek kell leváltania.

Nem tudom hányan fogják fel, hogy Amerikára a rosszfiú szerepét osztották az elit globális színházában. Az amerikaiak játsszák a gonoszt, a világ többi része az ártatlan áldozatot, az IMF-hez és BIS-hez hasonló globalista intézmények pedig a hős megmentőt, akik éppen idejében érkeznek, hogy megóvják az emberiséget a végromlástól.

Az Egyesült Államok több adósságot termel, mint az EU összes tagállama együttvéve. Görögországgal ellentétben azonban az Egyesült Államok annyi pénzt nyomtat, amennyit akar, így elodázhatja az adósságfelhalmozás súlyos következményeit.

Érdekes módon azonban a Fed bejelentése, miszerint szeptembertől megemeli a kamatokat, valószínűleg tömeges kivonulást eredményez majd a tőzsdéről és az „új idők” végét hozhatja. Ismét tegyük fel a kérdést, hogy miért tennének ilyet a bankárok? Miért ne tarthatnák a kamatokat a nulla közelében? Elvégre senki se könyörög nekik, hogy emeljék meg. Sőt, ennek az ellenkezője történik. Miért hagyja a Fed figyelmen kívül a recesszió felé mutató több száz jelet és tart ki rendületlenül a kamatemelés mellett, látszólag fittyet hányva saját érdekeinek?

A Fed nagyon jól tudja, hogy az amerikai piacokat kizárólag az ingyen pénz, illetve a lakosságnak a bankokba és az államba vetett vak hite tartja életben. Amikor azonban az ingyen pénz az emberek hitével együtt elillan, ránk köszönt a katasztrófa. A Fed globalistái ezt nagyon jól tudják és pontosan ezt akarják. Legalábbis ennek az irányított változatát. Pontosan azért akarják a jelenlegi rendszer bukását, mert az előkészíti a terepet a mostanában egyre többször „nagy globális resetnek” nevezett eseményhez.

A reset a globalizáció, vagyis a teljes központosítás felé vezető terv következő állomása.

Tehát szó sincs átterjedésről. Ez csupán egy remek ürügy, amivel elterelhetik a figyelmet az igazi problémáról. A globalista elit évtizedek óta folyó összehangolt erőfeszítéséről van szó, amellyel a nyugati kultúrákat sebezhető helyzetbe kényszerítik. A gyenge és ijedt emberek sokkal alakíthatóbbak. A ma elképzelhetetlennek tartott társadalmi változások nagyon is megvalósíthatónak tűnnek egy válság kellős közepén.

Úgy gondolom, hogy a következő válság érkezése már látható. A gazdasági mutatók mindenesetre alátámasztják ezt a feltevést. Amikor az európai rendszer sorsa a görög adósságon, az amerikaié pedig a nulla közeli kamatrátán és a vak hiten múlik, valami előbb utóbb engedni fog. Innen nincs visszaút. Előrefelé pedig egyetlen út vezet, ami se nem kellemes, se nem elhanyagolható.

Arról se feledkezzünk meg, hogy maga a válság is csak egy figyelemelterelés. Akármilyen bajok érkeznek holnap vagy a jövő héten vagy öt év múlva, emlékezzünk, hogy kik okozták: a nemzetközi bankok és globalista politikus kollégáik. Akármi történik is, soha ne fogadd el a központosított rendszert! Akármilyen ésszerűen hangzik az ajánlat a fiskális terror közepette, soha ne add meg a fenevadnak, amit követel!

Van kiút!

Forrás: http://idokjelei.hu/

Admin megjegyzései:

–  cikk írója: Brandon Smith

– Eredetileg megjelent itt: http://alt-market.com/articles/2626-the-us-and-eu-will-collapse-regardless-of-economic-contagion


 

Tovább