Gertrud Galster

Árulás a legmagasabb szinteken,

olajért adták oda Európát a muszlimoknak, “Mediterrán Unió” fedőnévvel

EURÁBIA: a politikusok nem “hülyeségből” támogatják az iszlamizációt. Ez árulás a legmagasabb szinteken, “Euro-mediterrán partnerség” vagy “Mediterrán Unió” fedőnévvel.
A dokumentumfilm minden ténye ellenőrizhető.

Az EU elit vállalatai – melyek mindegyikének kapcsolata van nagy elit csoportokkal – folyamatosan a versenyképes olajtól és üzemanyagtól függenek (a gépek, a gyárak, a közlekedés, az infrastruktúra, a repülés, a tengeri közlekedés, stb. számára).

Azért, hogy a piaci verseny feltételeinek megfeleljenek, jóban kell lenniük az arabokkal, mivel Oroszország és Kína nem preferált partnerek. Emellett az arabok rengeteget fektettek be az EU-ba, mely nélkül az EU vállalatai nem igazán lennének meg. Mindezért cserébe az arabok kedvező körülményeket kértek az embereiknek – vagyis a muszlimoknak – és Európa iszlamizációjának.

A teljes rejtett tervet olyan kifogások mögé rejtették, mint a stabilitás, fejlődés és integráció, melynek főleg a kulturális aspektusát hangsúlyozták ki. Ez egy okos lépés volt a lakosság szimpátiájának elnyerésében – főleg a baloldalon.

Ugyanakkor a számok nem hazudnak. Gyakorlatilag a hivatalos célok egyikét sem érték el vagy nem értek el jelentős előrelépést (mivel hamis kifogások voltak). Úgy tűnik, csak a nagyvállalatok nyertek mindezen, miközben az iszlamizáció gyorsan terjed és megosztja a népességet.

Videó magyar felirattal: ITT

Forrás: Magyar Közösség

Nyitóképen: Gertrud Galster iró

Tovább

Europa a nő és Merkel 3

Júlia: Európából – Eurábia (1. rész)

Bizonyított tény, hogy az iszlám nevében – Mohamed óta – Allah gyönyörűségére több százmillió /100 millió/ embert gyilkoltak meg: többet, mint a sztálini- és államszocialista időkben együttvéve.

Naponta emlékeztetnek bennünket a médiában, megemlékezéseken a háborúk, a sztálini idők és a nemzetiszocializmus, a világháborúk áldozataira – az iszlám nevében legyilkoltak száma azonban sűrű fátyollal fedett – mint a mohamedán nők, akiknek a fekete nikab-ból, kaftánból, csadorból csak a szemük látszik, a kezük kesztyűben, mert hát a bájaikkal nem szabad a férfiak szexuális vágyait felkelteni. Az, hogy a kaftánban parádézó muszlim hölgy felér egy kozmetikai reklámplakáttal, és magára ken szempillafestéktől a rúzsig minden szépítőszert, a férfiak és a környezete nem tartozik tudomásul venni. Érthető? Az iszlámról csak annyit ajánlatos megjegyezni: ISZLÁM A BÉKE.

Az iszlámosítás: manipuláció, hazugság, csalás! Ha a politikusnak és a médiának hiszünk, meg kell állapítanunk: a jövőnk a naponta növekvő iszlám terjedésével, befolyásával egyenesen vezet a világbékéhez! Mi egy olyan világban fogunk élni, ahol keveset kell dolgozni, emellett azonban az élet örömét az utolsó cseppig élvezni fogjuk. Nos aki ezt elhiszi – annak elintézzük, hogy megkapja a Nobel díjat!

A realitás ugyanis teljesen másként néz ki. Svédország hamarosan a fejlődő országok hosszú sorához csatlakozik, Németország gazdasága hamarosan eléri Nigéria színvonalát de az sem elképzelhetetlen, hogy az alá esik. Mindezt felvázolja egy Frankfurtban bemutatott tanulmány (The Worls in 2050 címmel).

Sajnálatos tényként kell megállapítanunk, hogy ezt egyáltalán senki nem akarja hallani!

A ma születő gyerek fel fog nőni egy, az iszlám bélyeget és uralmat viselő, a nemzetközi összehasonlításban egy “elmaradott ország”-nak tekinthető országban, feltéve ha nagykorúságáig meg egyáltalán lesz szuverén országa, ami a jelenlegi fejlődési irányzatot tekintve irreális!

Az iszlám terjedése Európában hasonlítható a poliphoz, aki a csápjaival körbefonja áldozatát s nincs kegyelem: egyszerűen megfojtja azt! Az iszlám teszi mindezt Allah nevében, a béke ígéretével, hiszen az iszlám maga a béke. Ezt aztán igazan illik tudni mindenkinek!

Az évtizedek során megszokott francia, angol, német nevek lassan eltűnnek, helyükbe a Mohamed, Ali, Jusuf lép. Mint a németországi Zöldek pártjának jelenlegi elnöke, Cem Özdemir (Németországban bevándorló családból, Baden-Württembergben született muszlim) már évekkel ezelőtt közölte a világgal: ezeket a neveket viselők az új németek!

Peter Scholl Latour – a Közel-keletet mélyrehatóan ismerő, közelmúltban elhalálozott újságíró – könyveiben remekül megjósolta az európai jövőt: “profétazöld” lesz a jövőnk! Úgy bizony!

Mi sem bizonyítja jobban ezt a kijelentését mint az, hogy az elmúlt 20 évben a mohamedán vallásúak száma megduplázódott Európában! A pontos számokat azonban legnagyobb sajnálatunkra nem sikerült kiderítenünk. Az ellenpólus: Európában a gyermeket vállalni és világra hozni akaró nők száma 35 %-al csökkent! Németország lakosságának ma 6,5 %-a muszlim vallású, s ha így folytatódik, nem kell három generációnak felnőni, és ez a szám 70 %. –ig emelkedik. Németországban tehát a század végére az őslakosok száma, egyharmadára csökken. Európában a fejlődés ezen a téren szinte minden országban azonos, egyelőre azonban nem kívánjuk a tisztelt Olvasót statisztikai adatokkal elkeseríteni.

Mennyire előrehaladott az iszlám térhódítása Európában mi sem bizonyítja jobban, mint a bécsi példa: Al Azhar International Scool Zeneiskola, ahol egy zenetanárt elbocsátottak az iskolából, mert a szülök a zeneórák miatt bepanaszolták. Egyetlen ok: a zene az iszlámban “haram”, azaz tilos! Ez az indokolás került az elbocsátó okmányokba is.

Csak egy mellékes “apróság”: az osztrákok mar olyannyira politikailag korrektek, hogy csecseneket, koszovóiakat albánokat, afgánokat képeznek ki hegyi-vezetőknek, mert hát ők jobban ismerik az Alpok hegységeit, mint maguk az osztrákok. Micsoda segítőkész gondoskodás!!! Az Alpok szépségének mutogatása mellett egyúttal felvilágosítást is adhatnak az iszlámról! Hát nem kiváló “árukapcsolás”? Sajnos csak két, nem hét legyet ütnek egy csapásra. Ezért még keményen dolgozni kell.

Van, aki még az osztrákoknál is továbblépett a politikai korrektség területen: egy arab iszlámtudós most már azt követeli Allah nevében, hogy az ország nyelvén felállított útjelző táblák mellé (vagy helyett?), arab féliratú útjelző táblák kerüljenek (természetesen az autópályákon is), mert a menekültek, akik nem hajlandók (vagy nem tudják, azaz nem is akarják ) megtanulni a befogadó ország nyelvét, vajon hogy fognak eligazodni ebben a bonyolult világban, ahol a befogadó ország még az ö nyelvüket sem hajlandó akceptálni, s őt a társadalom részének tekinteni azzal, hogy az Ö anyanyelvén adjon felvilágosítást: merre menjen?! Nos, a politikai korrektség jegyében megtörténtek az első lepések ebben az irányban is: egyik iskola a másik után bevezeti az iszlám vallásoktatást, az arab nyelv oktatását is. Ennek a tendenciának is megvannak azonban a vadhajtásai : a szülőket 300 € büntetés megfizetésere kötelezték, mert az iskolás gyerekük megtagadta a mecsetek látogatását, és a szülök is egyetértettek ezzel! Csak hát erről is nagy a hallgatás! Véletlenül bukkantunk a történetre.

Az iszlám joga: a saria:

Németországban a német törvények és előírások érvényesek. Legalábbis ezt állítja a politika és a média. Ez azonban nem más, mint egy óriási hazugság!

Amikor Münchenben a 76 éves Rosemarie N., a férjét rákos betegsége következtében elvesztette, az özvegy örökölte a vagyon kicsinyke részét Bayerben, a túlnyomó többség örökségként az Iráni Iszlám Köztársaságba került, a rokonokhoz! Az elhunyt férj ugyanis Irán állampolgára volt, a Korán tiltása ellenére szívesen ivott sört, evett disznóhúst (Allah bizonyára éppen másfele nézett), de az elhunyt férj megmaradt iráninak, és rengeteg rokona volt Iránban, akik boldog örömmel vették tudomásul és birtokba az örökséget.

Ez csak egy eset a Németországban létező l,8 millió “binationalen” (mindkét házastárs más állampolgárságú) házasságnak.

Egy ilyen házasság esetén ha az egyik partner elhalálozik és nem rendelkezik a német állampolgársággal, az elhalt házastárs állampolgársága lép érvénybe, azaz az iráni.

Így vesztette el az özvegy nemcsak házastársát, de szinte az egész vagyonát, és azt örökölték az Iránban élő férfi rokonok. A végrendelet, amit a vegyes hazásságban élő házastársak nagyon régen írtak, – örökösként a túlélő házastársat megjelölve – na, ennek a végrendeletnek annyi értéke sem volt mint a papírnak, amire ráírták!

Itt a politikusok nem tehetnek semmit, ebben a kérdésben ugyanis a nemzetközi egyezmények az irányadók! Mi tehát a teendő: félrenézni, letagadni, vagy egyáltalán meg sem említeni, nehogy a vegyes hazásságban élők megismerjék ezt a szabályt, s jogilag is megfelelő intézkedéseket tegyenek az idegen állampolgársággal rendelkező házasfél halála esetére, a vagyoni katasztrófa elkerülése érdekében.

Törökországban (1926) a sariát betiltották, azóta Törökországban a svájci jogra épülő polgári jog érvényes. De nem ám Németországban!! Minél több muszlim érkezik az országba menekültként, annál inkább és gyakrabban kerül sor a saria alkalmazására. Az ebből származó komplikációk azonban naponta sokasodnak. A német parlament mellett működő tudományos testület néhány évvel ezelőtt a képviselők megbízásából foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az iszlám saria és a német törvények milyen módon kerülhetnek egyidejűleg alkalmazásra. A testület arra a következtetésre jutott, hogy Németországban a saria a német nemzetközi polgári jog értelmében alkalmazásra kerülhet! A megoldás tehát egyszerű és nagyszerű: éljen a saria!

De mit tud erről a közvélemény, az egyszerű állampolgár? Szinte semmit, azaz, a legmesszebbmenőkig tudatlan, de nem is érdekli. Egészen addig, amíg egy iszlám vallásúval össze nem köti az életét, s arra ébred, hogy bizony itt komoly problémák vannak.

A saria szerint ugyanis a többnejűség a muszlim férfiaknak megengedett, azaz 1 muszlim férjnek 4 felesége is lehet! A német törvények azonban a többnejűséget kizárják. Mindez milyen anyagi következményekkel jár a dolgozó és adózó német társadalomra? Logikus: amennyiben a férj elhalálozik, mind a 4 feleség követelheti az özvegyi nyugdíjat, s a gyerekek után járó valamennyi állami juttatást! Az ellenpólus: ha egy német állampolgárságú férj szeretőt, barátnőt tart, majd elhalálozik: próbáljon meg a szerető, barátnő özvegyi nyugdíjat kérni! Legfeljebb bolondnak nézik a hivatalban, s udvariasan megkérik, vegye igénybe egy pszichiáter segítségét.

A Neue Juristiche Wochenschrift nyilvánosságra hozta 2012-ben azt a vezércikket, ami sok olvasót teljesen ledöbbentett,de leginkább a jogászokat.

A politika és a média azt hangoztatja, hogy Németországban a saria jogrend nem kerül alkalmazásra. Az Észak-Rajna Vesztfáliai igazságügyminiszter azonban úgy nyilatkozott, hogy a tartományban igenis lehetséges a jövőben a saria bíróságok “bevetése”! A többi tartományi politikus félháborodása nem ismert határt. Ők azonban nem vették észre (vagy nem akarták), hogy a német jogrendbe a saria “törvények” már régen beékelődtek és alkalmazásra is kerülnek a napi gyakorlatban. A családi- és öröklési jogban, az iszlám törvényei is rendszeresen alkalmazásra kerülnek szép csendben, visszhang nélkül, anélkül, hogy a közvélemény erről tudomást szerezne!

Nézzük, hogyan segíti elő a politika a bigámiát!

Németországban a többnejűség törvényileg szabályozott, azaz: TILOS! Aki törvényesen házasságot köt az első felesége mellett a másodikkal, mint német állampolgár, a törvény 3 év börtönnel fenyegeti az élkövetőt: § 172. StGB (Büntetőjogi törvény) , a második házasságkötést természetesen érvénytelennek nyilvánítja a bíróság.

A muszlimoknál azonban pont fordított a helyzet , ha a második (harmadik vagy negyedik) feleség muszlim!

Joachim Gauck, a német államfő!!!! 2013 óta tiszteletbeli “keresztapja” egy bigamista család, Ismail Tatari hetedik gyermekének Gelsenkirschen-ből. Ismail muszlim édesapja, Sabedin Tatari egy bigamista.

A család 8 gyermeke 2 feleségtől származik: Tatjanatol es Samandatol. Ha a családba megérkezik a hetedik gyerek, a német állam elsőrangú politikusa elvállalja a tiszteletbeli “keresztapaságot”! Mindez azzal a privilégiummal jár, miszerint a német állam így akarja az állam kötelességét és tiszteletét, a sokgyermekes családoknál kifejezésre juttatni!

Nos, így lett a nemet államfő tiszteletbeli keresztapa egy bigamista muszlim családnál.

Ezen tény megfejeléseként egy újságcikk jelent meg arról, hogyan él egy sokgyermekes muszlim, bigamista család Németországban. A család életéről televíziós dokumentumfilm is készült, be is mutatták!

A 14 tagú család 220 négyzetméteren él, mindez a német adófizetőknek 1280 euró bérleti díjat jelent havonta, amihez a fűtés, az áramköltség, és néhány egyéb “apró” kiadás jön hozzá, ami természetesen ugyancsak a német adófizetőket terheli. A lakószoba a keleti kultúra ízlésének megfelelően került berendezésre, a falakon Korán idézetek bekeretezve. A fotótapéta a szent MEKKA képét mutatja, a Kaaba-t.

Papa Tatari arról panaszkodik, hogy a gyerekeknek veszélyes az utcán játszani, tehát nem ártana egy kert. Nem elképzelhetetlen ezek után, hogy a családot átköltöztetik egy kertes családi házba! (Próbáljon meg egy őslakos német ilyen kívánsággal előállni!)

Tatari elismeri, hogy bigámiában él a két asszonnyal, s felhívja a figyelmet: a Korán szerint akár 4 felesége is lehet – bizony ám! Tatari munkanélküli, de teljesen normálisnak tartja, hogy az egyik feleségétől három, a másiktól öt gyereke van. A feleségek külön szobában laknak, s Tatari hol az egyiknél tölti az éjszakát, hol a másiknál (elvégre a változatosság gyönyörködtet). Teljesen természetes számára, hogy minden kiadásukat a német adófizetők fizetik (mert nekik erre joguk van!), s ebből adódnak az ő egyéb jogai is! Mert hogy neki jogai vannak, az biztos! Milyen jogai vannak egy német állampolgárnak? Ezt talán ne feszegessük!

Összegezve: a német államfő 2012 – 2013-ban több, mint 700 muszlim gyermeknek lett tiszteletbeli keresztapja!!! Mindegyik gyerek kap a tiszteletbeli keresztapától (közvetve a német adófizetőktől!) 500 eurót ajándékba, s az államfő megkülönböztetett figyelmével, gondoskodásával nézhet jövője elé – ami minden valószínűség szerint ugyanúgy fog kinézni, mint a “szorgalmas” apukáé – gondtalan, nyugodt élet a német adófizetők pénzéből, ami számukra államilag biztosított!

Mindez a gyakorlatban semmi problémát nem jelent, ugyanis 1 feleség házastársként van elismerve, a többi egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő anyaként! A teljes ellátást azonban mindegyik megkapja a nemet államtól, akár feleségként, akár barátnőként van nyilvántartva!

A probléma legfeljebb az lehet, hogy a többnejűségben élő muszlimok száma évről évre emelkedik! Abed Chaaban Neuköllnböl, akinek becslései szerint Németországban 30 % arab származású férfinak két felesége van, a szaporodás tehát törvényes keretek között biztosított! Az egyik feleség az állami, a másik az iszlám szerinti feleség! Ez a szám az utóbbi években jelentős emelkedést mutat. Gondot legfeljebb az  jelenthet, hogy a Korán előírásai szerint a muszlim férfiaknak akkor lehet több feleségük, ha el is tudjak őket tartani! Ez a kérdés azonban fel sem merülhet tekintettel arra, hogy valamennyi!!! költséget a német állam átvállalja! A többnejűségnek tehát abszolút semmi akadálya nincs!!

A gyakorlat jól mutatja, hogy muszlim férfiak milyen módszerekkel használjak ki a Bismark idején bevezetett, jól kiépített és jól működő szociális rendszert s veszik igénybe az általa nyújtott szolgáltatásokat a legteljesebb mértékben kihasználva ezt a szociális gondoskodást: Importálják az országba muszlim vallású, legtöbbször fiatalkorú nőket, az Imám (muszlim koránismerő) előtt összeházasodnak, s máris megvan a következő feleség! Ezután már követelhetik az új feleségnek a szociális ellátásokat, az egészségügyi biztosítást, külön lakást (természetesen az állam fizeti), s a gyerekeik ellátása érdekében valamennyi szociális juttatást. A szociális kiadások Németországban évente csillagaszati összegeket tesznek ki, nyíltan azonban szó sem esik erről a politikai korrektség nevében, holott mindenki tud róla, különösen a német parlamenti “képviselők” .

Nem meglepő, hogy az így kötött “házasságok” leginkább a törökök köreiben népszerűek, hiszen ez a török kultúrában régi tradíciónak számít. Nem véletlen tehát, hogy a török államfő, Erdogan, még az EU zsarolásától sem riad vissza, és folyamatosan követeli a törökök vízummentességét az EU-ba, az unió pedig előbb-utóbb meghajol Erdogan kívánságai előtt és teljesíti azokat. A rendszerint kiskorú “menyasszonyokat” a törökök egyenesen importaljak Törökországból. Mi tehát a politikai korrektség jegyében elfordítjuk a fejünket, hogy még véletlenül se lássunk ebből a gyakorlatból semmit.

Naivak úgy gondoljak, hogy a sport olyan terület, ahol a muszlimok csak fociznak, jégkoronggal játszanak. Hát ez óriási tévedés!

A stadionokban szép lassan kialakul az a gyakorlat, hogy a muszlim játékosok részére külön imádkozószobákat rendeznek be a háborítatlan vallásgyakorlás érdekében. Az Allianz Arena, a Bayer München Stadion – Freistaat Bayern – vezetése eldöntötte (Bajorország a németek szerint a legkeresztényibb tartomány), hogy 2013-ig saját mecset kell, hogy a muszlim játékosok rendelkezésére álljon! Ez megtörtént!

Miként válósul meg ez a gyakorlatban? Egyszerű, mint a pofon. Az olajban gazdag Perzsa öböl államok pontosan tudják, hova tegyék a pénzüket, amit az olajkereskedelemből “spóroltak” össze. A sejkek annyi pénzt halmoztak fel az olaj arából, hogy válogathatnak a “bevásárolnivaló”-ban, de a kínálat sem akármilyen megvetendő. Persze, ésszel csinálják, oda fektetik be a pénzüket, ahol a legnagyobb hasznot tudják bezsebelni , hiszen arra is gondolni kell, hogy egyszer majd elfogy az olaj, s akkor miből finanszírozzák földi paradicsomukat, a mérhetetlen luxust, amihez már hozzászoktak?

Néhány példa szemléltetésül:

Katar emírje lefizetett (micsoda csúnya szó) 2015-ben 700 (nem tévedés, hétszáz) újságírót, ebből 20 német zsurnalisztát. Mit várt el cserébe az emír? Természetesen azt, hogy a lefizetett újságírók pozitívan írjanak az iszlámról, az emírről, annak jóindulatú adományozókészségéról.

Egy szót sem lehetett ejteni azonban arról, de még csak utalni sem lehetett rá, hogy Katar az egyik fő pénzforrása az európai mecsetépítésnek Európában!

Természetes következménye az Európában egyre csökkenő bevételeknek az újságoknál, hogy ezek az újságok keményen küzdenek az olvasókért és a fennmaradásért, és az is természetes, hogy a lefizetett újságírók az európai mecsetépítésről is pozitív híreket jelentettek meg, az emír ki nem mondott kívánságának és elvárásainak megfelelően. Jaj annak az újságírónak, aki bírálóan ír a témáról, rövid úton megüresedik az újságnál a széke: egyszerűen elbocsátják!

Ezeknek a pénzbeli támogatásoknak azonban következményei vannak, mégpedig az európai kultúrára igencsak hátrányosan. Amikor az arab Abu Dhabi Nemzeti Bank szerződést írt alá 2014 végén, a spanyol fociklub megváltoztatta az egyesület logóját, törölte a keresztény keresztet az emblémáról! (Admin: Valószínű, a Real Madrid CF -ről lehet szó, de tudtunkkal “csak” a Közel-keleten árult szerelések esetében vették le a keresztet a logón látható korona tetejéről! Egyelőre?)

Real Madrid logó

Logikus nem? Valamiért valamit! Évszázadokkal ezelőtt Spanyolország volt a legkeresztényibb európai ország, tűzzel-vassal törekedett a keresztény vallás terjesztésére. Misszionáriusokat küldött az újonnan felfedezett Amerikába, az őslakosság keresztényi hitre való áttérése érdekében. Manapság? A muszlimok pénze is elég ahhoz, hogy egy fociklub simán törölje logójából a keresztény jelképeket, hogy hódolatát és alávetettséget ki tudja fejezni az iszlám előtt!

Még különösebb dolog történt, amikor Abu Dhabi 2008-ban az angol Menchester City-t megvásárolta: a játékosoknak a következő nyilvános fellépésükön nemcsak az arab fejkendővel kellett megjelenniük a játéktéren, de brit pound (Admin: angol font, szerintünk stilizált) bankókat is fel kellett mutatniuk a kamerának, ahol az angol királynő fotója helyett a katari emír fényképe díszelgett. Kíváncsiak lennénk arra is, mit szólt az angol királynő ahhoz, hogy az ö arcképe helyett az egyesült arab emirátus uralkodója váltotta le, az ö országában az ö kepét, az angol bankjegyen! Szerintünk elalélt az örömtől.

A gazdag öböl államok Angliában, Franciaországban, Spanyolországban, Németországban felvásárolják a klubokat, hogy a játékosok a játéktéren a Koránt idézzék, s a játék megkezdése előtt Allah-hoz imádkozzanak! Ha az Európa-bajnokságot, közelebbről a francia csapat összeállítását nézzük vagy emlékszünk rá: szemben találjuk/tálaltuk magunkat az ÚJ franciakkal: szinte 90 %-a a csapatnak, erősen napbarnított játékosokból áll. S ki vetheti a szemükre, hogy szeretnek a napon ellazulni?

Mi ezzel az egésszel a ki nem mondott cél? Lassan szokjon hozzá az európai lakosság az iszlámhoz!! Pontosan úgy, ahogy a törökök annak idején elfoglalták Budát! A minta már századokkal ezelőtt adott volt: először csak a várba mentek bámészkodni, s amikor elegen lettek ahhoz, hogy megfelelő erőt képviseljenek, előrántották a kardjukat, s elfoglalták a várat! A következmény: Oda Buda!

150 évükbe került elődeinknek, amíg kitakarították a beszemtelenedetteket, akik addigra gazdaságilag tönkretették az országot, s a lakosság felét lemészárolták.

Megkövezésék, burkinik, karácsonyi vásárok.

Ez a világ egyre bolondabb lesz!

Mi most nem azon háborodunk fel, hogy az iszlám országokban a nőket kövekkel dobálva, vállig a földbe ásva végzik ki, most azon háborodunk fel, hogy a megkövezett nőket a kivégzés során megkülönböztetik, nem a megfelelő bánásmódban részesítik.

Ezt az osztrák miniszterin, Gabriele Heinisch-.Hosek egy brosúrában fejtette ki részletesen: A férfiakat derékig, a nőket viszont a vállukig ássák a földbe. Így fordulhat elő, hogy a férfiak ebben az állapotban könnyebben kiszabadítják magukat, ami az elítéltek megkegyelmezéséhez vezethet. A vállig beásott nőknek azonban erre a legkisebb esélyük sincs, lassú – kínszenvedéssel teli – halálra vannak ítélve, melynek során a muszlim kődobáló férfiak a legnagyobb kegyetlenséggel és élvezettel járnak el, fokozva az elítélt szenvedéseit.

Amit a minisztérium követel: a gender (Admin: azaz nemek, férfi-nő) szerinti megkövezés. (Admin: gondoljuk mi a szerkesztők: a nemek szerinti kövezési mód megszüntetését követelhették). A brosúrát követően a parlamentben óriási vita támadt a kérdés körül, ahol csak azt hagyták a vitatkozók figyelmen kívül, hogy magára a megkövezés tényére irányítsák a figyelmet, nem pedig a kivégzés eme abszolút kegyetlen módjára.

Manapság a mobiltelefonokat értékesítő vállalatok olyan telefonokat is forgalomba hoznak, amelyek az iszlám által előírt napi 5 ima idejére figyelmeztetnek, de mutatják azt is, melyik irányban fekszik Mekka! Az európai hotelek a szobákban elhelyezik a Koránt is, a minibárból eltűntek az alkoholt tartalmazó italok! Egészségünkre!

A bankok is igyekeznek megfelelni az iszlám előírásainak: a sariának megfelelő hiteleket kínálnak a muszlim egyetemi hallgatóknak azzal a ki nem mondott céllal, hogy még több muszlim fektesse be a bankba a pénzét.

A nyilvános városi fürdőkben új rendszer került bevezetésre, mely szerint az iszlám előírásoknak megfelelő „burkini“ viselését a nőnemű muszlimoknak lehetővé teszik a fürdőben. Természetesen, ennek sincs semmi köze az iszlámosításhoz! (Admin: pl. Londonban, de a francia legfelsőbb bíróság is engedélyezte!)

Csendben, zajtalanul kialakul egy gyógyszer vásárlási lehetőség muszlimok számára, ugyanis a hitetlenek (a nem muszlim vallásúak) gyógyszereiben lehetnek állati eredetű anyagok, a muszlimokéban nem, ugyanis a muszlimok tisztátlan állatok egyes részeit még a gyógyszerekben sem fogyaszthatják!

( Folytatása következik!)

Szerző: Júlia

Tovább