Julia Sargentini

A Sargentini jelentésről

Az Európai Parlament mai ülésnapján a Sargentini jelentést vitatták meg. Ott felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is.

 

A Sargentini jelentésről már hetek óta értekezik a túlnyomó többségében kormánypárti magyar média, mely szerint az „álnok hazugságokból áll”, és várhatóan Magyarországot a migráció ellenes lépései miatt vonják kínpadra! Vagyis a Fizess (fidesz) párt újfent az EU és Hazánk között fennálló, az Európát ért bevándorlási hullám kezelése körüli uniós és magyar véleménykülönbséget helyezi – szinte kizárólag – előtérbe. Ez a megközelítés alapvetően hamis, hiszen az egész Sargentini jelentésből mindössze egyetlen fejezet, vagyis összesen 10 pont foglalkozik migrációs kérdésekkel, a 77 pontból! A jelentés az alábbi területeken fogalmaz meg bírálatot:

 • Az alkotmányos és a választási rendszer működése
 • Az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlensége, valamint a bírák joga
 • A korrupció és az összeférhetetlenség
 • A magánélet védelme és az adatvédelem
 • A véleménynyilvánítás szabadsága
 • A tudományos élet szabadsága
 • A vallásszabadság
 • Az egyesülési szabadság
 • Az egyenlő bánásmódhoz való jog
 • A kisebbségekhez tartozó személyek jogai
 • A migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai
 • Gazdasági és szociális jogok

Néhány idézet a jelentésből:

A GRECO a 2015. március 27-én elfogadott jelentésében kérte, hogy dolgozzák ki a magyar országgyűlési képviselők magatartási kódexét, amely iránymutatást nyújt az összeférhetetlenség eseteire vonatkozóan. A képviselőknek eseti alapon jelenteniük kellene továbbá a felmerülő összeférhetetlenségeket, és szigorítani kellene a vagyonnyilatkozat benyújtására való kötelezettséget. Olyan rendelkezéseket is életbe kellene léptetni, amelyek lehetővé teszik a pontatlan vagyonnyilatkozatok benyújtásának szankcionálását.

A Bizottság által 2014-ben közzétett uniós antikorrupciós jelentés szerint Magyarországon a korrupciót széles körben elterjedtnek (89%) érzékelik. A Világgazdasági Fórum által közzétett 2017–2018. évi globális versenyképességi jelentés szerint Magyarországon a vállalkozási tevékenység folytatása szempontjából az egyik legproblematikusabb tényezőt a korrupció jelenti.” (De foglalkozik a jelentés a miniszterelnök vejének korrupciós ügyével is. Lásd: 23. pont)

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a 2018. április 5-i záró következtetéseiben aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a nemzetbiztonsági célból folytatott titkos megfigyelések jogi kerete lehetővé teszi a kommunikáció tömeges lehallgatását, és nem tartalmaz megfelelő biztosítékokat a magánélet tiszteletben tartásához való jogba történő önkényes beavatkozással szemben.”

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a 2018. április 5-i záró következtetéseiben aggodalmának adott hangot a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó magyar médiaszabályozással és gyakorlatokkal kapcsolatban. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a jogszabályok egymást követő módosításait követően a jelenlegi jogszabályi keret nem biztosítja teljes mértékben a cenzúrától és akadályoztatástól mentes sajtót.”

2010 decembere óta, amikor Orbán Viktor kormánya megszavazta az úgynevezett sztrájktörvény módosítását, a sztrájk Magyarországon elvben jogellenes.”

Indoklási részben: „mivel a közbeszerzések átláthatósági indexe Magyarországon 2015–2016 -ban messze elmaradt a 2009–2010 -es szinttől; mivel 2011 óta az uniós finanszírozású pályázatokat minden évben a nem uniós finanszírozású pályázatokhoz képest jelentősen alacsonyabb értékű átláthatósági index jellemzi; mivel a részletes elemzés azt mutatja, hogy az átláthatóság szintje 2016-ban jelentősen alacsonyabb volt, mint 2015-ben.”

A teljes Sargentini jelentés itt olvasható: https://szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2018/09/20180704_EP_SargentiniJelent%C3%A9s_HU.pdf

Nem akarjuk befolyásolni az olvasót a jelentés értékelésében, de szerintünk az abban foglalt megállapítások, bírálatok 60-65 %-a bizony nem hogy igaz, hanem sok esetben csak a jéghegy csúcsát jelenti! És ezeket a kritikákat a kormány elhibázott politikája miatt kaptuk!

Éppen ezért érthetetlen, hogy Orbán Viktor, felszólalásában a magyar nép elleni támadásnak értékeli a Sargentini jelentést, miközben ha valakinek, hát neki kellene a legjobban tudni, hogy a jelentés kiváltó oka az általa vezetett kormány, és a kézi vezérlésű országgyűlés hibás, elnyomó és rabló döntéseinek következménye!

Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk!” – mondta a „magyar” miniszterelnök, amire persze nevetés hangzott fel a padsorokból! Ennek az embernek ennyire nincs önkritikája!

A legtöbb bírálatot a Hazánkban virágzó korrupció miatt kaptuk, és nem a migrációs politikánk miatt! Az egyik képviselőnő kifejtette pl., hogy heti 87 millió eurót kap Magyarország, amit a kormányzat közeli klientúra kiépítésére fordítanak, és ez tűrhetetlen!

Nagy valószínűséggel holnap – szerdán – el fogja fogadni az Európai Parlament a Sargentini jelentést. Ám az is érzékelhető volt a mai felszólalásokból, hogy nem a magyar nép ellen irányul a szóban forgó iromány, hanem – szerintük – pont annak érdekében. Vagyis ott is tudják: nem általában a magyarok a hibásak, hanem a „magyar” kormány! Igaz, olyan hangok is voltak: mi sem vagyunk makulátlanok, hiszen a magyarok többsége szavazott az Orbán kormányra!

Szerintünk Orbán álságos felszólalása nem az európai parlamenti képviselőknek szólt, hanem hazai szavazóinak kívánta igazolni, hogy ő megvédi Magyarországot! Nem védte meg! Ha igazán azt akarta volna, teljesen másként kellett volna megközelítenie a témát! Elsősorban hibáinak beismerésével, másodsorban: érvekkel!

Madarász László

Admin: Nyitóképen Julia Sargentini

Tovább

martin_schulz_apja_lager_parancsnok_volt

Érdekességként – a 8 osztályos kancellárjelöltről


Ez a német médiákban jelent meg… Mik kerülnek napvilágra!?
Martin Schulz apja nevezetesen Charles Schulz, volt hauptsturmführer és vezetője a mauthauseni koncentrációs
tábornak.

Karl Schulz csatlakozott az SS (ID 400037) május 1-jén, 1937-ben. 1939-ben beállt Obersturmführerként és önkéntes szolgálatot vállal a mauthauseni koncentrációs táborban ahol ő vezette a Politikai Osztály egyfajta kiterjesztését, a Gestapot.

1945-ben, május 3-án amikor a szövetségesek közeledett a táborhoz, Karl Schulz elmenekült a szeretőjével Csehszlovákiába, aki a táborban dolgozott, mint egy gyoríró.
A családját hátra hagyta. Schulz kapott új személyazonosító iratokat Karl Müller néven. Ő többször változtatta a nevét, még a keresztnevét is, mint Albert, de nem sikerül elkerülniük a büntetőeljárást a nyugatnémet
hatóságoknál.
A vicekancellárnak, Gabrielnek is náci volt az apja!
Ez eszembe juttatja, hogy Berlusconi ezelőtt kb. 10 évvel az EP-ben egy beszéde alatt ideges lett
Schulz egy hozzászólásától és azt mondta neki: maga kinézete, stílusa és neve után is engem egy auschwitzi kápóra emlékeztet, nem egy EP-képviselőre.
Annyi film készül Auschwitzról, inkább vállaljon ott munkát! Schulz elvörösödött és teljesen zavarodottan méltatlanságról beszélt.

megjelent: magyartudat.com

Admin: Az olasz capo (kápó) jelentése szó szerint “vezető’. A náci koncentrációs táborokban a foglyok közül az őrök által kiválasztott, kijelölt foglyot jelenti, aki a többi rab egy-egy csoportját irányítja. Elvárás volt vele szemben az őrök által adott utasítások maradéktalan teljesítése, amiért cserébe kiváltságokkal bírt (több élelem, külön szállás). Díjazzuk Berlusconi találó megnyilvánulását! Martin Schulz az Európai Parlament volt elnöke, Németország esetleges jövőbeni kancellárja, 8 osztályos végzettségével és ilyen kinézettel, valóban nagyobb hasznára válna a filmiparnak, mint Európának!

Tovább