A mutti

Frau Merkel! Ez fair?

Bár Merkel többször elmondta, hogy szeretné, ha a migránshelyzet nem válna kampánytémává Németországban, mégis egyre sűrűbben beszél róla. Az még tán rendben van, hogy önmagát védi, magyarázza a cselekedeteit, de hogy ezzel együtt másokat, például Magyarországot, rendszeresen legyaláz, az nagyon nincs rendben. Mondhatni, nem fair…

Merkel legutóbb épp a szokásos nagy nyári nemzetközi sajtótájékoztatóján magyarázta hosszasan a bizonyítványát. Állandó szófordulata, hogy 2015 őszén azért kellett beengednie Németországba a többszázezer menekültet, mert Magyarország miatt humanitárius katasztrófa fenyegetett… Ez persze nem igaz, de a németek magyarázatként elfogadják inkább, mintsem hogy szembesüljenek a valósággal.

Mert mi a valóság és mi a tényleg fair, Frau Merkel?

Tisztázni kellene elébb, hogy mi a fair ebben az egész muzulmán invázió ügyében!

Nézzük tehát!

Tudjuk, hogy kik jöttek, honnan és milyen szándékkal?

Biztos, hogy menekültek érkeztek Európába?

Biztos, hogy mindenkit be kellett engedni válogatás nélkül?

Ha háborús menekültek, akkor mi az oka annak, hogy a beözönlők több mint 80 százaléka 15 és 40 év közötti ép, egészséges férfi?

Ha ezek tényleg földönfutó háborús menekültek, akkor ki, miből és miért finanszírozza a sokezer kilométeres utazásukat? Miért nem helyben hasznosulnak ezek a titokzatos források?

Miért lettek ezek menekültek? Ki okozta azt a káoszt, ami miatt útra keltek ezek a milliók? Ki a felelős érte?

Ki hívta ezeket a milliókat Európába?

Azok viselik a muzulmán menekültáradat terhét, akik a menekültkáoszt okozták?

Ki dönthet arról, hogy be kell engedni és el kell látni a milliókat?

Ki dönthet arról, hogy mit és meddig kell ezeknek nyújtani? És főleg miből?

Ki vállalja a felelősséget, ha ezek képtelen beilleszkedni? Ha növekszik a bűnözés? Ha no-go zónák alakulnak ki? Ha növekszik az antiszemitizmus? Ha növekszik a mássággal szembeni totális intolerancia? Ha egyre erősödik a muzulmán autokratizmus az európai demokratizmussal szemben?

Átmenetileg vagy végleg kell befogadni a milliókat? Ha végleg, akkor miért?

De a legfontosabb kérdések, amire fair választ kellene adnia, Frau Merkel:

Mért nem a szomszédos, dúsgazdag arab országok fogadják be és látják el a muzulmán menekülteket? Mit tett ennek érdekében Merkel?

Azon kívül, hogy a radikális hitszónok számára százával építtetik Nyugat-Európában a mecseteket a dúsgazdag arab államok, miért nem veszik ki a részüket legalább anyagilag a muzulmán menekültek ellátásából? Mit tett annak érdekében Merkel, hogy erre rászorítsa az adott arab államokat? Miért csakEurópára akarja rátukmálni ezeket a kitudja milyen szándék vezérelte idegeneket?

Egyszóval, Frau Merkel!

Ha majd ezekre a kérdésekre fair válaszokat kapunk Öntől és Junckertől, akkor majd beszélhetünk arról, hogy fair dolog-e nem befogadni a muzulmán csürhét Magyarországra!

Mindaddig azonban, amíg ezekre a kérdésekre nincs válasz – merthogy nincs – addig a menekültek méltányos és fair szétosztásáról beszéni nem egyéb, mint a lényeget elhazudó aljas szájtépés!

Írta: Inkvizítor

Forrás: Gőg és demagóg fiai

Admin: Gratulálunk a szerzőnek!

Tovább

untitled

Kelet-Németország: erősödik a népi ellenállás, – az államilag támogatott muszlim hódítással szemben

…”Aki ismeri a németeket, az eddig is ezt mondta; “kis türelem – a németek, ha eljön az ideje, rövid időn belül megszervezik az ellenállást, – méghozzá német módon.”…

Németországi kollégánk információi szerint, egyre komolyabbra fordulnak a tiltakozások a nagyszámú migráns befogadása miatt Németországban. Ebben élen járnak a keleti területek (volt Kelet-Németország, DDR), lakosai, ahol Lipcsében, Drezdában és más keleti településeken egyre inkább kezd kibontakozni a népi ellenállás a migránsbarát (vagyis muszlimbarát), német politika és politikusok ellen.
Kollégánk szerint a népi felkelők egyre komolyabban fenyegetik fizikailag is a politikusokat, autókat gyújtottak fel, tüntetést szerveznek és tartanak a polgármesterek házai előtt, a migránsok befogadása ellen.
A hivatalos német propaganda pedig természetesen elővette a náci kártyát, s kijelentették, hogy a népi ellenállást teljes egészében a neonácik csinálják. Pedig az ellenállók jelszava a; “Mi vagyunk a nép!” – ugyanaz, amivel elindították a két Németország “egyesítését”.

Egyelőre “még csak” egy halott van, – de nagy a valószínűsége annak, hogy lesz még több is.

“Mindegyik politikus hazaáruló – skandálják a népi ellenállók, a politikusok közül pedig egyre többen kezdenek el rettegni a nép haragjától.

Többen közülük a háttérbe vonulnak, az igazságügyminisztert kifütyülték egy gyűlésen, sőt szó szerint elzavarták onnan, kétségbeesett menekülésre késztetvén a politikust.

Mindeközben a hivatalos “német” politika a “demokráciát” félti. Míg az ellenállás egyre erősebb lesz, addig az állami cenzúra keményen blokkolja azokat az információkat, amelyek az igazságot tennék közzé.

“Az állami cenzúra megóv téged a realitástól” – s élen Heiko Maas, az “igazságügyminiszter”. – Ez az ellenállók másik jelszava. – Ha Merkel a választási kampány során bárhova elmegy, kórusban kiáltják: “Hau ab!” (Tünj el!”).

Magyarországon sokan kritizálták az utóbbi időben a német embereket, mondván, hogy teszefoszák, s bárki, bármit megtehet velük. Ám úgy tűnik, hogy ők most teljes egészében megcáfolják ezt a róluk kialakult negatív képet. Aki ismeri a németeket, az eddig is ezt mondta; “kis türelem – a németek, ha eljön az ideje, rövid időn belül megszervezik az ellenállást, – méghozzá német módon.”

Az események folyásában, s hangulatában rengeteg hasonlóság fedezhető fel azzal a történelmi időszakkal, aminek következtében aztán a két Németországot egyesíteni kellett, a német nép erős nyomásának következtében.

Kollégánk meglátása szerint a német politikának nincs semmi ereje arra, hogy ezt a kezdődő társadalmi válságot megakadályozza, s a helyzet ezek után csak súlyosbodni fog.

2017. augusztus 28. Andre Lowoa
Admin: Reméljük, hogy a szerző jól látja a németországi eseményeket!

Tovább

Zrínyi_Miklós_lóháton

Történelmi párhuzam

Egyre szemtelenebbül követeli Nyugat- és Dél-Európa egy része az iszlám vallású bevándorlók Magyarországra történő beengedését. Mintha a történelem ismételné önmagát, ha felidézzük a költő és hadvezér Zrínyi Miklós idejében történteket.

Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti konzultáció eredményeire alapozva kijelentette, Brüsszel tervezett, az országot sújtó minden büntetőintézkedése ellenére a kormány a lakosság akaratát tartja tiszteletben, azt fogja képviselni a nemzetközi tanácskozásokon.

Történelmi példa mutatja, hogy amennyiben nem ezt tenné, ugyanaz következne be, mint a XVII. században, a három részre szakadt Magyarországgal. Akkor a középső részét a Török Birodalom olvasztotta magába, keleti fele lett az Erdélyi Fejedelemség, amelynek látszólagos függetlenségét szintén a török biztosította. A fiumei öböltől kezdődő, a Balatontól nyugatra, valamint északra lévő területei, továbbá a Felvidék képezte az önálló Magyar Királyságot. A jelző csupán névleges, hiszen minden külpolitikai lépését a Habsburg Birodalom érdekeinek kellett alávetnie.

Feladata csupán egy ütközőzóna fenntartása volt, amelynek határait a két nagyhatalom tetszése szerint tologatta, előfordult, hogy a török 326 falut csatolhatott büntetlenül magához. A két fél csak abban értett egyet, hogy katonailag minél gyengébb e köztes terület, annál kevésbé tudja megvédeni magát, ráadásul nyugodt hátteret biztosított az 1618–1648-ig tartó harmincéves háborúban részes Habsburg Birodalomnak.

Jellemző, hogy 1625-ben a Porta és a bécsi udvar követei éppen a magyarok részvétele nélkül erősítették meg a zsitvatoroki béke határozatait. Sajátos helyzet állt elő. Amikor 1645-ben I. Rákóczi György erdélyi magyar fejedelem támadólag lépett fel a királyi Magyarországot uraló III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király ellen, éppen a török tiltotta meg az ilyetén hadviselést. A másik oldal ezt az előzékenységet azzal viszonozta, hogy amikor az utód, II. Rákóczi György követet küldött az osztrák nemzetiségű magyar királyhoz, hogy részvételét ajánlja egy törökellenes szervezkedéshez, az uralkodó arról azonnal tájékoztatta a szultánt.

Ebben a zavaros időszakban lépett színre a horvátországi bán, Zrínyi Miklós, aki egyre tisztábban látta, hogy a török elleni harc legfőbb akadálya maga Bécs. Ennek hangsúlyozására írta meg 1656-ban „Mátyás király életéről való elmélkedések” című művét, amelyben az utolsó magyar uralkodót és az általa megteremtett, központosított nemzeti királyságot állította középpontba. Ezt követően, 1660-61-ben A török áfium ellen való orvosságban már egyetlen megoldásként a nemzeti hadsereg felállítását javasolta. Mivel a király részéről nyomát sem látta ilyen jellegű lépéseknek, maga cselekedett, és a muraközi Kanizsával szemben építeni kezdte Új Zrínyivárat. A török természetesen azonnal tiltakozott, ennek nyomán a bécsi udvar a már elkészült falak azonnali lerombolását rendelte el. Zrínyi ennek nem engedelmeskedett, és jól tudta, miért.

1661 nyarán az olasz Montecuccoli vezette császári sereg ugyan győzedelmesen bevonult Kolozsvárra, de onnan vissza is fordult, jelentősebb haderőt sem hagyott a megszerzett terület megvédésére. Az addig örömmámorban úszó magyarok megütközéssel értesültek erről a hadászatilag érthetetlen lépésről. Sőt Pozsonynál állomásozó seregével be sem avatkozott a felvidéki Érsekújvár elleni török támadásba. A török elfoglalta a hadászatilag fontos magyar várost.

Zrínyit azonban nem tántorították el szándékától az összetűzéseket szándékosan elkerülő császári lépések. 1664. február 2-án felgyújtotta a török seregek haladását biztosító, a Dráván átvezető, több kilométer hosszú, tíz méter széles eszéki tölgyfahidat, majd elvonult. Az építmény két napig égett, Európa pedig ünnepelte a magyar hadvezért. Sándor pápa egyenesen segélyadományok nyújtására biztatta az uralkodókat, mondván, hogy Zrínyi „ereje félelmet önt az ottomán birodalomban, reménységet és lelket a föld keresztény népeibe”.

Lipót császár és hadvezérei azonban nem éltek a kínálkozó lehetőséggel, hogy állandó katonasággal akadályozzák meg a híd újjáépítését. Kihasználta viszont a semmittevést Köprülü Ahmed nagyvezír, aki részlegesen helyreállíttatta a hidat, és roppant seregei májusban már Új Zrínyivárat vették ostrom alá. Montecuccoli, immáron az egyesült keresztény hadak főparancsnokaként a helyszín közelében figyelte a vár fölrobbantását, védőinek legyilkolását, és azt követően visszavonult. A török követte, és a két sereg 1664. augusztus 1-én Szentgotthárd mellett megütközött, ahol az oszmánok megsemmisítő vereséget szenvedtek.

Ekkor ismét megdöbbentő eset történt. A bécsi udvar követe a győzelem kihasználása helyett megalázó egyezséget kötött Vasváron. Ajánlata: húsz évre szóló béke, a Temesköz török kézen hagyása és újabb területek átadása, a császári hadak Erdélyből történő kivonása, sőt óriási, 200 ezer tallér értékű ajándék átadása IV. Mohamed szultánnak.

Egy még felháborítóbb lépésre is sor került, és bár hitelt érdemlően mind a mai napig nem sikerült bizonyítani, a fentiekből mindenképp következik. A szégyenletes, a magyarság érdekét sértő békekötést el nem fogadó Zrínyi Miklós néhány hónap múlva, november 18-án állítólag egy megsebzett vadkan áldozata lett. A következmények ismertek. A vasvári béke egyértelművé tette, hogy a Habsburg-császár egyrészt tovább kívánta gyöngíteni az ellene lázadozó magyarokat, másrészt hosszú távra megvásárolta a nyugalmát, hiszen Buda visszafoglalására is csak huszonnégy év múlva került sor.

A bécsi udvar számára a szentgotthárdi győzelem tehát nem a török által elhódított területek visszavételét célozta, hanem időnyerést, hogy a szétesett magyar ellenállás helyett egyedül foglalhassa vissza a töröktől a Kárpát-medencét, és azt fegyverrel meghódított területként kezelhesse. Kollonich bíboros nem titkolt szándéka – hogy a százötven éves állandó, sokszor magyarnak magyar elleni háborúskodása miatt lakatlanná vált magyarlakta területekre más nemzetiségű lakosságot, főleg németeket hozhasson, telepítsen – megvalósult.

Napjainkban Soros György ugyanezt a politikai szándékot elevenítené fel az európai uniós Zöldek javaslatával együtt, utóbbi még muszlim migráns településeket is létesítene magyarlakta környezetben. Ezzel két legyet ütnének egy csapásra: felhígulna a magyar többség, a koldusszegény bevándorlók tömegének ellátásához pedig külföldi kamatokkal terhelt pénzügyi kölcsönökre lenne szüksége az Orbán-kormánynak. És akkor nem beszéltünk az egymástól etnikailag, vallásilag, szellemiségében és életfelfogásában különböző népcsoportok között állandósuló és egyre erősödő feszültségekről. Érdemes tanulmányozni a történelmet, a párhuzamokból sokat lehet tanulni.

Írta: Szakács Gábor

Forrás: Kedves olvasónktól és Demokrata újság

Nyitókép: Wikipédia

Tovább

Sadiq Khan London muzulmán polgármestere

Sadiq Khan: „A terror a nagyvárosi élet része” – Infowars: Kivéve Budapesten

Már csak kapkodjuk a fejünket a hirtelen mérgessé vált drága jó „transzatlanti” szerelem fordulatai láttán.

A hónapok alatt neokon szteroidok megcsípte LMP-társvezér Szél Bernadett, John McCain magyar hangja, az amerikai elnök ellen rikácsol a budapesti amerikai nagykövetség guantánamói frontja előtt két tucat híve előtt az Egyesült Államok illiberális elnöke ellen? Donald Trump froclizza Sadiq Khant, a londoni főpolgármestert, aki visszalő? Abszurd dráma vagy abszurd bohózat, netán a kettő keveréke?

A világ úgy változik, mint egy dupla sebességű színváltásra kapcsolt formaegyes kaméleon. Az USA-ban most zárult Bilderberg konferencia résztvevői arról tanácskoznak, miért erősödik a populizmus és az információs háború? Nézzenek e titokzatoskodók a tükörbe, ajánlja nekik egyként a fősodratú (!) Guardian és a messze nem fősodratú, de annak ellenére nagyon népszerű amerikai Infowars. Mely utóbbi nagyon odavágott Sadiq Khannak. Öt sorban.

Az elsőben idézi a londoni merényletek után magát továbbra is oly bölcsnek és liberálisnak mutató muzulmán főpolgit azzal a nem éppen mindenkit megnyugtató kijelentéssel, hogy „a terrorizmus szerves része a nagyvárosi létnek”.

Infowars: „Kivéve, ha Tokióban, Budapesten, Prágában, Varsóban él valaki”.

Harmadik sor: „Vagy bármely más olyan nagyvárosban, amely híján van az óriási muszlim lakosságnak”.

Negyedik sor: „Minél több a muzulmán, annál nagyobb a terrorprobléma. Tény.”

Ötödik: „Ez nem mehet tovább.”

Amire e címmel írt cikkével kontráz rá a szintén amerikai World News Daily „Nincsenek menekültek, nincs terror Lengyelországban és Magyarországon”.
A cikk így kezdődik: „Csupán napokkal azután, hogy az iszlám terror lecsapott Manchesterre, Beata Szydlo lengyel miniszterelnök a parlamentben megismételte ellenállását azzal szemben, hogy migránsokat fogadjon be. Kijelentését a hét végén Londonban elkövetett másik terrortámadás követte”.

Az Európai Unió felszólította Varsót, fogadjon be több mint hatezer menedékkérőt, mert ellenkező esetben gazdasági szankcióknak néz elébe.
Szydlo közvetlen kapcsolatot állított fel a terrorizmus és az EU migrációs politikája között azzal, hogy „lehetetlen a kettő nem összekötése”.

Mariusz Blaszczak lengyel belügyminiszter a migránsok fenyegetését „sokkal rosszabbnak” nevezte, mint az uniós szankciók fenyegetését és azt mondta, a tömeges migránshullámok „Lengyelország és a lengyelek biztonságát” sérti.

Ryszard Czarnecki, egy másik lengyel miniszter még tovább ment. Azt mondta, Lengyelországot csak egyetlen módon lehet megvédeni a terrortámadásoktól: ha nem enged belépni muzulmánokat az országba.

Majd ezt írja: Orbán Viktor a migránsokat „méregnek” nevezte és kijelentette, „minden egyes migráns a közbiztonság és a terrorelkövetés kockázatát jelenti”.
A cikk ezután a magyar miniszterelnök több, hasonló kijelentéséből idéz, majd ez a mondat következik:

„Lengyelország és Magyarország Európában a két legkorlátozóbb ország, ami a túlnyomó részben muzulmán migránsok befogadását illeti, és egyiknél sem követtek el jelentősebb terrortámadást az elmúlt években.”

A zárómondat, amelyet trombitával érdemes idézni: „Ha Trump elnök Ted Mallochot nevezi ki EU nagykövetének, alig kérdéses, hogy olyan euroszkeptikusok mellé sorakozik, mint Orbán és Szydlo az EU olyan keményvonalasaival szemben, mint Emmanuel Macron és Angela Merkel.”

Azoknak pedig, akik arra gondolnak, lapunkat az iszlámgyűlölet és nem a tárgyilagosság vezényli, teljes egyetértéssel idézzük Sheikh Mohammad Tawhidit, az ausztráliai Adelaide-ben élő iráni síita imámot, akit a jobboldali amerikai Breitbart idéz emígyen: „A londoni terrortámadás oka a féktelen multikulturalizmus”.

És: „A baloldal azt akarja velünk elhitetni, hogy a terrorizmus a munkanélküliség eredménye. De mióta robbantják fel magukat emberek azért, mert nincs munkájuk?” Nem kellene George Soros következő uniós fellépésénél vitapartnernek meghívni Tawhidi imámot? Már csak azért is, hogy Soros ne szónokoljon egymaga vetélytárs nélkül, mint ahogyan ez Sztálin idején volt szokás.

Forrás: vilaglato.info

Nyitókép: Sadiq Khan London muzulmán főpolgármestere

Tovább

Invázió

Merkel hazaárulása: A “menekültek” által gyarmatosított Németország valódi arca

A német kormány előre felvásárolta a ‘menekültszállásnak’ szánt ingatlanokat – már 2011-től …

– a Gatesofvienna nyomán

Régen turistaparadicsom, ma szemétlerakó. A “menekültek” által gyarmatosított Németország valódi arca

A német kormány már 4 évvel azelőtt elkezdte felvásárolni az ingatlanokat menekültszállások céljára, mielőtt Merkel meghívta az egész harmadik világot Európába … Vajon mit tudtak már akkor is az EU bürokratái?

Ez a történet egy lengyel családról szól, akik vettek egy szállodát Bajorországban — csak azért, hogy azután kénytelenek legyenek eladni a kormánynak, hogy az menekültszállóvá alakítsa.

A német közéleti klíma

A német bíróságok “gyűlöletbeszédért” 1200 € büntetést is kiszabhatnak. Ez az, amiért a németek nagyon óvatosak. Nem szólnak semmit, miközben nézik a káoszt, a szemetet; és a nyitott ajtókat és ablakokat a menekülttáborokban, miközben saját otthonaikat kénytelenek takarékosan fűteni.

Egy évvel ezelőtt még fent volt egy térkép az interneten, amely mutatta, hogy hol vannak a menekültszállók. Ezt mára eltávolították. Állítólag azért, mert segítette a PEGIDA-t. (A német baloldal mindent elkövet, hogy szélsőjobboldali szervezetként állítsa be a főként középosztálybeli patriótákból álló PEGIDÁT, amely kiáll az iszlamizáció ellen)

Hiú remények

Amikor az új lengyel tulajdonosok megvették a 200 éves házat az idilli bajor faluban, azt hitték, a paradicsomban vannak. Hotellé akarták alakítani, saját pékséggel, kávézóval és étteremmel. Ez a falu akkoriban rendkívül népszerű volt a turisták körében.

2016 júniusában még nem voltak menekültek a lengyel házaspár által megvásárolt egykori szállodában, de már fegyveres őr vigyázott rá, mert gyújtogatási kísérletekre számítottak. Csakúgy, mint 600 másik ingatlan esetében. A kormány jó előre tudhatta, hogy ezeket felgyújthatják majd – mivel arra kényszerítette a tulajdonosokat, hogy nagyon szigorú tűzbiztonsági építési szabályok szerint végezzék az akkor még folyamatban lévő felújítást.

Azt terjesztik, hogy a PEGIDA emberei azok, felgyújtják a menedékhelyeket. Hogy miért? Mivel ez Bajorország Németország legkonzervatívabb területe.

Németország a szemük láttára változott át muzulmán országgá

Ma már senki sem megy többé arra a környékre. Minden szállodát és a legtöbb nagy házat menekültszállóvá alakították át, és gyakorivá váltak a gyújtogatások. Bár a média ezt elhallgatja.

Németország a szemük láttára változott át muzulmán országgá: lopások, vandalizmus, és szemét lett a norma mindenütt.

Amikor nekifogtak a falu legnagyobb háza felújításának, azt hitték, boldogulni fognak – de 2011 körül Angela Merkel megváltoztatta politikáját.

2009-ben Merkel megnyerte a választásokat. 2010-ben kimondta, hogy a multikulti kudarcot vallott. 2011-ben pedig a német kormány aktívan keresni kezdett nagy házakat a bevándorlók részére. Eleinte az emberek nem értették, mi történik, mert akkor még nem voltak menekültek. Az arab tavasz éppen elkezdődött. Akkoriban még senki nem hallott semmit semmilyen menekültekről – a kormány mégis óriási erőkkel keresett ingatlanokat, hogy megvásárolja azokat menekültszállások céljára. Az emberek azon tűnődtek, hogy vajon milyen menekültekre is gondolhat a kormány.

2013-ban kezdődtek a tüntetések Ukrajnában, majd 2014-ben Putyin annektálta a Krímet, így mindenki úgy gondolta, ukránok lehetnek azok a híres menekültek.

Merkel szó szerint minden egyes kormányát eláruló szírt meghívott

Aztán a média hirtelen elkezdte harsogni, hogy Merkel szó szerint minden egyes szírt meghívott Németországba.

Eleinte az emberek nem tudták, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy több százezer közel-keleti és afrikai (és mások) átkel a Földközi-tengeren és szárazföldi útvonalakon is elindulnak.

Honnan tudhatta előre a kormány? …

De ekkor egy kézenfekvő kérdés merült fel: honnan tudhatott a német kormány ennyire előre erről a bevándorlási hullámról? És ez az, amikor a propaganda beindult: azt hajtogatták az embereknek, hogy milyen csodálatosak is azok az újonnan érkezettek a nemzet és a német gazdaság számára.

SOROS MIGRÁNSOKAT SEGÍTŐ TÉRKÉPE MÁR 2012-ben AZ INTERNETEN

Ezek után kapta a lengyel házaspár az ajánlatot a kormánytól a szálloda megvásárlására. Ismertek más olyan tulajdonosokat is, akiknek nagy ingatlanjuk volt, és tőlük hallották, hogy őket is megkereste a kormány (a Menekültügyi Hivatal, BAMF). Azt mondták, hogy az összes nagy épületet menekültotthonná fogják alakítani.

Akkor nem voltak hajlandóak eladni a házat a kormánynak – ennek ellenére az emberek a városban többé nem beszélgettek velük, mivel azt hitték, hogy már megállapodtak. A városi tanács ellene szavazott, hogy ilyen létesítmények legyenek a városban.

Ekkorra az ingatlanok eladása a kormány számára nagyon jó üzletté vált, mivel a kormány a piaci ár négyszeresét fizette értékesítés vagy lízing esetén. Továbbá, ha bérbe veszik, akkor fizetik felújítást, a vízdíjat, a fűtést, az áramdíjat és a biztosítást. Nehéz volt nemet mondani az üzletre. Angela Merkel kormánya felvásárolta az ingatlanokat és az embereket.

Füstbe ment terv

Eleinte ez a lengyel család azt szerette volna – mint a környék többi lakója is – hogy a hely továbbra is egy turisztikai központ legyen, nem pedig menekültváros. Ott akartak élni. Valaha ez egy szép, csendes környék volt. A család komolyan elgondolkozott azon, hogy nyilatkoznak a sajtónak arról a nyomásról, amit a kormány gyakorolt a helyi hotelek tulajdonosaira.

Aztán jött a félelem: a környéken felgyújtottak egy olyan szállodát, mint az övék – amelynek tulajdonosa eladta az épületet a kormánynak. Állítólag a PEGIDA volt a tettes. Végül felfogták, hogy el kell adniuk. Eladni, és elmenni. Egyesek már bérbe is adták a lakásukat a kormánynak a menekültek számára.

A lengyel házaspár először egy egyéni vállalkozónak akarta eladni a házat, de hamar rádöbbentek, hogy a frissen felújított szálloda nem ér többet, mint pár évvel korábban, mikor még lepusztult és lakhatatlan volt. Senki sem akart ingatlant vásárolni a városban, ahol már befogadtak menekülteket. Ironikus, hogy a menekültek viszont el akarták hagyni a várost, hogy nagyvárosokba menjenek, és folyamatosan menekültek a vidéki területekről.

A házaspár ekkor megpróbálta bérbe adni a házat, de az ingatlanügynökségnek, amely kapcsolatba lépett velük, szerződése volt a kormánnyal. Az ügynökség a szemükbe hazudott, mert tudták, hogy az eladók nem akarnak ilyen ügyletbe belemenni. Amikor pedig szembesítették a hazugsággal az ügynököt, azt mondta, hogy „családja van és el kell tartania őket”.

Busszal hozták a “menekültek” mellett tüntetőket

Ezen a ponton az egész város azt hitte, hogy a hotelt már megszerezte a kormány. A közvélemény hevesen ellenezte a menekültek befogadását. Két éven át a tulajdonosok óriási stresszben éltek, attól tartva, hogy a házat felgyújtják. Az egész környéken felgyújtottak olyan házakat, mint az övék volt. A házakat, amelyeket két évig tartott felújítani az első tűz után, gyakran ismét felgyújtották. Állandóan két rendőrautó állomásozott az ő házuk mellett is anélkül, hogy kérték volna.

Eközben eltűnt az internetről az a térkép, amely feltüntette az összes menekültszállót Németországban. Valakik tüntetést szerveztek, hogy megmutassák, hogy az emberek támogatják a menekülteket: busszal hozták azokat a tüntetőket, akik feltartották az “üdvözöljük a menekülteket” feliratú plakátokat, írja Anne-Frank-Schule, Hanauból.

A diákokat pedig arra kérték, hogy írjanak menekültbarát jelszavakat lepedőkre és akasszák ki azokat az utcán.

A németek féltek kifejezni valódi érzéseiket ezzel a gyorsított bevándorlással kapcsolatban, különösen azután, hogy bevezetésre került a “gyűlöletbeszéd’ miatt kiszabható 1200 € bírság.

Ennek ellenére a lakosságot sokkolta az adófizetők pénzének pazarlása, és az újonnan érkezettek büntetlensége bármit is követtek el azok. A migránsok szemeteltek, eldobálták az élelmiszert, loptak (például elvették a dolgokat a boltból, de a rendőrség nem jött ki, ha hívták: a város inkább egyszerűen visszatérítette a boltnak a kárt az adófizetők pénzéből). A bevándorlók megtámadták a lakosságot is. Az emberek féltek elmenni vásárolni, vagy sétálni az utcán; a nők többé nem jártak sehova egyedül.

A közvélemény hevesen ellenezte a menekültek befogadását

Maga a városvezetés is erősen ellenezte, hogy a lengyelek eladják a szállodájukat a központi kormánynak. Viszont ők meg nem engedhették meg maguknak, hogy fenntartsák a hotelt vendégek nélkül – így kénytelenek voltak a polgármester-helyettessel aláíratni a kormánnyal kötött adásvételi szerződést – mert a polgármester nem volt hajlandó aláírni. A helyettes viszont aláírta.

A lengyel házaspár másnap elköltözött, írja a Dzsihádfigyelő.

Forrás: magyartudat.com

Tovább

szír nő

Van még kérdés? Egy arab nő vallomása.

Enrica Ventura riportját, amely a Libero Quotidiano olasz napilap 2016. 10. 16-án számában jelent meg, a Blogstar olaszországi tudósítója fordította le.

 Fatimával egy pizzériában találkozom a Piazza Navona közelében, ott  ebédelünk. Ő egy barátom nagynénje. 42 éves, férjezett, 4 gyermek anyja, és egy azon sok ezer bevándorló közül, akiket az elmúlt évben Németország befogadott. Ő már megkapta a menekült státuszt. Most elmeséli, hogyan érzi ott magát.

– Szíria melyik részéról menekültél?

-Nem vagyok szíriai menekült. Szíriai vagyok, de Irakban, Erbil városában éltem. A férjem iraki. A zónában, ahol a város van, nincs háború. Az ország többi részéhez képest nyugodt hely, mert Kurdisztánban található. A problémát inkább az jelenti, hogy kevés a munka, ezért döntöttünk úgy, hogy Európába jövünk.

– Többesszámban beszélsz. Kivel jöttél el Irakból?

– A férjemmel és a négy gyermekemmel. Körülbelül 3 hónapig Isztambulban laktunk, ahol egy lakást béreltünk. Összesen 10.000 dollárt költöttünk.

– Törökországból Görögországba mentél?

– Nem. A bolgár nagykövetségen adtam be a menedékkérelmemet. Elkérték az adataimat és ujjlenyomatot is vettek tőlem.

– Akkor miért nem ott kaptad meg a státuszt?

– Mert amikor 2015 augusztusának végén Angela Merkel azt mondta, hogy Németországban minden szíriai menekültet befogadnak, azokat is, akik már egy másik európai uniós országban regisztráltak, úgy döntöttem, megyek.

– Hogyan utaztál?

– Szerencsés voltam. Bulgárián át jöttem, mert arra kevesebb menekült ment, mint Görögország felé. Így Románián, Magyarországon, Szlovákián és Ausztrián keresztül jutottam el Münchenbe. Magyarországon nagyon sokszor igazoltattak, de végül sikerült átjönnöm rajta.

– Sokba került?

– Eléggé. 2000 euró volt.

– Ezt a sok pénzt hogyan szedted össze?

– Sok mindenünk van Erbilben. Mi nem vagyunk szegények, mint akik a török, libanoni, jordán menekülttáborokban vannak.

– A gyerekeid?

– Ők és a férjem újból Erbilben vannak, ahol beadták a családegyesítési kérelmet. Csak én jöttem, mert én szíriai vagyok. Amikor Németországba jutottam, és is azonnal elindítottam a családegyesítési eljárást, hogy ők is jöhessenek. Azért tettünk így, mert úgy gondoljuk, hogy az asszonyok kérelme elsőbbséget élvez.

– Amikor Németországba értél mi történt?

– 3 hónapot töltöttem egy befogadóközpontban, azután kaptam egy lakást Hamburgban, amit egy másik szíriai asszonnyal osztok meg. De amint megérkezik a férjem a gyerekekkel, kérek egy nagyobb házat kerttel és átköltözünk Berlinbe, mert a sógorom, aki az egész családjával jött, ott van.

– Hogy tartod el magad?

– Kb. 500 euró segélyt kapok havonta. A lakásbérlet, a rezsi, az egészségügyi ellátás és a tömegközlekedés fizetve van, azaz nekem nem kerül semmibe. Így mindig tudok pénzt félretenni és küldeni Irakba.

– Nem drága az élet Németországban?

– Nem tudom. Nem járok német üzletekbe, inkább a törököket választom. Török a szupermarket, a halal (muzulmán vallás szerint vágó) hentes, az outlet, ahol a ruháimat veszem, sőt még a kozmetikusom is. Nekem nem hiányzik itt semmi.

– De ha csak törökökhöz jársz, akkor nem lett volna egyszerűbb, ha Isztambulban maradsz?

– Isztambul nekem nagyon tetszik, Németország nem annyira. Csakhogy a német állam jól fizet a menekülteknek, míg Törökország kevésbé.

– És a nyelv?

– Egy munkaügyi központ által szervezett iskolába járok, mert kötelező. Ha nem jelensz meg, nem kapsz segélyt. Így nem hiányozhatok, különben keresni kezdenek. Most is csak azért vagyok Rómában, mert Hamburgban szünet van.

– Elmagyaráznád, hogyan utazgathat Európában egy menekült?

– Minden papírom megvan. Azonnal megkaptam az állandó lakcímemet igazoló kártyát és a személyi igazolványomat. Nézd, pont olyan mint a tiétek. Rózsaszínű és le van fóliázva. Rajta vannak az adataim, és hogy menekült vagyok. Ezzel kaptam egy útlevelet.

– És ezzel utazol mindenhová?

– Persze. Ezzel egész Európában, az egész schengeni övezetben szabadon mozoghatok. Sehol sem ellenőriznek. Amióta van ez az útlevelem elmehetek Londonba, Párizsba, vagy ahová tetszik. Elég ha nem bukom le.

– Azaz?

– Nem hagyhatjuk el Németországot több, mint 21 napra. De én egy kicsit vissza akarok menni Erbilbe is. Ha észreveszik, hogy hosszabb időt voltam távol, abból probléma lehet.

– Mit szeretnél dolgozni Németországban?

– Semmit. Amint meglesz a családegyesítés, otthon maradok. Dolgozni a férjem fog, de csak feketén, mert ő is segélyt fog kapni, és én is tovább kapom.

– Nem félsz, hogy gyerekeidnek nem sikerül integrálódni?

– Mivel ingyenes, ezért iskolába járni fognak. Egyébként velünk lesznek, szíriaiak között. Ők nem fognak változni, Németország viszont annál inkább.

– Mit akarsz ezzel mondani?

– Hiszem, ha Allah ennyi hívét ide és Németországba küldi, az azért van, hogy muzulmánná tegyük ezeket az országokat. Inshallah!

Forrás: balrad.com

Tovább

Europa a nő és Merkel 3

Júlia: Európából – Eurábia (1. rész)

Bizonyított tény, hogy az iszlám nevében – Mohamed óta – Allah gyönyörűségére több százmillió /100 millió/ embert gyilkoltak meg: többet, mint a sztálini- és államszocialista időkben együttvéve.

Naponta emlékeztetnek bennünket a médiában, megemlékezéseken a háborúk, a sztálini idők és a nemzetiszocializmus, a világháborúk áldozataira – az iszlám nevében legyilkoltak száma azonban sűrű fátyollal fedett – mint a mohamedán nők, akiknek a fekete nikab-ból, kaftánból, csadorból csak a szemük látszik, a kezük kesztyűben, mert hát a bájaikkal nem szabad a férfiak szexuális vágyait felkelteni. Az, hogy a kaftánban parádézó muszlim hölgy felér egy kozmetikai reklámplakáttal, és magára ken szempillafestéktől a rúzsig minden szépítőszert, a férfiak és a környezete nem tartozik tudomásul venni. Érthető? Az iszlámról csak annyit ajánlatos megjegyezni: ISZLÁM A BÉKE.

Az iszlámosítás: manipuláció, hazugság, csalás! Ha a politikusnak és a médiának hiszünk, meg kell állapítanunk: a jövőnk a naponta növekvő iszlám terjedésével, befolyásával egyenesen vezet a világbékéhez! Mi egy olyan világban fogunk élni, ahol keveset kell dolgozni, emellett azonban az élet örömét az utolsó cseppig élvezni fogjuk. Nos aki ezt elhiszi – annak elintézzük, hogy megkapja a Nobel díjat!

A realitás ugyanis teljesen másként néz ki. Svédország hamarosan a fejlődő országok hosszú sorához csatlakozik, Németország gazdasága hamarosan eléri Nigéria színvonalát de az sem elképzelhetetlen, hogy az alá esik. Mindezt felvázolja egy Frankfurtban bemutatott tanulmány (The Worls in 2050 címmel).

Sajnálatos tényként kell megállapítanunk, hogy ezt egyáltalán senki nem akarja hallani!

A ma születő gyerek fel fog nőni egy, az iszlám bélyeget és uralmat viselő, a nemzetközi összehasonlításban egy “elmaradott ország”-nak tekinthető országban, feltéve ha nagykorúságáig meg egyáltalán lesz szuverén országa, ami a jelenlegi fejlődési irányzatot tekintve irreális!

Az iszlám terjedése Európában hasonlítható a poliphoz, aki a csápjaival körbefonja áldozatát s nincs kegyelem: egyszerűen megfojtja azt! Az iszlám teszi mindezt Allah nevében, a béke ígéretével, hiszen az iszlám maga a béke. Ezt aztán igazan illik tudni mindenkinek!

Az évtizedek során megszokott francia, angol, német nevek lassan eltűnnek, helyükbe a Mohamed, Ali, Jusuf lép. Mint a németországi Zöldek pártjának jelenlegi elnöke, Cem Özdemir (Németországban bevándorló családból, Baden-Württembergben született muszlim) már évekkel ezelőtt közölte a világgal: ezeket a neveket viselők az új németek!

Peter Scholl Latour – a Közel-keletet mélyrehatóan ismerő, közelmúltban elhalálozott újságíró – könyveiben remekül megjósolta az európai jövőt: “profétazöld” lesz a jövőnk! Úgy bizony!

Mi sem bizonyítja jobban ezt a kijelentését mint az, hogy az elmúlt 20 évben a mohamedán vallásúak száma megduplázódott Európában! A pontos számokat azonban legnagyobb sajnálatunkra nem sikerült kiderítenünk. Az ellenpólus: Európában a gyermeket vállalni és világra hozni akaró nők száma 35 %-al csökkent! Németország lakosságának ma 6,5 %-a muszlim vallású, s ha így folytatódik, nem kell három generációnak felnőni, és ez a szám 70 %. –ig emelkedik. Németországban tehát a század végére az őslakosok száma, egyharmadára csökken. Európában a fejlődés ezen a téren szinte minden országban azonos, egyelőre azonban nem kívánjuk a tisztelt Olvasót statisztikai adatokkal elkeseríteni.

Mennyire előrehaladott az iszlám térhódítása Európában mi sem bizonyítja jobban, mint a bécsi példa: Al Azhar International Scool Zeneiskola, ahol egy zenetanárt elbocsátottak az iskolából, mert a szülök a zeneórák miatt bepanaszolták. Egyetlen ok: a zene az iszlámban “haram”, azaz tilos! Ez az indokolás került az elbocsátó okmányokba is.

Csak egy mellékes “apróság”: az osztrákok mar olyannyira politikailag korrektek, hogy csecseneket, koszovóiakat albánokat, afgánokat képeznek ki hegyi-vezetőknek, mert hát ők jobban ismerik az Alpok hegységeit, mint maguk az osztrákok. Micsoda segítőkész gondoskodás!!! Az Alpok szépségének mutogatása mellett egyúttal felvilágosítást is adhatnak az iszlámról! Hát nem kiváló “árukapcsolás”? Sajnos csak két, nem hét legyet ütnek egy csapásra. Ezért még keményen dolgozni kell.

Van, aki még az osztrákoknál is továbblépett a politikai korrektség területen: egy arab iszlámtudós most már azt követeli Allah nevében, hogy az ország nyelvén felállított útjelző táblák mellé (vagy helyett?), arab féliratú útjelző táblák kerüljenek (természetesen az autópályákon is), mert a menekültek, akik nem hajlandók (vagy nem tudják, azaz nem is akarják ) megtanulni a befogadó ország nyelvét, vajon hogy fognak eligazodni ebben a bonyolult világban, ahol a befogadó ország még az ö nyelvüket sem hajlandó akceptálni, s őt a társadalom részének tekinteni azzal, hogy az Ö anyanyelvén adjon felvilágosítást: merre menjen?! Nos, a politikai korrektség jegyében megtörténtek az első lepések ebben az irányban is: egyik iskola a másik után bevezeti az iszlám vallásoktatást, az arab nyelv oktatását is. Ennek a tendenciának is megvannak azonban a vadhajtásai : a szülőket 300 € büntetés megfizetésere kötelezték, mert az iskolás gyerekük megtagadta a mecsetek látogatását, és a szülök is egyetértettek ezzel! Csak hát erről is nagy a hallgatás! Véletlenül bukkantunk a történetre.

Az iszlám joga: a saria:

Németországban a német törvények és előírások érvényesek. Legalábbis ezt állítja a politika és a média. Ez azonban nem más, mint egy óriási hazugság!

Amikor Münchenben a 76 éves Rosemarie N., a férjét rákos betegsége következtében elvesztette, az özvegy örökölte a vagyon kicsinyke részét Bayerben, a túlnyomó többség örökségként az Iráni Iszlám Köztársaságba került, a rokonokhoz! Az elhunyt férj ugyanis Irán állampolgára volt, a Korán tiltása ellenére szívesen ivott sört, evett disznóhúst (Allah bizonyára éppen másfele nézett), de az elhunyt férj megmaradt iráninak, és rengeteg rokona volt Iránban, akik boldog örömmel vették tudomásul és birtokba az örökséget.

Ez csak egy eset a Németországban létező l,8 millió “binationalen” (mindkét házastárs más állampolgárságú) házasságnak.

Egy ilyen házasság esetén ha az egyik partner elhalálozik és nem rendelkezik a német állampolgársággal, az elhalt házastárs állampolgársága lép érvénybe, azaz az iráni.

Így vesztette el az özvegy nemcsak házastársát, de szinte az egész vagyonát, és azt örökölték az Iránban élő férfi rokonok. A végrendelet, amit a vegyes hazásságban élő házastársak nagyon régen írtak, – örökösként a túlélő házastársat megjelölve – na, ennek a végrendeletnek annyi értéke sem volt mint a papírnak, amire ráírták!

Itt a politikusok nem tehetnek semmit, ebben a kérdésben ugyanis a nemzetközi egyezmények az irányadók! Mi tehát a teendő: félrenézni, letagadni, vagy egyáltalán meg sem említeni, nehogy a vegyes hazásságban élők megismerjék ezt a szabályt, s jogilag is megfelelő intézkedéseket tegyenek az idegen állampolgársággal rendelkező házasfél halála esetére, a vagyoni katasztrófa elkerülése érdekében.

Törökországban (1926) a sariát betiltották, azóta Törökországban a svájci jogra épülő polgári jog érvényes. De nem ám Németországban!! Minél több muszlim érkezik az országba menekültként, annál inkább és gyakrabban kerül sor a saria alkalmazására. Az ebből származó komplikációk azonban naponta sokasodnak. A német parlament mellett működő tudományos testület néhány évvel ezelőtt a képviselők megbízásából foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az iszlám saria és a német törvények milyen módon kerülhetnek egyidejűleg alkalmazásra. A testület arra a következtetésre jutott, hogy Németországban a saria a német nemzetközi polgári jog értelmében alkalmazásra kerülhet! A megoldás tehát egyszerű és nagyszerű: éljen a saria!

De mit tud erről a közvélemény, az egyszerű állampolgár? Szinte semmit, azaz, a legmesszebbmenőkig tudatlan, de nem is érdekli. Egészen addig, amíg egy iszlám vallásúval össze nem köti az életét, s arra ébred, hogy bizony itt komoly problémák vannak.

A saria szerint ugyanis a többnejűség a muszlim férfiaknak megengedett, azaz 1 muszlim férjnek 4 felesége is lehet! A német törvények azonban a többnejűséget kizárják. Mindez milyen anyagi következményekkel jár a dolgozó és adózó német társadalomra? Logikus: amennyiben a férj elhalálozik, mind a 4 feleség követelheti az özvegyi nyugdíjat, s a gyerekek után járó valamennyi állami juttatást! Az ellenpólus: ha egy német állampolgárságú férj szeretőt, barátnőt tart, majd elhalálozik: próbáljon meg a szerető, barátnő özvegyi nyugdíjat kérni! Legfeljebb bolondnak nézik a hivatalban, s udvariasan megkérik, vegye igénybe egy pszichiáter segítségét.

A Neue Juristiche Wochenschrift nyilvánosságra hozta 2012-ben azt a vezércikket, ami sok olvasót teljesen ledöbbentett,de leginkább a jogászokat.

A politika és a média azt hangoztatja, hogy Németországban a saria jogrend nem kerül alkalmazásra. Az Észak-Rajna Vesztfáliai igazságügyminiszter azonban úgy nyilatkozott, hogy a tartományban igenis lehetséges a jövőben a saria bíróságok “bevetése”! A többi tartományi politikus félháborodása nem ismert határt. Ők azonban nem vették észre (vagy nem akarták), hogy a német jogrendbe a saria “törvények” már régen beékelődtek és alkalmazásra is kerülnek a napi gyakorlatban. A családi- és öröklési jogban, az iszlám törvényei is rendszeresen alkalmazásra kerülnek szép csendben, visszhang nélkül, anélkül, hogy a közvélemény erről tudomást szerezne!

Nézzük, hogyan segíti elő a politika a bigámiát!

Németországban a többnejűség törvényileg szabályozott, azaz: TILOS! Aki törvényesen házasságot köt az első felesége mellett a másodikkal, mint német állampolgár, a törvény 3 év börtönnel fenyegeti az élkövetőt: § 172. StGB (Büntetőjogi törvény) , a második házasságkötést természetesen érvénytelennek nyilvánítja a bíróság.

A muszlimoknál azonban pont fordított a helyzet , ha a második (harmadik vagy negyedik) feleség muszlim!

Joachim Gauck, a német államfő!!!! 2013 óta tiszteletbeli “keresztapja” egy bigamista család, Ismail Tatari hetedik gyermekének Gelsenkirschen-ből. Ismail muszlim édesapja, Sabedin Tatari egy bigamista.

A család 8 gyermeke 2 feleségtől származik: Tatjanatol es Samandatol. Ha a családba megérkezik a hetedik gyerek, a német állam elsőrangú politikusa elvállalja a tiszteletbeli “keresztapaságot”! Mindez azzal a privilégiummal jár, miszerint a német állam így akarja az állam kötelességét és tiszteletét, a sokgyermekes családoknál kifejezésre juttatni!

Nos, így lett a nemet államfő tiszteletbeli keresztapa egy bigamista muszlim családnál.

Ezen tény megfejeléseként egy újságcikk jelent meg arról, hogyan él egy sokgyermekes muszlim, bigamista család Németországban. A család életéről televíziós dokumentumfilm is készült, be is mutatták!

A 14 tagú család 220 négyzetméteren él, mindez a német adófizetőknek 1280 euró bérleti díjat jelent havonta, amihez a fűtés, az áramköltség, és néhány egyéb “apró” kiadás jön hozzá, ami természetesen ugyancsak a német adófizetőket terheli. A lakószoba a keleti kultúra ízlésének megfelelően került berendezésre, a falakon Korán idézetek bekeretezve. A fotótapéta a szent MEKKA képét mutatja, a Kaaba-t.

Papa Tatari arról panaszkodik, hogy a gyerekeknek veszélyes az utcán játszani, tehát nem ártana egy kert. Nem elképzelhetetlen ezek után, hogy a családot átköltöztetik egy kertes családi házba! (Próbáljon meg egy őslakos német ilyen kívánsággal előállni!)

Tatari elismeri, hogy bigámiában él a két asszonnyal, s felhívja a figyelmet: a Korán szerint akár 4 felesége is lehet – bizony ám! Tatari munkanélküli, de teljesen normálisnak tartja, hogy az egyik feleségétől három, a másiktól öt gyereke van. A feleségek külön szobában laknak, s Tatari hol az egyiknél tölti az éjszakát, hol a másiknál (elvégre a változatosság gyönyörködtet). Teljesen természetes számára, hogy minden kiadásukat a német adófizetők fizetik (mert nekik erre joguk van!), s ebből adódnak az ő egyéb jogai is! Mert hogy neki jogai vannak, az biztos! Milyen jogai vannak egy német állampolgárnak? Ezt talán ne feszegessük!

Összegezve: a német államfő 2012 – 2013-ban több, mint 700 muszlim gyermeknek lett tiszteletbeli keresztapja!!! Mindegyik gyerek kap a tiszteletbeli keresztapától (közvetve a német adófizetőktől!) 500 eurót ajándékba, s az államfő megkülönböztetett figyelmével, gondoskodásával nézhet jövője elé – ami minden valószínűség szerint ugyanúgy fog kinézni, mint a “szorgalmas” apukáé – gondtalan, nyugodt élet a német adófizetők pénzéből, ami számukra államilag biztosított!

Mindez a gyakorlatban semmi problémát nem jelent, ugyanis 1 feleség házastársként van elismerve, a többi egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő anyaként! A teljes ellátást azonban mindegyik megkapja a nemet államtól, akár feleségként, akár barátnőként van nyilvántartva!

A probléma legfeljebb az lehet, hogy a többnejűségben élő muszlimok száma évről évre emelkedik! Abed Chaaban Neuköllnböl, akinek becslései szerint Németországban 30 % arab származású férfinak két felesége van, a szaporodás tehát törvényes keretek között biztosított! Az egyik feleség az állami, a másik az iszlám szerinti feleség! Ez a szám az utóbbi években jelentős emelkedést mutat. Gondot legfeljebb az  jelenthet, hogy a Korán előírásai szerint a muszlim férfiaknak akkor lehet több feleségük, ha el is tudjak őket tartani! Ez a kérdés azonban fel sem merülhet tekintettel arra, hogy valamennyi!!! költséget a német állam átvállalja! A többnejűségnek tehát abszolút semmi akadálya nincs!!

A gyakorlat jól mutatja, hogy muszlim férfiak milyen módszerekkel használjak ki a Bismark idején bevezetett, jól kiépített és jól működő szociális rendszert s veszik igénybe az általa nyújtott szolgáltatásokat a legteljesebb mértékben kihasználva ezt a szociális gondoskodást: Importálják az országba muszlim vallású, legtöbbször fiatalkorú nőket, az Imám (muszlim koránismerő) előtt összeházasodnak, s máris megvan a következő feleség! Ezután már követelhetik az új feleségnek a szociális ellátásokat, az egészségügyi biztosítást, külön lakást (természetesen az állam fizeti), s a gyerekeik ellátása érdekében valamennyi szociális juttatást. A szociális kiadások Németországban évente csillagaszati összegeket tesznek ki, nyíltan azonban szó sem esik erről a politikai korrektség nevében, holott mindenki tud róla, különösen a német parlamenti “képviselők” .

Nem meglepő, hogy az így kötött “házasságok” leginkább a törökök köreiben népszerűek, hiszen ez a török kultúrában régi tradíciónak számít. Nem véletlen tehát, hogy a török államfő, Erdogan, még az EU zsarolásától sem riad vissza, és folyamatosan követeli a törökök vízummentességét az EU-ba, az unió pedig előbb-utóbb meghajol Erdogan kívánságai előtt és teljesíti azokat. A rendszerint kiskorú “menyasszonyokat” a törökök egyenesen importaljak Törökországból. Mi tehát a politikai korrektség jegyében elfordítjuk a fejünket, hogy még véletlenül se lássunk ebből a gyakorlatból semmit.

Naivak úgy gondoljak, hogy a sport olyan terület, ahol a muszlimok csak fociznak, jégkoronggal játszanak. Hát ez óriási tévedés!

A stadionokban szép lassan kialakul az a gyakorlat, hogy a muszlim játékosok részére külön imádkozószobákat rendeznek be a háborítatlan vallásgyakorlás érdekében. Az Allianz Arena, a Bayer München Stadion – Freistaat Bayern – vezetése eldöntötte (Bajorország a németek szerint a legkeresztényibb tartomány), hogy 2013-ig saját mecset kell, hogy a muszlim játékosok rendelkezésére álljon! Ez megtörtént!

Miként válósul meg ez a gyakorlatban? Egyszerű, mint a pofon. Az olajban gazdag Perzsa öböl államok pontosan tudják, hova tegyék a pénzüket, amit az olajkereskedelemből “spóroltak” össze. A sejkek annyi pénzt halmoztak fel az olaj arából, hogy válogathatnak a “bevásárolnivaló”-ban, de a kínálat sem akármilyen megvetendő. Persze, ésszel csinálják, oda fektetik be a pénzüket, ahol a legnagyobb hasznot tudják bezsebelni , hiszen arra is gondolni kell, hogy egyszer majd elfogy az olaj, s akkor miből finanszírozzák földi paradicsomukat, a mérhetetlen luxust, amihez már hozzászoktak?

Néhány példa szemléltetésül:

Katar emírje lefizetett (micsoda csúnya szó) 2015-ben 700 (nem tévedés, hétszáz) újságírót, ebből 20 német zsurnalisztát. Mit várt el cserébe az emír? Természetesen azt, hogy a lefizetett újságírók pozitívan írjanak az iszlámról, az emírről, annak jóindulatú adományozókészségéról.

Egy szót sem lehetett ejteni azonban arról, de még csak utalni sem lehetett rá, hogy Katar az egyik fő pénzforrása az európai mecsetépítésnek Európában!

Természetes következménye az Európában egyre csökkenő bevételeknek az újságoknál, hogy ezek az újságok keményen küzdenek az olvasókért és a fennmaradásért, és az is természetes, hogy a lefizetett újságírók az európai mecsetépítésről is pozitív híreket jelentettek meg, az emír ki nem mondott kívánságának és elvárásainak megfelelően. Jaj annak az újságírónak, aki bírálóan ír a témáról, rövid úton megüresedik az újságnál a széke: egyszerűen elbocsátják!

Ezeknek a pénzbeli támogatásoknak azonban következményei vannak, mégpedig az európai kultúrára igencsak hátrányosan. Amikor az arab Abu Dhabi Nemzeti Bank szerződést írt alá 2014 végén, a spanyol fociklub megváltoztatta az egyesület logóját, törölte a keresztény keresztet az emblémáról! (Admin: Valószínű, a Real Madrid CF -ről lehet szó, de tudtunkkal “csak” a Közel-keleten árult szerelések esetében vették le a keresztet a logón látható korona tetejéről! Egyelőre?)

Real Madrid logó

Logikus nem? Valamiért valamit! Évszázadokkal ezelőtt Spanyolország volt a legkeresztényibb európai ország, tűzzel-vassal törekedett a keresztény vallás terjesztésére. Misszionáriusokat küldött az újonnan felfedezett Amerikába, az őslakosság keresztényi hitre való áttérése érdekében. Manapság? A muszlimok pénze is elég ahhoz, hogy egy fociklub simán törölje logójából a keresztény jelképeket, hogy hódolatát és alávetettséget ki tudja fejezni az iszlám előtt!

Még különösebb dolog történt, amikor Abu Dhabi 2008-ban az angol Menchester City-t megvásárolta: a játékosoknak a következő nyilvános fellépésükön nemcsak az arab fejkendővel kellett megjelenniük a játéktéren, de brit pound (Admin: angol font, szerintünk stilizált) bankókat is fel kellett mutatniuk a kamerának, ahol az angol királynő fotója helyett a katari emír fényképe díszelgett. Kíváncsiak lennénk arra is, mit szólt az angol királynő ahhoz, hogy az ö arcképe helyett az egyesült arab emirátus uralkodója váltotta le, az ö országában az ö kepét, az angol bankjegyen! Szerintünk elalélt az örömtől.

A gazdag öböl államok Angliában, Franciaországban, Spanyolországban, Németországban felvásárolják a klubokat, hogy a játékosok a játéktéren a Koránt idézzék, s a játék megkezdése előtt Allah-hoz imádkozzanak! Ha az Európa-bajnokságot, közelebbről a francia csapat összeállítását nézzük vagy emlékszünk rá: szemben találjuk/tálaltuk magunkat az ÚJ franciakkal: szinte 90 %-a a csapatnak, erősen napbarnított játékosokból áll. S ki vetheti a szemükre, hogy szeretnek a napon ellazulni?

Mi ezzel az egésszel a ki nem mondott cél? Lassan szokjon hozzá az európai lakosság az iszlámhoz!! Pontosan úgy, ahogy a törökök annak idején elfoglalták Budát! A minta már századokkal ezelőtt adott volt: először csak a várba mentek bámészkodni, s amikor elegen lettek ahhoz, hogy megfelelő erőt képviseljenek, előrántották a kardjukat, s elfoglalták a várat! A következmény: Oda Buda!

150 évükbe került elődeinknek, amíg kitakarították a beszemtelenedetteket, akik addigra gazdaságilag tönkretették az országot, s a lakosság felét lemészárolták.

Megkövezésék, burkinik, karácsonyi vásárok.

Ez a világ egyre bolondabb lesz!

Mi most nem azon háborodunk fel, hogy az iszlám országokban a nőket kövekkel dobálva, vállig a földbe ásva végzik ki, most azon háborodunk fel, hogy a megkövezett nőket a kivégzés során megkülönböztetik, nem a megfelelő bánásmódban részesítik.

Ezt az osztrák miniszterin, Gabriele Heinisch-.Hosek egy brosúrában fejtette ki részletesen: A férfiakat derékig, a nőket viszont a vállukig ássák a földbe. Így fordulhat elő, hogy a férfiak ebben az állapotban könnyebben kiszabadítják magukat, ami az elítéltek megkegyelmezéséhez vezethet. A vállig beásott nőknek azonban erre a legkisebb esélyük sincs, lassú – kínszenvedéssel teli – halálra vannak ítélve, melynek során a muszlim kődobáló férfiak a legnagyobb kegyetlenséggel és élvezettel járnak el, fokozva az elítélt szenvedéseit.

Amit a minisztérium követel: a gender (Admin: azaz nemek, férfi-nő) szerinti megkövezés. (Admin: gondoljuk mi a szerkesztők: a nemek szerinti kövezési mód megszüntetését követelhették). A brosúrát követően a parlamentben óriási vita támadt a kérdés körül, ahol csak azt hagyták a vitatkozók figyelmen kívül, hogy magára a megkövezés tényére irányítsák a figyelmet, nem pedig a kivégzés eme abszolút kegyetlen módjára.

Manapság a mobiltelefonokat értékesítő vállalatok olyan telefonokat is forgalomba hoznak, amelyek az iszlám által előírt napi 5 ima idejére figyelmeztetnek, de mutatják azt is, melyik irányban fekszik Mekka! Az európai hotelek a szobákban elhelyezik a Koránt is, a minibárból eltűntek az alkoholt tartalmazó italok! Egészségünkre!

A bankok is igyekeznek megfelelni az iszlám előírásainak: a sariának megfelelő hiteleket kínálnak a muszlim egyetemi hallgatóknak azzal a ki nem mondott céllal, hogy még több muszlim fektesse be a bankba a pénzét.

A nyilvános városi fürdőkben új rendszer került bevezetésre, mely szerint az iszlám előírásoknak megfelelő „burkini“ viselését a nőnemű muszlimoknak lehetővé teszik a fürdőben. Természetesen, ennek sincs semmi köze az iszlámosításhoz! (Admin: pl. Londonban, de a francia legfelsőbb bíróság is engedélyezte!)

Csendben, zajtalanul kialakul egy gyógyszer vásárlási lehetőség muszlimok számára, ugyanis a hitetlenek (a nem muszlim vallásúak) gyógyszereiben lehetnek állati eredetű anyagok, a muszlimokéban nem, ugyanis a muszlimok tisztátlan állatok egyes részeit még a gyógyszerekben sem fogyaszthatják!

( Folytatása következik!)

Szerző: Júlia

Tovább

eu-logo

Unió, Unió, Te csodás – Elmeállapot elemzés

Mottó: Quem Deus perdere vult, dementat prius
(Publilius Syrus; Ovidius; Szophoklész; Euripidész és valószínűleg még sokan mások.
Ősrégi közmondás, de máig időszerű: Akit az Isten meg akar büntetni, előbb elveszi az eszét.)
 

Ha a fenti mondás igaz, akkor nagyon nagy veszedelem leselkedik Európára, és az egész un. „internesönöl kommjunitira”, az un. „nemzetközi közösségre”, ahogy a nyugati, „fejlett” országok, a földi igazságosztás önjelölt letéteményesei szeretik magukat titulálni. Márpedig a mondás igazságát századok tapasztalatai valószínűsítik.

Én magam nagyon régen, Tolsztoj „Háború és Békéjét” olvasva találkoztam vele először. Hosszadalmassága miatt nem akarom idézni az esetet, de amikor Napóleon serege átlépte az orosz határt, Napóleon olyat tett, amiben Tolsztoj a mottó igazságát ismerte fel. Ha napjainkban az ember némi figyelmet fordít a politikai eseményekre és a politikai hangadók nyilatkozataira, elképedve tapasztalja, hogy mennyire elidegenedtek a valóságtól, magyarul milyen végzetesen tájékozatlanok és hogy a világeseményekre mennyire ésszerűtlen, a legtöbb esetben rögeszmés válaszokat adnak. Emellett az erkölcs szó jelentését még hírből sem ismerik, nemhogy döntéseikre bármi befolyással bírna.  A rögeszmék egész rendszerét fejlesztették ki, amelyek közül a legátfogóbbat liberalizmusnak nevezik. Az emberiség gondolkodó része azt már régóta tudja, hogy ez az un. liberalizmus a legbetegebb téveszmék diadala a józan ész felett, de amit manapság látunk a „vén Európa” politikai életében, amit manapság eladnak nekünk a liberalizmus védjegyével, az a végső szakaszába került dementia, az elvénüléssel járó, már visszafordíthatatlan szellemi leépülés.

„A Nyugat Alkonya”, ahogy Spengler fogalmazta világhírű művének a címében. A következőkben a politikai kaszt szellemi és erkölcsi leépülését szemléltetjük néhány példával és azt, amit ez a „fejétől büdösödik a hal” természeti törvénye értelmében lakosság körében is szükségszerűen maga után von.

Tudjuk mindannyian, hogy mi történt Kölnben 2016. Szilveszter éjszakáján. (Admin Magaspart: Természetesen 2015. Szilveszter éjszakájáról van szó!) Most ne foglalkozunk azzal, hogy el akarták hallgatni a bevándorlók (újbeszélül migránsok) minősíthetetlen viselkedését. Inkább felidézünk néhány példát arra, hogy milyen eszement magyarázatokat találtak ki a védelmükre és milyen elképesztő intézkedéseket hoztak.

– A hatóság hetekkel Szilveszter után plakátokat készíttetett, amelyek a közlekedési jelzések segítségével magyarázták a „kulturálisan másságos” bevándorlók számára, hogy például egy idegen nő alfelét megsimogatni tilos. Ezek a korlátoltak talán azt hitték, hogy ez „kulturális különbség”? Hogy Arábiában ez természetes és az érintettek csupán az otthoni szokásaikat gyakorolták? Ajánlanám nekik, hogy próbálják ki, mi lenne a következménye, ha ők tennék ezt a csadort viselő arab nőkkel, mondjuk, a riyadhi bazárban. Örülhetnének, ha megúsznák egy nyilvános kézlevágással, de a köztéri, nyilvános kiherélést sem tartom kizártnak, ha már a helyszínen nem verték agyon őket. A németek meg mentegetik és „felvilágosítják” őket. Mi ez, ha nem dementia?

unio01-1

Senki sem kelt a megalázott nők „emberi méltósághoz” való jogának a védelmére, pedig de felvágunk az un. „európai értékekkel és az emberi jogokkal”. A rendőrautóhoz is hiába menekültek a megrémített (újbeszélül: terrorizált) nők, mert senki sem ült benne. Hogy a „közeg” mivel foglalkozott, arról nem érkeztek hírek. Lehet, hogy álruhában voltak, hogy (a segítséget kérők) ne ismerjék fel őket? De ami igazán szörnyű, ami teljesen elképesztő, hogy egyetlen férfi sem akadt a tömegben, aki egy-két erőteljes ökölcsapással felhívta volna a garázdálkodók figyelmét az „európai értékekre”. (Bár lehet, hogy az a rendőrség, amely egyetlen garázdálkodót sem fogott el, az utóbbiakat begyűjtötte volna. Mint ahogy jogállami kishazánkban is történni szokott.)

Nem sokkal korábban láttam egy felvételt az interneten, amelyen egy muszlim dervis vagy „agitátor”, esetleg próféta biztatta a hallgatóságát az Európába való bevándorlásra: „Az európai férfiak már nem férfiak” – üvöltötte – „még gyereket sem tudnak csinálni. Ezért halnak ki az európaiak. Menjetek Európába, csináljatok gyerekeket az európai nőknek, és azok már muszlimok lesznek!”

Mint a németországi események mutatják, a muszlim agitátor szavainak volt fogantja, de sajnos igaza is volt. A német, pontosabban az európai férfiak már nem férfiak. Mert Európában – és lassan kishazánkban is – már nem illik férfinak lenni. Nem polkorrekt. Ma már az LGBT a menő.

Ilyenek fognak talán a nők védelmére kelni?  (Meleg büszkeség az USA-ban)

unio01-2

De van más is a jelenség mögött. Az un. „jogállamiság” bunkója. Amit a mi Orbánunk úgy fogalmazott meg, hogy az állam „erőszak monopóliuma”. Én azt hittem, hogy a demokráciában a hatalom forrása a nép. Nos, én, mint nép, nem emlékszem arra, hogy valaha is lemondtam volna az önvédelemhez való jogomról a mindenkori kormány javára. Orbán viszont, Isten tudja milyen felsőbb (talán isteni, de inkább brüsszeli) sugallat alapján, ezt próbálta bemagyarázni nekem, a népnek. Ráadásul úgy vonta el tőlem az önvédelemhez való jogomat, hogy semmiféle garanciát nem adott a biztonságomra. Emlékeznek annak az öreg embernek az esetére, aki a kerítésén, mégpedig a hibátlan kerítésén belül villanyvezetékkel bekerítette a veteményes ágyasait a rendszeresen visszatérő tolvajok miatt? Emberöléssel vádolták, mert eljárásával a legnagyobb bűnök egyikét követte el, veszélyeztette a betörők életbiztonságát és megsértette az állam erőszak monopóliumát. Vagy arra a mezőőrre, aki a gyümölcslopáson kapott cigánygyereknek lekevert egy pofont és a magyar, un. „igazságszolgáltatás” félmillió Ft-ra büntette? Hát nem kifejlett dementia? (Kíváncsi vagyok, hogy ezzel arányos büntetéseket kaptak-e a tanárverő cigány „apukák” és „anyukák”.) Hát nem az eszme diadala a józan ész felett? Lehet ennél nagyobb mértékben szembe menni a józan ésszel? Emellett ez az állami erőszak monopólium elképesztően fasisztoid elv, mert csak az állami mindenhatóság fasiszta eszméjéből vezethető le. Ennek ellenére nem csak Orbánisztánban, de egész Európában ez a „demokratikus trendi”. Orbán még azt sem tudta, vagy megjátszotta, hogy példaképénél, az USA-ban, azért alkotmányban biztosított jog a fegyvertartás, mert minden ember alapjoga az önvédelem. Megnéztem. Az un. Második Alkotmánymódosítás azt mondja ki, hogy az állam védelmére szolgáló hadsereg felállítása nem sértheti a nép fegyvertartási jogát. Ennyi az egész. Ezt az Alkotmány szövegezésekor tehát úgy kezelték, mint annyira magától értetődő jogot, hogy még az eredeti alkotmányszövegbe sem látták szükségesnek belefoglalni. Csak amikor felállították az állami véderőt, akkor gondoskodtak arról, hogy erre hivatkozással se próbálhassa meg azt senki korlátozni. Vagyis kimondták, hogy az állami fegyveres testület felállítása nem vonja, nem vonhatja maga után az állam erőszak monopóliumát, nem jelentheti a polgárok önvédelemhez való jogának az elvételét. Mint a magyar nemesi demokráciában volt, ahol a nemes embernek, azaz a szabad embernek, nem kellett fegyvertartási engedélyt kérnie és nem írták elő a számára, hogy csak 15 cm-nél rövidebb kardot viselhet. Nem úgy, mint manapság, amikor Kecskeméten a Kövér László tiszteletére felsorakozott hagyományőrző huszároktól és honvédektől a biztonságiak el akarták venni a kardjukat és a 200 éves mordályaikat a terror elleni könyörtelen harc nevében, mire a díszszázad hátat fordított nagyságoséknak és hazament. Hát nem dementia?

Az USA európai gyarmatán, az EU-ban, természetesen más a helyzet, mint nálunk volt a hajdankorban. Ott nincsenek nemes, azaz szabad emberek. Ott az állam az önbíráskodásnak, az állami erőszak monopólium megszegésének a vádjával félemlíti meg (újbeszélül terrorizálja) folyamatosan az embereket, ezért még magukat sem merik megvédeni, nemhogy mások segítségére siessenek. Tökéletes módszer a társadalmi összefogás megsemmisítésére. Köln ennek a bizonyítéka. Egyébként az USA-ban is ezt szeretnék elérni. Azért szervezik a titkosszolgálatok az iskolai és egyéb fegyveres (újbeszélül: terrorista) merényleteket, hogy a közbiztonságra hivatkozással begyűjthessék a fegyvereket. Nehogy a lakosság képes legyen ellenállni az állami terrornak (újbeszélül erőszakmonopóliumnak).

Megnéztem az „Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát” is. Megvan benne a „személyi biztonsághoz” való jog, de az önvédelemhez való jog már hiányzik. A személyi biztonsághoz fűződő jogból ugyan levezethető volna az önvédelemhez való jog is, de az orbáni értelmezésben nekem, mint népnek, csak annyi biztonsághoz van jogom, amennyit „az állam ad”, mert az állam erőszak monopóliumának az elve felülírja az emberi szabadságjogokat. Tehát a mi demokráciánk olyan demokrácia, amelyben a jogokat „az állam adja”. Mint a szocializmusban. Hát nem dementia? Ráadásul úgy tűnik, hogy már a végső szakaszában van, mert ők maguk már észre sem veszik a bajt. Még viszonylag fiatal ember voltam, mikor egy nálam jóval idősebb orvos magyarázta meg nekem az aggkori elbutulás szakaszait: „Tudod, fiam, a dolog úgy kezdődik, hogy az ember érezni kezdi, hogy már nem működik feje úgy, mint régen. A második szakasz, amikor ez már a környezetnek is feltűnik. A harmadik szakaszban már csak a környezet veszi észre.” Lehet, hogy a politikai kasztunk már itt tart?

D. M.

Megjelent: NIF

 

Tovább

Német repülőgép

Újnémet kalifátus feltöltése német precizitással

A Kopp Online német honlap értesülései alapján úgy tűnik, a merkeli Németország titokban fokozza a migránsok „betelepítését” Európába. Az „embercsempészési” módszereik kifinomultak és úgy tűnik német precizitással megszervezettek. Arról már nem is beszélve, hogy mindez a nyilvánosság előtt rejtve folyik, miközben a nyílt színen azt hangoztatják egyre több „menekülttől” tagadják meg a tartózkodásra feljogosító iratok kiadását.

A német nép lecserélése tett merkeli igyekezet, főleg három lábon áll: a török-német paktum alapján (annyi menekültet fogad Berlin – Európa -, mintamennyit Törökország visszafogad Görögországból), az úgynevezett „családegyesítés” okán, és a NATO keretében tevékenykedő német „humanitárius mentési akciók” ürügyén. Az első kettő miatt, de legfőként családegyesítésre hivatkozva, a vízumok gyorsított kiadása érdekében egyre több német köztisztviselőt küldenek Törökországba, Görögországba, Libanonba, stb. A lap értesülései szerint az alábbi városokban adnak ki vízumokat:  Isztambul, Ankara, Bursa, Gazaintep, Antalya, Trabzon, Izmir, Athén, Bejrut, Amman, és Kairó. A szegény „menekülteket” ezután repülőkre ültetik és Németországba fuvarozzák őket. A sáskahadat szállító repülők éjszaka 00:30 és 06:00 óra között landolnak különböző polgári repülőtereken, mint pl. Düsseldorf, Hannover, Köln-Bonn. De láttak utasszállító (!) repülőgépet a Bundeswehr légi bázisán Wundstorfban is! A repülőterekről buszok tömegeivel szállítják el az „új németeket” valahová.

Érdekességként megmutatja a német oldal, hogy Köln-Bonn repülőtéren 2016.08.07. –én 13:15 és 15:10 óra között, tehát két órán belül mindössze egyetlen gép érkezett Törökországból, ellenben augusztus 08.-án hétfőn éjszaka, durván 5,5 óra alatt 11 gépet fogadott a fenti országokból a repülőtér. Részletezve:

00:30: Heraklion (Görögország)
00:55: Isztambul (Törökország)
00:55: Adana (Törökország)
01:25: Izmir (Törökország)
01:55: Antalya (Törökország)
02:40: Antalya (Törökország)
02:50: Antalya (Törökország)
03:55: Isztambul (Törökország)
04:10: Marsa Alam (Egyiptom)
05:30: Isztambul (Törökország)
06:05: Izmir (Törökország)

A Kopp Online internetes portál is furcsállja: miközben a német turisták száma a törökországi sorozatos merényletek miatt meredeken visszaesett, mi indokolja azt, hogy Törökországból néhány óra leforgása alatt 9 gép érkezik? Igaz, az éjszakai járatok lényegesen olcsóbbak, de bizonyára nem a tehetősebb született (szőke, kék-szemű) németek érkeznek azokkal, hanem a „hátrahagyott” migráns családok, mint az nyitóképünkön és itt is látható!

Német repülőgép 2

Egy másik cikkben foglalkozik a honlap a NATO keretén belüli, a Földközi tengeren zajló német „mentőakciókkal” is. Állításuk szerint Líbiából kiinduló embercsempészek többnyire azzal ámítják a migránsokat kis idejű hajózás után: „Látod már a fényeket? Ez Olaszország!” Miközben csak egy olajkitermelő úszó platform gázfáklyái fénylenek, amúgy meg az olasz partok több mint 300 km –re vannak még. Az inváziós hadakat a NATO hajók szedik fel, köztük a német Werra, de nem a közeli líbiai partokra viszik őket vissza, hanem Olaszországba hozzák azokat. A valódi embercsempészek már számítanak a NATO hajók megjelenésére, mondhatni mentésre. Így veszi ki a részét az embercsempészésből, brüsszeli és merkeli parancsra a NATO, pontosabban így csinál mégnagyobb üzletet az embercsempészeknek. Egyúttal ezzel is gerjeszti az illegális migrációt!

Werra hajó

Werra német hajó

Az újnémet kalifátus (leánykori neve: Németország) feltöltése folyamatban van, és német precizitással zajlik!

A magam részéről attól tartok: Németországnak, a számára ballul végződött törökországi katonai puccs miatt, vélhetően nem maradt más választása, mint igen jelentős vízumkönnyítést adni a török állampolgároknak! Az EU tagállamainak jelentős része ugyanis mind a vízum eltörlését, mind Törökország EU csatlakozását ellenzi. Ha merkel fenn akarja tartani az Erdogannal kötött egyezményt, már csak belpolitikai okok miatt is, kénytelen lesz ezt meglépni, esetleg egy jó nagy baksis kíséretében! A Kopp Online értesülése szerint a német külképviseletek személyi bővítését már megkezdték, ez arra is utalhat, hogy számolnak azzal, hamarosan sokszorosára fog nőni a török- és töröknek mondott személyek vízumkérelme, amit könnyített eljárásban, rövid várakozással fognak a németek kiadni. Ezt követően Európa irányába az idegenek beáramlása még inkább fel fog erősödni, hacsak egy robbanóövvel felszerelt ISIS katona nem szelfizik életében utoljára egyet, de most a kancellár asszonnyal! Az a nap örökre örömünnep lenne egész kontinensünknek!

Madarász László

Admin: A fenti cikkben említett honlap címe: http://info.kopp-verlag.de/index.html

 

Tovább

Migránsok Kos szigetén 2015 aug 11

Tudathasadás? Esetleg az invázió felturbózása?

A Bild című német lap június 01. -én azt írta: Németországban néhány ezer menekülttel számoltak, osztrák kormányzati körök megítélése szerint pedig a magyar miniszterelnök tudatosan igyekezett a valósnál kisebbnek beállítani a menekültek számát. A vélt ezerből 20 ezer lett, ennyien érkeztek Németországba a Magyarország nyugati határa felé elindult menekültek beengedéséről hozott döntés után – olvasható a lapban. Vagyis a Bild állítása szerint Orbán Viktor „hazudott” a migránsok számáról!

Részletesebben: http://www.hirado.hu/2016/06/02/visszautasitotta-lazar-a-osztrak-es-nemet-vadakat/

A Bild, egy német bulvárlap, és ha jól tudom, több mint 40 országban árusítják! Én ez utóbbiban látom a megjelent cikk tartalmának veszélyességét Európára és Hazánkra nézve is! Vajon mit is akarhat elérni az írás szerzője?

  • Európa hóhérját (merkelt) szándékozik felmenteni a kontinenst elárasztó migránsáradat támogatásának-, kirobbantásának vádja alól?
  • Az őslakos európai népek összeugrasztása lenne a célja, Orbán bűnbaknak történő beállításával?
  • Orbánt „fő gonosznak” azért kell kikiáltani, mert az Oroszország elleni szankciók káros hatásai, a görög válságkezelés pénzügyi terhei, és a migránsválság nyomán – azaz az ördögi merkeli terv miatt – megroggyanó félben van a német gazdaság, és majd megszorítások következnek ott (is)?
  • Esetleg az a cél vezérli, hogy a magyar nép, a miniszterelnökét ért alaptalan vádak miatt, minél nagyobb arányban járuljon az urnák elé, az un. „kvóta ellenes” népszavazáson?

Egy biztos: a cikk szerzője akkorát hazudik, melyre még eddig egyik kormányfőnk sem volt képes! (Pedig azok igyekeztek is rendesen!) Sok mindent el tudok képzelni miniszterelnökünkről, de azt alapból sem feltételezem, hogy Orbán 2015.szeptember 4. –én a német és osztrák kancellárokat nagyságrenddel félretájékoztatta a migránsok számát illetően! Ha ezt – mondjuk – megtette volna, azzal saját magát járatja le ország-világ előtt, lévén az osztrák és német hírszerzésnek bizonyára még őnála is pontosabb ismeretei voltak a hozzánk már bejutott, vagy még Görögországban tartózkodó, illetve éppen úton levő kontinensfoglalók „darabszámáról”! Nem beszélve arról, hogy a nagy hírügynökségek (AP, AFP, Reuters, stb.), folyamatosan írtak a migráns invázió nagyságáról és egyben képi anyagokkal is dokumentálták azt. Lásd pl. az AP hírügynökségtől átvett alábbi cikket: http://444.hu/2015/08/22/ketezer-menekult-torte-at-a-rendorkordont-a-gorog-macedon-hataron/  Ha valakinek mindez nem lenne elég, hozzáteszem: a magyar sajtó is beszámolt arról, hogy a vadak áttörték a görög-macedón határt, de arról is, hogy egy nap alatt (2015.08.24.-én, tehát még a cikkíró által írt szeptember 4.-e előtt több mint egy héttel) 2533 embert fogtak el a rendőrök tiltott határátlépés miatt! Lásd: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ozonlenek_a_migransok_ujabb_rekordot_dontott_a_menekultaradat/2442920/. Vagy itt egy 08.21.-i MTI hír, mely szerint: „Az Emmi jelentése szerint a szűrésre kötelezett 14 ezer menedékkérő mindössze öt százalékánál tudták elvégezni azokat a vizsgálatokat, amelyekből kiderülhetne, mekkora járványveszélyt jelent a menekülthullám Magyarországon.” Azaz már ekkor 14 ezer olyan menedékkérőről beszélt a Magyar Távirati Iroda, akiket egészségügyi szűrésre köteleztek! És akiket nem?

Ha a Bild – feltehetően valakiknek a megrendelésére készült – agyalágyult, a valóságtól-, tényektől- és a logikus gondolkodástól távol álló hamis cikke valóban az európai őshonos népeinek összeugrasztását, vagy annak előkészületét célozza, hát igen nagy a baj! Egy egymást okoló, és így akár már egyéni szinten is összefogni képtelenné vált Európa, még kiszolgáltatottabb áldozata lesz a muszlim inváziónak! Ha történetesen Németország „elesik” majd, a Bild (és esetleges követői) által ilyen módon ellenünk tüzelt, újabban – a migránsválság miatt – Hazánkba egyre nagyobb számban letelepedő németek nem fogják a ránk is váró élethalálharcot „hátba döfni” a bosszú okán?

(Tudom, az utolsó mondattal sokak haragját kivívhatom! Pedig az elmúlt században már több befogadott népcsoport döfött tőrt a hátunkba, még ha ezt nem is igazán tanítják az iskolában! Erdély 1918 évi elvesztését a havasalföldi oláhok korábbi betelepítése okozta tulajdonképpen, hiszen Gyulafehérváron azok mondták ki Erdély Romániához történő csatlakozását. Ezt viszont az erdélyi szászok és svábok is támogatták! Mindkettő „frank-germán” népcsoporthoz tartozik! Az 1919-es, majd a II. Világháborút követő vörös terror fő „részvényesei” a kazár zsidók voltak, akiket a Magyar Királyság menekültként fogadott be a mai ukrán területekről, ugyanis ott őket – bizonyára nem véletlenül – felváltva hol lengyel, hol orosz pogromok érték! Ennyit a fenti kérdésem hátteréről.)

Nem tudom mi, de valami nyomós oka biztosan van annak, hogy egy nagy olvasottsággal rendelkező német lap – még ha csak bulvárlap is – a valóságtól teljesen elrugaszkodott ilyen tartalmú cikket hoz le pofátlanul!

Nyitóképünket az AFP készítette Görögországban – Kos szigetén – 2015.08.11. –én.

Madarász László

Tovább