orban-viktor

Orbán nem is miniszterelnök

Tisztelt Honfitársunk! /  Ez nem kereskedelmi vagy politikai reklám! Nagyon fontos, és a sajtóból meg nem tudható dolgokról szeretnénk tájékoztatni, mert talán még nem késő! Kérjük, hogy nyugodtan, figyelmesen olvassa végig akkor is, ha az elején hihetetlennek tűnik az egész. Igen. Becsületes ember számára valóban hihetetlen. …

Az Európai Unió tudja, hogy Orbán nem is miniszterelnök

Sokan azt hiszik, hogy az alacsony bérek, az alacsony nyugdíjak, az orvos és a pénzhiány miatt leromlott egészségügyi ellátás, az oktatás problémái csak a magas államadósság és a politikusok hozzá nem értése miatt van. Sokan abban bíznak, hogy majd egy másik párt megoldja ezt a helyzetet. De vajon tudják ezek a sokak, hogy minden párt benne van az elmúlt ezer év legsúlyosabb állam- és népellenes bűncselekményében? Vajon tudják a Fidesz szavazók, hogy ezt a bűncselekményt a pártjuk követte el? Vajon tudják a “baloldali szavazók”, hogy a “baloldal” készítette elő ennek a bűncselekménynek a végrehajtását? Vajon tudják a Jobbik szavazói, hogy a Jobbik társtettes volt ebben a bűncselekményben?

Sokan úgy vannak vele, hogy a politika piszkos dolog, távol kell maradni tőle. Igen ám, csakhogy minden olyan területen, amit nem művelnek, elszaporodik a gaz. Így van ez a közügyekben is. Ha a nép kivonul a közügyekből, akkor a nyomában azonnal megjelennek a bűnözők. Ezt történt Magyarországon is, átengedtük a saját sorsunk irányítását bűnözők kezébe. Ezért van, hogy amikor a tévében a szemünk láttára és a fülünk hallatára csinál Matolcsy 250 milliárd forint közpénzből egy pillanat alatt magánvagyont, akkor csak csodálkozunk, hogy hogyan lehet ilyet megtenni, miért nem tartóztatják le, miért nem indul ellene eljárás. Az egészségügyet nem azért züllesztették le, mert nincs rá pénz, hanem azért mert azt a pénzt is ellopják. Most olyan tényekről lesz szó, ami a legtöbb ember számára hihetetlenül hangzik, viszont már itt jelezzük, hogy minden állításunk jogilag igazolt tény, amelynek bizonyítását még senki sem tudta megcáfolni. Ezek a bizonyítékok természetesen bárki számára elérhetők a lentebb megadott helyeken

Azért lehet szabadon lopni a közpénzt, mert a magyar államot megszállta egy idegen érdekek által működtetett szervezett magánhatalom, ha úgy tetszik egy bűnszervezet. Ennek a bűnszervezetnek az emberei vannak döntéshozó és vezető pozícióban az összes állami intézményben, a rendőrség, a honvédség és más fegyveres testületekben. Ez biztosítja, hogy az intézmények a magyar állam helyett a bűnszervezetet szolgálják. 2012. január 1.-én azt hazudták, hogy hatályba léptették “Magyarország Alaptörvényét”, és ezzel új rendet vezettek be. Ez egy orbitális hazugság! Nem volt joguk alaptörvényt elfogadni, ezért ez az Alaptörvény érvénytelen, nem létező jogszabály! Bár sokan tisztában vannak ezzel, hangjuk nem jut el a legnézettebb tévécsatornákhoz, a legolvasottabb újságokhoz, és a legismertebb internetes hírportálokhoz. Vajon a pártok miért nem beszélnek erről? Azért, mert benne vannak a bűncselekményben! Sokan nem tudják, hogy egy új alkotmány vagy alaptörvény új államot hoz létre! Elhitték azt a hazugságot, hogy “átnevezték az államot”. Nem! 2012. január 1.-én létre akartak hozni egy magánállamot a több, mint ezer éves magyar állam helyett, a szemünk láttára ellopva annak területét, és tudtunkon kívül annak immár a saját sorsába beleszólni képtelen (népszavazás lényeges dolgokról nem kezdeményezhető) állampolgárt akartak belőlünk csinálni!

Ebben a magánállamban már nem nyugdíjjárulékot és egészségügyi járulékot szednek be, hanem adót. A járulékért kötelező valamit nyújtani, az adót úgy használják fel ahogy akarják, sem a nyugdíj, sem a szociális ellátás nem jár, csak adható, ameddig ők úgy gondolják. Már pedzegetik, hogy a gyerekek tartsák el a szülőket! De mit jelent ez a valóságban? Azt, hogy tartsa el a munkanélküli fiatal a nyugdíj nélküli szüleit. A szegények között mindig több a beteg, akik a lezűllött egészségügyi ellátásban már nem fognak meggyógyulni. Lesz helytte fizetős ellátás. Akinek van pénze meggyógyul, akinek nincs, az megy a süllyesztőbe! Az oktatást fokozatosan, de folyamatosan eltolják a fizetős oktatás irányába (a diákhitellel pedig már a fiatalokat is eladósítják). 2012. január 1.-én az akkori országgyűlés 262 tagja (köztük 20 Jobbikos) államcsínyt hajtott végre. Ettől a naptól kezdve törvénytelenül működtetnek egy mindenki megtévesztésére “Magyarország” fedőnévvel ellátott szervezett magánhatalmat.

Mivel a “Magyarország Alaptörvénye” nevű dokumentum érvénytelen, így a “Magyarország” nevű magánállam nem jött létre. A hatályos alkotmány továbbra is a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a törvényes magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság. Az Alaptörvény nem jétező jogszabály, hiszen az egy másik állam alaptörvénye, de az a másik állam nem jött létre, ezért nem is létezik. 2012. január 1. óta minden új “törvény” vagy más “jogszabály”, továbbá a korábbiak “módosítása” ugyanúgy nem létezik a magyar államban! Senkinek sem kell betartani! Ők ezt tudják, és nem is tartják be! Ezért azt mondjuk, hogy 2012. január 1. óta alkotmányos válság van hazánkban.
2014-ben a “választások” ebben a nem létező “államban” zajlottak. A magyar állampolgárok tudtukon kívül részt vettek egy színjátékban, amelynek az volt a célja, hogy azt hazudhassák a világnak, hogy a nem is létező “Magyarország” nevű állam létezik, és ez a magyar állam. Azért kellett a színjáték, hogy magukat köztársasági elnöknek, miniszterelnöknek, kormánynak, országgyűlésnek hazudhassák, továbbá azt a látszatot kelthessék a világ előtt, hogy az államcsínyt az emberek elfogadták. Hogyan fogadhatták volna el, amikor nem is tudtak róla?

A “választások” egy nem létező állam választásai voltak, így értelemszerűen a magyar államban nem voltak választások, ezért a magánhatalom által szervezett “választások” eredménye semmis.  Így aztán 2014. óta a magyar államban (amely továbbra is a Magyar Köztársaság) nincsen köztársasági elnök, miniszterelnök, kormány, országgyűlés, stb. Nincs Alkotmánybíróság, Kúria, és minden olyan intézmény vagy testület, amelyet törvénytelenül hoztak létre. Megfigyelhető, hogy Orbán nem szokta a kamu kormányát magyar kormányként emlegetni. Ő mindig “Magyarország Kormánya”-ként említi. Az is megfigyelhető, hogy ő nem hivatkozik a magyar államra, helyette mindig a “Magyarország” nevet használja. Nem mond olyat, hogy a magyar állam ezt csinálja vagy azt, hanem csak úgy, hogy “Magyarország” ezt teszi vagy azt. Nem véletlen! A sajtó, meg a pártemberek persze más lapra tartoznak.  Kissé reménytelennek látszik a helyzetünk, nem igaz?

Pedig nem az! Éppen az a tény adja kezünkbe a megoldást, hogy a magyar államban már nincsenek döntéshozók, így a Magyar Köztársaság Alkotmánya 2. § (2) bekezdés szerint (minden hatalom a népé), már kizárólag a magyar nép dönthet, és megalkothatja a saját új alkotmányát, amellyel végleg megszabadulhat a pártoktól, és minden olyan nyűgtől, amelyet már évszázadok óta cipel. Mit tehet Ön ebben a helyzetben? Hogyan tehetne azért, hogy a törvény, a jog és a magyar állam alkotmányos rendje helyreálljon?

* Annyit mindenképpen tehet, hogy megmutatja ezt a levelet a rokonainak, ismerőseinek, hogy olvassák el.
* Letöltheti, kinyomtathatja, és másoknak is odaadhatja a lentebb megadott internet címeken található írott anyagokat.
* Jelentkezik az alább részletezett törvénycsomag megszavazására a lent megadott weboldalunkon
* Csatlakozik hozzánk a weboldalunkon
* Támogat bennünket (a weboldalunkon megtalálja az aktuális témákat az “Akt.projektek” menüpontban)

A törvénytelen közjogi helyzet felszámolása elkezdődött, ezzel egyidejűleg, az alkotmányos rend helyreállítására irányuló, és már eddig is zajló, folyamatban új fejezet kezdődött! Országos szinten elindult egy törvényjavaslat csomagnak a nép által nyílt szavazással (aláírással) történő elfogadása, melynek során országszerte egyre növekvő számban szavazóbiztosok gyűjtik már a szavazatokat, és amelyet a megfelelő számú aláírás megléte után, már mint érvényes törvénycsomagot, népgyűlés keretében, az ENSZ delegáltja jelenlétében, továbbá a többi nemzetközi szervezet és 39 külföldi állam kormányai, és természetesen a sajtó meghívásával a Kossuth-téren vagy más közterületen kihirdetünk és hatályba léptetünk. A szavazást az Alkotmányos Ellenállás aktivistái szervezik, és a Magyar Köztársaság Képviselete ügyel a magyar állam jogrendjének betartására.

A törvénycsomag szövegét (minta!) elolvasni, és szavazásra jelentkezni a weboldalunkon lehet: ITT

Üdvözlettel: Az országos szavazás szervezői

Alkotmányos Ellenállás

Az alkotmányos válsággal kapcsolatos jogi bizonyításokat innen lehet letölteni:

Közjogi helyzet ismertetése

Alaptörvény érvénytelensége

A Magyar Köztársaság Képviseletének weboldala: ITT

Forrás: Magyar Megmaradásért

Tovább

Ben Hodges tábornok 2

Kapcsolat a varsói NATO csúcs és a mi népszavazásunk között.

A hidfo.ru értesülése szerint 2016.07.08. –án a NATO tagállamok vezetői megállapodtak abban, hogy lehetővé teszik a NATO katonai alakulatai és hadianyag szállítások számára, hogy azok a tagországok területén minél gyorsabban és ellenőrzés nélkül haladhassanak. Amennyiben ezt a „magyar” országgyűlés ratifikálja (törvénybe iktatja), még kormányváltás után sem lesz jogi lehetőség arra, hogy benézzünk a NATO járművek ponyvával letakart rakfelületeibe, hogy azok vajon mit- és hova szállítanak? Ha a „magyar” országgyűlés így dönt – és így fog -, akkor ezzel elindul Magyarország viszonylagos állami függetlenségének teljes felszámolása!

„Franciaország ma kísérleti terep? Hazánk lesz a következő?” című írásomban már vázoltam a fenti döntés meghozatalának lehetőségét, ami úgy tűnik bekövetkezett, bár erről más forrásból még nem lehet olvasni. Számomra nyilvánvaló, hogy a hazai sajtó október 2.-ig, a népszavazás napjáig, nem fog beszámolni erről az elfogadott határozatról, mert esetleg felébredne a reménytelen valóságra a ma még mélyen alvó magyar nép! Orbán Viktor kijelentése alapján Hazánkban engedélyezve lesz egy NATO katonai vezetési pont létesítése is, amit persze a „magyar” országgyűlés úgy fog elfogadni, hogy katonai támaszpont építésének elvi lehetőségét is engedélyezni fogja, pontosabban az erről szóló döntés jogát a miniszterelnökre ruházza át. Ami persze egyet fog jelenteni a támaszpont megépítésével! És a „magyar” miniszterelnök mindezt úgy kommunikálja le, hogy a katonai szövetség többek között segít majd leküzdeni a migrációs válságot! (Ha- ha, haha… Látjuk hogyan! Hajókon hozzák Európába a migránsok tömegeit!) Tehát már nem csak én, hanem ő is összekapcsolja a most meghozott NATO döntéseket a „kvóta ellenes” népszavazással! Gyakorlatilag átveri „saját” népét! Ez az ő nagy „szabadságharca”! Zsebeit megtömni, a magyar népet meg a süllyesztőbe küldeni! Mint már többször is megírtam, a népszavazás pusztán csak arról szól (majd főleg utólag), hogy a magyar nép újra bizalmat szavazott az országgyűlésnek, így az szabadon dönthet Magyarország államiságának megszüntetéséről, a magyar nép kiirtásáról!

A „népszavazáson” tehát valójában arról fogunk dönteni, hogy

 • Akarja-e Ön, hogy a kormány elleni elégedetlenség esetén külföldi (NATO) csapatok lépjenek fel a tüntető magyar emberekkel szemben?
 • Akarja-e Ön, hogy a rendőrséggel szemben szándékosan kiprovokált (lásd: 2006. októbere) leendő összetűzések esetén, NATO katonák végezzenek a tűrőképesség határához érkezett magyar emberekkel?
 • Akarja-e Ön, hogy névleg „munkavállalási” célból, idegen emberek tömegei lepjék el Hazánkat?
 • Akarja-e Ön, hogy asszonyainkat, lányainkat molesztáló inváziós hadak elleni fellépésünk során lemészároljanak minket?
 • Akarja-e Ön, hogy a várható faji háborúkban először az őslakosok tömegével végezzen a katonai szövetség?
 • Akarja-e Ön, hogy a NATO csapatok, mindenféle ellenőrzés nélkül vonulhassanak Hazánkba, vagy azon át?
 • Akarja-e Ön, hogy a Hazánkba be- vagy azon átvonuló NATO csapatok tömegpusztító fegyvereket „potyogtassanak el” hazánk útjain?
 • Akarja-e Ön, hogy Magyarországon akár tömegpusztító fegyvereket is elhelyezhessenek az amerikaiak?
 • Akarja-e ön, hogy egy esetleges háborúban célponttá váljon Magyarország?
 • Akarja-e Ön, hogy a TTIP elfogadása esetén szinte csak és kizárólag mérgezett élelmiszerrel táplálkozzanak még gyermekei is?
 • Akarja-e Ön, hogy a nemzetközi nagyvállalatok dirigáljanak Hazánkban?

 

Nos, ezekről a kérdésekről fogunk valójában szavazni és nem arról, hogy akarunk-e potenciális munkavállalóknak kikiáltott migránsokat eltartani! Az a kérdés már el van döntve! Elég csak elolvasni Varga Mihály nyilatkozatát: http://index.hu/gazdasag/bankesbiztositas/2016/07/06/varga_mihalynak_is_tetszik_a_negymillio_vendegmunkas_behozatala/

Ha Ön, a fenti kérdésekre nemmel válaszolna, akkor ne menjen el a népszavazásra! Az azon feltett kérdésre,Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?nem lehet jó választ adni! Ha Ön „Igen”-nel szavaz, az a hazaárulással egyenértékű, hiszen hozzájárul idegenek Hazánkba történő telepítéséhez! Ha „Nem”-mel szavaz, az országgyűlést hatalmazza fel arra, hogy Orbán és bandája – akarom mondani: – kormánya kivégezze Magyarországot! Ha áthúzza a szavazólapot, vagy bármely mást követ el, ami a szavazást érvényteleníti, Ön valójában már megjelenésével eredményessé teszi a népszavazást, hiszen az eredményességhez a választópolgárok több mint felének meg kell jelenni! Ha nem megy el a népszavazásra, és ezért az eredménytelen lenne, tulajdonképpen a hazaárulásra készülő országgyűlést és kormányt utasítja el! Ez esetben egy magát úgymond „demokratikusan” megválasztott miniszterelnöknek tekintő alaknak, aki ráadásul a népszavazást is kezdeményezte, le kellene mondania! (Ugyan azt nem fogja megtenni – annál jobban ragaszkodik a hatalmához -, de máris megkérdőjelezhető lenne a legitimitása.)

Ne reménykedjen senki abban, hogy más kérdés népszavazásra történő feltevésével el lehet utasítani a NATO csapatok hazánkba érkezését! Az Alaptörvény 8. cikk (3) alapján nem lehet népszavazást tartani:

 • d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;
 • f) az Országgyűlés feloszlásáról;
 • i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről;

Címlapunkon Benjamin Hodges tábornok, az Európában állomásozó amerikai fegyveres erők parancsnoka, aki még 2015 októberében, arra hivatkozva, hogy a Balti államokat az orosz haderő 36-60 óra alatt le tudná rohanni, és az oroszok Kelet-Európa felett légtérzárat is létre tudnának hozni, a NATO csapatok számára a mini Schengen egyezmény megkötését szorgalmazta. Ez az, ami most a kormányfők teljes egyetértésével megvalósulni látszik! Ha a parlamentek törvényi erőre emelik a NATO csapatok ellenőrzés nélküli, szabad be- vagy átvonulását, ezzel az ő törekvése megvalósul! Igaz, ha az oroszok képesek lennének légtérzár létrehozására, mint ahogy azt állítja, arra is képesek lennének, hogy a Kelet-Európában a földön vonulgató katonákat a levegőből intézzék el, még mielőtt kijelölt pozíciójukat elérnék! Tehát a tábornok szavai ellentmondásosak! Ezért az orosz veszéllyel való fenyegetés pusztán csak és kizárólag arra jó, hogy annak leple alatt totális amerikai katonai ellenőrzés bevezetésére kerüljön sor, Európa főleg keleti felén esetlegesen lázadozó valamely országban! És már jól láthatóan gondoskodnak arról, legyen okunk lázadozni! Mi magyarok nem kellünk nyugatnak! Nem is kellettünk soha!  Különben is, kell a helyünk másoknak…

Kádár János a szovjeteket, Orbán az amerikaiakat hozta/hozza népe ellen! Van különbség? Igen van. Míg Kádár „csak” egy-kétezer emberrel végzett, Orbán az összes magyar hazafival, ha terve megvalósul!

Madarász László

Tovább