Németh Miklós miniszterelnök

Nosztalgia: Németh Miklós

A következőkben arról a jól felkészült, magyar elkötelezettségű, hajdani kormányfőről fogok beszélni, akihez hasonlatos miniszterelnöke még napjainkig sem volt – sajnos – Magyarországnak 1945 óta!

 

Természetesen számolok azzal a „jól bevált” mai magyarországi gyakorlattal, hogy millió bírálatot fogok kapni (főleg “jobbról”, de balról is), és bizonyára már alapból a kommunista rendszer restaurátora címet is ki fogom érdemelni! Pedig csak a száraz – ma már történelminek mondható – tényekre fogok hivatkozni! Németh Miklós volt miniszterelnökünkről lesz szó ugyanis! (Lásd: nyitóképünk.)

Németh Miklós, a rendszerváltás előtti – nevezhetnénk inkább módszerváltásnak! – utolsó miniszterelnök, a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd tanult az Amerikai Egyesült Államok Harvard Egyetemén is. Tehát nem olyan miniszterelnökről van szó, aki részbeni cigány-származásának és az egyetemi sportban való részvételének köszönheti csöppet sem kiérdemelt jogi diplomáját, hanem arról az emberről, aki magát már idejekorán felvértezte tudással, ezen belül olyan közgazdasági előrelátással, ami párját ritkítja! Ha mindezek után tovább olvassák soraimat – ami feltételezhetően érdekes is lesz – talán látható majd: Németh Miklós nagyságának, tudásának, (és egyben “gyengesége” okának is) bizonyítéka!

Németh Miklós – a maiakhoz képest – még többé-kevésbé ténylegesen magyarnak nevezhető kormány élén – 1988.11.24. – 1990.05.23. között volt hivatalban – októberi programbeszédében egy vegyes tulajdonú, tehát állami- és magántulajdonra épülő, piacgazdaság kiépítését ígéri meg! (Ennek – ha jól emlékszem – első lépéseként visszaadták volna a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató üzemeket, boltokat, stb. eredeti tulajdonosaiknak.) Ez akkoriban hihetetlenül újszerű volt, rajta kívül álló okok miatt bele is bukott megvalósításába! Pedig az élet, az Ő elképzelését igazolta! Kína, pont a vegyes tulajdonú piacgazdasága következtében szárnyal mind a mai napig! Gyakorlatilag Kína, a világgazdaság második legerősebb gazdasági hatalmává vált, ennek köszönhetően az USA után, bár szerintem napjainkra talán már le is körözte versenytársát, amit feltételezhetően ott sohasem fognak bevallani! Tudomásom szerint Kína jóval 1990 után tért át, ha úgy tetszik „Isten igazából”, a vegyes tulajdonú piacgazdálkodásra, tehát Németh Miklós évekkel megelőzte őket, a magyar gazdaság jövőbeni felépítésére vonatkozó elképzeléseivel! És sohase felejtsük el: Németh Miklós már 1988-ban ennek megvalósítására törekedett volna e csonka honban, ha hagyják! Tény: Németh Miklós eredeti terveinek megvalósítása az MSZMP vezető szerveinek kényszerítése miatt egyre csak csúszott, végül is sohasem valósult meg! Később, leginkább Hazánk fizetőképességének megőrzése érdekében – mivel tervei megvalósítását az MSZMP egyre csak akadályozta – az úgynevezett „sokkterápiát” is javasolta, amit a frissen MSZP –vé átalakult párt elutasított! (Ezért ki is lépett az MSZP elnökségéből 1989. decemberében!) Jellemző az MSZP-re, hogy ugyanezt a “sokkterápiát”, amit Németh Miklós idejében sokkal, de sokkal „olcsóbban” megúszhattunk volna, azt később a Horn Gyula-féle kabinet kényszerűségből, és szükségszerűségből mégis meglépte (1995), ezt nevezzük manapság Bokros-csomagnak! (Hiába herdálták el az Antall-, majd a Boross Péter-féle kormányok a nemzeti vagyon nagy részét, az abból befolyó csekélyke pénz, nem segített az állami háztartásban, sőt! Csak rontott azon!)

Ma már Németh Miklós politikai szerepe, kizárólag úgy jelenik meg a magyarság előtt, mint aki vér nélkül levezényelte az átmenetet a szocializmus és a rabló kapitalizmus között! Így van? Igen! Ez is igaz! De nem a teljes igazság!

Sajnos a korabeli politikai- és gazdasági viszonyok megértése miatt, továbbá az orbáni törekvések következtében egy kis kitérőre muszáj jó pár sort szánnom:

1988 májusában Kádár Jánost visszavonulásra kényszerítették. (Ebben Némethnek nem volt része, ugyanis csak Kádár leváltása után került be a Politikai Bizottságba!) Ennek jelentőségét érzékelve az MSZMP kisebb-nagyobb hatalommal rendelkező vezető tagjai a saját hatalmuk átmentése érdekében, a gazdasági erő megszerzésében látták boldogulásuk jövőjét, és a lehető legtöbbet kívántak maguknak kihasítani a magyarság által létrehozott, addig állami tulajdonú vagyonból! Ezért valójában sohasem támogatták Németh Miklós terveit, hiszen annak megvalósulása akadályozta volna őket gazdagodásukban! Így a már olcsón megszerzett, és többnyire gyermekeikre íratott vagyon, további gyarapításáról sem mondtak le. Ennek tudatában könnyen mondhatta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a július végén elhangzó beszédében, az alábbiakat:Ha a ’68-as elit megy, akkor már csak egyetlen kérdésre kell válaszolnunk: ki jön? És erre azt a szerény választ kell adni: mi jövünk! … Azt kell mondanunk, jönnek a ’90-esek, a ’68-asok helyett, jönnek a ’90-esek …” Mindezt a szemünkbe történő röhögés közben! (Lásd a http://magaspart.hu/velemenyem-orban-viktor-tusnadfurdon-elmondott-beszederol/ cikkünkben közölt videón 41:45 – 42:20 között) Őszintén valljuk be: teljesen igaza van, hogy a szemünkbe vigyorog! Mi hagytuk, hogy így legyen! Hagytuk, hogy a vesztes II. világháború után, mely miatt még horribilis jóvátételt is meg kellett fizetnünk, az általunk szinte a semmiből létrehozott nem kis állami vagyon, egy harácsoló, kizsákmányoló „politikai elitnek” nevezett förmedvényhez és utódaihoz, illetve külföldre vándoroljon! Mit is mondott Antall József? „Tetszetek volna forradalmat csinálni!” Ebben az egyben igaza volt! A mi korosztályunk – véleményem szerint – bűnös azért, mert mindezt hagytuk, megengedtük őt – Antallt – hatalomra kerülni, és nem fogtunk fegyvert idejekorán! Ezért szégyellem magam gyermekeim, és leendő unokáim előtt, az általam is elmulasztottakért! Ha ezt meg lehet még bocsátani egyáltalán, kérem, tegyék azt! Felelőtlen voltam, minden előrelátás nélkül… Sajnos nem csak én egyedül!

Talán még ez év végéig létezik a szabad véleménynyilvánítás joga, úgy-ahogy, hiszen tudjuk:És mi tagadás, szeptembertől nagy változások előtt állunk!” mondá Orbán Viktor. Lásd: http://magaspart.hu/velemenyem-orban-viktor-tusnadfurdon-elmondott-beszederol/ Közben azt is tudjuk, hogy új gyülekezési törvény van készülőben, mely – ha valaki végigolvassa azt, láthatja hogy – a Btk.-t és a szabálysértési törvényeket is módosítani fogják! Az új gyülekezési törvény indoklásában a következő is szerepel: “Jelen Javaslat megtiltási okként, a német és a bajor gyakorlatot alapul véve, a közbiztonság és a közrend illetőleg mások jogainak és szabadságának sérelmét helyezi középpontba, amely szempontok így nem csak megtiltási okként, hanem feloszlatási okként is megjelennek.” Mivel a liberális Európában a véleményszabadsága is korlátozott, amire egyébként Orbán még tusnádfürdői beszédében is hivatkozik (lásd azt a már említett cikkünkben közölt videót Orbán beszédéről 32:00 – 34:10 között), ebből (is) levonható az a következtetés, hogy a véleménynyilvánítás eddigi olyan-amilyen szabadságát is vélelmezhetően itthon is tovább fogják korlátozni, hiszen az is “veszélyt” jelenthet az Orbán-rezsimre, nem csak a tavalyi budapesti nagyszámú tüntetések, melyeknek a netten olvasható szabad véleménynyilvánítás lehetősége is elindítója volt!  És itt újra csak annak a liberális Európának a megoldásaira fognak majd hivatkozni – amit még Tusnádfürdőn is bírált a miniszterelnök -, ami az új  gyülekezési törvényjavaslat indoklásában is megjelenik! (Orbán részéről: képmutatás felsőfokon!) Következtetésként elképzelhető, hogy sem Antall Józsefet, sem az örökségébe lépő Orbánt, nem bírálhatjuk – már sajnos – rövid időn belül! Mivel mi nem vagyunk hajlandóak tapsolni ok nélkül az “Éljenek a zsidók, Éljen Orbán Viktor” felszólításra, mint volt az az “Éljen Rákosi” korszakban – amit akkor muszáj volt megtenni -, feltehetően el fogunk hallgatni, hacsak a jogszabályok között bujkálva nem találjuk meg azt a virágnyelvet, ami ezt még lehetővé tenné! Bennem joggal felmerül a kérdés: ki fogja megérteni a virágnyelvet, ha eddig, a konkrétumokra épülő bírálatainknak sincs semmi eredménye? Valaki mondja már meg: ki érti ma már, a hazai- és immáron lassan száz év óta sajnos külföldi magyar templomok virágnyelven írt kazettás mennyezetének jelképeit? Senki! Pedig azok az ősi egy isten hitünkről szólnak! Tehát mi sem várhatnánk mást!

Ha már Antallnál tartunk: Gyakorlatilag hamis üveggyöngyök puszta ígérete miatt, bagóért kiárusította Hazánk kínkeservvel, mérhetetlen nyomorúság által létrehozott nemzeti vagyonát úgy, hogy azt a külföldi tulajdonosok nemhogy fejlesztették volna, hanem megszüntették, a “magyar” tulajok meg többnyire eladták a külföldi befektetőknek a rablott holmit, jelentős felárral, ami így szintén megszüntetésre került! Lásd: cukorgyárak, konzervgyárak, Ganz Mávag, amit sok-sok pici részre felbontottak, stb. Gyakorlatilag felvevő piacot csináltak az országból, leginkább csapnivaló áruiknak! Vagy vegyük a Győri Vagon és Gépgyárat! Ma már csak járműalkatrészeket gyárt – ha a kivált Audit nem számítjuk -, vagyis árnyéka önmagának! Hol vannak a Rába-Steiger traktorok-, vagy korábban a Vörös Csillag Traktorgyár által fejlesztett, és a Rábába beolvadt vállalat tervasztalán már létező „Dutra” traktor-lépcsők gyártása, melyek megvalósítása esetén nem szorulna – 50-100 millióért – traktor behozatalra a talán még olykor magyarnak mondható mezőgazdaságunk?  Hol vannak az „Edének” becézett kamionok? Az ottani, egy évszázad óta felhalmozott tudásra, képzett szakembergárdára rátették a kezüket, leginkább a németek, akik profitálnak ebből! De: „Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!” Nem sorolom veszteségeinket, teljesen felesleges… Annyit azonban megjegyzek: az úgynevezett rendszerváltás utáni (egyeseknek) szabad rablás, álláspontom szerint jóval meghaladta Hazánknak, az 1919.- es román megszállást követő gazdasági veszteségeit!

Visszatérve az eredeti gondolatokhoz, ezen belül Kínára:

Tessenek megnézni: őket nem érinti az európai országokat – köztünk hazánkat is – sújtó népesség fogyatkozás, sőt mesterségesen (törvényi úton) kell visszafogni a nép szaporodását! Befektetnek az egész világban, látható – ha háború közbe nem szól -, ők lesznek a Föld gazdasági jövője! Mindezt úgy érték el, hogy az állami tulajdont ötvözték a magántulajdonnal, és csak fokozatosan csökkentették/csökkentik az állami hányad arányát! A Németh Miklós által elképzelt gazdaságpolitika, hasonlóakat eredményezett volna e csonka Hazánkban! De az, mielőtt megvalósítását elkezdhette volna a miniszterelnök, már eleve bukásra ítéltetett, mert az akkori és majd a jelenlegi „politikai elitnek” szúrta a szemét, de főleg pénztárcájuk bánta volna!

Nagyjából 1989 nyarára értettem meg mit is akar Németh Miklós! Ekkortól kezdtem azon véleményemnek hangot adni, hogy ilyen épeszű-, és jó akaratú miniszterelnöke ennek az országnak az elmúlt negyven év során még nem volt, de várhatóan a további negyven évig nem is lesz! Sajnos úgy tűnik, ez a „jóslatom” beigazolódni látszik. Akkori véleményemet a mai napig tartom!

Németh Miklós magyar!  Feltehetően a mai napig az is, – mert ezt igazából sohasem lehet megtagadni -, a szó legnemesebb értelmében! Nem rajta múlt, hogy ma csak itt tart ez a meggyötört, kifosztott, lerabolt és tönkretett ország! Köszönje meg mindenki ezt a volt MSZMP/MSZP vezetőinek, és az általuk kinevelt ’90 –es Orbán-féle politikai “elitnek”, ami jelenleg is ural minket!  Németh Miklós neve,  évtizedekkel korábban többször felmerült a miniszterelnök jelölések időszakában, de Ő soha többet nem vállalt meghatározó politikai szereplést Hazánkban, mivel a vele közölt feltételek számára elfogadhatatlanok voltak! Nyugodtan állíthatom: döntése érthető! Én is így tettem volna! A „magyarnak” csak mondott országban, nem volt és jelenleg sincs olyan meghatározó politikai erő, amely mögé nyugodt szívvel be lehetne állni, főleg nem úgy, hogy ott vezető szerepet vállalhasson egy elhivatott magyar ember! És ez minden „pártnak” mondott ócska képződményre igaz! Németh Miklós akkor vállalta el a miniszterelnökséget, amikor már eldöntött tény volt a többpártrendszer megteremtése, viszont Hazánk ismét csődközeli helyzetben volt! Vállalta az ország megmentését, mert talán Ő volt akkoriban az egyetlen, aki átlátta ennek egyedüli üdvözítő módját! A gazdaságunk ismételt talpra állításához viszont segítséget nem kapott, se az MSZMP, sem pedig az MSZP vezetésétől! Magára hagyták, vigye el Ő a rendszerváltás balhéját! Ennek ellenére Szűrös Mátyáson kívül Ő az egyetlen volt pártfunkcionárius, aki már függetlenként egyéni mandátumhoz jutott 1990 évi országgyűlési választások során! Akkor még sokan voltak akik felismerték Németh Miklós szakértelmét! Mára már alig maradtunk … Ezek után csoda, hogy egy megkeseredett ember lett belőle?

Álláspontom szerint, ha Németh Miklós meg tudta volna valósítani a vegyes tulajdonú magyar gazdaságra vonatkozó elképzeléseit, Simon Peresz nem mondhatta volna már 2007. -ben: “... felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, és Magyarországot! Sajnos Kádár János eltávolítása (1988. május) után és a Németh kormány idején is, már inkább a zsidó vérű harácsoló pártfunkcionáriusok akarata érvényesült, és nem a magyarság érdekei! Amíg Kádár idejében viszonylag kiegyensúlyozott volt a magyarok és zsidók aránya a politikai életben, ez Kádár eltávolítása után felborult, és ott a zsidók aránya egyre rohamosabban nőtt!

Magyarul: Én úgy látom, Németh Miklós az MSZP elnökségéből kilépése idején, már felismerte azt, hogy az MSZP (SZDSZ, később LMP, és általában a liberális pártok), valamint az, MDF, Fidesz és a jobboldalinak mondott pártok, ugyanannak az ördögnek a bal és jobb kezei!

Véleményem szerint burkolva erről is beszél a Parlamentben 1990. januárjában, mondandója legvégén:

Idézet Németh Miklós beszédéből: “Kormányom tagjait és engem, a belső indíttatáson túl, eskü is kötelez a nép szolgálatára! Mindvégig eskünkhöz híven kívánunk tevékenykedni, de adunk a becsületünkre! És ahhoz inkább ragaszkodunk, mint a hatalomhoz.”

Tessék már megmondani! Ha ezek a mondatok Orbán Viktor szájából hangzanának el, van olyan aki elhinné szavait? Ez így már tőle hihetőbb lenne: becsületünk nincs, azt sem tudjuk az mi fán terem, eskünket már többször megszegtük, pl. az alaptörvény elfogadásával, de a hatalomhoz a végtelenségig, sőt azon túl is ragaszkodunk! (Erről fog szólni a parlament őszi-tavaszi üléseinek időszaka!)

Kérdésem mindössze annyi: Mikor fogja megérteni végre a magyar nép, hogy az ördögre nincs szükség (!), nemhogy annak valamelyik kezére? 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tudom jócskán megkésve, de fogadja a legjobb kívánságaimat a már betöltött 70. születésnapja alkalmából! Kívánom, hogy szerettei körében még hosszú éveket éljen meg, de kerülje el figyelmét Hazájának kézzelfogható, és látható pusztulása! Feltehetően ugyan nem sok honfitársammal együtt, de nagyon büszke vagyok Önre, az Ön tudására, előrelátására!

Köszönöm, hogy annak idején megpróbálta… Nem Önön múlt, hogy nem sikerült!

Tisztelettel:

Madarász László

Admin: Nagyon úgy tűnik, hogy a fenti cikk egyfajta, reméljük korai búcsú az olvasóktól! Megjegyzem megértjük mindazon nemzeti honlapokat, amelyek olyan külföldi szerverekre telepítik-, vagy telepítették át már blogjukat, amelyekre a “magyar” jogszabályok, és így a “magyar” hatóságok nincsenek befolyással! Sajnos anyagiak hiányában nagyon kérdéses, hogy ezt mi meg tudjuk-e tenni? Ha ez mégis sikerülne, sajnos akkor is névváltoztatásra lenne szükség, mert a nyomozóhatóság könnyen fel tudná deríteni eredeti kilétünket! Ha kényszerből el fogunk hallgatni, a jelenlegi honlap tartalmát reményeink szerint, de anyagi lehetőségeink függvényében, legalább két évig meg fogjuk tartani, hacsak ez nem szúrja valakinek a szemét! A remény hal meg utoljára! Ha valaki úgy gondolná, hogy az itt megjelent írások valamelyikére szüksége van/lehet, akkor az addig mentse le az adott oldalt!

Tovább